Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SITUACE V ODPADECH Z POHLEDU SVAZU MĚST A OBCÍ ČR Bc. Marek Sýkora člen Komise životního prostředí Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky XII.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SITUACE V ODPADECH Z POHLEDU SVAZU MĚST A OBCÍ ČR Bc. Marek Sýkora člen Komise životního prostředí Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky XII."— Transkript prezentace:

1 SITUACE V ODPADECH Z POHLEDU SVAZU MĚST A OBCÍ ČR Bc. Marek Sýkora člen Komise životního prostředí Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky XII. Celostátní finanční konference “Pokles ekonomiky a dopad na hospodaření obcí“ Praha, 23. a 24. listopadu 2009

2 2 Nespokojenost měst a obcí a řady dalších subjektů Obce, města za podpory krajů vybudovaly funkční systém třídění komunálních odpadů; Přístup státu, resp. MŽP k odpadům v posledních letech je nekoncepční – viz poslední 2 návrhy na změnu zákona o odpadech; Oprávněná obava z negativních důsledků v případě přijetí navrhovaných legislativních změn; ČR hrozí vysoké pokuty za nesplnění evropské směrnice o skládkování; Cíle stanovené Plánem odpadového hospodářství ČR v oblasti komunálních odpadů nereálné, proto se neplní

3 3 Co chtějí města a obce v OH Obecně: Samosprávy měst a obcí jsou ze zákona původci odpadů od obyvatel, tedy komunálních odpadů. Obce a města musí být vždy od počátku při úvahách o změně koncepce odpadového hospodářství. Až stávající ministr Miko se snaží dohodnout. Budoucnost odpadového hospodářství z: 1.Z krátkodobého pohledu 2.Ze střednědobého pohledu

4 4 KRÁTKODOBÁ OPATŘENÍ BUDOUCNOSTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Z POHLEDU SAMOPRÁV MĚST A OBCÍ

5 5 Krátkodobá opatření budoucnosti OH v ČR z pohledu měst a obcí Okamžitá změna Plánu odpadového hospodářství ČR Změnit stávající cíl zvýšení materiálového využití komunálních odpadů na 50 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 – odpovídající je cíl nepřekračující 30 %; Zrušit zákaz nepodporovat výstavbu nových spaloven komunálního odpadu (ZEVO) ze státních prostředků – bez energetického využití odpadů se nám nepodaří odklonit cca 1 mil. tun odpadů mimo skládky – momentálně připravena tato změna k projednání vládě;

6 Krátkodobá opatření budoucnosti OH v ČR z pohledu měst a obcí 6 Změna nezbytných dokumentů Operačního programu životní prostředí Možnost finanční podpory na technologie přímého energetického využívání komunálních odpadů – změna programových dokumentů připravována v souvislosti s POH; Potřeba navýšení finančních prostředků pro prioritní osu 4 OPŽP na podporu integrovaných systémů nakládání s odpady v krajích (potřeba definovat);

7 7 Krátkodobá opatření budoucnosti OH v ČR z pohledu měst a obcí Novela zákona o místních poplatcích Změna byla připravena na 1 250,- Kč, MF souhlasí, jen z důvodu návrhu nového zákona o odpadech na počátku března 2009 neprojednala vláda – změna nezbytná, 500,- Kč nepokrývá náklady na občana;

8 8 Krátkodobá opatření budoucnosti OH v ČR z pohledu měst a obcí Jednoduchá novela zákona o odpadech k transpozici směrnice EU Formou novely stávajícího zákona o odpadech transponovat do českého právního řádu novou Směrnici EU o odpadech – navrhováno v Tezích rozvoje odpadového hospodářství;

9 9 STŘEDNĚDOBÁ OPATŘENÍ BUDOUCNOSTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Z POHLEDU SAMOPRÁV MĚST A OBCÍ

10 10 Střednědobá opatření budoucnosti OH v ČR z pohledu měst a obcí Zpracování jednoduché koncepce jasného směřování odpadového hospodářství České republiky Dokument jasně vymezující směr odpadového hospodářství v České republice respektující moderní způsoby nakládání s odpady a zkušenosti Evropy; Dokument, který by měl vycházet ze Strategie rozvoje nakládání s komunálními odpady v obcích a městech České republiky – dokument SMOČR a AK ČR;

11 11 Střednědobá opatření budoucnosti OH v ČR z pohledu měst a obcí Budování – realizace integrovaných systémů nakládání s odpady v regionech (krajích) Integrované systémy nakládání s odpady v krajích (ISNO) zmíněny v řadě strategických dokumentů včetně POH ČR; Nutno stanovit parametry ISNO; Realizace ISNO s podporou státu, krajů, obcí, soukromých subjektů především z veřejných finančních zdrojů, zejména OPŽP.

12 12 Střednědobá opatření budoucnosti OH v ČR z pohledu měst a obcí Postupné zavádění ekonomických nástrojů v OH S vybudováním jiných alternativních technologií využití odpadů kromě materiálového, zejména energetické využití, postupně ekonomickými nástroji znevýhodňovat odstraňování odpadů, především skládkování;

13 Střednědobá opatření budoucnosti OH v ČR z pohledu měst a obcí Připravit nový zákona o odpadech Jasný, přehledný nový zákon o odpadech připravený ze strany „odborné veřejnosti“ Vymezující problémy typu zpětného odběru olejů a pneumatik a řešení nakládání se živnostenskými odpady 13

14 Závěr Co máme? Nedobře nastavenou koncepci státu v OH Reálnou představu o budoucnosti odpadového hospodářství v ČR (nejenom města a obce) Co musíme mít: Silné a opravdu odborně zdatné ministerstvo s jasnou koordinační rolí, které plně respektuje „klíčové“ partnery v OH Vůli a chuť celé odborné veřejnosti přispět k řešení budoucnosti OH v ČR Pevné nervy! 14

15 15 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "SITUACE V ODPADECH Z POHLEDU SVAZU MĚST A OBCÍ ČR Bc. Marek Sýkora člen Komise životního prostředí Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky XII."

Podobné prezentace


Reklamy Google