Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Co by měla dát dítěti povinná školní docházka? Ondřej Šteffl, Scio Praha Testováním ke kvalitě vzdělávání? 22/05/2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Co by měla dát dítěti povinná školní docházka? Ondřej Šteffl, Scio Praha Testováním ke kvalitě vzdělávání? 22/05/2015."— Transkript prezentace:

1 Co by měla dát dítěti povinná školní docházka? Ondřej Šteffl, Scio steffl@scio.cz Praha Testováním ke kvalitě vzdělávání? 22/05/2015

2 Otázky Jaké plemeno psa byste si vybrali? Vyberte si dvě preferované vlastnosti: A.Plemeno vyniká mimořádnou věrností svému domovu, rodině a k cizím lidem se chová rezervovaně B.Plemeno je mimořádně mírné C.Plemeno je velmi poslušné a snadno se učí reagovat na povely D.Plemeno má do značné míry svou vlastní hlavu a svého pána bere jako kamaráda a sobě rovného E.Vzácné plemeno, které dbá na hygienu a čistotu, a bylo už ve starém Egyptě pokládáno za posvátné

3 Otázky 1. Chemie se na základní škole učí povinně zpravidla tři roky děv hodiny týdně, celkem tedy asi 210 hodin. Musíte vybrat mezi dvěma variantami: a. vše zůstane jako dosud b. chemie bude napříště jen volitelný předmět

4 Chemie částicové složení látek – molekuly, atomy, atomové jádro, protony, neutrony, elektronový obal a jeho změny v chemických reakcích, elektrony prvky – názvy, značky, vlastnosti a použití vybraných prvků, skupiny a periody v periodické soustavě chemických prvků; protonové číslo chemické sloučeniny – chemická vazba, názvosloví jednoduchých anorganických a organických sloučenin chemické reakce – zákon zachování hmotnosti, chemické rovnice, látkové množství, molární hmotnost klasifikace chemických reakcí – slučování, neutralizace, reakce exotermní a endotermní faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí – teplota, plošný obsah povrchu výchozích látek, katalýza chemie a elektřina – výroba elektrického proudu chemickou cestou oxidy – názvosloví, vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů kyseliny a hydroxidy – kyselost a zásaditost roztoků; vlastnosti, vzorce, názvy a použití vybraných prakticky významných kyselin a hydroxidů soli kyslíkaté a nekyslíkaté – vlastnosti, použití vybraných solí, oxidační číslo, názvosloví, vlastnosti a použití vybraných prakticky významných halogenidů uhlovodíky – příklady v praxi významných alkanů, uhlovodíků s vícenásobnými vazbami a aromatických uhlovodíků paliva – ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově vyráběná paliva deriváty uhlovodíků – příklady v praxi významných alkoholů a karboxylových kyselin přírodní látky – zdroje, vlastnosti a příklady funkcí bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů v lidském těle

5 Otázky Jen necelá třetina sedmáků chápe, že všechno, i chléb či řízek, se skládá z atomů, a to krátce poté, co byla ve škole probrána "skladba hmoty" (výsledky Kalibro). Čtvrtina maturantů na gymnáziu neumí odečíst 1/2-1/3 (výsledky Sonda maturant). A není to český problém, jen 59 % amerických vysokoškoláků ví, že atom je větší než elektron.

6 Otázky 1. Chemie se na základní škole učí povinně zpravidla tři roky děv hodiny týdně, celkem tedy asi 210 hodin. Musíte vybrat mezi dvěma variantami: a. vše zůstane jako dosud b. chemie bude napříště jen volitelný předmět 2. Moje žena, já i moje děti jsme přesvědčeni, že učit se chemii je úplně zbytečné. Pokládáte za správné, že stát nutí moje děti, aby např. věděly co je CuSO 4 nebo co jsou reakce exotermní a endotermní?

7 Škola pro 21. století

8

9

10 Konzervativní x liberální (morální intuice) Škola pro 21. století

11 Konzervativní Péče o své a svoji skupinu (Segregace) Rovnost příležitostí (každý může) Autorita: Učitele, Školy, Maturity, Osnov Hodnoty: Škola, Maturita, Zájem společnosti Maturita z matematiky Odpor k domácímu vzdělávání Děti do učilišť.. Škola pro 21. století Liberální Péče o všechny (Inkluze) Rovnost šancí (pomoc slabším) Autorita: Nechuť a nedůvěra k autoritám Hodnoty: Jednotlivec, Samostatnost, Nezávislost, Odvaha, Objevování

12 Konzervativní versus liberální Je to z velké části dědičné Škola pro 21. století http://www.theatlantic.com/politics/ archive/2013/10/can-your-genes- predict-whether-youll-be-a- conservative-or-a-liberal/280677/

