Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace Fakulty ekonomické ZČU v Plzni. Pracoviště fakulty v Chebu a v Plzni Budova fakulty v ChebuUniverzitní centrum v PlzniBudova fakulty v Plzni.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace Fakulty ekonomické ZČU v Plzni. Pracoviště fakulty v Chebu a v Plzni Budova fakulty v ChebuUniverzitní centrum v PlzniBudova fakulty v Plzni."— Transkript prezentace:

1 Prezentace Fakulty ekonomické ZČU v Plzni

2 Pracoviště fakulty v Chebu a v Plzni Budova fakulty v ChebuUniverzitní centrum v PlzniBudova fakulty v Plzni

3 Rozvoj fakulty a její současný stav 1990 – založení fakulty a zahájení výuky 1991 – založení ZČU v Plzni 1996/1997 – akreditace magisterského studia 2003 – rozšířená akreditace dle Boloňské deklarace 2004/2005 – zahájení studia v rozšířené akreditaci 2005 – zahájení studia v doktorském programu V roce 2010 fakulta oslavila 20 let své činnosti! Obrázky z promocí Státní zkoušky

4 Poslání fakulty POSLÁNÍ FAKULTY Fakulta ekonomická je součástí Západočeské univerzity v Plzni a její pracoviště jsou umístěna v Plzeňském i Karlovarském kraji. Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdělání ekonomického zaměření. Připravuje mladé lidi pro výkon povolání a zaměřuje se na jejich pozitivní orientaci k trhu práce a životu ve společnosti. Prohlubuje spolupráci s praxí a absolventy fakulty. Podporuje vědeckou činnost se zaměřením na regionální problematiku. Orientuje studenty a učitele na mezinárodní spolupráci, a to zejména v rámci EU. Rozvíjí celoživotní vzdělávání, a to i ve spolupráci s jinými subjekty. Realizuje vzdělávací, vědeckou a další spolupráci v rámci ZČU v Plzni i s ostatními subjekty v ČR i v zahraničí. Děkan fakulty Doc. Dr. Ing. M. Plevný

5 Počty studentů fakulty Fakulta v číslech: Dvě pracoviště (Plzeň a Cheb) 5 odborných kateder 65 akademických pracovníků Počty studentů / absolventů (2011): 2 280 / 518 Bakalářský stupeň studia 1 770 / 387 Magisterský stupeň studia 470 / 155 Doktorský stupeň studia 40 / 2

6 Organizační struktura fakulty Katedry a další odborná pracoviště fakulty: Katedra ekonomie a kvantitativních metod (KEM) Katedra podnikové ekonomiky a managementu (KPM) Katedra financí a účetnictví (KFU) Katedra jazyků (KJA) Katedra marketingu, obchodu a služeb (KMO) Centrum celoživotního vzdělávání (CECEV) Středisko pro výzkum regionálního rozvoje (SVRR) Středisko japonských ekonomických studií (JES) Středisko controllingu a auditu (SAC) Středisko projektových aktivit (SPA)

7 Aktuální studijní programy a obory Bakalářské studium (tříleté studium, Bc.) studijní program: EKONOMIKA A MANAGEMENT studijní obor: Podniková ekonomika a management (forma: prezenční a kombinovaná) studijní obor: Management obchodních činností (forma: prezenční) studijní program: SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA studijní obor: Informační management (forma: prezenční) Systémy projektového řízení (forma: prezenční)

8 Aktuální studijní programy a obory Magisterské studium (navazující dvouleté studium, Ing.) studijní program: EKONOMIKA A MANAGEMENT studijní obor: Podniková ekonomika a management (forma: prezenční a kombinovaná) studijní program: SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA studijní obor: Informační management (forma: prezenční) Doktorské studium (Ph.D.) studijní program: EKONOMIKA A MANAGEMENT studijní obor: Podniková ekonomika a management (forma: prezenční a kombinovaná)

9 Evropská kompatibilita Kreditní systém studia na ZČU v Plzni Vnitřní otevřenost a prostupnost (Bc. a Mgr.) Příprava – inovace studia dle ECTS Program Erasmus Evaluace výuky - EVA Informační systémy (STAG, Courseware) Studentská samospráva (AS, AIESEC)

