Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrované územní investice v Pražské metropolitní oblasti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrované územní investice v Pražské metropolitní oblasti"— Transkript prezentace:

1

2 Integrované územní investice v Pražské metropolitní oblasti
nositel: hlavní město Praha zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Lenka Kriegischová

3 Integrované územní investice
nový nástroj EK pro uplatňování územní dimenze ve na území ČR 7 metropolitních oblastí Pražská, Brněnská, Ostravská, Plzeňská, Olomoucká, Hradecko-pardubická, Ústecko-chomutovská v OP vyčleněny finanční prostředky pro rozvoj metropolitních oblastí důraz na velké integrované projekty strategické povahy

4 Pražská metropolitní oblast
podepsáno Memorandum o spolupráci HMP a SČK 2 typy regionů – rozdílné spolufinancování a tematická koncentrace 3 základní témata (doprava, životní prostředí, regionální školství) vymezení provedeno s pomocí triangulace metod 515 obcí; 14 ORP; téměř 2 mil. obyvatel; 4.983,1 km2 (20 % obyvatel a 6 % území ČR)

5

6 DOPRAVNÍ PROBLÉMY ROZVOJOVÉ PROBLÉMY ZDRAVOTNÍ RIZIKA BARIÉRY RŮSTU
Snížení ekonomického potenciálu Ohrožení života a zdraví Problémy s parkováním Riziko vzniku vnitřních periferií Špatná akustická a smogová situace Dopravní kongesce v PMO Snížení rozvojového potenciálu Zvýšená nehodovost Časté škody způsobené povodněmi BARIÉRY RŮSTU Problematická dostupnost Nízká bezpečnost Nízká kvalita lidských zdrojů problémová oblast DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA problémová oblast OCHRANA PROTI POVODNÍM problémová oblast KVALITA A DOSTUPNOST VZDĚLÁNÍ

7 INTEGROVANÁ STRATEGIE PRAŽSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI
VIZE PMO Pražská metropolitní oblast v roce 2023: Blízko do škol, pohodlně do práce, bezpečně doma! GLOBÁLNÍ CÍL Globálním cílem PMO je propojení jádra a zázemí pražské aglomerace do jednoho funkčního celku s efektivně rozmístěnou infrastrukturou veřejných služeb, který bude jednak dobře dopravně propojený a jednak bude společně chráněný před přírodními riziky, a to při celkovém respektování zdravého životního prostředí. PRIORITNÍ OBLASTI PO 1 – INTELIGENTNÍ DOPRAVA PO 2 – OCHRANA PŘED PŘÍRODNÍMI RIZIKY PO 3 – DOSTUPNÉ A KVALITNÍ ŠKOLSTVÍ Cíl: Prostupná a propojená metropolitní oblast s výborně dostupnou metropolí, reflektující potřeby svých obyvatel, kteří využívají integrované hromadné dopravy a dopravy šetrné k životnímu prostředí. Cíl: Metropolitní oblast využívající šetrná a přírodně blízká řešení a moderní systémy pro ochranu obyvatel a aktivní předcházení rizikům spojeným s přírodními živly. Cíl: Metropolitní oblast podporující dostupné a kvalitní školství, metropolitní oblast reflektující výzvy znalostní ekonomiky a potřeby dynamického trhu práce.

8 PO1 – Inteligentní doprava
Celkem 7 opatření ve čtyřech dílčích cílech: Zrychlit a zkvalitnit přepravu osob uvnitř PMO terminály veřejné dopravy, systémy pro přestup na veřejnou dopravu Posílit preferenci hromadné dopravy dopravní telematika pro veřejnou dopravu Zvýšit regionální mobilitu napojením na infrastrukturu TEN-T budování obchvatů sídel, rekonstrukce silnic navazující na síť TEN-T Snížení negativních vlivů dopravy na životní prostředí budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu, nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel Zdroje: IROP – PO1, SC 1.1, 1.2 OP PPR, PO 2, SC 2.2

9 PO2 – Ochrana před přírodními riziky
Celkem 2 opatření v jednom dílčím cíli: Zabezpečit území před následky povodní budování protipovodňových opatření (zprůtočnění koryt vodních toků, zvýšení retenčního potenciálu krajiny) realizace preventivních opatření pro řešení povodní (varovné, hlásné, předpovědní systémy; analýzy odtokových poměrů vč. návrhů opatření) Zdroje: OP ŽP, PO 1, IP 2, SC 1.3 a SC 1.4

10 PO3 – Dostupné a kvalitní školství
Celkem 2 opatření ve dvou dílčích cílech: Zvýšit kapacitu předškolního a základního vzdělávání výstavba nové MŠ, zvýšení kapacity ZŠ Zvýšit kvalitu vzdělávacích zařízení v souladu s požadavky trhu práce rozšířit technické vybavení vzdělávacích zařízení, budování a modernizace odborných učeben, vybavení pro vzdělávání žáků se SVP Zdroje: IROP PO 2, IP10, SC 2.4

11 Odborní a územní partneři
Typy stakeholderů Města a obce v PMO Další územní jednotky Státní a další veřejné instituce Asociace Významné podniky Vlastníci a správci důležité infrastruktury Odborní a územní partneři 13 ORP v PMO Středočeský kraj, MAS Povodí Vltavy, Průhonický park Společná asociace nestátních neziskových organizací HMP a SČK, SMO Dopravní podnik hl. m. Prahy Regionální organizátor pražské integrované dopravy, MHMP, České dráhy Způsob participace Pracovní skupiny Pracovní skupiny Pracovní skupiny Pracovní skupiny Pracovní skupina pro intel. dopravu Pracovní skupiny Separátní schůzky s IPR Separátní schůzky s IPR Separátní schůzky s IPR Separátní schůzky s IPR

12 Stěžejní dokumenty Dohoda o partnerství pro programové období 2014–2020 Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020 Národní dokument k územní dimenzi Integrovaný regionální operační program, Operační program Životní prostředí, Operační program Praha – pól růstu ČR

13 Aktuální stav přípravy Aktuální stav přípravy
zveřejněna první pracovní verze strategie připomínkováno územními a odbornými partnery rok 2014 připomínkováno expertním týmem z MMR prezentace jednotlivých strategií Evropské komisi další průběžné verze strategie v průběhu roku 2015 národní vyjednávání implementační struktury vyjednávání měst s Řídícími orgány zpracování oznámení, vysoutěžení zpracovatele SEA upřesňování požadavků s ŘO, naplňování indikátorů dopracování finální verze strategie aktuálně vyhodnocení SEA a schválení strategie orgány města předložení strategie k hodnocení MMR a ŘO

14 Děkuji za pozornost www. iprpraha
Děkuji za pozornost Lenka Kriegischová


Stáhnout ppt "Integrované územní investice v Pražské metropolitní oblasti"

Podobné prezentace


Reklamy Google