Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pankreas. Pankreas Většina má exokrinní funkci (enzymy zažívacího traktu). 1%-2% endokrinní funkce - Langerhansovy ostrůvky c.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pankreas. Pankreas Většina má exokrinní funkci (enzymy zažívacího traktu). 1%-2% endokrinní funkce - Langerhansovy ostrůvky c."— Transkript prezentace:

1 Pankreas

2 Pankreas Většina má exokrinní funkci (enzymy zažívacího traktu). 1%-2% endokrinní funkce - Langerhansovy ostrůvky c

3 Langerhansovy ostrůvky Exokrinní buňky MIKROSKOPICKÁ STRUKTURA PANKREATU c

4 Langerhansovy ostrůvky pankreatu Buňky B (beta) produkují inzulín Buňky A (alfa) produkují glukagon Buňky D (delta) produkují somatostatin Buňky F produkují pankreatický polypeptid (PP) c

5 Glykémie a její regulace Krevní zásobení jater Jaterní žíly ústí do dolní duté žíly Játra Vrátnicová žíla transportuje živiny ze střev do jater Žaludek Střevo Arteriální krev z aorty c

6 Jaterní regulace glykémie Strava bohatá na cukry - glukóza do intestinálních kapilár - nepravidelná utilizace (aktivace velkých svalových skupin - vyžaduje zvýšenou dodávku energetických zdrojů). Cestou v. portae do jater. Játra pomáhají stabilizovat glykémii - nadbytečná glukóza vstupuje do jaterních buněk - konvertuje se na glykogen (uskladněn v hepatocytech - zásoba sacharidů). Přesahuje-li glykémie glykogenovou kapacitu jater mění se na tuk. Stoupne-li potřeba glukózy, mění se glykogen zpět na glukózu. Rozklad tuků v tukové tkáni Glukóza Glykogen Reakce podporovaná glukagonem Glukóza v jaterních žilách Po dlouhodobém hladovění Regulace glykémie játry Po jídle Reakce podporovaná inzulínem Glukóza Glykogen Syntéza tuků Ukládání tuků v tukové tkáni Vstup glukózy do jater cestou vrátnicové žíly c

7 Regulace glykémie Faktory zvyšující glykémii Absorbované sacharidy ze stravy Tvorba z glykogenu Tvorba z tuků, aminokyselin a dalších látek Stimulace glukagonem, inhibice inzulínem Faktory snižující glykémii Utilizace tkáněmi a tvorba energie Uskladnění glykogenu v játrech a jiných tkáních Konverze na tuk Stimulace inzulínem c

8 Syntéza inzulínu Pankreatická beta-buňka Syntéza inzulínu Preproinzulín Preinzulín Golgiho aparát cAMP a Ca Exocytóza Inzulín a C-peptidy c c

9 A- a B-řetězce inzulínu C-řetězec (spojovací) B-řetězec (1 - 30) A-řetězec (1-21) c

10 INZULÍN Je nezbytný pro vstup glukózy do většiny buněk, zejména svalových (včetně myokardu) a tukových. Avšak mozkové buňky a krevní částice na inzulín nereagují! Glukóza vstupuje do těchto buněk pasivně na základě strmého koncentračního gradientu mezi krevní plazmou a vnitřním prostředím buňky. Vedle toho snižuje inzulín glykémii stimulací tvorby glykogenu z glukózy v játrech a ve svalech a inhibicí rozkladu jaterního glykogenu na glukózu. c

11 Langerhansovy ostrůvky pankreatu - inzulín Účinek 1. Usnadňuje difúzi glukózy do buněk (zvyšuje počet GLUT). 2. Zvyšuje vstup aminokyselin a K do buněk. 3. Stimuluje proteosyntézu a inhibuje rozpad proteinů (anabolikum). 4. Zesiluje glykogenezi v játrech (aktivuje glykogen syntetázu) a inhibuje glykogenolýzu. 5. Stimuluje lipogenezi (aktivuje lipogenetické enzymy) a inhibuje lipolýzu. c

12 ČISTÝ ÚČINEK INZULÍNU TVORBA ZÁSOBNÍCH SACHARIDŮ TVORBA PROTEINŮ TVORBA LIPIDŮ TVORBA NUKLEOVÝCH KYSELIN c

13 Langerhansovy ostrůvky pankreatu - inzulín Regulace 1. jednoduchou z.v. glykémií (stimulace sekrece při glykémii nad 4,5 mmol/l) - potrava se sacharidy = vzestup inzulínu simultánně se vzestupem glykémie 2. Podráždění vagu Zesilovače - střevní hormony, ACTH, TSH, GRH + všechny vlivy zvyšující glykémii Inhibitory - katecholaminy, somatostatin c

14 REGULACE SEKRECE INZULÍNU aminokyselinysacharidy mastné kyseliny glukóza sympatická stimulace glukagon somatostatin ACTH, TSH GRH Gastrointestinální hormony Vagová stimulace INZULÍN redukce glykémie Pankreatická beta-buňka + + + + + + + + +- - c

15 Vztah glykémie a inzulinémie v klidu Pokles inzulinémie pod výchozí hladinu c

16 Langerhansovy ostrůvky pankreatu - inzulín Inzulín působí na specifické receptory v játrech, svalech a tukové tkáni Nadbytek inzulínu = zvýšená spotřeba receptorů (inhibiční regulace - down regulation) c

17 inzulín neobsazený receptor obsazený receptor down regulation Příklad: Stimulace receptoru = transport 50 molekul glukózy z plazmy do buňky 8 receptorů = 400 molekul glukózy z plazmy do buňky 16 receptorů = 800 molekul glukózy z plazmy do buňky 9 x 50 molekul glukózy se nedostane z plazmy do buňky – chybí jako energetický substrát hyperglykémie