10 Informační zdroje www fakulty, info portál http://www.fek.zcu.cz STAG, e-learning http://portal.zcu.cz Knihovna http://knihovna.zcu.cz

11 Ze života fakulty Věda, konference, workshopy Studentské akce Mezinárodní aktivity

12 Stáže studentů Fakulta nabízí studentům každý rok řadu studijních pobytů v rámci projektu ERASMUS. V současné době je nabízeno téměř 100 stáží ročně do následujících zemí: FRANCIE NĚMECKO ITÁLIE HOLANDSKO ŠVÉDSKO FINSKO PORTUGALSKO DÁNSKO POLSKO SLOVENSKO LICHNŠTEJNSKO VELKÁ BRITÁNIE Další stáže jsou možné v různých jiných programech a aktivitách v rámci fakulty i ZČU v Plzni. Kromě toho je možné využít na základě své aktivity stáží a studijních grantů, které jsou poskytovány MŠMT či dalšími agenturami. Informace jsou průběžně na nástěnkách fakulty. http://international.zcu.cz/

13 Přijímací řízení 2011 Termín podání přihlášek: pro Bc. studium a navazující Mgr. studium: 31. 3. 2012 Přijímací zkoušky: Na bakalářské studium: Test obecných studijních předpokladů – základní, zajišťuje Scio s.r.o. Přijetí ke studiu - uchazeč bude přijat na základě pořadí, jež vznikne dle výsledků Scio testů a s ohledem na počet přijímaných studentů pro daný obor studia. Přijetí na základě výsledků studia na střední škole – viz vyhláška děkana FEK ZČU č. 9DV/2011 (od 1.11.2011): PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU NA FAKULTU EKONOMICKOU ZČU PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 Na navazující Mgr. studium: 21.- 22. 6. 2012 Okruhy k přijímací zkoušce a další informace jsou ve vyhlášce děkana na www fakulty – Úřední deska. Informace o celoživotním vzdělávání: Zajišťuje středisko CECV: http://www.fek.zcu.czhttp://www.fek.zcu.cz

14 Přijímací řízení 2012 Národní srovnávací zkoušky (NSZ) Scio: Test obecných studijních předpokladů – základní zkouška Svůj výsledek uchazeč fakultě nepředává, fakultě výsledky předává výhradně společnost Scio. Každý uchazeč však musí společnosti Scio poskytnout svůj souhlas k předání výsledků.

15 Přijímací řízení 2012 Přijímací řízení upravuje vyhláška děkana č. 9DV/2011 – najdete ji na úřední desce na www fakulty (od 1.11.2011), výtah z vyhlášky: Podmínky úspěšného vykonání přijímací zkoušky: Pro bakalářské studijní obory - každý uchazeč musí alespoň jednou absolvovat test obecných studijních předpokladů (OSP Z). Uchazeči budou přijímáni podle výsledku dosaženého z uvedeného testu. Pro bakalářské studijní programy Ekonomika a management a Systémové inženýrství a informatika v prezenční formě studia jsou bez konání přijímací zkoušky přijímáni uchazeči podle následujících kritérií: Absolventi oborů vzdělávání Gymnázium (79-41-K/xx, 79-42-Kxx), Obchodní akademie (63-41- M/02) a Ekonomické lyceum (78-42-M/02), kteří ukončili střední školu s prospěchem do 2,50 v obou pololetích předposledního ročníku studia a z pololetního vysvědčení posledního ročníku studia na střední škole. Absolventi ostatních oborů středních škol, kteří ukončili střední školu s prospěchem do 2,00 v obou pololetích předposledního ročníku studia a z pololetního vysvědčení posledního ročníku studia na střední škole. Uchazeči, kteří splňují podmínky pro přijetí bez přijímacích zkoušek na bakalářské studium, mají povinnost podat žádost o prominutí přijímací zkoušky na příslušném formuláři včetně požadovaných příloh. Formuláře žádostí s požadovanými přílohami a pokyny k jejich vyplnění a najdete na www.fek.zcu.cz.

16 Děkujeme za pozornost. http://www.fek.zcu.cz


Stáhnout ppt "Prezentace Fakulty ekonomické ZČU v Plzni. Pracoviště fakulty v Chebu a v Plzni Budova fakulty v ChebuUniverzitní centrum v PlzniBudova fakulty v Plzni."

Podobné prezentace


Reklamy Google