Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GENETIKA OBEZITY A DIABETU FTK UP rekreologie. n NIDDM a obezita jsou z podstatné části geneticky podmíněná onemocnění. n NIDDM a obezita jsou i výrazně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GENETIKA OBEZITY A DIABETU FTK UP rekreologie. n NIDDM a obezita jsou z podstatné části geneticky podmíněná onemocnění. n NIDDM a obezita jsou i výrazně."— Transkript prezentace:

1 GENETIKA OBEZITY A DIABETU FTK UP rekreologie

2 n NIDDM a obezita jsou z podstatné části geneticky podmíněná onemocnění. n NIDDM a obezita jsou i výrazně modifikovaná vnějším prostředím. n U obezity vlivy prostředí pravděpodobně mírně převažují. n Ten, kdo je vybaven geny pro NIDDM nebo obezitu může svým životním stylem projevy i rizika obou onemocnění oddalovat, výrazně zmenšovat nebo dokonce eliminovat.

3 GENETIKA DIABETU n 95% současný výskyt NIDDM u jednovaječných dvojčat. n 55% současný výskyt IDDM u jednovaječných dvojčat. n Pro vznik IDDM nutné další vyvolávající faktory. n U extrémně diabetem zatížených populací (indiáni kmene Pima) je zátěž NIDDM tím větší, čím nižší je věk, kdy se projevil u rodičů diabetes.

4 n 95% výskyt NIDDM u potomků diabetického páru. n Asi 50% výskyt NIDDM u potomků jednoho diabetika. n Stále však není prokázán specifický gen či defekt pro NIDDM! n Byla popsána řada tzv. kandidátních genů vázaných na NIDDM. –Mutace Trp6Arg beta 3 adrenergního receptoru

5 + tepelná energie Beta-3 adrenergní receptory

6 + malá tepelná energie Beta-3 adrenergní receptory

7 n Takřka 100% výskyt NIDDM u potomků diabetického páru. n Asi 50% výskyt NIDDM u potomků jednoho diabetika. n Stále však není prokázán specifický gen či defekt pro NIDDM! n Byla popsána řada tzv. kandidátních genů vázaných na NIDDM. –Mutace Trp6Arg beta 3 adrenergního receptoru –Mutace IRS proteinů –Mutace IRS proteinů (proteiny inzulínového receptorového substrátu)

8    Inzulínový receptor IGF-1 Při stimulaci inzulínového receptoru se signál přenáší autofosforylacemi Buněčná membrána

9    IRS Inzulínový receptor IGF-1 Inzulínové receptory mohou selektivně vázat autofosforylační místa s IRS proteiny

10    IRS Inzulínový receptor IGF-1 IRS proteiny ukotvují řadu enzymů umožňujících přenos signálu

11 IRS proteiny n Mají centrální úlohu v kaskádě dějů za inzulínovým receptorem. n IRS protein nemá enzymatickou aktivitu, ale funguje jako vazebný (ukotvující ) protein pro vazbu enzymů převádějících signál za inzulínovým receptorem. n Změny IRS proteinů a jejich blokování nacházíme u IR a DM. n Úloha IRS proteinů se projevuje metabolickými efekty inzulínu.

12 GLUT4 n Při nepřítomnosti inzulínu je z 90% obsažen v cytoplazmatických vezikulech. n Jejich transport k membráně je aktivován inzulínovým receptorem cvičením! n Další možností je aktivace a transport GLUT4 cvičením! n Cvičením se vezikuly ukotvují v membráně a po fúzi s membránou funguje GLUT4 jako přenašeč glukózy.

13    Inzulínový receptor IGF-1 buněčná membrána

14 GLUT4 Vezikul obsahující GLUT4

15 ATP cAMP IRS kinázy Protein- kináza B Transport glukózy do buňky Atypická protein- kináza C buněčná membrána

16 ATP cAMP Transport glukózy do buňky při fyzické zátěži kináza Fyzická zátěž Vezikul obsahující GLUT4 odpovídající na zátěž

17 Fyzická zátěž Vezikul obsahující GLUT4 odpovídající na zátěž Vezikul obsahující GLUT4 odpovídající na inzulín

18 GLUT4 !!!!!!! U NIDDM klesá množství GLUT4 v tukové tkáni !!!!!!

19 ATP cAMP IRS kinázy Protein- kináza B Transport glukózy do buňky Atypická protein- kináza C buněčná membrána

20 Inhibice fosforylace inzulínových receptorů n Inzulínové receptory mohou selektivně vázat autofosforylační místa s IRS proteiny, které ukotvují řadu enzymů umožňujících přenos signálu. n Tato fosforylace se inhibuje proteintyrosinfosfatázou-B (PTP-1B) (váže na sebe fosfor). ?? Blokování aktivity PTP-1B - klíčová otázka z hlediska terapie DM ??

21 ATP cAMP IRS kinázy Protein- kináza B Transport glukózy do buňky Atypická protein- kináza C buněčná membrána PTP-1B INAKTIVACE KINÁZ

22 Objev PTP-1B významnější objev než objev leptinu

23 Genetické faktory IR souvisí n s geny IRS n s geny pro glykogensyntetázu n s geny pro beta-3 receptory n s tzv. geny HNF1 alfa HNF - jaterní nukleární faktor, jehož defekt způsobuje defekt inzulínové rezistence.

