Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katedra historie FP TUL Sokolská 8, budova S, 2. P. Vedoucí KHI:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katedra historie FP TUL Sokolská 8, budova S, 2. P. Vedoucí KHI:"— Transkript prezentace:

1

2 Katedra historie FP TUL Sokolská 8, budova S, 2. P. http://khi.fp.tul.cz Vedoucí KHI: Milan.Svoboda@tul.cz

3 I) Historická studia – KHM (bc.), Historické vědy – Historie (mgr.), jednooborová historie (neučitelský obor!) II) Specializace v pedagogice: Historie se zaměřením na vzdělávání – kombinace s dalším oborem (bc.), navazující mgr. pro ZŠ (2. stupeň) Katedra historie zajišťuje:

4 Bc. studijní program Specializace v pedagogice, obor Historie se zaměřením na vzdělávání: přijímání na základě výsledků studia na SŠ (včetně maturity z dějepisu) červen a srpen 2011 Přijímací zkoušky 2011: dva obory

5 Přijímací zkoušky 2011: jeden obor Bc. studijní program Historická studia – obor KHM: písemný test v rozsahu studia dějepisu na gymnáziích a SŠ humanitního zaměření. Přijetí bez přijímací zkoušky pro ty, kteří maturovali z dějepisu s prospěchem 1-3, nebo dosáhli průměrného prospěchu na SŠ nejvýše 1,50 (podle známek na výročních vysvědčeních ze 4 posledních ročníků SŠ; neukončí-li zájemce o studium na VŠ současnou SŠ v době podání přihlášky, započítává se z posledního ročníku pololetní vysvědčení).

6 Lidé z katedry historie Vás naučí: - rozumět dějinám, událostem a lidem minulosti - rozumět dějinám, událostem a lidem minulosti - číst staré písmo rukopisů i knihtisků, rozumět mapám - číst staré písmo rukopisů i knihtisků, rozumět mapám - rozumět odlišnostem ve vyjadřování zaniklých kultur - rozumět odlišnostem ve vyjadřování zaniklých kultur - vyložit smysl a symboly obrazů, soch, slohů - vyložit smysl a symboly obrazů, soch, slohů - psát o historii odborně i populárněnaučně - psát o historii odborně i populárněnaučně - odlišit kvalitní práci od zmetku, tj. kriticky myslet - odlišit kvalitní práci od zmetku, tj. kriticky myslet - studovat v archivech, muzeích, galeriích a knihovnách - studovat v archivech, muzeích, galeriích a knihovnách - připravovat odborné prezentace a výstavy

7 Lidé z katedry historie Vás přivedou k těmto dovednostem: - rozumět odborným výrazům, ale formulovat srozumitelně - navrhovat a vytvářet projekty a prezentovat je veřejnosti - navrhovat a vytvářet projekty a prezentovat je veřejnosti - samostatně myslet a jednat - samostatně myslet a jednat

8 Lidé z katedry historie Vám nabídnou a umožní: - studovat latinu a němčinu pro historiky - účastnit se jednodenních a vícedenních exkurzí: poznání starší i novější historie českých zemí exkurzí: poznání starší i novější historie českých zemí - studovat v zahraničí (programy Erasmus, DAAD) - poznávat zajímavé lidi z oboru historie a jejich práce

9 Katedra historie umožní studujícím KHM: - získat odborné zkušenosti z praxí na památkových objektech a v odborných institucích - zpracovávat studentské projekty z různých etap historie i dějin umění - vytvářet bakalářské a magisterské práce výzkumem v terénu i v archivu - podílet se na veřejných přednáškách o historii regionu

10 Katedra historie umožní všem studujícím historie: - účastnit se celofakultních i republikových studentských soutěží v oboru historie, workshopů a konferencí - účastnit se celofakultních i republikových studentských soutěží v oboru historie, workshopů a konferencí - publikovat v odborných periodikách (Fontes Nissae, SbSM) - publikovat v odborných periodikách (Fontes Nissae, SbSM) - postoupit do navazujícího jednooborového magisterského studia Historické vědy

11 Katedra historie nabízí studujícím učitelství historie navíc: - pedagogické praxe průběžné a souvislé - didaktiku dějepisu čili umění přístupně vyložit historické činy dospělých dětem - práci s dětmi v rámci dobrovolných aktivit na FP - navazující mgr. dvouoborové studium pro 2. stupeň ZŠ, pomoc při vstupu do doktorského studia na univerzitách v ČR

12 Vědeckovýzkumná činnost a její výsledky (realizované projekty) 1. DĚJINY KNIHOVEN, KNIH A KATALOGIZACE STARÝCH A VZÁCNÝCH TISKŮ (KVK V LIBERCI) 2. KULTURNÍ A CÍRKEVNÍ DĚJINY REGIONU (realizace v seminářích) – BP a DP 3. DĚJINY ŠLECHTY 4. VYDÁNÍ PRAMENŮ K REGIONU 5. HISTORIOGRAFIE REGIONÁLNÍ 6. PAMĚTNÍCI 20. STOLETÍ, BÁDÁNÍ O MODERNÍCH DĚJINÁCH


Stáhnout ppt "Katedra historie FP TUL Sokolská 8, budova S, 2. P. Vedoucí KHI:"

Podobné prezentace


Reklamy Google