Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Marketing Základy a postupy..

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Marketing Základy a postupy.."— Transkript prezentace:

1 Marketing Základy a postupy.

2 Definice marketingu: Sociální a manažerský proces, jehož pomocí získávají lidé to, co potřebují nebo po čem touží, a to na základě produkce komodit a jejich směny za komodity jiné nebo za peníze. (Kotler) Marketing je manažerským procesem, který umožňuje zjišťování, předvídání a uspokojování požadavků spotřebitelů rentabilním způsobem.(AIM)

3 prodej marketing Snaží se přimět zákazníky k nákupu zboží, které podnik vyrábí. Usiluje, aby podnik vyráběl to, co zákazník požaduje.

4 Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům:
výrobková výrobní prodejní marketingová sociální

5 Marketingová koncepce
Je založena na principu trvalé orientace podniku na efektivní uspokojování potřeb spotřebitelů. Podnik zdůrazňuje snahu o řešení problémů spotřebitele, nikoliv vlastních problémů.

6 Předpoklad: spotřebitelé preferují výrobky levné a snadno dostupné.
Výrobní koncepce Předpoklad: spotřebitelé preferují výrobky levné a snadno dostupné.

7 Výrobková koncepce Předpoklad: spotřebitelé dávají přednost výrobkům, které jsou vysoce kvalitní, dokonale fungují, mají vynikající design… Marketingová krátkozrakost.

8 Prodejní koncepce Předpoklad: spotřebitelé nejsou o výrobcích dostatečně informováni, vědí o nich jen málo, jejich vztah k podniku je pasivní až odmítavý.

9 Marketingová koncepce
Východiska Základy Nástroje Výsledky Stávající produkty Prodej a PP Podnik Zisk je výsledkem objemů prodeje Prodejní koncepce Potřeby zákazníků Integrovaný marketing Zisk je výsledkem spokojenosti zák. Trh Marketingová koncepce

10 Sociální koncepce Požadavek: aby činnost výrobců a prodejců vedla nejen k uspokojování potřeb spotřebitelů, ale také neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a fungování lidské společnosti.

11 Makromarketing se zabývá obecnými aspekty tržního mechanismu, věnuje pozornost vztahu mezi nabídkou a poptávkou. Přispívá k iniciaci opatření, která brání, např. plýtvání se zdroji, znečišťování životního prostředí, neetickému chování podniků…

12 Mikromarketing se zabývá marketingovými aktivitami individuálních subjektů, studuje způsoby, jak tyto subjekty své specifické problémy řeší.

13 Úkoly marketingu v moderní společnosti:
maximalizace spotřeby, maximální uspokojování potřeb, maximalizace výběru, maximalizace kvality života. „Náš zákazník – náš pán.“

14 je nedílnou součástí řízení podniku.
Marketingové řízení je nedílnou součástí řízení podniku.

15 Albert drží ceny při zemi
Přinášíme dobré věci do života Poslání firmy Cíle firmy určují činnost firmy v daném podnikatelském prostředí. Fischer vám nabízí víc

16 Strategické plánování (základní požadavky):
Alokace svých finančních zdrojů, aby byly podporovány jen perspektivní aktivity. Vždy analyzovat a vyhodnotit budoucí zisk každé aktivity. Ke každé aktivitě vypracovat postup, jak dospět k vytčeným dlouhodobým cílům.

17 Marketingová strategie
strategie minimálních nákladů, strategie diferenciace produktu, strategie tržní orientace.

18 Strategie minimálních nákladů
Cíl: dosáhnout co nejnižších nákladů na výrobu a distribuci a tak nabízet výrobky za nižší ceny než konkurence. Tuto strategii uplatňují zejména podniky, které se orientují na velmi rozsáhlý trh.

19 Strategie diferenciace produktu
Cíl: podnik usiluje o dosažení dokonalého výkonu v některé oblasti, která je pro zákazníka důležitá. Uplatnění zejména u menších a středních podniků.

20 Strategie tržní orientace
Cíl: podnik se zaměřuje na jeden nebo více segmentů trhu.

21 Marketingová strategie vstupu na zahraniční trh
Šampón/Období I. – II. III. – IV. V. – VI. VII. – VIII. Pantene Pro-V 57,4 57,9 58,7 58,5 Organics 42,7 46,4 58,0 59,2 Vývoj průměrných cen šampónů Pantene Pro-V a Organics v roce 1996 v Kč.

22 Marketingový plán shrnutí, běžná marketingová situace,
situace na trhu, situace v distribuci, konkurenční situace, rozbor příležitostí a očekávání v makroprostředí, cíle, předpokládané výsledky, kontrola.

23 Marketingové prostředí
makroprostředí mikroprostředí

24 Marketingové mikroprostředí
Faktory snáze ovlivnitelné: produkt, prodejní cena, prodejní místo, propagace. Faktory hůře ovlivnitelné: zaměstnanci, lidé mimo podnik. (S-W analýza – analýza silných a slabých stránek podniku)

25 Marketingové makroprostředí
Demografické prostředí. Ekonomické prostředí. Přírodní prostředí. Technologické prostředí. Politické prostředí. Kulturní prostředí. (O-T analýza, analýza příležitostí a hrozeb) SWOT analýza, analýza marketingového prostředí

26 Analýza portfolia – strategické podnikatelské jednotky
Výsledkem je hodnocení perspektivnosti strategických podnikatelských jednotek, tzv. SBU.

27 Podmínky vzniku SBU: lze ji samostatně plánovat,
má vlastní konkurenty, má vlastního manažera.

28 Bostonský model produktové analýzy
vysoké HVĚZDA OTAZNÍK DOJNÁ KRÁVA STARÝ PES Tempo růstu trhu SBU 3 10% SBU 2 SBU 1 nízké vysoký 1,0 nízký relativní podíl na trhu

29 GE model I. Chránit pozici II. Výběrově investovat do rozvoje IV.
5,0 I. Chránit pozici II. Výběrově investovat do rozvoje IV. Chránit a přehodnocovat III. Investovat do rozvoje V. Výběrově investovat, upřednostňovat tvorbu příjmů VII. Restrukturalizo-vat, upřednostňovat tvorbu příjmů VI. Investovat uváženě VIII. Omezit rozvoj IX. Sklízet silná Konkurenční pozice 3,67 střední 2,33 slabá 1,0 5,0 vysoká 3,67 střední 2,33 nízká 1,0 Atraktivnost trhu


Stáhnout ppt "Marketing Základy a postupy.."

Podobné prezentace


Reklamy Google