Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kontrolní činnost ČIŽP ZOV v období 2006 až 2015 Ing. Ivana Svobodová Ing. Martin Zemek, Ph.D. 19.5.2015, Praha - Žofín.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kontrolní činnost ČIŽP ZOV v období 2006 až 2015 Ing. Ivana Svobodová Ing. Martin Zemek, Ph.D. 19.5.2015, Praha - Žofín."— Transkript prezentace:

1 Kontrolní činnost ČIŽP ZOV v období 2006 až 2015 Ing. Ivana Svobodová Ing. Martin Zemek, Ph.D. 19.5.2015, Praha - Žofín

2 Obsah prezentace Vývoj kontrolní činnosti ČIŽP 2006 - 2014 Současný stav v roce 2015 Kontroly sběren kovů se zřízeným místem ZO elektrozařízení

3 Vývoj v kontrolní činnosti ČIŽP – díl 8 zákona o odpadech RokPočet kontrolPočet SŘPokuty v Kč 2006145221. 034 000 2007143251. 015 000 200886121. 902 000 2009657 95 100 20105621 319 000 20117421 347 000 201213 728 313 000 201314034 715 000 201415149 770 000

4 Rok 2006 - 2007 2006 – první kontroly povinností § 37n odst. 3 První nespokojenost s monopolem KS v souvislosti s financováním nakládání s HEEZ (protiústavnost vyhlášky, zpochybňování podílů na trhu v jednotlivých skupinách EZ) ČIŽP požádala o stanovisko MŽP – potvrzeno, že výrobce, který neodvádí finanční příspěvek na nakládání s HEEZ oprávněnému monopolnímu KS, porušuje zákon – inspekce pokračuje v kontrolách a zřizuje pracovní skupinu za účasti MŽP – snaha o zlepšení situace 2007 – Mě soud v Praze zrušuje pravomocné rozhodnutí pro KS ASEKOL, který zajišťoval nakládání s HEEZ ze skupin 3, 4 a 7. Došlo ke zpochybnění určení provozovatelů KS zajišťujících financování nakládání s HEEZ ve skupině 3 a následně i 6 – právní nejistota výrobců Inspekce se zaměřila na kontroly výrobců na základě podnětů – chybějící zápis v Seznamu výrobců vedeného MŽP.

5 Rok 2008 2008 – vrcholí právní problematika HEEZ Podané rozklady proti jednotlivým rozhodnutím pro KS ASEKOL, Elektrowin a Ekolamp a s následným přerušením správních řízení o zápisech provozovatelů KS pro financování nakládání s HEEZ ve skupinách 1 – 7 došlo k situaci, kdy nebyl vybrán žádný KS Inspekce omezuje kontrolní činnost výrobců, řeší se jen podněty, dobíhají správní řízení z předcházejícího roku Kontroly zaměřeny na informační povinnosti související se zpětným odběrem EZ – poslední prodejci Na konci roku 2008 rozhodl Nejvyšší správní soud o kasační stížnosti proti rozhodnutí Mě soudu v Praze týkající se rozhodnutí KS Asekol pro financování nakládání s HEEZ skupiny 3 – zrušení potvrzeno, pokračuje legislativní nejistota. Návrh skupiny poslanců na zrušení vyhlášky č. 352/2005 Sb. – ústavní soud ČR zmítl.

6 Rok 2009 2009 – útlum kontrol výrobců EEZ Kontroly zaměřeny na poslední prodejce EEZ a jejich povinnosti (informační povinnosti pro spotřebitelé) Přetrvává právní nejistota, výrobci mají odlišný názor od ČIŽP A MŽP Nebezpečí, že výrobci rezignují na plnění povinností nastavených zákonem Inspekce zaměřila kontroly nikoliv na přechod výrobců mezi KS, ale na to, aby nejasné situace výrobci nezneužili k neplnění svých povinností Roste tlak na řešení neúnosné situace (ČIŽP, KS, výrobci) Potřeba legislativní změny!

