Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MAĎAR PAVEL STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE WWW.CR-SEI.CZ Systém kontrolní činnosti SEI.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MAĎAR PAVEL STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE WWW.CR-SEI.CZ Systém kontrolní činnosti SEI."— Transkript prezentace:

1 MAĎAR PAVEL STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE WWW.CR-SEI.CZ Systém kontrolní činnosti SEI

2 Působnost SEI - § 93 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb.: - zákon č. 458/2000 Sb. – energetický zákon - zákon č. 406/2000 Sb. – o hospodaření energií - zákon č. 526/1990 Sb. – o cenách - zákon č. 180/2005 Sb. – o podpoře využívání OZ - Nařízení ES/1228/2003 Evropského parlamentu a Rady – podmínky pro přístup k síti pro přeshraniční výměny el. energie

3 Systém kontrolní činnosti SEI Kromě ukládání pokut je SEI dále oprávněna (§ 94 odst.1): vyžadovat písemný návrh opatření a termínů k odstranění zjištěných nedostatků a ve stanovené lhůtě podání písemné zprávy o jejich odstranění rozhodovat o povinnosti provést opatření navržená EA a o lhůtách kontrolovat, zda příjemci dotací v rámci Národního programu hospodárného využívání energie a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů uvádějí v žádostech a vyhodnoceních úplné a pravdivé údaje

4 Systém kontrolní činnosti SEI Kontrolní činnost SEI je prováděna na základě: návrhu MPO návrhu ERÚ z vlastního podnětu a při vlastním výkonu kontrolní činnosti se řídí: zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole interními předpisy seznámení s výsledky šetření

5 Systém kontrolní činnosti SEI Interní předpisy SEI v rámci kontrolní činnosti: Příkaz ústředního ředitele – Pracovní program na příslušný rok – tématické okruhy kontrolní činnosti Směrnice – Výkon kontrolní činnosti – pravidla kontrolní činnosti Pracovní instrukce – specifikují jednotlivé postupy a kroky v rámci konkrétních kontrolních úkolů (MPO, ERÚ) Elektronický systém LOTUS – NOTES – aplikace Kontrola – vedení jednotlivých spisů v rámci kontrol, včetně příslušných dokumentů v kontrolní činnosti

6 Systém kontrolní činnosti SEI pracovní program na rok 2008 Elektroenergetika Kontrola způsobu rozúčtování nákladů na elektřinu podle § 3 odst. 3 energetického zákona u vybraných odběratelů Kontroly žadatelů o zvýšené výkupní ceny elektřiny z MVE podle příslušného CR ERÚ Kontrola provozovatelů lokálních distribučních soustav, zda a jakým způsobem je dodávána silová elektřina, uplatňovány regulované ceny a jsou-li držitelem licence na obchod s elektřinou

7 Systém kontrolní činnosti SEI pracovní program na rok 2008 Plynárenství Kvalita dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství Zákazy a omezení při činnostech v ochranných pásmech plynárenských zařízení Omezení při činnostech v bezpečnostních pásmech plynových zařízení Kontroly povinností vlastníků nemovitostí do které je chráněným zákazníkům dodáván plyn

8 Systém kontrolní činnosti SEI pracovní program na rok 2008 Teplárenství Kontroly dodržování cenových předpisů u dodávek tepelné energie Kontroly dodržování výše příspěvku při kombinované výrobě elektřiny a tepla podle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu Kontrola zákona č. 458/2000 Sb., u držitelů licencí na výrobu a rozvod TE Kontroly energetických auditů

9 Systém kontrolní činnosti SEI Směrnice – Výkon kontrolní činnosti Úvod – kromě základních ustanovení, rozsahu platnosti a jednacího jazyka je zde stanovena místní příslušnost Metodika kontrolního postupu – stanoveny práva a povinnosti kontrolních pracovníků při vlastním výkonu kontroly a postup při zahájení, provedení kontroly a ukončení kontroly včetně případů, kdy SEI ukládá opatření k odstranění nedostatků a vlastního námitkového řízení

10 Systém kontrolní činnosti SEI Opatření k odstranění nedostatků se využívá v případech, kdy ze zákona vyplývá povinnost pro kontrolovanou osobu, ale příslušné ustanovení není pod pokutou nebo příslušné ustanovení je pod pokutou, ale jedná se o první a méně závažné porušení (smlouvy, vykazovací povinnost, atd.) Za nesplnění lhůty podat písemnou zprávu o odstranění zjištěných nedostatků je zahájeno SŘ o pořádkové pokutě fyzické osobě (člen statutárního orgánu)

11 Systém kontrolní činnosti SEI Řízení o námitkách kontrolované osoby - kontrolní pracovník – vyhoví v plném rozsahu - ředitel inspektorátu – pokud kontrolní pracovník nevyhoví v plném rozsahu Je-li správní řízení o uložení sankce či opatření zahájeno do 3 měsíců ode dne doručení námitek může ředitel inspektorátu* rozhodnout, že námitky kontrolované osoby se vyřídí v rámci tohoto správního řízení * kontrolní pracovník

12 Systém kontrolní činnosti SEI Spis – zakládá se před zahájením kontroly v listinné a elektronické podobě v L-N a obsahuje následující dokumenty: Oznámení o zahájení kontroly, Pověření k provedení kontroly, Protokol, podklady získané při kontrole, Dodatek k protokolu, Rozhodnutí o námitce, Postoupení námitek řediteli (kontrolní pracovník), Rozhodnutí o námitkách kontr. osoby (ředitel), Výzva ke splnění povinnosti atd.,

13 Systém kontrolní činnosti SEI Specifikace kontrolních materiálů Zde jsou uvedeny jednotlivé náležitosti, které musí jednotlivé dokumenty obsahovat (protokol, protokol dle SŘ atd. – vzory jsou uvedeny v příloze této směrnice Ukládání spisů Pravidla určující kde se spisy zakládají a vedou v průběhu kontroly, po jejím ukončení a postup předání spisu do správního řízení včetně postupu při odvolacím řízení

14 Počet kontrol rok zákon 200520062007 2008 leden - duben 458/2000 Sb. 124111931113336 406/2000 Sb. 8825320353 526/1990 Sb. 32221926483 180/2005 Sb. -4160

15 Počet kontrol s porušením rok zákon 200520062007 2008 leden - duben 458/2000 Sb. 416393346103 406/2000 Sb. 1853244 526/1990 Sb. 58406314 180/2005 Sb. -000

16 Počet uložených pokut rok zákon 200520062007 2008 leden - duben 458/2000 Sb. 21521427467 406/2000 Sb. 3913 526/1990 Sb. 35485216 180/2005 Sb. -000

17 Počet kontrol auditů a uložených nápravných opatření rok typ 2005200620072008 leden – duben Audity 11727119250 Nápravná opatření 1461626115

18 STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE WWW.CR-SEI.CZ Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "MAĎAR PAVEL STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE WWW.CR-SEI.CZ Systém kontrolní činnosti SEI."

Podobné prezentace


Reklamy Google