Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do studia- 1. tutorial Informace o předmětu Definice tématu Robert Zbíral.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do studia- 1. tutorial Informace o předmětu Definice tématu Robert Zbíral."— Transkript prezentace:

1 Úvod do studia- 1. tutorial Informace o předmětu Definice tématu Robert Zbíral

2 Předmět Úvod do studia: o čem to je? cíl: předat studentům základní dovednosti potřebné pro další studium práva –jak se učit –jak prezentovat sebe a své názory –jak vybrat a zpracovat relevantní informace –jak psát odborné texty –jak ovládat právní informační systémy způsob dosažení cíle –aktivity jsou navázány na proces směřující k napsání závěrečné písemné práce

3 Předmět Úvod do studia: proč je to dobré? VŠ má být především o získání obecných dovedností aplikovatelné v dalších fázích studia –klauzury, diplomky, seminárky, prezentace samozřejmě uplatnitelné i poté v pracovním procesu analogie: většina právních úkonů vyžaduje stejný postup; nutné –pochopit zadání od klienta (téma) –vyhledat relevantní informace pro řešení –pochopit a zpracovat získané informace –jasně a stručně sepsat výsledný produkt –vyžadováno vyčerpání zadání dodržení pravidel (právní řád, morálka) originalita řešení srozumitelnost výsledku

4 Studijní zdroje doporučená literatura: –TOMOSZKOVÁ, Veronika, TOMOSZEK, Maxim (eds). Kurz právnických dovedností. Olomouc: Iuridica Olomucensis, 2008. 327 s (vybrané kapitoly) volně k dispozici na stránkách předmětu –ZBÍRAL, Robert. Praktická příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009. 159 s.

5 Hodnocení předmětu zakončení předmětu zkouškou –výsledná známka odpovídá získanému počtu bodů za povinnosti spojené s předmětem –maximální počet bodů: 100 (106) účast na tutorialu: 5 bodů (celkem možno 20) 4krát domácí úkol: 0-10 bodů (celkem možno 40) závěrečná seminární práce: 0-40 bodů –3 termíny (až po konci semestru) –dovoleno opakované odevzdání (aneb vrácení a vylepšení textu) možnost bonusů –náslech u soudu: 3 body –analýza judikátu: 3 body min. počet bodů pro známku E: 70 bodů pozor na průběžný systém hodnocení !!! –svoboda vs odpovědnost –předmět časově náročný na domácí přípravu

6 Účel písemné práce cílem není něco popsat!!! –nepředáváme obecně známé informace –analýza, kritický pohled, hodnocení stavu vědecky pojmout určitý (netriviální) problém –ideálně: přispět ke stavu vědění –akceptovatelné: kompilát, ale: zpracování širokého spektra dostupné literatury logická a srozumitelná struktura textu vysoká informativní hodnota klíč: soustředit se na zvolené téma!!!

7 Téma: checklist tzv. predeterminanty –zadané téma?:ANO / NE –určení práce?druh textu –délka práce?:X slov / stran subjektivní skutečnosti –chci být nejlepší?ANO / NE –chci začínat od nuly?ANO / NE –mám nějakou zvláštní znalost?ANO / NE –zkušenosti s psaním?ANO/ NE –kolik mám času?X dnů –mohu s někým konzultovat?ANO / NE –najdu potřebné zdroje?ANO / NE

8 Obecná vs specifická témata obecné: Ústava ČR v proměnách času –výhody něco o tom vím / dokážu si představit, o co jde snadnější fáze přípravy a začátku psaní spousta zdrojů, lehce dohledatelných specifické: Vliv odkazu ústavy ČSR z roku 1920 při přípravě nové ústavy ČR –výhody lze přijít s něčím novým menší hrozba zahlcení autora snazší přistoupit k analýze vztah délky a vymezení tématu pozor na tzv. nezpracovatelná témata –dvě varování viz učebnice –superspecifická: např. „Odvolatelnost poslanců v ČR“

9 Jak zúžit téma (a neztratit se)? tematicky –kdo co činí, souvislosti, vrstvy –např. Ústavní soud soudci, judikatura, aparát, funkce atd. časově –zachovat logiku výběru i členění –pozor na přítomnost a budoucnost (lépe se vyvarovat) geografické: dle množství případů –jeden subjekt: případová studie (Správa konkurzní podstaty v ČR) –dva subjekty: komparace (Správa konkurzní podstaty v ČR a SR) –více podobných zemí: komparace vysvětlující odlišnosti (Správa konkurzní podstaty v ČR, SR a Maďarsku) –více rozdílných zemí: komparace vysvětlující stejný vývoj (Správa konkurzní podstaty v Rusku, Japonsku a Nigérii) –široké spektrum subjektů: kvantitativní metody (Správa konkurzní podstaty v zemích WTO)

10 Pomůcky při tvorbě tématu výzkumná otázka –jednoduše: o co mi v práci jde? (pamatovat- babiččina bábovka…) ne popsat XY, zabývat se XY, cílem zkoumat XY –podmínky: relevantní k tématu (či dle zadání), ověřitelnost, jednoduchost, prvek motivace –příklad téma: Vývoj státního dluhu České republiky VO: Přispěly k nárůstu státního dluhu vlády vedené ODS nebo ČSSD? hypotéza –návrh vysvětlení určité skutečnosti, v práci se následně ověřuje (potvrzuje/vyvrací) –věta oznamovací a určitost, testovatelnost (ano/ne), vztah mezi zkoumaným jevem (závislá proměnná) a jevem ovlivňujícím (nezávislá proměnná) –příklad: závislá prom.: růst dluhu nezávislá: složení vlády –Složení vlády nehraje z hlediska míry nárůstu státního dluhu roli. vs: Narůstající státní dluh zvyšuje šanci pravicových stran sestavit vládu.

11 Příklady vymezení tématu Vstup Turecka do Evropské unie –příliš obecné, mnoho vrstev –základní roviny kdo hraje roli: Turecko, EU, členské státy čeho se týká: právo, ekonomika, zahraniční politika, náboženství atd. –podtéma: Islám a přistoupení Turecka co se mi zdá zajímavé? cílem je to vysvětlit

12 Příklad vymezení tématu členské státy –liší se podpora vstupu Turecka podle toho, jaké politické síly jsou v daném členském státě u moci? hypotéza: křesťansko-demokratické strany (vlády) jsou proti –ovlivňuje hrozba islámu podporu vstupu Turecka mezi českým obyvatelstvem? hypotéza: na Čechy jako většinové ateisty to nemá vliv Turecko –přispívá snaha o vstup do EU k větší radikalizaci islámu v Turecku? hypotéza: evropeizace Turecka vyvolaná snahou o přistoupení k EU vyvolává reakci radikálních islámských kruhů Evropská unie –snaží se instituce EU (Komise) potlačit otázku náboženství v přístupovém procesu? hypotéza: racionalistické argumenty pro/proti rozšíření Turecka jsou snadněji „marketingově“ zvládnutelné pro veřejnost i politiky členských států vstup Turecka ve všech případech slouží pouze jako „záminka“ k výzkumu –znovu si povšimnout rozdílu mezi závislou a nezávislou proměnnou


Stáhnout ppt "Úvod do studia- 1. tutorial Informace o předmětu Definice tématu Robert Zbíral."

Podobné prezentace


Reklamy Google