13 Konzervativní versus liberální Je to v mozku! Škola pro 21. století http://www.theatlantic.com/politics/ archive/2013/10/can-your-genes- predict-whether-youll-be-a- conservative-or-a-liberal/280677/ Konzervativci jsou citlivější na signály věštící nebezpečí a na změny Liberálové více baží po libých pocitech

14 Hlavní problém: Vzdát se představy jednotné školy Podobně jako muslimové si mnozí (většina!) myslí, že jejich názor na vzdělávání je jediný správný a že mají právo ho nutit ostatním. Názor ovšem nepramení z rozumu, ale z morální intuice. A ta „spoutává a zaslepuje“. Problém je tak s lidmi, kteří přesně ví, k čemu má škola být, a jsou připraveni vnucovat to ostatním. Škola pro 21. století

15 Konzervativní x Liberální Společné jádro

16 Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale budu do smrti bránit vaše právo to říkat. Voltaire Nelíbí se mi vaše pojetí školy, ale budu do smrti bránit právo posílat to takové školy vaše děti (ale ne moje). Šteffl :-) Škola pro 21.století

17 Školství ≠ vzdělávání ! Vzdělávání Školství Svět vzdělává! … zabudka Každou zkušenost, která má formativní efekt na to, jak myslíme, cítíme a jednáme, můžeme považovat za vzdělání.

18 Estimated time spent in formal and informal learning environments (LIFE Center: Stevens, R. Bransford, J. & Stevens, A., 2005) Svět vzdělává !

19 Kolik z příspěvků se týkalo vzdělávání mimo školu? Umíme to vůbec testovat? Umíme to vůbec pojmenovat? Výzva k akademické obci: začněte to zkoumat výsledky SIALS a ICILS, vlastní výzkumy Testováním ke kvalitě vzdělávání?

20 Svět vzdělává! (škola málo) +60 +51 +49 +46

21 Rozvrat školy Svět vzdělává

22 ScioŠkola *** Poznatky kognitivních věd

23 Úžasný a stále rychlejší pokrok kognitivních věd v posledních letech. Popularizační knihy 5 let za výzkumem (USA -> ČR -> překlad) Kognitivní vědy Příklady již akceptovaného: Pitný režim Polohování při učení Stres brání učení Negativní motivace Zóna nejbližšího rozvoje

24 Kognitivní vědy Příklady: Carol Dweck, psycholožka ze Stanfordu http://mic.com/articles/89579/science- shows-how-the-brains-of-intelligent- successful-people-are-different-from- everyone-else http://mic.com/articles/89579/science- shows-how-the-brains-of-intelligent- successful-people-are-different-from- everyone-else D. Pink, kreslení, makakové D. Kahneman, nositel Nobelovy ceny, chyby v myšlení, učebnice

25 4 principy Čryři principy rozvoje a učení: 1. Všechny děti mají přirozenou, evolucí úžasně rozvinutou schopnost a potřebu se učit. 2. Každé dítě je jedinečné; různé jsou dosavadní zkušenosti, potřeby, možnosti i cíle a různé jsou i způsoby, jakými se děti učí. 3. Děti se učí pořád, nejen ve škole a nejen, když si to uvědomují – Svět vzdělává. 4. Učení probíhá dobře jen v prostředí, ve kterém se děti cítí bezpečně.

26 Louis P. Bénézet: V roce 1929 v Manchesteru, New Hampshire se děti neučily žádnou aritmetiku až do 6. třídy. Během roku látku dohnaly a lépe jí rozuměly. Staré nánosy John Medina: Co z těchto výzkumů celkově vyplývá? Převážně toto: Pokud byste chtěli vytvořit učební prostředí nevhodné pro využití schopností mozku, nejspíš byste navrhli něco podobného školní třídě. Medina is an affiliate Professor of Bioengineering at the University of Washington School of Medicine. Founding director of the Talaris Research Institute, a Seattle-based research center.

27 Na zelené louce

28 Děkuji V á m za pozornost! Ondřej Šteffl steffl@scio.cz

29 Cíle a smysl vzdělávání je normativní rozhodnutí. Většina debat o školství a vzdělávání se tříští na tom, že diskutéři mají různé hodnotové rámce, a tedy i cíle. Většina pokusů o zlepšení končí na tom, že aktéři (rodiče, žáci, učitelé, úředníci, ministři, podnikatelé) mají různé hodnotové rámce, a tedy i cíle. Vzdělávání pro zaměstnání x Vzdělávání pro život Pro svět teď x Pro svět za 25 let Měnit světxPřizpůsobit se Brát a hromadit xDávat a pomáhat Škola pro 21.s. - Normativní rozhodnutí


Stáhnout ppt "Co by měla dát dítěti povinná školní docházka? Ondřej Šteffl, Scio Praha Testováním ke kvalitě vzdělávání? 22/05/2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google