24 Genetická výbava navazuje na n fétální či dětskou malnutrici n obezitu n fyzickou inaktivitu n počty těhotenství n podávání léků (např. steroidů) Výsledkem interakce je IR na úrovni tukové, svalové a jaterní tkáně.

25 (maturity onset diabetes of young) (diabetes dospělého typu mladých) defekt inzulínové sekrece, podmíněný n defektem glukokinázy (výjimečně přítomen u NIDDM) n defektem HNF1 alfa nebo HNF4 alfa Diabetes, typ MODY

26 nesouvisí s obezitou a je vázaná na HLA antigeny. n Porucha exprese genů D v oblasti HLA (6. chromozóm) - 50% n Tvorba protilátek proti inzulínu (11. chromozóm) - 10% Genetika IDDM

27 n Sezónní vlivy (podzim a zima častější vznik) n Geografické vlivy (sever častější vznik) n Stresové vlivy n Virové infekce n Příjem kravského mléka n Nedostatek zinku n Časné expozice antigenům Na vzniku IDDP se podílejí

28 Obezita geneticky determinována asi ze 70%: n Vliv velkých genů 35 - 46% n Vliv polygenních lokusů 9 - 42% n Vliv prostředí 25 - 48% Genetika obezity

29 n BMR n Citlivost na inzulín n Schopnost postprandiální termogeneze n Schopnost beta-oxidace tuků a RQ n Schopnost lipolýzy n Metabolismus svalů n Typ fyzické aktivity n Chuťové preference Velmi složité, protože dědičností může být ovlivněna kterákoliv složka

30 Obezita je u člověka heterogenní a nelze jednoznačně identifikovat genové poruchy zodpovědné za obezitu

31 přibírají a hubnou za podobných podmínek stejně = genetická determinovanost reakcí na přejídání a dietní omezení! Monozygotní dvojčata

32 Postižení jednoho genu způsobuje trs příznaků, spojených do jednoho syndromu: n Bardetův-Biedlův - 1% v populaci a 3% mezi obézními (obezita + hypogonadismus, svalová hypotonie, mentální a růstová retardace, nefropatie, polydaktilie a pigmentová retinitida). Monogenně geneticky podmíněné syndromy s obezitou

33 n Almströmův (obezita + hluchota, degenerace sítnice, katarakta, diabetes a kožní onemocnění) Monogenně geneticky podmíněné syndromy s obezitou

34 n Praderův-Williho (obezita + hypogonadismus, hypotonie, mentální a růstová retardace, akromikrie, strabismus, kyfóza, lymfadenopatie, diabetes). Monogenně geneticky podmíněné syndromy s obezitou

35 Geny volně vázané na obezitu, např: Kandidátské geny Název genuFenotyp Beta 3 receptoryIR, viscerální tuk, obezita Lipoproteinová lipáza LDL receptor UCP1 IRS1 NPY receptor 5 Obezita, hyper-TGC Obezita, hypertenze obezita IR, obezita Chuť k jídlu, obezita

36 n Ovlivňuje příjem jídla prostřednictvím NPY n Ovlivňuje energetický výdej a fyzickou aktivitu Na rozdíl od člověka je u hlodavců známa řada monogenních typů obezity n Ob myši - defektní gen pro leptin a kromě obezity mají i DM a další genové mutace n Db myši - defekt receptoru pro leptin n Obézní myši s „fat mutací“ - genová porucha s vysokou hladinu proinzulínu Leptin a jeho receptor

37 U lidí byla popsána mutace leptinového receptoru u jediné ženy se zástavou puberty, hypogonadismem a obezitou. Leptin a jeho receptor

38 n Klinická genetika obezity i NIDDM je naprosto přesvědčivá. n Dědičnost NIDDM je přesvědčivější než dědičnost IDDM. n Čím dříve dostali DM rodiče, tím dříve jej dostanou děti. n Děti obézních rodičů budou pravděpodobně trpět obezitou a jejími komplikacemi. n Vyšší inzulinémie, TGC a TK značí zdědění „šetrného“ metabolismu vedoucího k DM a obezitě. Závěr:

39 n U osob s pozitivní rodinnou anamnézou je třeba s obezitou bojovat co nejdříve! n Identifikovat genetickou predispozici přímo z genů je zatím nemožné. n Výsledek extrémně drahého molekulárního genetického výzkumu v roce 1999 -2001: brzy budou identifikovány léky proti obezitě, DM a hypertenzi (nejrozšířenější choroby lidstva) a jejich komplikacím. Závěr:

40 Brzy budou identifikovány léky proti obezitě, DM a hypertenzi a jejich komplikacím. Molekulární genetika: Nebudou obézní, diabetici ani hypertonici


Stáhnout ppt "GENETIKA OBEZITY A DIABETU FTK UP rekreologie. n NIDDM a obezita jsou z podstatné části geneticky podmíněná onemocnění. n NIDDM a obezita jsou i výrazně."

Podobné prezentace


Reklamy Google