Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Faktory ovlivňující přechod žáků 5. ročníků na víceleté gymnázium Poznatky z longitudinálního výzkumu CLoSE Jana Straková, David Greger.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Faktory ovlivňující přechod žáků 5. ročníků na víceleté gymnázium Poznatky z longitudinálního výzkumu CLoSE Jana Straková, David Greger."— Transkript prezentace:

1 Faktory ovlivňující přechod žáků 5. ročníků na víceleté gymnázium Poznatky z longitudinálního výzkumu CLoSE Jana Straková, David Greger

2 Czech Longitudinal Study in Education (CLoSE) Longitudinální výzkum financovaný GAČR (NHÚ AV, NVF) 2012 - 2018 3 kohorty –1200 předškolních dětí – vstup do povinného vzdělávání –5000 žáků, kteří se účastnili v roce 2011 ve 4. ročníku ZŠ výzkumu IEA TIMSS a PIRLS 2011 – přechod na 2. stupeň ZŠ, respektive VG, dále přechod na střední školu –2000 dospělých, kteří se účastnili v roce 2011 výzkumu OECD PIAAC – sledování po dobu 4 let

3 Motivace – nerovnosti v českém vzdělávacím systému Relativně silná závislost výsledků vzdělávání na rodinném zázemí Velké a dále rostoucí rozdíly mezi školami. Český vzdělávací systém se vyznačuje ranou diferenciací

4 Poznatky ze zahraničí (např. Slavin 1990, Gamoran, Nyrstrand 1991, Oakes 1990, Lucas 1999) diferenciace nemá dopad na průměrné výsledky, ale zvyšuje nerovnosti diferenciace je výhodná pro žáky ve výběrových třídách a škodlivá pro žáky ve třídách nevýběrových diferenciace posiluje vliv rodinného zázemí žákům v nevýběrových třídách se dostává méně kvalitního vzdělání rozdělení žáků do výběrových a nevýběrových tříd není spravedlivé rozdělování má dopad na sebepojetí žáků

5 Jak fungují víceletá gymnázia v českém vzdělávacím systému? Jak funguje přijímací proces? Přecházejí na víceletá gymnázia ti nejnadanější? Poskytuje víceleté gymnázium svým žákům kvalitnější vzdělání než 2. stupeň ZŠ? Zvyšuje diferenciace na 2. stupni povinného vzdělávání rozdíly ve výsledcích žáků? Posiluje diferenciace na 2. stupni povinného vzdělávání vliv rodinného zázemí na vzdělávací výsledky? ………..

6 První fáze – přechod na osmiletá gymnázia Výzkumné otázky: Jaké jsou charakteristiky žáků, kteří aspirují, respektive neaspirují na studium na osmileté gymnáziu? Jaká je role rodiny a školy? Jaká je role rodiny a školy při přípravě na přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia? Jaké faktory podmiňují úspěch v přijímacím řízení?

7 Data PIRLS a TIMSS 4437 žáků – 4. ročník žákovské testy a dotazníky CLoSE 4438 žáků - 5. ročník dotazníky Spojený soubor 3681 žáků 635 aspirujících 442 přijatých

8 Metody Otázka 1 - Logistická regrese Aspirace HIED_VS (alespoň jeden rodič VŠ vzdělání ) same1 (jednička z matematiky, češtiny a cizího jazyka) test_mat_25 (výsledek v testu TIMSS v nejvyšším kvartilu) jazykova (docházka do jazykové školy) Otázka 2 – Deskriptivní statistiky Otázka 3 - Logistická regrese Přijetí na VG HIED_VS (alespoň jeden rodič VŠ vzdělání ) same1 (jednička z matematiky, češtiny a cizího jazyka) test_mat_25 (výsledek v testu TIMSS v nejvyšším kvartilu) jazykova (docházka do jazykové školy) priprava (příprava na přijímačky každý den nebo téměř každý den)

9 Výsledky – 1. aspirace

10 Výsledky – 2. příprava na přijímací zkoušky Příprava v rodině (84 % žáků), pouze 16 % žáků se připravovalo na ZŠ Příprava velmi intenzívní (polovina žáků se v posledním pololetí před zkouškami připravovala téměř každý den) Přijímací zkoušky obsahovaly úlohy, které nebyly na ZŠ probírány (65 % žáků) Žáci přičítali úspěch zejména pečlivé přípravě a podpoře rodiny

11 Výsledky – 3. úspěch při přijetí

12 Závěry Systém přihlášek a přijímacích zkoušek znevýhodňuje žáky z rodin, které nejsou schopny nebo ochotny starat se o vzdělávání svých dětí Rodinné zázemí významně ovlivňuje pravděpodobnost přijetí na osmileté gymnázium i po kontrole na vzdělávací výsledky


Stáhnout ppt "Faktory ovlivňující přechod žáků 5. ročníků na víceleté gymnázium Poznatky z longitudinálního výzkumu CLoSE Jana Straková, David Greger."

Podobné prezentace


Reklamy Google