Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vedoucí KHI: Milan.Svoboda@tul.cz Katedra historie FP TUL Sokolská 8, budova S, 2. P. http://khi.fp.tul.cz Vedoucí KHI: Milan.Svoboda@tul.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vedoucí KHI: Milan.Svoboda@tul.cz Katedra historie FP TUL Sokolská 8, budova S, 2. P. http://khi.fp.tul.cz Vedoucí KHI: Milan.Svoboda@tul.cz."— Transkript prezentace:

1 Vedoucí KHI: Milan.Svoboda@tul.cz
Katedra historie FP TUL Sokolská 8, budova S, 2. P. Vedoucí KHI:

2 Katedra historie zajišťuje:
I) Historická studia – KHM (bc.), Historické vědy – Historie (mgr.), jednooborová historie (neučitelský obor!) II) Specializace v pedagogice: Historie se zaměřením na vzdělávání – kombinace s dalším oborem (bc.), navazující mgr. pro ZŠ (2. stupeň)

3 Přijímací zkoušky 2011: dva obory
Bc. studijní program Specializace v pedagogice, obor Historie se zaměřením na vzdělávání: přijímání na základě výsledků studia na SŠ (včetně maturity z dějepisu) červen a srpen 2011

4 Přijímací zkoušky 2011: jeden obor
Bc. studijní program Historická studia – obor KHM: písemný test v rozsahu studia dějepisu na gymnáziích a SŠ humanitního zaměření. Přijetí bez přijímací zkoušky pro ty, kteří maturovali z dějepisu s prospěchem 1-3, nebo dosáhli průměrného prospěchu na SŠ nejvýše 1,50 (podle známek na výročních vysvědčeních ze 4 posledních ročníků SŠ; neukončí-li zájemce o studium na VŠ současnou SŠ v době podání přihlášky, započítává se z posledního ročníku pololetní vysvědčení).

5 Lidé z katedry historie Vás naučí:
 - rozumět dějinám, událostem a lidem minulosti  - číst staré písmo rukopisů i knihtisků, rozumět mapám  - rozumět odlišnostem ve vyjadřování zaniklých kultur  - vyložit smysl a symboly obrazů, soch, slohů  - psát o historii odborně i populárněnaučně  - odlišit kvalitní práci od zmetku, tj. kriticky myslet  - studovat v archivech, muzeích, galeriích a knihovnách - připravovat odborné prezentace a výstavy

6 Lidé z katedry historie Vás přivedou k těmto dovednostem:
- rozumět odborným výrazům, ale formulovat srozumitelně  - navrhovat a vytvářet projekty a prezentovat je veřejnosti - samostatně myslet a jednat

7 Lidé z katedry historie Vám nabídnou a umožní:
- studovat latinu a němčinu pro historiky - účastnit se jednodenních a vícedenních exkurzí: poznání starší i novější historie českých zemí - studovat v zahraničí (programy Erasmus, DAAD) - poznávat zajímavé lidi z oboru historie a jejich práce

8 Katedra historie umožní studujícím KHM:
- získat odborné zkušenosti z praxí na památkových objektech a v odborných institucích - zpracovávat studentské projekty z různých etap historie i dějin umění - vytvářet bakalářské a magisterské práce výzkumem v terénu i v archivu - podílet se na veřejných přednáškách o historii regionu

9 Katedra historie umožní všem studujícím historie:
  - účastnit se celofakultních i republikových studentských soutěží v oboru historie, workshopů a konferencí - publikovat v odborných periodikách (Fontes Nissae, SbSM) - postoupit do navazujícího jednooborového magisterského studia Historické vědy

10 Katedra historie nabízí studujícím učitelství historie navíc:
- pedagogické praxe průběžné a souvislé - didaktiku dějepisu čili umění přístupně vyložit historické činy dospělých dětem - práci s dětmi v rámci dobrovolných aktivit na FP - navazující mgr. dvouoborové studium pro 2. stupeň ZŠ, pomoc při vstupu do doktorského studia na univerzitách v ČR

11 Vědeckovýzkumná činnost a její výsledky (realizované projekty)
DĚJINY KNIHOVEN, KNIH A KATALOGIZACE STARÝCH A VZÁCNÝCH TISKŮ (KVK V LIBERCI) KULTURNÍ A CÍRKEVNÍ DĚJINY REGIONU (realizace v seminářích) – BP a DP DĚJINY ŠLECHTY VYDÁNÍ PRAMENŮ K REGIONU HISTORIOGRAFIE REGIONÁLNÍ PAMĚTNÍCI 20. STOLETÍ, BÁDÁNÍ O MODERNÍCH DĚJINÁCH


Stáhnout ppt "Vedoucí KHI: Milan.Svoboda@tul.cz Katedra historie FP TUL Sokolská 8, budova S, 2. P. http://khi.fp.tul.cz Vedoucí KHI: Milan.Svoboda@tul.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google