Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řízení ve věcech důchodového a nemocenského pojištění 4. 11. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řízení ve věcech důchodového a nemocenského pojištění 4. 11. 2014."— Transkript prezentace:

1 Řízení ve věcech důchodového a nemocenského pojištění 4. 11. 2014

2 Prameny práva zákon. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

3 ŘÍZENÍ VE VĚCECH DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ - § 81 násl. ZOSZ

4 Zahájení řízení zásada dispoziční zásada oficiality – účastníkům se zpravidla neoznamuje (x SŘ) odnětí dávky snížení dávky zastavení výplaty dávky přiznání dávky vrácení přeplatku na dávce řízení o přeměně invalidního důchodu na starobní důchod překážka litispendence

5 Žádost o důchod sepisuje u příslušné OSSZ (trvalý pobyt) předepsaný tiskopis osobně výjimka: zdravotní důvody, potvrzení lékaře, souhlas (rodinný příslušník) nejdříve 4 měsíce přede dnem přiznání povinnost sepsat žádost lhůta pro vydání rozhodnutí (§ 85a + § 107a x SŘ )!!

6 Přerušení a zastavení řízení specifické důvody podle ZOSZ fakultativní důvod: ID: nepodrobení se na výzvu vyšetření zdravotního stavu (přerušení)  min. 12 měsíců  zastavení řízení obligatorní důvod: žádost byla podána o max. 1 měsíc dříve než je lhůta pro její podání (přerušení)  ještě dříve  zastavení řízení

7 Dokazování obecná úprava SŘ zásada volného hodnocení důkazů listinné důkazy (evidenční listy) význam osobního informativního listu DP (§ 40a)

8 Rozhodnutí (§ 86) obsahové a formální náležitosti podle SŘ speciální náležitosti (odst. 3 a 6) nevydává se u hromadného zvyšování důchodů (valorizační nařízení vlády) písemné oznámení o zvýšení  písemná žádost o vydání rozhodnutí do 60 dnů po 1. splátce dávky ČSSZ do 30 dnů vydá rozhodnutí doručení do VR

9 Přezkum rozhodnutí řádný opravný prostředek (námitky) proti meritornímu rozhodnutí lhůta 30 dnů orgánu, který vydal rozhodnutí nebo u kterékoli OSSZ (1. stupeň ČSSZ) tento orgán také rozhoduje x odkladný účinek (x odpovědnost za přeplatek) prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí (posouzení zdravotního stavu lékařem ČSSZ) soudní přezkum

10 Řízení ve věcech příslušníků žádost u útvaru, v němž koná službu → předání přísl. orgánu SZ na MV a MS vojáci u Vojenského úřadu SZ námitky (viz § 88) pouze orgánu, který napadané rozhodnutí vydal soudní přezkum

11 Řízení ve věcech nemocenského pojištění - § 143 násl. ZNP

12 Příslušnost k výplatě OSSZ (zaměstnanci, OSVČ, zahraniční zaměstnanci) zaměstnanci podávají žádost u zaměstnavatele služební útvary (příslušníci) věznice (odsouzené osoby)

13 Zahájení řízení na písemnou žádost pojištěnce řízení o dávku (předepsaný způsob) řízení o výplatě nemocenského po uplynutí podpůrčí doby řízení o prominutí přeplatku řízení o změně dávky (i zaměstnavatel) z moci úřední řízení o změně dávky řízení o krácení nebo odnětí nemocenského řízení o přeplatku řízení o regresní náhradě

14 Typy řízení zkrácené řízení „klasické“ správní řízení řízení o ukončení dočasné pracovní neschopnosti a potřeby ošetřování řízení o odstraňování tvrdostí zákona

15 Zkrácené řízení (OSSZ) jednoduché neformální řízení x SŘ nesporný nárok na dávku, jeho zánik, její výše a výplata, o přeplatku … (§ 153 an. ZNP) nevydává se rozhodnutí, ale písemné oznámení (obsah: § 84 odst. 2 písm. c/) R se provede vyplacením dávky, zastavením výplaty, změněnou výší nesouhlas s výsledkem řízení: písemná žádost do 30 dnů → zahájení řízení o dávce

16 „Klasické“ správní řízení dvouinstanční řízení odvolání a rozklad x odnětí nemocenského z důvodu ukončení DPN povolení placení přeplatku ve splátkách prominutí povinnosti uhradit přeplatek vyloučení odkladného účinku odnětí dávky, krácení, zastavení výplaty ukončení DPN a potřeby ošetřování

17 Soudní přezkum rozhodnutí vydaná v odvolacím řízení x fakultativní nemocenské odnětí nemocenského pro ukončení DPN povolení placení přeplatku ve splátkách a jeho zrušení prominutí povinnosti uhradit přeplatek

18 Rozhodnutí o ukončení DPN a potřeby ošetřování specifika vydává orgán nemocenského pojištění odvolání – do 3 dnů ode dne oznámení orgán NP do 7 dnů může sám rozhodnout, pokud vyhoví → jinak neprodleně předloží jako odvolání, odvolací orgán rozhodne do 15 dnů vyloučení odkladného účinku vyloučení ze soudního přezkumu

19 Řízení o odstranění tvrdosti x SŘ písemná a odůvodněná žádost při opakované nikoliv stejné důvody překážka: ve věci probíhá správní či soudní řízení lhůta 90 dnů nelze se odvolat ani přezkoumat soudem


Stáhnout ppt "Řízení ve věcech důchodového a nemocenského pojištění 4. 11. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google