Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do studia- 1. tutorial

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do studia- 1. tutorial"— Transkript prezentace:

1 Úvod do studia- 1. tutorial
Informace o předmětu Definice tématu Robert Zbíral

2 Předmět Úvod do studia: o čem to je?
cíl: předat studentům základní dovednosti potřebné pro další studium práva jak se učit jak prezentovat sebe a své názory jak vybrat a zpracovat relevantní informace jak psát odborné texty jak ovládat právní informační systémy způsob dosažení cíle aktivity jsou navázány na proces směřující k napsání závěrečné písemné práce

3 Předmět Úvod do studia: proč je to dobré?
VŠ má být především o získání obecných dovedností aplikovatelné v dalších fázích studia klauzury, diplomky, seminárky, prezentace samozřejmě uplatnitelné i poté v pracovním procesu analogie: většina právních úkonů vyžaduje stejný postup; nutné pochopit zadání od klienta (téma) vyhledat relevantní informace pro řešení pochopit a zpracovat získané informace jasně a stručně sepsat výsledný produkt vyžadováno vyčerpání zadání dodržení pravidel (právní řád, morálka) originalita řešení srozumitelnost výsledku

4 Studijní zdroje doporučená literatura:
TOMOSZKOVÁ, Veronika, TOMOSZEK, Maxim (eds). Kurz právnických dovedností. Olomouc: Iuridica Olomucensis, s (vybrané kapitoly) volně k dispozici na stránkách předmětu  ZBÍRAL, Robert. Praktická příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, s.

5 Hodnocení předmětu zakončení předmětu zkouškou
výsledná známka odpovídá získanému počtu bodů za povinnosti spojené s předmětem maximální počet bodů: 100 (106) účast na tutorialu: 5 bodů (celkem možno 20) 4krát domácí úkol: 0-10 bodů (celkem možno 40) závěrečná seminární práce: 0-40 bodů 3 termíny (až po konci semestru) dovoleno opakované odevzdání (aneb vrácení a vylepšení textu) možnost bonusů náslech u soudu: 3 body analýza judikátu: 3 body min. počet bodů pro známku E: 70 bodů pozor na průběžný systém hodnocení !!! svoboda vs odpovědnost předmět časově náročný na domácí přípravu

6 Účel písemné práce cílem není něco popsat!!!
nepředáváme obecně známé informace analýza, kritický pohled, hodnocení stavu vědecky pojmout určitý (netriviální) problém ideálně: přispět ke stavu vědění akceptovatelné: kompilát, ale: zpracování širokého spektra dostupné literatury logická a srozumitelná struktura textu vysoká informativní hodnota klíč: soustředit se na zvolené téma!!!

7 Téma: checklist tzv. predeterminanty subjektivní skutečnosti
zadané téma?: ANO / NE určení práce? druh textu délka práce?: X slov / stran subjektivní skutečnosti chci být nejlepší? ANO / NE chci začínat od nuly? ANO / NE mám nějakou zvláštní znalost? ANO / NE zkušenosti s psaním? ANO/ NE kolik mám času? X dnů mohu s někým konzultovat? ANO / NE najdu potřebné zdroje? ANO / NE

8 Obecná vs specifická témata
obecné: Ústava ČR v proměnách času výhody něco o tom vím / dokážu si představit, o co jde snadnější fáze přípravy a začátku psaní spousta zdrojů, lehce dohledatelných specifické: Vliv odkazu ústavy ČSR z roku 1920 při přípravě nové ústavy ČR lze přijít s něčím novým menší hrozba zahlcení autora snazší přistoupit k analýze vztah délky a vymezení tématu pozor na tzv. nezpracovatelná témata dvě varování viz učebnice superspecifická: např. „Odvolatelnost poslanců v ČR“

9 Jak zúžit téma (a neztratit se)?
tematicky kdo co činí, souvislosti, vrstvy např. Ústavní soud soudci, judikatura, aparát, funkce atd. časově zachovat logiku výběru i členění pozor na přítomnost a budoucnost (lépe se vyvarovat) geografické: dle množství případů jeden subjekt: případová studie (Správa konkurzní podstaty v ČR) dva subjekty: komparace (Správa konkurzní podstaty v ČR a SR) více podobných zemí: komparace vysvětlující odlišnosti (Správa konkurzní podstaty v ČR, SR a Maďarsku) více rozdílných zemí: komparace vysvětlující stejný vývoj (Správa konkurzní podstaty v Rusku, Japonsku a Nigérii) široké spektrum subjektů: kvantitativní metody (Správa konkurzní podstaty v zemích WTO)

10 Pomůcky při tvorbě tématu
výzkumná otázka jednoduše: o co mi v práci jde? (pamatovat- babiččina bábovka…) ne popsat XY, zabývat se XY, cílem zkoumat XY podmínky: relevantní k tématu (či dle zadání), ověřitelnost, jednoduchost, prvek motivace příklad téma: Vývoj státního dluhu České republiky VO: Přispěly k nárůstu státního dluhu vlády vedené ODS nebo ČSSD? hypotéza návrh vysvětlení určité skutečnosti, v práci se následně ověřuje (potvrzuje/vyvrací) věta oznamovací a určitost, testovatelnost (ano/ne), vztah mezi zkoumaným jevem (závislá proměnná) a jevem ovlivňujícím (nezávislá proměnná) příklad: závislá prom.: růst dluhu nezávislá: složení vlády Složení vlády nehraje z hlediska míry nárůstu státního dluhu roli. vs: Narůstající státní dluh zvyšuje šanci pravicových stran sestavit vládu.

11 Příklady vymezení tématu
Vstup Turecka do Evropské unie příliš obecné, mnoho vrstev základní roviny kdo hraje roli: Turecko, EU, členské státy čeho se týká: právo, ekonomika, zahraniční politika, náboženství atd. podtéma: Islám a přistoupení Turecka co se mi zdá zajímavé? cílem je to vysvětlit

12 Příklad vymezení tématu
členské státy liší se podpora vstupu Turecka podle toho, jaké politické síly jsou v daném členském státě u moci? hypotéza: křesťansko-demokratické strany (vlády) jsou proti ovlivňuje hrozba islámu podporu vstupu Turecka mezi českým obyvatelstvem? hypotéza: na Čechy jako většinové ateisty to nemá vliv Turecko přispívá snaha o vstup do EU k větší radikalizaci islámu v Turecku? hypotéza: evropeizace Turecka vyvolaná snahou o přistoupení k EU vyvolává reakci radikálních islámských kruhů Evropská unie snaží se instituce EU (Komise) potlačit otázku náboženství v přístupovém procesu? hypotéza: racionalistické argumenty pro/proti rozšíření Turecka jsou snadněji „marketingově“ zvládnutelné pro veřejnost i politiky členských států vstup Turecka ve všech případech slouží pouze jako „záminka“ k výzkumu znovu si povšimnout rozdílu mezi závislou a nezávislou proměnnou


Stáhnout ppt "Úvod do studia- 1. tutorial"

Podobné prezentace


Reklamy Google