Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

30.7.2015Ing. Zuzana Trhlínová1 LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ROZVOJ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "30.7.2015Ing. Zuzana Trhlínová1 LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ROZVOJ."— Transkript prezentace:

1 30.7.2015Ing. Zuzana Trhlínová1 LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ROZVOJ

2 30.7.2015Ing. Zuzana Trhlínová2 Regionalistika=regionální vědy – vědní obor, vědní disciplína (podobně jako ekonomie, sociologie, právní vědy apod.), která se zabývá řešením problémů rozvoje v území – rozvojem obcí, měst, krajů, definováním cílů a nástrojů rozvoje území Regionalistika=regionální vědy – vědní obor, vědní disciplína (podobně jako ekonomie, sociologie, právní vědy apod.), která se zabývá řešením problémů rozvoje v území – rozvojem obcí, měst, krajů, definováním cílů a nástrojů rozvoje území Teoretické koncepce + praktické aplikace (studium rozvojových možností území) Teoretické koncepce + praktické aplikace (studium rozvojových možností území) RV: předmětem studia RV je analýza socioekonomické situace jednotlivých území, definování hlavních rozvojových možností a bariér a definování návrhů a opatření k podpoře regionálního rozvoje (HP, SP, RP … ) RV: předmětem studia RV je analýza socioekonomické situace jednotlivých území, definování hlavních rozvojových možností a bariér a definování návrhů a opatření k podpoře regionálního rozvoje (HP, SP, RP … )

3 30.7.2015Ing. Zuzana Trhlínová3 Cíle přednášky Vymezení základních termínů a konceptu Vymezení základních termínů a konceptu Faktory regionálního rozvoje Faktory regionálního rozvoje Aktuální tendence a trendy ve vztahu k místnímu nebo regionálnímu rozvoji Aktuální tendence a trendy ve vztahu k místnímu nebo regionálnímu rozvoji

4 30.7.2015Ing. Zuzana Trhlínová4 Termín lokální a regionální rozvoj Nejednoznačná definice Nejednoznačná definice Regionální rozvoj = rozvoj území:definice v kruhu Regionální rozvoj = rozvoj území:definice v kruhu Lokální – místní, zpravidla obec, město, sdružení obcí Lokální – místní, zpravidla obec, město, sdružení obcí Regionální – větší jednotka, mikroregion, kraj, celá ČR, střední Evropa, Blízký východ …. Dle definice pojmu region Regionální – větší jednotka, mikroregion, kraj, celá ČR, střední Evropa, Blízký východ …. Dle definice pojmu region

5 30.7.2015Ing. Zuzana Trhlínová5 Pojetí lokálního a regionálního rozvoje Cíle R: kvalita života, zaměstnanost, rozvoj služeb, růst příjmů, dostupnost infrastruktury, bezpečí, prestiž území, vzdělávání, občanské a politické svobody apod. Cíle R: kvalita života, zaměstnanost, rozvoj služeb, růst příjmů, dostupnost infrastruktury, bezpečí, prestiž území, vzdělávání, občanské a politické svobody apod. Rozvoj představují pozitivně hodnocené změny, podmíněné efektivním využíváním zdrojů (půda, práce, kapitál) a probíhající v zájmu dosahování určitých (specifikovaných) cílů Rozvoj představují pozitivně hodnocené změny, podmíněné efektivním využíváním zdrojů (půda, práce, kapitál) a probíhající v zájmu dosahování určitých (specifikovaných) cílů

6 Pozitivně vnímané změny (?) 30.7.2015Ing. Zuzana Trhlínová6

7 7 Podpora komunitních projektů

8 30.7.2015Ing. Zuzana Trhlínová8 Pozitivně vnímané změny (?)

9 30.7.2015Ing. Zuzana Trhlínová9 Pozitivně vnímané změny (?)

10 30.7.2015Ing. Zuzana Trhlínová10 Místní nebo regionální rozvoj Je: relativní, popř. diferencovaný dle socio- ekonomických charakteristik území (ČR, Švýcarsko, Jemen) Je: relativní, popř. diferencovaný dle socio- ekonomických charakteristik území (ČR, Švýcarsko, Jemen) Je: specifický dle místa (město x vesnice, jihočeská obec x severomoravská obec) Je: specifický dle místa (město x vesnice, jihočeská obec x severomoravská obec) Měl by být: odpovídající místním potřebám a prioritám Měl by být: odpovídající místním potřebám a prioritám - Schopnost a možnost prosadit svůj zájem: občané versus soukromý sektor

11 30.7.2015Ing. Zuzana Trhlínová11 CO TO JE LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ROZVOJ? Nic statického, konečný cíl – ALE neustálý proces Nic statického, konečný cíl – ALE neustálý proces Souhrn aktivit, strategií a opatření (PROJEKTŮ) iniciovaných na lokální, regionální nebo národní úrovni A v jejich vzájemné koordinaci Souhrn aktivit, strategií a opatření (PROJEKTŮ) iniciovaných na lokální, regionální nebo národní úrovni A v jejich vzájemné koordinaci Cílem opatření v rámci podpory regionálního rozvoje je: Cílem opatření v rámci podpory regionálního rozvoje je: - dlouhodobý rozvoj (strategické řízení s výhledem 20-30 let x politická podpora) - zvyšování kvality života místních aktérů

