Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁSADY KONCIPOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ KAPITOLA 5: VZTAH STRATEGIE PODNIKU A LOGISTICKÉHO PLÁNOVÁNÍ, CÍLE, METODY A NÁSTROJE PLÁNOVÁNÍ, POSTUPOVÉ KROKY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁSADY KONCIPOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ KAPITOLA 5: VZTAH STRATEGIE PODNIKU A LOGISTICKÉHO PLÁNOVÁNÍ, CÍLE, METODY A NÁSTROJE PLÁNOVÁNÍ, POSTUPOVÉ KROKY."— Transkript prezentace:

1

2 ZÁSADY KONCIPOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ KAPITOLA 5: VZTAH STRATEGIE PODNIKU A LOGISTICKÉHO PLÁNOVÁNÍ, CÍLE, METODY A NÁSTROJE PLÁNOVÁNÍ, POSTUPOVÉ KROKY PLÁNOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ, ELEMENTÁRNÍ NÁSTROJE PRO KONCIPOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

3 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07/2.2.00/29.0019. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4 CÍLE KAPITOLY: pochopení účelu logistického plánování, porozumění základům plánovacích procesů, pochopení podstaty strategického plánování struktur podniku, vybavit se nástroji pro zobrazování, analyzování a koncipování systémů, pochopit význam simulace logistických procesů, představit simulátor DOSIMIS – 3.

5 VZTAH STRATEGIE PODNIKU A LOGISTICKÉHO PLÁNOVÁNÍ Prohlášení o poslání podniku patří k nejzákladnějším úkolům každé organizace - podnik jím deklaruje účel své existence a management na jeho základě vytváří potřebné strategie, plány činností a opatření, které podnik posunou žádaným směrem.

6 ÚKOL LOGISTICKÉHO PLÁNOVÁNÍ Obecným úkolem logistického plánování je vytvoření podmínek pro optimální funkci logistických řetězců. Nezbytnou součástí plánovacích procesů jsou analýzy, rozhodování, práce s modely a simulace. Ovládnutí těchto nástrojů je podmínkou úspěšné práce každého logistika.

7 PLÁNOVÁNÍ Plánování je postupný, částečně iterativní proces, ve kterém je uplatňována řada funkcí. Plánování sleduje optimální řešení problému v termínu, většinou předem daném, a to při respektování všech podstatných vlivných faktorů a veličin. Výsledkem plánování je plán, který stanoví cíle, úkoly a činnosti, jakož i prostředky popř. způsoby k jejich dosažení. Podnikové plánování – a logistické zvláště – probíhá v systému, jehož strukturu tvoří koncepce výrobku, technologie výroby, koncepce logistiky a trh s příslušnými vazbami.

8 PODNĚTY K PLÁNOVÁNÍ Podnětů k plánování může být celá řada, uveďme si jen příklady – restrukturalizace podniku, změna výroby, změna majitele, zvýšení nebo omezení produkce, zlepšení hospodářských výsledků popř. vybudování nového provozu aj.

9 MODEL STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ STRUKTURY PODNIKU

10 POSTUPOVÉ KROKY PLÁNOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ 1.Formulace úkolu 2.Analýza datové základny pro plánování 3.Návrh variant procesů 4.Návrh variantních prostředků 5.Dimenzování, přezkoušení a hodnocení variant 6.Podrobné plánování 7.Realizace

11 MODELY A SIMULACE Při plánování, projektování, hodnocení, komunikaci a dalších aktivitách se neobejdeme bez zobrazování procesů a systémů pomocí modelů. Modely - dvourozměrné 2D (strukturální, synoptické, vývojové diagramy, mapy, fotografie, diagramy, piktogramy, …), - prostorové 3D (geometrické, perspektivní,kinetické, …), - matematické Simulace je napodobení dynamického procesu na modelu s cílem získat poznatky přenosné do skutečnosti. Je to prezentace dynamického chování systému v průběhu jeho přechodu z jednoho stavu do stavu druhého se zřetelem na přesně definovaná operační pravidla

12 MODELY DOPRAVNÍHO PROBLÉMU

13 MATICOVÝ MODEL DOPRAVNÍHO PROBLÉMU

14 STUDIJNÍ MATERIÁLY: Základní literatura: BAZALA, J. a kol. Logistika v praxi. Praha: Verlag Dashöfer 2004. ISBN 80-86229-71-8. JEŘÁBEK, K. Doprava, manipulace, skladování – logistika. In: Stavební informace. 2004, XI, 28. publikace, str. 3–31. ISSN 1211-2259. Doporučené studijní zdroje: JEŘÁBEK, K. Logistika. Praha: Vydavatelství ČVUT Praha, 2000. ISBN 80-01-01823-7.

15 OTÁZKY A ÚKOLY 5.1)Co tvoří strukturu systému, v němž probíhá logistické plánování? 5.2)V čem spočívá příprava plánovacího procesu? 5.3)Vyjmenujte kroky sedmi krokového postupu logistického plánování. 5.4)Co je simulace? Uveďte jednu z definic.

16 ÚKOLY K ZAMYŠLENÍ A DISKUZI 5.A) Diskutujte o modelech, jejich vypovídací schopnosti a argumentační síle. 5.B) Zamyslete se nad možností aplikace modelů a simulace ve vaší práci.


Stáhnout ppt "ZÁSADY KONCIPOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ KAPITOLA 5: VZTAH STRATEGIE PODNIKU A LOGISTICKÉHO PLÁNOVÁNÍ, CÍLE, METODY A NÁSTROJE PLÁNOVÁNÍ, POSTUPOVÉ KROKY."

Podobné prezentace


Reklamy Google