Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metabolismus pentóz, glykogenu, fruktózy a galaktózy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metabolismus pentóz, glykogenu, fruktózy a galaktózy"— Transkript prezentace:

1 Metabolismus pentóz, glykogenu, fruktózy a galaktózy
Alice Skoumalová

2 1. Pentóza fosfátová dráha

3 Přehledné schéma:

4 Pentóza fosfátová dráha (PPP):
Probíhá v cytozolu Všechny buňky Dvě části: Oxidační (irreverzibilní) Tvorba: → ribulózy-5-P (syntéza nukleotidů) → NADPH (syntéza MK, detoxifikace, redukce glutationu) 2) Neoxidační část (reverzibilní) Konverze ribulózy-5-P na intermediáty glykolýzy Tvorba ribulózy-5-P z intermediátů glykolýzy

5 1. Oxidační fáze PPP: Regulace: Glukóza-6-P-dehydrogenáza
inhibice - NADPH indukce - inzulín/glukagon ↑

6 2. Neoxidační fáze PPP:

7 Úloha PPP v udržování membránové integrity erytrocytů:

8 Dráhy využívající NADPH:
Detoxifikace Redukce oxidovaného glutationu Cytochrom P450 monooxygenázy Reduktivní syntézy Syntéza mastných kyselin Elongace mastných kyselin Syntéza cholesterolu Syntéza neurotransmiterů Syntéza deoxynukleotidů Syntéza superoxidu

9 Souhrn: Pentóza fosfátová dráha „Shunt“ z glykolýzy Dodává NADPH (redukční syntézy, detoxifikace), ribóza-5-P konverze na intermediáty glykolýzy izomerázy, epimerázy, transketolázy, transaldolázy deficit glukóza-6-P-dehydrogenázy

10 2. Metabolismus glykogenu

11 Glykogen: α-D-Glukóza, α-1,4 a α-1,6 glykosidická vazba (větvení každých 8-10 jednotek) energetický zdroj u živočichů → zásoba glukózy pro glykolýzu (hl. játra, svaly) časté větvení (více míst pro syntézu a degradaci, vyšší rozpustnost molekuly) neredukující konce glykogenin

12 Funkce glykogenu ve svalech a játrech:
Pokles glukózy v krvi → degradace glykogenu → uvolnění glukózy do krve Glukóza-6-fosfatáza (pouze v játrech) Vysoké požadavky na ATP → degradace glykogenu → anaerobní glykolýza

13 Metabolismus glykogenu-přehled:
Syntéza a degradace glykogenu: → rozdílné enzymy (regulace!)

14 Glykogensyntáza (regulace)
Syntéza glykogenu: Glykogenový „primer“ - zůstává i po degradaci - syntéza (autofosforylace glykogeninu) 6-8 jednotek přeneseno Glykogensyntáza (regulace)

15 Štěpení řetězce (fosforolýza) - až po 4 jednotky od větvení
Degradace glykogenu: Štěpení řetězce (fosforolýza) - až po 4 jednotky od větvení - Linearizující enzym (transfer 3 jednotek, hydrolýza 1 glukózy) Glykogenfosforyláza (regulace)

16 Choroby ze střádání glykogenu:
Typ Deficitní enzym Dědičnost Postižený orgán Klinika I (Von Gierkeova choroba) Glukóza-6-fosfatáza AR (1/200 tis.) Játra Hypoglykémie, laktátová acidóza, hyperlipidémie, hyperurikémie. Zvětšená játra a ledviny. II (Pompeova choroba) Lysozomální α-1,4-glukosidáza AR Orgány obsahující lysozomy Depozita glykogenu v lysozomech. Hypotonie, kardiomegalie, kardiomyopatie (dětská f.). Svalová slabost (dospělá f.) III (Coriova choroba) Linearizující enzym Játra, svaly, srdce Hepatomegalie, hypoglykémie V (McArdleův syndrom) Svalová fosforyláza Svaly Cvičením navozené bolesti svalů, křeče, svalová slabost

17 Regulace metabolismu glykogenu v játrech a svalech:
Stav Regulátory Odpověď Játra Hladovění Glukagon ↑, Inzulín ↓ cAMP ↑ Degradace glykogenu ↑ Syntéza glykogenu ↓ Sacharidová strava Glu ↑, Glukagon ↓, Inzulín ↑ cAMP ↓ Degradace glykogenu ↓ Syntéza glykogenu ↑ Cvičení a stres Adrenalin ↑ cAMP ↑, Ca2+-kalmodulin ↑ Degradace glykogenu ↑ Syntéza glykogenu ↓ Svaly Hladovění (odpočinek) Inzulín ↓ Transport glukózy ↓ Sacharidová strava (odpočinek) Inzulín ↑ Syntéza glykogenu ↑ Transport glukózy ↑ Cvičení AMP ↑, Ca2+-kalmodulin ↑, cAMP ↑ Glykolýza ↑

18 Regulace glykogenolýzy v játrech glukagonem:
cAMP → proteinkináza A: 1. inaktivace glykogensyntázy 2. aktivace glykogenfosforylázy

19 Regulace glykogenolýzy ve svalech:

20 Souhrn: Metabolismus glykogenu Rozdílná úloha zásob glykogenu v játrech a svalech Syntéza a degradace glykogenu jsou rozdílné dráhy (regulace) Choroby z kumulace glykogenu

21 3. Metabolismus fruktózy a galaktózy

22 Metabolismus fruktózy
Hlavně v játrech (střeva, ledviny) Aldoláza B: nízká afinita k fruktóza-1-P (→ kumulace fruktóza-1-P v játrech)

23 Polyolová dráha Semenné váčky (spermie metabolizují fruktózu) Nadměrná kumulace sorbitolu u diabetiků Čočka (diabetická katarakta) Svaly, nervy (periferní neuropatie)

24 Metabolismus galaktózy

25 Metabolismus čočky: Diabetická katarakta: ↑koncentrace glukózy v čočce → ↑aktivita aldózareduktázy → kumulace sorbitolu → ↑osmolarita, strukturární změny proteinů

26 Souhrn: Metabolismus Fru a Gal Konverze na intermediáty glykolýzy Genetické poruchy, kumulace meziproduktů, poškození Kumulace sorbitolu u diabetiků

27 Schémata použitá v prezentaci:
Marks´ Basic Medical Biochemistry A Clinical Approach, third edition, 2009 (M. Lieberman, A.D. Marks) Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, sixth edition, 2006 (T.M. Devlin)


Stáhnout ppt "Metabolismus pentóz, glykogenu, fruktózy a galaktózy"

Podobné prezentace


Reklamy Google