7 Rok 2010 2010 – kontroly inspekce zaměřeny na ZO ostatních výrobků – baterií, akumulátorů, olejů a pneumatik (transpozice evropské legislativy – „baterková směrnice“) Kontroly výrobců EEZ – jen na podněty (již 3 rok ČIŽP neplánuje tyto kontroly do ročního plánu kontrol) Dohoda s MŽP, že inspekce nebude rozhodovat o EZ ve skupinách 3,4 a7. Sankce nepřiměly výrobce plnit povinnosti tak, jak byla nastavena MŽP v letech 2005 a 2006 – dochází k rušení již udělených pokut OVSS MŽP. Pozitivní zjištění z kontrol ČIŽP – nezjištěno odepření ZO elektrozařízení od spotřebitelů – systém funguje uspokojivě. Negativní zjištění z kontrol ČIŽP – nárůst kriminální činnosti, EEZ z míst ZOV jsou předávány jiným subjektům než zpracovatelům (skládky, rozebírání fyzickými osobami)

8 Rok 2011 2011 – kontroly inspekce zaměřeny na výrobce EEZ plnící povinnosti „individuálním způsobem“, plnění povinností posledních prodejců a zpracovatelů odpadů z těchto komodit, dále baterií, pneumatik a olejů. Trvající legislativní nejistota týkající se § 37n odst. 3 zákona – žádné kontroly výrobců zaměřené na financování nakládání s HEEZ OVSS MŽP zrušila veškeré uložené sankce za porušení § 37n odst. 3 zákona o odpadech Větší výskyt tzv. „free riders“ – časté zaměření kontrol (podněty KS)

9 Rok 2012 - 2013 2012 – 2013 – pokračují kontroly „free riders“, ZO pneumatik, baterií a olejů. Zaměření na kontroly e-shopů Nárůst nelegálních výkupů tzv. „mobilních výkupů“ Výkupy elektroodpadů a jejich částí ve sběrnách kovů Krádeže ze sběrných dvorů obcí či shromažďovacích prostředků Ve sběrnách kovů – výkup nejen celého elektozařízení, ale především části ledniček, praček, televizí, počítačů, elektromotory

10 Rok 2014 2014 Inspekce spolupracuje s GŘ cel – získává údaje o dovozcích komodit ke ZOV Lepší identifikace „free riders“ Kontroly zaměřeny na ZO pneumatik – nové povinnosti v souvislosti s „ekoauditovou“ novelou zákona o odpadech (stále chybí KS) Kontroly zaměřeny na plnění nových povinnosti provozovatelů solárních elektráren (budoucí nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů – povinnost uzavřít smlouvu s KS do 30.6.2013) Kontroly 2 KS v této oblasti Od 1.10.2014 – konečně smlouvy s KS bez monopolního omezení! (účinnost novely zákona o odpadech a vyhlášky č. 352/2005 Sb.)

11 Rok 2015 2015 – současnost Nárůst vývozu ledničkových kompresorů do Pakistánu (oleje obsahují zbytky chladiv, chybné zařazení pod kat. čísla) Nárůst vývozů použitých pneumatik do Afriky Inspekce opakovaně řešila vrácené zásilky z NSR Sběrny kovů Vykupují celé nebo části elektrozařízení (ledničky, pračky, mikrovlnky, sekačky, jejich části, tištěné spoje, kabely, apod.) Současná legislativa neumožňuje vykupovat od fyzických osob ani od podnikajících subjektů žádné elektrozařízení či elektroodpady, ani jejich části.

12 Rok 2015 – kontroly sběren kovů „Blue 24“

13 2015 – kontroly sběren kovů Dne 11.3.2015 – celorepubliková akce s Policií ČR – „BLUE 24“ Kontrolováno celkem 201 sběren kovů Nově zřízená místa ZO EEZ kolektivními systémy Zjištěné nedostatky: - elektrospotřebiče i elektroodpady smíšené s vykoupenými kovovými odpady - nevedena evidence o převzatých elektroodpadech odděleně od ostatních vykoupených odpadů - chybné kat. číslo převzatých elektroodpadů

14 Místo ZO elektrozařízení - špatně

15 Místo ZO elektrozařízení - dobře

16 Rok 2015 – kontroly sběren kovů „Blue 24“

17 Děkuji vám za pozornost. Ing. Ivana Svobodová svobodova_ivana@ph.cizp.cz Ing. Martin Zemek, Ph.D. zemek.martin@cizp.cz www.cizp.cz


Stáhnout ppt "Kontrolní činnost ČIŽP ZOV v období 2006 až 2015 Ing. Ivana Svobodová Ing. Martin Zemek, Ph.D. 19.5.2015, Praha - Žofín."

Podobné prezentace


Reklamy Google