Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice."— Transkript prezentace:

1

2 KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

3 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07./2.2.00/29.0019. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4 AKTIVNÍ BANKOVNÍ PRODUKTY Pomocí aktivní bankovních produktů je umožněno klientům bank financovat své podnikatelské záměry. Mezi velmi významné aktivní bankovní produkty se řadí poskytování úvěrů.

5 AKTIVNÍ BANKOVNÍ PRODUKTY Finanční ústavy při poskytování úvěrů vystupují v pozici věřitele. Za tuto službu pak inkasují odměnu ve formě úroku a poplatků.

6 ČLENĚNÍ ÚVĚROVÝCH PRODUKTŮ Členění bankovních úvěrových produktů je možné provést pomocí několika kritérií. Velmi obvyklé je v bankovní praxi používané kritérium likvidity. Podle tohoto kritéria členíme aktivní bankovní produkty na: primární aktiva sekundární aktiva

7 ČLENĚNÍ ÚVĚROVÝCH PRODUKTŮ Dále je možné bankovní úvěrové produkty členit např. podle následujících kritérií: dle splatnosti – členíme na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé úvěry, dle klientely – zda jsou úvěry poskytnuty fyzickým osobám, podnikatelským subjektům, nebo jsou to úvěry pro komunální sféru či zemědělská družstva, dle účelu úvěru – dělíme na úvěry účelově zaměřené a neúčelové,

8 ČLENĚNÍ ÚVĚROVÝCH PRODUKTŮ dle zajištění – zde jsou úvěry se zajištěním, nebo úvěry nezajištěné, dle klasifikace platební kázně – dle metodiky ČNB rozdělujeme úvěry na standardní, sledované, nestandardní, pochybné a ztrátové. dle podstaty služby pro klienta – rozlišujeme peněžní a závazkové úvěry. dle měny – zda úvěr byl poskytnut v domácí měně nebo v cizí měně atd.

9 POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ Každý zákazník finančního ústavu, který žádá o půjčku, musí podat žádost o úvěr. Finanční ústav pak posuzuje tuto žádost z pohledu charakteru žadatele, schopnost žadatele splatit úvěr, majetkové poměry žadatele, podnikatelský plán žadatele a dle dalších parametrů.

10 POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ Při poskytování půjčky (úvěru) se finanční ústavy zpravidla řídí následujícími zásadami: zásada nejmenšího rizika zásada rozdělení rizika zásada zajištění úvěrů

11 ÚROČENÍ ÚVĚRŮ Finanční ústav stanovuje úrokovou sazbu pro klienta, který si vypůjčuje finanční prostředky. Úroková sazba může být: fixní pohyblivá.

12 ÚROČENÍ ÚVĚRŮ Fixní úroková sazba znamená, že po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi bankou a klientem nebude tato sazba měněna. Pohyblivá úroková sazba pružně reaguje na makroekonomické ukazatele, jako je inflace nebo změna devizového kurzu a podle těchto informací dojde k úpravě úrokové míry.

13 SPLÁCENÍ ÚVĚRŮ V praxi existuje základní dělení splácení úvěrů. Jedná se o následující varianty: jednorázově v době splatnosti průběžné splácení v pravidelných splátkách v pravidelných anuitách

14 SPLÁCENÍ ÚVĚRŮ jednorázově v době splatnosti - úvěr je sjednán na předem definovanou dobu splatnosti. Po uplynutí této doby je půjčka splacena jednorázově. Úroky jsou zpravidla splatné průběžně, to znamená měsíčně, kvartálně nebo půlročně. průběžné splácení – zákazník finančního ústavu splácí své závazky postupně, jak mu jeho finanční situace dovolí. Typickým představitelem průběžného splácení je kontokorentní úvěr. v pravidelných splátkách – zákazník finančního ústavu splácí své závazky pravidelně, podle předem daného harmonogramu. v pravidelných anuitách – zákazník banky opět splácí dle harmonogramu stejné částky, ale mění se zde velikost splátky úmoru a úroku.

15 SYSTEMATIZACE ÚVĚROVÝCH PRODUKTŮ Základní rozdělení úvěrových produktů je na peněžní úvěry, zakázkové úvěry. Peněžní úvěry lze dělit na: komerční úvěry, úvěry spotřební.

16 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice."

Podobné prezentace


Reklamy Google