Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DĚTSKÝ AUTISMUS Marie Sádlová Neurovědy 2012. D EFINICE = vývojové duševní postižení projevující se abnormální sociální interakcí, stálými opakujícími.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DĚTSKÝ AUTISMUS Marie Sádlová Neurovědy 2012. D EFINICE = vývojové duševní postižení projevující se abnormální sociální interakcí, stálými opakujícími."— Transkript prezentace:

1 DĚTSKÝ AUTISMUS Marie Sádlová Neurovědy 2012

2 D EFINICE = vývojové duševní postižení projevující se abnormální sociální interakcí, stálými opakujícími se vzorci chování a narušenými komunikačními schopnostmi objevující se před třetím rokem věku

3 P REVALENCE v roce 1966 5 případů na 10 000 dětí v roce 1992 19 případů na 10 000 dětí v roce 2010 110 případů na 10 000 dětí chlapci postiženi častěji než dívky (3:1) častější výskyt než Downův syndrom (10:10 000)

4 E TIOLOGIE idiopatická genetika (dohady) – porucha chromozomů 6, 7, 9, 12, 13, 15 (u jednovaječných dvojčat konkordance autistických rysů až 95%) infekční onemocnění poškození mozku během gravidity, porodu nebo v postnatálním období nejč.: zarděnky v graviditě, tuberózní skleróza, neurofibromatóza, některé metabolické poruchy (fenylketonurie) vyšší věk rodičů

5 N EUROBIOLOGICKÉ PODKLADY - poznatky z oblasti genetiky, neurochemie, EEG, zobrazovacích metod 1) genetika - viz výše 2) neurochemie - hyperserotoninémie 25-33% případů - dysfunkce endogenních opioidů - vyšší hladiny endorfinů → nižší práh bolesti, častý výskyt automutilací

6 3) EEG - abnormní EEG u 32-45% případů - zaznamenány nad centro-parieto-temporálními oblastmi - byl prokázán výskyt epilepsie u 4,8 až 26,4 % autistů 4) zobrazovací metody - strukturální, funkční změny mozku - pozorování souvislostí mezi strukturálními abnormitami mozku a behaviorálními projevy u autismu - zatím nejvýznamnější je vztah abnormita temporálního laloku a jeho hlubokých podkorových center (amygdala, hippokampus) se sociálně emočními funkcemi a schopnostmi (sociální rekognice, faciální exprese)

7 K LINICKÝ OBRAZ - časný nástup příznaků - narušení sociálních vztahů (slabý zájem nebo nezájem o sociální interakci, nesdílení zájmů, aktivit a emocí nebo abnormální reakce na emoce druhých, chybění spontaneity v prosociálním chování ) - postižení vývoje řeči - intelektový deficit – mentální retardace je nejčastější komorbiditou (IQ 20-50), ale někdy i lehce nadprůměrný u Aspergerova syndromu - 5-10% předškolních dětí - syndrom „autismus savant“ http://www.youtube.com/watch?v=dDdmAQpicTo - stereotypní vzorce chování

8 D ĚLENÍ AUTISMU 1) Autismus nízkofunkční 2) Autismus středně funkční 3) Autismus vysoce funkční

9 V RÁMCI AUTISTICKÉHO SPEKTRA JSOU : a) Atypický autismus b) Rettův syndrom c) Jiná dezintegrační porucha v dětství d) Hyperaktivní porucha sdružená s mentální retardací a stereotypními pohyby e) Aspergerův syndrom

10 T ERAPIE psychoterapie práce s rodinou: edukace, nácvik komunikace, metoda zpětné vazby individuální terapie: behaviorální techniky, logopedie farmakoterapie - k ovlivnění nežádoucích projevů v chování (agresivity a automutilací, hyperkinetického syndromu, stereotypních rituálů) a afektivních poruch (anxiety, emoční lability, deprese)

11 Z DROJE http://zdravi.e15.cz/clanek/postgradualni- medicina/detsky-autismus-159241 http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogicky_lexiko n/A/Autismus%3A__Poruchy_autistického_spektr a#D.c4.9btsk.c3.bd_autismus_(.c4.8dasn.c3.bd_in fantiln.c3.ad_autismus.2c_Kanner.c5.afv_syndro m) http://cs.wikipedia.org/wiki/Autismus

12 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "DĚTSKÝ AUTISMUS Marie Sádlová Neurovědy 2012. D EFINICE = vývojové duševní postižení projevující se abnormální sociální interakcí, stálými opakujícími."

Podobné prezentace


Reklamy Google