Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strukturální fondy EU a priority MŠMT Ondřej Liška ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strukturální fondy EU a priority MŠMT Ondřej Liška ministr školství, mládeže a tělovýchovy."— Transkript prezentace:

1 Strukturální fondy EU a priority MŠMT Ondřej Liška ministr školství, mládeže a tělovýchovy

2 Realizace politiky soudržnosti Evropské unie v České republice od r. 2004 Evropský sociální fond: Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) - programové období 2004 – 2006 Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) - programové období 2004 – 2006 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) - programové období 2007 – 2013 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) - programové období 2007 – 2013 Evropský fond pro regionální rozvoj Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) - 2007 – 2013 (OP VaVpI) - 2007 – 2013 Úloha a odpovědnost MŠMT:  Zprostředkující subjekt dvou opatření v OP RLZ  Řídící orgán OP VK a OP VaVpI

3 Význam ESF pro vzdělávání, výzkum a vývoj  Dodatečné finanční prostředky pro sektor vzdělávání, výzkum a vývoj  Možnost koncentrace finančních prostředků na rozvoj lidských zdrojů dle národních rozvojových plánů ČR  Podpora modernizace a reformy systémových základů počátečního vzdělávání; nastavení systému dalšího vzdělávání  Podpora praktického zapojení všech subjektů veřejného, neveřejného a soukromého sektoru do procesu rozvoje vzdělávání prostřednictvím projektových aktivit

4 Význam ERDF pro vzdělávání, výzkum a vývoj  Posilování výzkumného, vývojového a proinovačního potenciálu ČR v rámci OP Výzkum a vývoj pro inovace,  OP VaVpI je čtvrtým největším českým operačním programem, na nějž je vyčleněno 2,07 mld. Kč,  OP VaVpI bude podporovat všechny regiony NUTSII v ČR, jejichž HDP na 1 obyvatele je nižší než 75 % průměru v EU (tj. mimo hl. město Praha),  Prioritní osy OP VaVpI: 1. Evropská centra excelence, 2. Regionální VaV centra, 3. Komercializace a popularizace VaV, 4. Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem, 5. Technická pomoc.

5 OP Rozvoj lidských zdrojů MŠMT řídí a zajišťuje implementaci dvou opatření v prioritě 3 OP RLZ – Rozvoj celoživotního učení  opatření (3.1) - Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání – spolufinancování z ESF činí 54,8 mil. €; realizováno 331 projektů; ke 30.9.2008 z alokace vyčerpáno 76 %  opatření (3.2) - Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje – spolufinancování z ESF činí 18,3 mil. €; realizováno 179 projektů; ke 30.9.2008 z alokace vyčerpáno 92,2 %.

6  návaznost na OP RLZ  do roku 2015 možnost využít cca 53 mld. Kč pro české školství a vzdělávání  podpora celé ČR (13 regionů ČR a v rámci systémových aktivit také hl.m. Prahy)  zahájení realizace v prosinci 2007  vysoký zájem ze strany žadatelů - k dnešnímu dni cca 3000 předložených projektů, téměř 300 z toho již schváleno OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

7 Priority:  Čtenářská gramotnost  Cizí jazyky, zejména angličtina  ICT  Přírodovědné a technické obory  Zdravý životní styl OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, pokr.

8  Semináře pro žadatele při vyhlášení výzev  Semináře pro příjemce  Průběžné konzultace projektových záměrů  Konference a prezentování příkladů dobré praxe (úspěšné projekty)  Zveřejňování aktuálních informací na www.msmt.cz, www.esfcr.cz, www.strukturalni-fondy.cz a webových stránkách krajů www.msmt.czwww.esfcr.cz www.strukturalni-fondy.cz www.msmt.czwww.esfcr.cz www.strukturalni-fondy.cz Průběžná podpora terénu ze strany MŠMT a krajů


Stáhnout ppt "Strukturální fondy EU a priority MŠMT Ondřej Liška ministr školství, mládeže a tělovýchovy."

Podobné prezentace


Reklamy Google