Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Marie Sádlová Neurovědy 2012

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Marie Sádlová Neurovědy 2012"— Transkript prezentace:

1 Marie Sádlová Neurovědy 2012
DĚTSKÝ AUTISMUS Marie Sádlová Neurovědy 2012

2 Definice = vývojové duševní postižení projevující se abnormální sociální interakcí, stálými opakujícími se vzorci chování a narušenými komunikačními schopnostmi objevující se před třetím rokem věku

3 Prevalence v roce 1966 5 případů na 10 000 dětí
chlapci postiženi častěji než dívky (3:1) častější výskyt než Downův syndrom (10:10 000)

4 Etiologie idiopatická
genetika (dohady) – porucha chromozomů 6, 7, 9, 12, 13, 15 (u jednovaječných dvojčat konkordance autistických rysů až 95%) infekční onemocnění poškození mozku během gravidity, porodu nebo v postnatálním období nejč.: zarděnky v graviditě, tuberózní skleróza, neurofibromatóza, některé metabolické poruchy (fenylketonurie) vyšší věk rodičů

5 Neurobiologické podklady
poznatky z oblasti genetiky, neurochemie, EEG, zobrazovacích metod 1) genetika viz výše 2) neurochemie hyperserotoninémie 25-33% případů dysfunkce endogenních opioidů vyšší hladiny endorfinů → nižší práh bolesti, častý výskyt automutilací

6 3) EEG - abnormní EEG u 32-45% případů zaznamenány nad centro-parieto-temporálními oblastmi byl prokázán výskyt epilepsie u 4,8 až 26,4 % autistů 4) zobrazovací metody - strukturální, funkční změny mozku pozorování souvislostí mezi strukturálními abnormitami mozku a behaviorálními projevy u autismu zatím nejvýznamnější je vztah abnormita temporálního laloku a jeho hlubokých podkorových center (amygdala, hippokampus) se sociálně emočními funkcemi a schopnostmi (sociální rekognice, faciální exprese)

7 Klinický obraz časný nástup příznaků
narušení sociálních vztahů (slabý zájem nebo nezájem o sociální interakci, nesdílení zájmů, aktivit a emocí nebo abnormální reakce na emoce druhých, chybění spontaneity v prosociálním chování ) postižení vývoje řeči intelektový deficit – mentální retardace je nejčastější komorbiditou (IQ 20-50), ale někdy i lehce nadprůměrný u Aspergerova syndromu 5-10% předškolních dětí - syndrom „autismus savant“ stereotypní vzorce chování

8 Dělení autismu 1) Autismus nízkofunkční 2) Autismus středně funkční 3) Autismus vysoce funkční

9 V rámci autistického spektra jsou:
Atypický autismus Rettův syndrom Jiná dezintegrační porucha v dětství Hyperaktivní porucha sdružená s mentální retardací a stereotypními pohyby Aspergerův syndrom

10 Terapie psychoterapie
práce s rodinou: edukace, nácvik komunikace, metoda zpětné vazby individuální terapie: behaviorální techniky, logopedie farmakoterapie - k ovlivnění nežádoucích projevů v chování (agresivity a automutilací, hyperkinetického syndromu, stereotypních rituálů) a afektivních poruch (anxiety, emoční lability, deprese)

11 Zdroje medicina/detsky-autismus n/A/Autismus%3A__Poruchy_autistického_spektr a#D.c4.9btsk.c3.bd_autismus_(.c4.8dasn.c3.bd_in fantiln.c3.ad_autismus.2c_Kanner.c5.afv_syndro m)

12 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Marie Sádlová Neurovědy 2012"

Podobné prezentace


Reklamy Google