Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VAZBY MEZI ÚZEMNÍMI ENERGETICKÝMI KONCEPCEMI A UŽIVATELI ENERGIE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VAZBY MEZI ÚZEMNÍMI ENERGETICKÝMI KONCEPCEMI A UŽIVATELI ENERGIE."— Transkript prezentace:

1 VAZBY MEZI ÚZEMNÍMI ENERGETICKÝMI KONCEPCEMI A UŽIVATELI ENERGIE

2 Cíl ÚEK 1)Vytvořit podmínky pro hospodárné nakládání s energií v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje včetně ochrany životního prostředí a šetrného nakládání s přírodními zdroji energie na období 20 let. 2)Respektovat státní energetickou koncepci. 3)Vytvořit závazný podklad pro územní plánování. Cíl uživatele 1)Realizovat své aktivity s minimálními náklady na energii. 2)Disponovat spolehlivými primárními zdroji energie pro zajištění svých potřeb. 3)Vyhovět legislativním podmínkám pro provoz energetického hospodářství.

3 Výstupy ÚEK 1)Rozbor možných zdrojů a způsobů nakládání s energií. 2)Hodnocení využitelnosti obnovitelných zdrojů. 3)Hodnocení ekonomicky využitelných úspor energie -ve výrobních a distribučních systémech, -ve spotřebitelských systémech. 4)Zabezpečení energetických potřeb územních obvodů s podílem využívání obnovitelných a druhotných zdrojů. 5)Formulaci a vyhodnocení variant technického řešení rozvoje místního energetického systému. 6)Hodnocení vlivu variant na životní prostředí. 7)Energetický management.

4 Technické řešení koncepce zásobování územních zón teplem koncepce zásobování rozvojových lokalit teplem koncepce využití obnovitelných zdrojů energie opatření na snížení potřeby energie Energetický management návrh energetického managementu časový postup realizace ÚEK Finanční zajištění projektů základní zdroje dlouhodobého financování Energy Performance Contracting Realizační projekty koncepce přípravy a realizace plánů energetického řízení nástroje realizace energetické koncepce Strategie územní energetické koncepce Specifikace optimální varianty zásobování kraje energií teze řešení rozvoj potenciál úpor energetická bilance vliv na životní prostředí Realizační strategie územní energetické koncepce

5 Koncepce regionálního energetického managementu Energetická a ekologická koncepce České republiky Strategie regionálního rozvoje Držitelé licencí pro podnikání v energetickýc h odvětvích Strategické plánování Taktické plánování Operativní plánování Segmenty spotřebitelských systémů energie Regionální energetický management kraje Směrnice EU Platný legislativní rámec Národní program úspor

6 Hlavní nástroje k prosazení ÚEK 1)Územní plán 2)Stavební řízení při výstavbě nových staveb a změnách dokončených staveb 3)Integrované povolení zvlášť velkých zdrojů znečišťování ovzduší 4)Energetické audity budov a energetických hospodářství 5)Aplikace zákona o podpoře výroby elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie 6)Dobrovolné dohody s uživateli energie 7)Podpůrné programy, dotační politika 8)Osvěta

7 Struktura energetického managementu Strategický management Taktický management Operativní management PROČ Koncepce regionální energetické politiky CO A JAK JAK Konkretizace realizace záměrů k dosažení dílčích cílů Řízení průběhu chodu prvků energetického systému

8 Hlavní atributy energetického managementu 1)Mít koncepci, jak navrženou strategii realizovat zejména v oblastech: -územního rozvoje -vyžití obnovitelných zdrojů energie -úspor energie 2)Komunikovat s jednotlivými skupinami uživatelů energie ve věci: -cílů ÚEK -změn chování při užití energie -hospodárnosti při užití energie 3)Monitorovat a kontrolovat účinnost realizovaných postupových kroků 4)Aktualizovat ÚEK v potřebných intervalech

9 Prosaditelnost nástrojů ÚEK


Stáhnout ppt "VAZBY MEZI ÚZEMNÍMI ENERGETICKÝMI KONCEPCEMI A UŽIVATELI ENERGIE."

Podobné prezentace


Reklamy Google