Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Moderní personalistika DS 2009/2010 30. 9. 2009. Hlavní úkoly moderní personalistiky   Zařazení správného člověka na správné místo (a ve správný čas)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Moderní personalistika DS 2009/2010 30. 9. 2009. Hlavní úkoly moderní personalistiky   Zařazení správného člověka na správné místo (a ve správný čas)"— Transkript prezentace:

1 Moderní personalistika DS 2009/2010 30. 9. 2009

2 Hlavní úkoly moderní personalistiky   Zařazení správného člověka na správné místo (a ve správný čas)   Optimální využití pracovních sil   Osobní rozvoj zaměstnanců (s cílem využít maximum jejich schopností ve prospěch podniku)   Formování týmů

3 Východiska –Moderní organizační architektura –Procesní model řízení –Personální procesy

4 Moderní organizační architektura   Decentralizace   Týmová spolupráce   Outsorcing   Procesní organizace (Dědina, Malý: Moderní organizační architektura, Alfa Publishing 2005)

5 Liniové, procesní a maticové řízení Řízení projektů   Zásada jediného nadřízeného   Organizační struktury   Vnitřní outsorcing- sdílené služby   Maticová struktura Projektové řízení - -Částečné - -Úplné

6 Liniová struktura Generální ředitel Vedoucí výroby Technická příprava výroby Dílny Pomocné provozy Vedoucí nákupu Nákup surovin a polotovarů Nákup vedlejších produktů Vedoucí obchodu Prodej hlavní produkce Prodej vedlejších produktů Marketing a OZ Štábní útvary

7 Maticový model Generální ředitel Vedoucí PM Projektový manažer 1 Projektový manažer 2 Projektový manažer 3 Manažer nákupu Manažer obchodu Manažer výroby Štábní útvary Zaměst nanci nákupu Zaměst nanci obchodu Zaměst nanci výroby

8 Procesy a činnosti   Opakující se ucelené aktivity skládající se z více činností (zapojení více osob)   Činnost – dílčí aktivita vykonávaná obvykle jednou osobou   Charakteristické znaky procesu – –Vstup – –Výstup – –Vnitřní uspořádání (sled činností) – –Identifikovatelné náklady na proces – –Potřebný čas – –Dokumentace, data – –Vlastník procesu – –Předcházející, související a navazující procesy

9 Příklad procesního modelu podniku

10 Příklad struktury personálního procesu Obsazování PM Změny v obsazení PM Uvolňování PM Požadavek na obsazení PM Vyhledání vhodných uchazečů Výběr kandidátů

11 Strategie podniku –Strategie organizace a její vliv na personál  Kdo jsme  Kam se chceme dostat  Jakou cestou půjdeme –Východiska pro tvorbu strategie  Makroekonomické prostředí – legislativa, podmínky pro podnikání atd.  Mikroekonomické prostředí – obecné trendy, trendy v oboru, vývoj trhu…  Trendy na trhu práce

12 Personální strategie   Počty a struktura zaměstnanců – –Výchozí x „cílový“ stav   Zdroje pracovních sil – –Vnitřní x vnější   Způsoby pokrytí potřeby pracovní síly – –Interní x Externí (outsorcing) – –Vlastní výchova x volný trh práce

13 Personální politika   Personální politika definuje filozofii a hodnoty organizace týkající se způsobů jednání s lidmi a z nich odvozené principy očekávaného jednání manažerů při řešení personálních záležitostí. Personální politika tak slouží jako doporučení při vytváření praktických postupů personálního řízení…   Atributy – –Všeobecná akceptovatelnost – –Jednoduchost a srozumitelnost – –Konzistence – –Relativní trvalost

14 Dílčí personální politiky   P. staffingu (recruitmentu, povyšování a přemisťování, outplacementu)   P. odměňování a benefitů („car policy“)   P. rozvoje LZ (hodnocení, osobního rozvoje, vzdělávání…)   P. interní komunikace a firemní kultury

15 Personální plánování   Součást podnikového plánu   Vazby „business“ plánu a personálního plánu   Dlouho- středně- a krátkodobé plány   Plánovací cyklus a korekce plánu, controlling   Struktura personálního plánu

16 Dílčí personální plány   Plán počtu zaměstnanců – headcount   Mzdový plán   Plán vzdělávání   Plány osobního rozvoje (karierní plány)   Plány dovolených   Harmonogramy směn

17 Informační podpora   Expertní systémy   PIS   ERP


Stáhnout ppt "Moderní personalistika DS 2009/2010 30. 9. 2009. Hlavní úkoly moderní personalistiky   Zařazení správného člověka na správné místo (a ve správný čas)"

Podobné prezentace


Reklamy Google