Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov"— Transkript prezentace:

1 Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov

2 Kontaktní údaje www.gykovy.cz Ředitel: RNDr. Václav Klement
Komenského 16/5 Vyškov tel.: Gymnaziální obory: Komenského 16/5, Vyškov, tel Zdravotnické obory: nám. Svobody 50, Vyškov, tel Ekonomické obory: Komenského náměstí 7, Vyškov, tel

3 Základní informace www.gykovy.cz
Škola vznikla sloučením dvou subjektů: Gymnázia Střední školy zdravotnické a zemědělsko-ekonomické nám. Svobody 50 Komenského 16 Komenského 7

4 Přijímací řízení 2014/2015 Gymnázium 8leté Gymnázium 4leté
Přijímací řízení 2014/2015 Obory: Gymnázium 8leté Gymnázium 4leté Zdravotnický asistent Zdravotnické lyceum Obchodní akademie

5 Přijímací řízení 2014/2015 www.gykovy.cz
Podrobná kritéria zveřejní škola nejpozději 31. ledna 2014. Uchazeč podává přihlášku do 15. března 2014 řediteli školy. Termíny přijímacích zkoušek a První kolo přijímacího řízení Uchazeč může podat dvě přihlášky (i na stejnou školu, ale různé obory). Další kola přijímacího řízení není omezen počet přihlášek ani počet škol

6 Výsledky přijímacího řízení
Výsledky přijímacího řízení Budou zveřejněny v budovách školy a na webu do 3 pracovních dnů po posledním termínu daného kola. Od tohoto data běží přijatým uchazečům lhůta pro odevzdání zápisového lístku. Nepřijatí uchazeči (resp. zákonný zástupce) obdrží rozhodnutí poštou do vlastních rukou. Úložní doba, (v případě, že rozhodnutí nelze doručit), je 5 pracovních dnů. Nepřijatý uchazeč se může do 3 pracovních dnů odvolat proti rozhodnutí o nepřijetí.

7 Zápisový lístek www.gykovy.cz Uchazeč musí odevzdat
zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb). Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.

8 Gymnázium 8leté www.gykovy.cz Pro žáky 5. ročníků 30 žáků Kritéria:
Přijímací zkoušky z testu obecných studijních předpokladů od společnosti SCIO Známky na ZŠ z konce 4. třídy a 1. pololetí 5. třídy Výsledky soutěží a olympiád

9 Gymnázium 8leté – profil oboru
Gymnázium 8leté – profil oboru Obor je určen žákům, kteří mají hlubší zájem o studium již v rámci povinné školní docházky. Nabízíme kvalitní výuku cizích jazyků z bohaté nabídky. Kromě povinného anglického jazyka si žáci mohou zvolit jazyk německý, francouzský, ruský nebo španělský. Klademe důraz na všeobecné vzdělávání, od 7. ročníku se mohou žáci profilovat v rámci volitelných předmětů a seminářů. Naše výuka odpovídá současným vzdělávací trendům. Využíváme informační technologie ve výuce všech předmětů. Žáci mají k dispozici e-learningové prostředí Moodle.

10 Gymnázium 8leté – profil absolventa
Gymnázium 8leté – profil absolventa Připravujeme žáky především pro studium na vysokých školách všech směrů. Absolventi mohou také pokračovat ve vzdělávání na vyšších odborných školách. Jen malá část absolventů nastupuje po maturitě do zaměstnání a to především ve státní správě a bankovnictví.

11 Gymnázium 4leté www.gykovy.cz Pro žáky 9. ročníků 60 žáků Kritéria:
Přijímací zkoušky z testu obecných studijních předpokladů, českého jazyka, matematiky od společnosti SCIO Známky na ZŠ z konce 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy Výsledky soutěží a olympiád

12 Gymnázium 4leté – profil oboru
Gymnázium 4leté – profil oboru Obor je určen žákům, kteří mají hlubší zájem o studium po ukončení povinné školní docházky. Nabízíme kvalitní výuku cizích jazyků z bohaté nabídky. Kromě anglického jazyka si žáci mohou zvolit jazyk německý, francouzský, ruský nebo španělský. Klademe důraz na všeobecné vzdělávání, od 3. ročníku se mohou žáci profilovat v rámci volitelných předmětů a seminářů. Naše výuka odpovídá současným vzdělávací trendům. Využíváme informační technologie ve výuce všech předmětů. Žáci mají k dispozici e-learningové prostředí Moodle.

13 Gymnázium 4leté – profil absolventa
Gymnázium 4leté – profil absolventa Připravujeme žáky především pro studium na vysokých školách všech směrů. Absolventi mohou také pokračovat ve vzdělávání na vyšších odborných školách. Jen malá část absolventů nastupuje po maturitě do zaměstnání a to především ve státní správě a bankovnictví.

14 Zdravotnický asistent
Zdravotnický asistent Pro žáky 9. ročníků 30 žáků Kritéria: Přijímací zkoušky jsou z testu obecných studijních předpokladů od společnosti SCIO Známky na ZŠ z konce 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy Výsledky soutěží a olympiád Nutný doklad o zdravotní způsobilosti!