18 Langerhansovy ostrůvky pankreatu - inzulín Inzulín působí na specifické receptory v játrech, svalech a tukové tkáni Nadbytek inzulínu = zvýšená spotřeba receptorů (inhibiční regulace - down regulation) Diabetes mellitus IDDM (I. typ, juvenilní) - poškození B buněk autoimunním procesem - hypoinzulinémie + hyperglykémie Diabetes mellitus NIDDM (II. typ, stařecký) - hyperinzulinémie (nedostatek receptorů - inzulínová rezistence) + hyperglykémie c

19 Při tělesné práci se stává buněčná membrána pracujících svalových vláken propustná pro glukózu nezávisle na inzulínu! c

20    Inzulínový receptor IGF-1 Při stimulaci inzulínového receptoru se signál přenáší autofosforylacemi Buněčná membrána c

21    IRS Inzulínový receptor IGF-1 Inzulínové receptory mohou selektivně vázat autofosforylační místa s IRS proteiny (proteiny inzulínového receptorového substrátu) c

22    IRS Inzulínový receptor IGF-1 IRS proteiny ukotvují řadu enzymů umožňujících přenos signálu c

23 IRS proteiny Mají centrální úlohu v kaskádě dějů za inzulínovým receptorem. IRS protein nemá enzymatickou aktivitu, ale funguje jako vazebný (ukotvující ) protein pro vazbu enzymů převádějících signál za inzulínovým receptorem. Změny IRS proteinů a jejich blokování nacházíme u IR a DM. Úloha IRS proteinů se projevuje metabolickými efekty inzulínu. c

24 GLUT4 Při nepřítomnosti inzulínu je z 90% obsažen v cytoplazmatických vezikulech. Jejich transport k membráně je aktivován inzulínovým receptorem cvičením!Další možností je aktivace a transport GLUT4 cvičením! Po uvolnění se GLUT4 ukotvují v membráně a po fúzi s membránou funguje GLUT4 jako přenašeč glukózy. c

25    Inzulínový receptor IGF-1 buněčná membrána c

26 GLUT4 Vezikul obsahující GLUT4 c

27 ATP cAMP IRS kinázy Protein- kináza B Transport glukózy do buňky Atypická protein- kináza C buněčná membrána c

28 ATP cAMP Transport glukózy do buňky při fyzické zátěži kináza Fyzická zátěž Vezikul obsahující GLUT4 odpovídající na zátěž c

29 Fyzická zátěž Vezikul obsahující GLUT4 odpovídající na zátěž Vezikul obsahující GLUT4 odpovídající na inzulín c

30 GLUT4 !!!!!!! U NIDDM klesá množství GLUT4 v tukové tkáni !!!!!! c

31 ATP cAMP IRS kinázy Protein- kináza B Transport glukózy do buňky Atypická protein- kináza C buněčná membrána c

32 x Množství inzulínu „x“ 4x Normální účinek = 4x 4 receptory zesílí podnět 4-krát c

33 4x x x 2x INZULÍNOVÁ REZISTENCE c

34 4x x x:2 x 2x Snížená účinnost inzulínu 2x c

35 4x x 4 (x:2) x:2 x 2x 4x c

36 4 (x:2) Inzulínová rezistence Snížená účinnost inzulínu Hyperinzulinémie 4x 4 (x:2) c

37 4x x 4 (x:2) 4x c

38 x 4 (x:2) 4x hyperinzulinémie normoinzulinémie c

39 Ale jaká je glykémie? NORMÁLNÍ! c

40 Trénink snižuje klidovou produkci inzulínu, ale u trénovaných osob je pokles inzulínu v průběhu zatížení menší než u osob netrénovaných c

41 Langerhansovy ostrůvky pankreatu - glukagon Regulace 1. Inhibice hyperglykémií, stimulace hypoglykémií (opak inzulínu), 2. Inhibice sacharidy a tuky v potravě, inzulínem a somatostatinem 3. Stimulace adrenalinem (stres), kortizolem, střevními hormony, aminokyselinami z potravy a vagem Účinek Glykogenolytický, glukoneogenetický, lipolytický a ketogenní (stimulace adenylcyklázy a tvorba cAMP) c

42 c

43 Glukagon u trénovaných osob stoupá v průběhu zátěže méně než u osob netrénovaných c

44 glukagon inzulín glykémie c

45 Langerhansovy ostrůvky pankreatu - somatostatin inhibuje sekreci inzulínu a glukagonu přímo v Langerhansových ostrůvcích („šetří“ A a B buňky) c

46 Diabetes mellitus Vysoká glykémie Překročení ledvinového „prahu“ sacharidů = velká exkrece cukrů ledvinami (glykosurie) Vzestup osmotického tlaku moči = redukce zpětné sekrece vody = zvýšení objemu moči (polyurie) = žízeň (polydipsie) Léčení: Inzulín Dieta Pohyb c

47 Vysoká inzulinémie (např. po aplikaci velké dávky inzulínu) vede k hypoglykémii Důsledkem je nedostatek glukózy v mozkových buňkách = desorientace, později hypoglykemické koma c

48 Glukagon N edostatek se nevyskytuje Nadbytek = slabý diabetes (jako nedostatek inzulínu), je často spojen se stresem, chronickým onemocněním jater a ledvin. Doprovází často diabetes mellitus (zesiluje jeho příznaky) c


Stáhnout ppt "Pankreas. Pankreas Většina má exokrinní funkci (enzymy zažívacího traktu). 1%-2% endokrinní funkce - Langerhansovy ostrůvky c."

Podobné prezentace


Reklamy Google