12 Indikátory lokálního a regionálního rozvoje Kvantitativní (statistika, demografie …) Kvantitativní (statistika, demografie …) Kvalitativní ukazatelé (např. TIMUR) Kvalitativní ukazatelé (např. TIMUR) 30.7.2015Ing. Zuzana Trhlínová12

13 30.7.2015Ing. Zuzana Trhlínová13 Rozvoj území Obecný cíl : sociálně-ekonomická prosperita území/regionu Obecný cíl : sociálně-ekonomická prosperita území/regionu Zahrnuje : Zahrnuje : - zvyšování bohatství obcí, měst, regionů, státu (finance) - zvyšování bohatství obcí, měst, regionů, státu (finance) - zvyšování rozsahu,kvality a cílenosti veřejných služeb - zvyšování rozsahu,kvality a cílenosti veřejných služeb - vytváření adekvátních podmínek pro život obyvatel (přesahující ekonomickou rovinu) - vytváření adekvátních podmínek pro život obyvatel (přesahující ekonomickou rovinu)

14 Základní pilíře lokálního a regionálního rozvoje Ekonomika - Aktivity a investice jednotlivých subjektů cílené na tvorbu nových pracovních míst a příležitostí s cílem podpořit růst území - Rozvoj soukromého sektoru – zaměstnanost – potenciál obyvatel nakupovat zboží a statky – zaměstnanost - Růst příjmů obyvatel, firem i daného správního celku - Konkurenční prostředí, investice - Růst hmotného bohatství: soukromých subjektů (daňová výtěžnost, % tvorba prac. míst..) i měst, krajů a státu jako PS (výkaz majetku města, fondů, dluh…) - Kvantifikace: např. výkaz o majetku, dluh, investiční činnost, daňová výtěžnost, růst zastaveného území (v časové řadě), počet firem, počet investic, počet přenocování, bankovní operace, HDP … 30.7.2015Ing. Zuzana Trhlínová14

15 30.7.2015Ing. Zuzana Trhlínová15

16 Pilíře regionálního rozvoje Sociální rozměr - Rozsah a diversita poskytovaných služeb - Rovnocennost podmínek přístupu občanů k veřejným službám - Sociální exkluze a segregace - Objem prostředků poskytovaných na řešení sociálních problémů + distribuce statků sociálně slabým občanům - Atraktivita regionu (volba nohou) - Obtížná kvantifikace: kritérium hodnocení rozvojových možností=vývoj počtu obyvatel a jejich spokojenosti s uspokojováním potřeb, hodnota nemovitostí 30.7.2015Ing. Zuzana Trhlínová16

17 30.7.2015Ing. Zuzana Trhlínová17

18 Pilíře regionálního rozvoje Environmentální rozměr - Proměna hodnot a postojů obyvatel- atraktivita sídla - Kvalita životního prostředí - Kvalita urbánního a architektonického prostředí lokalit - Obtížná kvantifikace: kritérium hodnocení rozvojových možností=migrace + výzkumy spokojenosti obyvatel 30.7.2015Ing. Zuzana Trhlínová18

19

20 20

21 30.7.2015Ing. Zuzana Trhlínová21 Koncept regionálního rozvoje UDRŽITELNÝ ROZVOJ EKONOMICKÝ ROZVOJ SOCIÁLNÍ ROZVOJENVIRONMENTÁLNÍ ROZVOJ

22 30.7.2015Ing. Zuzana Trhlínová22 Regionální rozvoj a prostředí Exogenní vlivy Endogenní vlivy

23 Potenciál rozvoje Geografická situace Geografická situace Historický vývoj území (dosídlené oblasti x Střední Čechy) Historický vývoj území (dosídlené oblasti x Střední Čechy) Ekonomika území (HDP, HRP, zaměstnanost, počet inovativních firem, struktura odvětví, cena nemovitostí…) Ekonomika území (HDP, HRP, zaměstnanost, počet inovativních firem, struktura odvětví, cena nemovitostí…) Demografie a migrační trendy (venkov, Severní Čechy) Demografie a migrační trendy (venkov, Severní Čechy) Lidský kapitál (vzdělání, životní postoje, identita…) Lidský kapitál (vzdělání, životní postoje, identita…) Sociální struktura a sociální sítě v území Sociální struktura a sociální sítě v území Technická, dopravní a občanská infrastruktura Technická, dopravní a občanská infrastruktura Politická stabilita Politická stabilita Vnější vztahy (partnerské sítě) Vnější vztahy (partnerské sítě) Kulturní a přírodní dědictví Kulturní a přírodní dědictví Specifická administrativní opatření (NP, UNESCO, Natura 2000 a další) Specifická administrativní opatření (NP, UNESCO, Natura 2000 a další) Image a značka území Image a značka území 30.7.2015Ing. Zuzana Trhlínová23