15 Zdravotnický asistent – profil oboru
Zdravotnický asistent – profil oboru Obor je určen žákům, kteří mají hlubší zájem o studium po ukončení povinné školní docházky. Nabízíme kvalitní výuku cizích jazyků, žáci mohou zvolit jazyk anglický nebo německý. Klademe důraz na všeobecné vzdělávání i na vzdělání odborné, od 3. ročníku se mohou žáci profilovat v rámci volitelných předmětů, seminářů a mají praktické vyučování v nemocnici. Naše výuka odpovídá současným vzdělávací trendům. Využíváme informační technologie ve výuce všech předmětů. Žáci mají k dispozici e-learningové prostředí Moodle.

16 Zdravotnický asistent – profil absolventa
Zdravotnický asistent – profil absolventa Připravujeme žáky především pro studium na vysokých školách všech směrů. Absolventi mohou také pokračovat ve vzdělávání na vyšších odborných školách. Absolventi nastupuje po maturitě do zaměstnání a to především ve zdravotnictví a sociální sféře v ČR i v zahraničí.

17 Zdravotnické lyceum www.gykovy.cz Pro žáky 9. ročníků 30 žáků
Kritéria: Přijímací zkoušky jsou z testu obecných studijních předpokladů od společnosti SCIO Známky na ZŠ z konce 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy Výsledky soutěží a olympiád

18 Zdravotnické lyceum – profil oboru
Zdravotnické lyceum – profil oboru Obor je určen žákům, kteří mají hlubší zájem o studium po ukončení povinné školní docházky. Nabízíme kvalitní výuku cizích jazyků, kromě anglického jazyka si žáci volí jazyk německý. Klademe důraz na všeobecné vzdělávání, od 3. ročníku se mohou žáci profilovat v rámci volitelných předmětů a seminářů. Naše výuka odpovídá současným vzdělávací trendům. Využíváme informační technologie ve výuce všech předmětů. Žáci mají k dispozici e-learningové prostředí Moodle.

19 Zdravotnické lyceum – profil absolventa
Zdravotnické lyceum – profil absolventa Připravujeme žáky především pro studium na vysokých školách všech směrů. Absolventi mohou také pokračovat ve vzdělávání na vyšších odborných školách. Jen část absolventů nastupuje po maturitě do zaměstnání a to především ve zdravotnictví, sociální sféře, školství, státní správě.

20 Obchodní akademie Zaměření oboru: ekonomika a finance informatika
Obchodní akademie Pro žáky 9. ročníků 30 žáků Kritéria: Přijímací zkoušky jsou z testu obecných studijních předpokladů od společnosti SCIO Známky na ZŠ z konce 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy Výsledky soutěží a olympiád Zaměření oboru: ekonomika a finance informatika

21 Profil oboru Žáci oboru Obchodní akademie
Profil oboru Žáci oboru Obchodní akademie absolvují povinně výuku dvou cizích jazyků, teoretické znalosti aplikují v praktické dovednosti, profilovou část maturitní zkoušky konají společně z odborných ekonomických předmětů, absolvují odbornou praxi přímo v reálných podmínkách podniků a organizací.

22 Obor se vyznačuje širokou nabídkou ekonomických předmětů.
Zaměření na ekonomiku a finance: Jedná se o tradiční univerzální ekonomický obor, který poskytuje odborné vzdělání ekonomicko-administrativního charakteru. Žáci získají základní znalosti a dovednosti z informatiky, naučí se pracovat v ekonomických programech. Obor se vyznačuje širokou nabídkou ekonomických předmětů.

23 Zaměření na informatiku:
Zaměření na informatiku: Jedná se o ekonomický obor, který poskytuje odborné ekonomické vzdělání a rozšířené vzdělání z informatiky. Kromě znalostí z ekonomických předmětů získají žáci znalosti a dovednosti v oblasti hardwaru a softwaru, počítačových sítí a jejich programech, o databázových aplikacích a počítačových programech.

24 Obchodní akademie – profil absolventa
Absolvent bude vybaven teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi z odborných ekonomických předmětů. Absolvent se uplatní zejména v povoláních zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem i v ostatních organizacích. Další uplatnění je možné ve sférách národního hospodářství, bankovnictví, pojišťovnictví, cestovního ruchu, vedení účetnictví, výkonu daňových a ekonomických poradenských činností, soukromého podnikání. Absolvent bude také připraven ke studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole a rovněž pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity. Se zaměřením na informatiku bude schopen pracovat jako správce počítačové sítě.

25 Stravování www.gykovy.cz
Všem žákům nabízíme školní stravování v prostorách školy, cena oběda je v letošním školním roce 550 Kč za měsíc. Měsíční záloha na oběd: do 15 let činí 500,- Kč nad 15 let 550,- Kč. Na Komenského 7 je jídelna pro EKO a GYM. Na Komenského 16/5 je výdejna pro GYM. Na náměstí Svobody 50 je výdejna pro ZDR.

26 Přijďte se na nás podívat!
Den otevřených dveří 11. února – hod. Gymnázium: Komenského 16/5 Zdravotnické obory: nám. Svobody 50 Obchodní akademie: Komenského 7 Přijďte se na nás podívat!

27 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov"

Podobné prezentace


Reklamy Google