Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI (ISR BMO) Eva GREGOROVÁ Kancelář strategie města Magistrát města.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI (ISR BMO) Eva GREGOROVÁ Kancelář strategie města Magistrát města."— Transkript prezentace:

1 Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI (ISR BMO) Eva GREGOROVÁ Kancelář strategie města Magistrát města Brna

2 Co je to ITI? ITI = integrated territorial investments – integrované území investice Novinka pro období EU 2014+, ukotveno v nařízeních Evropské komise i v Dohodě o partnerství Nástroj umožňující financovat významné aktivity z více než jedné prioritní osy jednoho či více operačních programů (navíc umožňuje projekty realizovat v rámci širšího zázemí města – území aglomerace); v ČR – 7 ITI; nutné zpracování integrované strategie

3 Společné principy ITI (a KPSVL) Integrovaný přístup – vyšší dimenze strategického plánování: „lepší a efektivnější“plánování Vzájemná koordinace aktivit v území, důraz na výzamné projekty s celoaglomeračním dopadem Koordinace napříč operačními programy (jedna intervence složená z investičního a neinvestičního projektu) Předem vyčleněné finanční prostředky na oba přístupy ve vybraných OP

4 Počet obyvatel (2012) Celkem 167 obcí609 114 Obce bez Brna224 837 Brno384 277 BMO: více než 50 % obyvatel a 70 % HDP Jihomoravského kraje Ukazatele: Dojížďka za prací Zdroj: SLDB 1991, 2001, 2011 Dojížďka do škol Zdroj: SLDB 1991, 2001, 2011 Migrační proudy Zdroj: ČSÚ Dostupnost veřejnou dopravou Zdroj: IDS JMK, vlastní šetření Dostupnost individuální automobilovou dopravou Zdroj: GIS Model Vymezení Brněnské metropolitní oblasti (BMO )

5 Řídící skupina/výbor – nejvýznamnější partneři z BMO Pracovní tematické skupiny (4) Průběžná bilaterální jednání se stakeholdery uvnitř i vně území (i v rámci projektu Meziobecní spolupráce) Publicita i osvěta v zázemí BMO (např. u MAS) Jednání s řídicími orgány Jednání s EK Oponentury strategií Tvorba a zpřesňování projektové databáze ITI Procesy ISR BMO (od jara 2014)

6 , VIZE: Brněnská metropolitní oblast – prosperující, zdravá a dostupná metropole Sociálně- ekonomický rozvoj Rozvojové předpoklady C. Konkurenceschopnost a vzdělávání D. Sociální soudržnost A. Smart mobilita B. Životní prostředí Pilíř I: Lidský kapitál Pilíř II: Prostředí ISR BMO: vize a prioritní oblasti

7 Zpracované výstupy (vše dle metodiky MMR): – analytická část, strategická část – implementační část a SEA – rozpracováno Informace a výstupy průběžně zveřejňovány na ww.brno.cz/iti ww.brno.cz/iti Podepsaná memoranda o spolupráci s Jihomoravským krajem a 5 okolními ORP Současný stav zpracování ISR BMO

8 Očekávané alokace 650 mld. Kč – celková finanční alokace pro ČR v novém programovém období 2014-2020 cca 5 mld. Kč – předjednaná alokace na projekty realizované skrze nástroj ITI, a to pouze v Brněnské metropolitní oblasti – z toho v sociální oblasti cca 1 mld. z IROPu; 0,2 mld. OPZ

9 Opatření D.1: Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních a návazných služeb Opatření D.2: Doplnění kapacit infrastruktury sociálních a návazných služeb Opatření D.3: Budování sociálního bydlení Zaměření sociální oblasti v ITI

10 ITI v sociální oblasti (dle OP) IROP – SC 2.1, 2.4 – Sociální bydlení, chráněné bydlení – Komunitní centra, nízkoprahová centra OPZ – SC 2.1 – Sociální služby OPVVV – PO 3 – Obecní školství

11 Brno Brněnská metropolitní oblast (bez Brna) ITI vs. KPSVL – financování témat Brno vs. zázemí OPITIKPSVLIndividuální projekty IROP (SC 2.1, 2.4) – ERDFANO(ANO- koordinace) ANO OPZ (SC 2.1) – ESFNEANONE OPVVV (PO 3) – ESFNEANO (ZŠ-mimo šablony) ANO (ZŠ- šablony) OPITIKPSVLIndividuální projekty IROP (SC 2.1, 2.4) – ERDFANONEANO OPZ (SC 2.1) – ESFANONEANO OPVVV (PO 3) – ESFNE ANO

12 Sociální oblast – rozcestník pro žadatele (zatím v přípravě) ITIKPSVLJMK – plán sociálních služeb Dopady projektuVětší, celoaglomeračnílokálníLokální až celokrajské Území realizaceBrněnská metropolitní oblastBrnoJihomoravský kraj Cílové skupinyVšichni obyvatelé BMO (navíc oproti KPSVL: osoby s duševním onemocněním a mentálním/zdravotním postižením) Skupiny obyvatel, kteří jsou ohroženi sociálních vyloučením a chudobou, a to: 1.Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách a v jejich okolí 2.Děti, žáci a mládež ohrožení školním neúspěchem 3.Lidé bez domova vyloučení z bydlení 4.Národnostní menšiny a cizinci 5.Etnické menšiny (zejména Romové) 6.Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách 7.Osoby opouštějící ústavní zařízení, náhradní rodinnou péči nebo zařízení výkonu trestu 8.Pachatelé trestných činů, oběti a osoby z jejich bezprostředního okolí Střednědobý plán sociálních služeb JMK Charakter projektuinvestičníKombinace investičních a neinvestičních projektůneinvestiční Typové projektySociální bydlení, komunitní a nízkoprahová centra Sociální služby Financování (OP, specifický cíl) IROP, 2.1Stát + EU

13 Téma / integrované řešeníOperační programy Sociální bydlení + chráněné zaměstnáváníIROP, OPZ Výstavba infrastruktury v kombinaci se sociálními službami IROP, OPZ Tvrdá a měkká infrastruktura do ZŠIROP, OPVVV Příklad integrovaných řešení

14 Dopracování implementační části strategie (vč. nastavení a kvantifikace indikátorů) – léto 2015 Schválení strategie v orgánech města Brna jako nositele strategie (volitelně i v orgánech JMK, ORP) – podzim 2015 Schválení strategie Ministerstvem pro místní rozvoj – podzim/zima 2015 První výzvy na nástroj ITI – začátek roku 2016 ISR BMO: další postup

15 Eva GREGOROVÁ gregorova.eva@brno.cz DĚKUJI ZA POZORNOST www.brno.cz/iti


Stáhnout ppt "Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI (ISR BMO) Eva GREGOROVÁ Kancelář strategie města Magistrát města."

Podobné prezentace


Reklamy Google