Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VEOLIA Voda Česká Republika, a.s. Bc.Kateřina Babíčková Bc.Hana Slapničková Bc.Milan Dedera Bc.Matyáš Pokorný.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VEOLIA Voda Česká Republika, a.s. Bc.Kateřina Babíčková Bc.Hana Slapničková Bc.Milan Dedera Bc.Matyáš Pokorný."— Transkript prezentace:

1 VEOLIA Voda Česká Republika, a.s. Bc.Kateřina Babíčková Bc.Hana Slapničková Bc.Milan Dedera Bc.Matyáš Pokorný

2 Představení společnosti  Profesionální dodavatel vodohospodářských služeb na českém trhu  Koncern VEOLIA ENVIRONNEMENT  Water  Energy  Proprete  Od roku 1996 působí v ČR

3 Základní technické informace  Vodohospodářské struktury ve 1300 městech  Speciální provozní model  2011  4,06 mil obyvatel obslouženo  obrat 14,4 mld Kč  164 úpraven vod  12 021km kanalizačních sítí  21 835km vodovodních sítí  272 mil m 3 pitné vody, 212,92 mil m 3 odpadních vod

4 Cíle a hodnoty podniku  Delegace řízení vodohospodářských zařízení  Inženýring, koncepce a realizace systémů  Dodávka systémů pro úpravu a čištění vody  5 hlavních hodnot:  Zodpovědnost  Inovace  Výkonnost  Solidarita  Přístup k zákazníkovi

5 Orgány společnosti Představenstvo  Předseda Jean Salessy  10 členů představenstva  Alan Pfauser jednatel společnosti Dozorčí rada  Předseda Petr Slezák  12 členů dozorčí rady

6 Firemní filantropie VEOLIA Voda a. s. + Nadační fond Veolia Koncept společenské odpovědnosti  Sociální  Environmentální  Výchovně vzdělávací Snaha o strategické CSR  Motto: Pečujeme o prostředí a komunitu - týkající se všech oblastí naší činnosti.

7 Program MiNiGRANTY RokCelková rozdělená částka 2008595 000 Kč 20091 251 000 Kč 20102 210 524 Kč 20113 006 069 Kč Celkem7 052 593 Kč  Klíčový program Nadačního fondu Veolia  Aktivní zapojení zaměstnanců + dlouhodobé partnerství v projektech  Clean up the World/Ukliďme svět  Pomozte dětem

8 Finanční analýza

9 Vertikální analýza - Aktiva Položka200920102011 Aktiva celkem100,00% Dlouhodobý majetek14,08%13,79%12,34% Dlouhodobý nehmotný majetek2,22%1,89%1,31% Dlouhodobý hmotný majetek1,59%1,57%1,60% Dlouhodobý finanční majetek10,27%10,33%9,43% Oběžná aktiva84,65%85,10%86,47% Zásoby1,21%1,06%0,83% Dlouhodobé pohledávky0,17%0,06%5,52% Krátkodobé pohledávky80,95%82,72%78,91% Krátkodobý finanční majetek2,32%1,26%1,21% Časové rozlišení1,27%1,11%1,19%

10 Vertikální analýza - Pasiva Pasiva celkem100,00% Vlastní kapitál75,98%78,64%77,21% Základní kapitál26,81%26,67%24,55% Kapitálové fondy11,51%0,04% Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku1,72%3,38%4,91% VH minulých let2,57%0,00%3,48% VH běžného účetního období33,38%48,55%44,23% Cizí zdroje24,02%21,27%22,79% Rezervy0,00% Dlouhodobé závazky0,04%0,05%0,00% Krátkodobé závazky23,98%21,22%22,79% Bankovní úvěry a výpomoci0,00% Časové rozlišení0,00%0,09%0,00%

11 Horizontální analýza - Aktiva Položka2010-20092010/20092010-20112011/2010 Aktiva celkem1649 0,51%28294 8,64% Dlouhodobý majetek-727-1,59%-1237-2,74% Dlouhodobý nehmotný majetek-1037-14,34%-1533-24,76% Dlouhodobý hmotný majetek-58-1,12%55910,90% Dlouhodobý finanční majetek3681,10%-263-0,78% Oběžná aktiva28671,04%2895110,39% Zásoby-495-12,52%-510-14,75% Dlouhodobé pohledávky-356-64,73%1945310027,32% Krátkodobé pohledávky71372,71%98423,63% Krátkodobý finanční majetek-3417-45,29%1643,97% Časové rozlišení-491-11,89%58015,94%

12 Horizontální analýza - Pasiva Pasiva celkem 16490,51%282948,64% Vlastní kapitál 99434,02%171566,66% Základní kapitál 00,00%0 Kapitálové fondy -37333-99,61%00,00% Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 543796,90%641258,04% VH minulých let -8361-100,00%12363 VH běžného účetního období 5020046,18%-1619-1,02% Cizí zdroje -8594-10,99%1143816,43% Rezervy 00,00%0 Dlouhodobé závazky 4837,50%-176-100,00% Krátkodobé závazky -8642-11,07%1161416,72% Bankovní úvěry a výpomoci 00,00%0 Časové rozlišení 300-300-100,00%

13 Ukazatelé likvidity  likvidita vs. likvidnost  +insolvence – neefektivnost  Běžná likvidita – oběžná aktiva/krátkodobé záv.  Optimální hodnota: 1,5 – 2,5  Ukazatel rychlé likvidity – odečteme zásoby  Obvyklá hodnota: 1 – 1,5  Okamžitá likvidita – hotovost a cenné papíry  Optimálně okolo 0,5

14 Výsledky

15 Doporučení  Snížení objemu oběžných aktiv, investice do výnosnějších aktiv  Proměnit některá oběžná aktiva na finanční hotovost

16 Ukazatele zadluženosti  Využívání cizích zdrojů je levnější, nese s sebou však riziko  Za určitých podmínek může společnost zvýšit výnosnost vlastního kapitálu s využitím cizích zdrojů  Celková zadluženost  cizí zdroje/celková aktiva  Podíl cizího kapitálu  cizí kapitál/vlastní kapitál

17 Porovnání celkové zadluženosti s oborem

18 Doporučení  Po zhodnocení výše úrokové míry změnit kapitálovou strukturu a za využití cizích zdrojů zvýšit výnosnost vlastního kapitálu

19 Ukazatelé rentability

20

21 200920102011 ROS35,19%50,85%51,05% ROCE 43,87%61,71%57,21% Finanční páka 1,311,271,29

22 Ukazatelé aktivity 200920102011 Doba obratu celkových aktiv385,15382,20421,84 Doba obratu zásob4,674,043,50 Doba inkasa pohledávek312,43316,40356,18 Obratový cyklus peněz299,44306,14345,96

23 Altmanův index 200920102012 Altmanův index3,093,633,38  Podnik se nachází v dobré finanční situaci

24 Děkujeme za pozornost !


Stáhnout ppt "VEOLIA Voda Česká Republika, a.s. Bc.Kateřina Babíčková Bc.Hana Slapničková Bc.Milan Dedera Bc.Matyáš Pokorný."

Podobné prezentace


Reklamy Google