24 Přístupy k rozvoji území Místní nebo Regionální rozvoj – proces, který v území probíhá a na co máme menší či větší vliv Místní nebo Regionální rozvoj – proces, který v území probíhá a na co máme menší či větší vliv Liberální x intervencionistické koncepce Liberální x intervencionistické koncepce Role institucí – good governance (dobré vládnutí) Role institucí – good governance (dobré vládnutí) Veřejná správa jako specifický organizační aktér těchto opatření, koordinace zájmů v území + aktivní role v rozvoji území Veřejná správa jako specifický organizační aktér těchto opatření, koordinace zájmů v území + aktivní role v rozvoji území 30.7.2015Ing. Zuzana Trhlínová24

25 30.7.2015Ing. Zuzana Trhlínová25 Obec jako podnikatel Místní služby: obecní hospoda, penzion, obchod Místní služby: obecní hospoda, penzion, obchod Obec jako vlastník nemovitostí Obec jako vlastník nemovitostí - pronájem budov místním živnostníkům - Vlastní hospodaření: lesy, zemědělská půda Místní lázně, koupaliště, pohřební služby Místní lázně, koupaliště, pohřební služby Energetika: místní kotle, solární energie, biomasa… Energetika: místní kotle, solární energie, biomasa…

26 30.7.2015Ing. Zuzana Trhlínová26 PROCES Dynamika vývoje v čase Dynamika vývoje v čase Čas ekonomický Čas ekonomický Čas politický Čas politický Chápání kategorie zisku a úspěchu Chápání kategorie zisku a úspěchu

27 30.7.2015Ing. Zuzana Trhlínová27 Místní a regionální aktéři : Ekonomická struktura Ekonomická struktura Socio-kulturní prostředí (hodnoty, normy, sociální skupiny) Socio-kulturní prostředí (hodnoty, normy, sociální skupiny) Významné osobnosti a subjekty Významné osobnosti a subjekty Míra zapojení do přípravy a realizace rozvojových koncepcí municipalit a krajů Míra zapojení do přípravy a realizace rozvojových koncepcí municipalit a krajů Intenzita vzájemných vztahů Intenzita vzájemných vztahů

28 30.7.2015Ing. Zuzana Trhlínová28 SPOLEČNÁ IDENTIFIKACE Specifika místního lidského kapitálu Specifika místního lidského kapitálu Souhlas s místními aktivitami Souhlas s místními aktivitami Lokální hmotná i nehmotná kultura (kulturní dědictví) Lokální hmotná i nehmotná kultura (kulturní dědictví) Image místa (repositioning) Image místa (repositioning)

29 Základní tendence a trendy v podpoře rozvoje území Globalizace, regionalizace, decentralizace Globalizace, regionalizace, decentralizace Udržitelný rozvoj – Zdravá města, LA21, soutěže město Stromů, rozkvetlá obec … Udržitelný rozvoj – Zdravá města, LA21, soutěže město Stromů, rozkvetlá obec … Partnerství mezi VS a soukromým a občanským sektorem Partnerství mezi VS a soukromým a občanským sektorem Marketingové a manažerské metody řízení Marketingové a manažerské metody řízení Důraz na vlastní zdroje Důraz na vlastní zdroje Zvyšující se zájem o socio-kulturní témata, sociální změna Zvyšující se zájem o socio-kulturní témata, sociální změna 30.7.2015Ing. Zuzana Trhlínová29

30 30.7.2015Ing. Zuzana Trhlínová30 Metody analýzy území Kvantitativní metody Kvantitativní metody - Statistika (ČSÚ, data obcí, měst, krajů) - Databáze Hospodářské komory, centrály CR, úřadů práce, policie aj. institucí Kvalitativní metody Kvalitativní metody - Sociologická šetření (dotazníky, ankety, metody komunitního plánování, Agenda 21)

31 30.7.2015Ing. Zuzana Trhlínová31 Hodnocení regionálního rozvoje Kvantitativní metody (HRP, nezaměstnanost, míra investic, počet MSP, daňová výtěžnost …) Kvantitativní metody (HRP, nezaměstnanost, míra investic, počet MSP, daňová výtěžnost …) Kvalitativní metody Kvalitativní metody Srovnávací metodika – čas, charakter lokality, způsoby měření - BILANCE Srovnávací metodika – čas, charakter lokality, způsoby měření - BILANCE Regionální multiplikátor Regionální multiplikátor Hodnocení odvětvové struktury Hodnocení odvětvové struktury ISIC: International Standard Industrial Classification ISIC: International Standard Industrial Classification Index socioekonomického rozvoje Index socioekonomického rozvoje


Stáhnout ppt "30.7.2015Ing. Zuzana Trhlínová1 LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ROZVOJ."

Podobné prezentace


Reklamy Google