Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VEOLIA Voda Česká Republika, a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VEOLIA Voda Česká Republika, a.s."— Transkript prezentace:

1 VEOLIA Voda Česká Republika, a.s.
Bc.Kateřina Babíčková Bc.Hana Slapničková Bc.Milan Dedera Bc.Matyáš Pokorný

2 Představení společnosti
Profesionální dodavatel vodohospodářských služeb na českém trhu Koncern VEOLIA ENVIRONNEMENT Water Energy Proprete Od roku 1996 působí v ČR

3 Základní technické informace
Vodohospodářské struktury ve 1300 městech Speciální provozní model 2011 4,06 mil obyvatel obslouženo obrat 14,4 mld Kč 164 úpraven vod 12 021km kanalizačních sítí 21 835km vodovodních sítí 272 mil m3 pitné vody, 212,92 mil m3 odpadních vod

4 Cíle a hodnoty podniku Delegace řízení vodohospodářských zařízení
Inženýring, koncepce a realizace systémů Dodávka systémů pro úpravu a čištění vody 5 hlavních hodnot: Zodpovědnost Inovace Výkonnost Solidarita Přístup k zákazníkovi

5 Orgány společnosti Představenstvo Dozorčí rada Předseda Jean Salessy
10 členů představenstva Alan Pfauser jednatel společnosti Předseda Petr Slezák 12 členů dozorčí rady

6 VEOLIA Voda a. s. + Nadační fond Veolia
Firemní filantropie VEOLIA Voda a. s. + Nadační fond Veolia Koncept společenské odpovědnosti Sociální Environmentální Výchovně vzdělávací Snaha o strategické CSR Motto: Pečujeme o prostředí a komunitu -týkající se všech oblastí naší činnosti.

7 Celková rozdělená částka
Program MiNiGRANTY Klíčový program Nadačního fondu Veolia Aktivní zapojení zaměstnanců Rok Celková rozdělená částka 2008 2009 2010 2011 Celkem + dlouhodobé partnerství v projektech Clean up the World/Ukliďme svět Pomozte dětem

8 Finanční analýza

9 Vertikální analýza - Aktiva
Položka 2009 2010 2011 Aktiva celkem 100,00% Dlouhodobý majetek 14,08% 13,79% 12,34% Dlouhodobý nehmotný majetek 2,22% 1,89% 1,31% Dlouhodobý hmotný majetek 1,59% 1,57% 1,60% Dlouhodobý finanční majetek 10,27% 10,33% 9,43% Oběžná aktiva 84,65% 85,10% 86,47% Zásoby 1,21% 1,06% 0,83% Dlouhodobé pohledávky 0,17% 0,06% 5,52% Krátkodobé pohledávky 80,95% 82,72% 78,91% Krátkodobý finanční majetek 2,32% 1,26% Časové rozlišení 1,27% 1,11% 1,19%

10 Vertikální analýza - Pasiva
Pasiva celkem 100,00% Vlastní kapitál 75,98% 78,64% 77,21% Základní kapitál 26,81% 26,67% 24,55% Kapitálové fondy 11,51% 0,04% Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 1,72% 3,38% 4,91% VH minulých let 2,57% 0,00% 3,48% VH běžného účetního období 33,38% 48,55% 44,23% Cizí zdroje 24,02% 21,27% 22,79% Rezervy Dlouhodobé závazky 0,05% Krátkodobé závazky 23,98% 21,22% Bankovní úvěry a výpomoci Časové rozlišení 0,09%

11 Horizontální analýza - Aktiva
Položka 2010/2009 2011/2010 Aktiva celkem 1649  0,51% 28294   8,64% Dlouhodobý majetek -727 -1,59% -1237 -2,74% Dlouhodobý nehmotný majetek -1037 -14,34% -1533 -24,76% Dlouhodobý hmotný majetek -58 -1,12% 559 10,90% Dlouhodobý finanční majetek 368 1,10% -263 -0,78% Oběžná aktiva 2867 1,04% 28951 10,39% Zásoby -495 -12,52% -510 -14,75% Dlouhodobé pohledávky -356 -64,73% 19453 10027,32% Krátkodobé pohledávky 7137 2,71% 9842 3,63% Krátkodobý finanční majetek -3417 -45,29% 164 3,97% Časové rozlišení -491 -11,89% 580 15,94%

12 Horizontální analýza - Pasiva
Pasiva celkem 1649 0,51% 28294 8,64% Vlastní kapitál 9943 4,02% 17156 6,66% Základní kapitál 0,00% Kapitálové fondy -37333 -99,61% Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 5437 96,90% 6412 58,04% VH minulých let -8361 -100,00% 12363 VH běžného účetního období 50200 46,18% -1619 -1,02% Cizí zdroje -8594 -10,99% 11438 16,43% Rezervy Dlouhodobé závazky 48 37,50% -176 Krátkodobé závazky -8642 -11,07% 11614 16,72% Bankovní úvěry a výpomoci Časové rozlišení 300 -300

13 Ukazatelé likvidity likvidita vs. likvidnost
+insolvence – neefektivnost Běžná likvidita – oběžná aktiva/krátkodobé záv. Optimální hodnota: 1,5 – 2,5 Ukazatel rychlé likvidity – odečteme zásoby Obvyklá hodnota: 1 – 1,5 Okamžitá likvidita – hotovost a cenné papíry Optimálně okolo 0,5

14 Výsledky

15 Doporučení Snížení objemu oběžných aktiv, investice do výnosnějších aktiv Proměnit některá oběžná aktiva na finanční hotovost

16 Ukazatele zadluženosti
Využívání cizích zdrojů je levnější, nese s sebou však riziko Za určitých podmínek může společnost zvýšit výnosnost vlastního kapitálu s využitím cizích zdrojů Celková zadluženost cizí zdroje/celková aktiva Podíl cizího kapitálu cizí kapitál/vlastní kapitál

17 Porovnání celkové zadluženosti s oborem

18 Doporučení Po zhodnocení výše úrokové míry změnit kapitálovou strukturu a za využití cizích zdrojů zvýšit výnosnost vlastního kapitálu

19 Ukazatelé rentability

20 Ukazatelé rentability

21 Ukazatelé rentability
2009 2010 2011 ROS 35,19% 50,85% 51,05% ROCE 43,87% 61,71% 57,21% Finanční páka 1,31 1,27 1,29

22 Ukazatelé aktivity 2009 2010 2011 Doba obratu celkových aktiv 385,15
382,20 421,84 Doba obratu zásob 4,67 4,04 3,50 Doba inkasa pohledávek 312,43 316,40 356,18 Obratový cyklus peněz 299,44 306,14 345,96

23 Altmanův index Podnik se nachází v dobré finanční situaci 2009 2010
2012 Altmanův index 3,09 3,63 3,38 Podnik se nachází v dobré finanční situaci

24 Děkujeme za pozornost !


Stáhnout ppt "VEOLIA Voda Česká Republika, a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google