Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace Fakulty ekonomické ZČU v Plzni

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace Fakulty ekonomické ZČU v Plzni"— Transkript prezentace:

1 Prezentace Fakulty ekonomické ZČU v Plzni

2 Pracoviště fakulty v Chebu a v Plzni
Budova fakulty v Chebu Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Plzni

3 Rozvoj fakulty a její současný stav
1990 – založení fakulty a zahájení výuky 1991 – založení ZČU v Plzni 1996/1997 – akreditace magisterského studia 2003 – rozšířená akreditace dle Boloňské deklarace 2004/2005 – zahájení studia v rozšířené akreditaci 2005 – zahájení studia v doktorském programu V roce 2010 fakulta oslavila 20 let své činnosti! Obrázky z promocí Státní zkoušky

4 Poslání fakulty POSLÁNÍ FAKULTY
Fakulta ekonomická je součástí Západočeské univerzity v Plzni a její pracoviště jsou umístěna v Plzeňském i Karlovarském kraji. Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdělání ekonomického zaměření. Připravuje mladé lidi pro výkon povolání a zaměřuje se na jejich pozitivní orientaci k trhu práce a životu ve společnosti. Prohlubuje spolupráci s praxí a absolventy fakulty. Podporuje vědeckou činnost se zaměřením na regionální problematiku. Orientuje studenty a učitele na mezinárodní spolupráci, a to zejména v rámci EU. Rozvíjí celoživotní vzdělávání, a to i ve spolupráci s jinými subjekty. Realizuje vzdělávací, vědeckou a další spolupráci v rámci ZČU v Plzni i s ostatními subjekty v ČR i v zahraničí. Děkan fakulty Doc. Dr. Ing. M. Plevný

5 Počty studentů fakulty
Fakulta v číslech: Dvě pracoviště (Plzeň a Cheb) 5 odborných kateder 65 akademických pracovníků Počty studentů / absolventů (2011): / 518 Bakalářský stupeň studia / 387 Magisterský stupeň studia / 155 Doktorský stupeň studia / 2

6 Organizační struktura fakulty
Katedry a další odborná pracoviště fakulty: Katedra ekonomie a kvantitativních metod (KEM) Katedra podnikové ekonomiky a managementu (KPM) Katedra financí a účetnictví (KFU) Katedra jazyků (KJA) Katedra marketingu, obchodu a služeb (KMO) Centrum celoživotního vzdělávání (CECEV) Středisko pro výzkum regionálního rozvoje (SVRR) Středisko japonských ekonomických studií (JES) Středisko controllingu a auditu (SAC) Středisko projektových aktivit (SPA)

7 Aktuální studijní programy a obory
Bakalářské studium (tříleté studium, Bc.) studijní program: EKONOMIKA A MANAGEMENT studijní obor: Podniková ekonomika a management (forma: prezenční a kombinovaná) Management obchodních činností (forma: prezenční) studijní program: SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Informační management Systémy projektového řízení

8 Aktuální studijní programy a obory
Magisterské studium (navazující dvouleté studium, Ing.) studijní program: EKONOMIKA A MANAGEMENT studijní obor: Podniková ekonomika a management (forma: prezenční a kombinovaná) studijní program: SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Informační management (forma: prezenční) Doktorské studium (Ph.D.)

9 Evropská kompatibilita
Kreditní systém studia na ZČU v Plzni Vnitřní otevřenost a prostupnost (Bc. a Mgr.) Příprava – inovace studia dle ECTS Program Erasmus Evaluace výuky - EVA Informační systémy (STAG, Courseware) Studentská samospráva (AS, AIESEC)

10 www fakulty, info portál
Informační zdroje www fakulty, info portál STAG, e-learning Knihovna

11 Věda, konference, workshopy Studentské akce Mezinárodní aktivity
Ze života fakulty Věda, konference, workshopy Studentské akce Mezinárodní aktivity

12 Stáže studentů Fakulta nabízí studentům každý rok řadu studijních pobytů v rámci projektu ERASMUS. V současné době je nabízeno téměř 100 stáží ročně do následujících zemí: FRANCIE NĚMECKO ITÁLIE HOLANDSKO ŠVÉDSKO FINSKO PORTUGALSKO DÁNSKO POLSKO SLOVENSKO LICHNŠTEJNSKO VELKÁ BRITÁNIE Další stáže jsou možné v různých jiných programech a aktivitách v rámci fakulty i ZČU v Plzni. Kromě toho je možné využít na základě své aktivity stáží a studijních grantů, které jsou poskytovány MŠMT či dalšími agenturami. Informace jsou průběžně na nástěnkách fakulty.

13 Přijímací řízení 2011 Termín podání přihlášek:
pro Bc. studium a navazující Mgr. studium: Přijímací zkoušky: Na bakalářské studium: Test obecných studijních předpokladů – základní, zajišťuje Scio s.r.o. Přijetí ke studiu - uchazeč bude přijat na základě pořadí, jež vznikne dle výsledků Scio testů a s ohledem na počet přijímaných studentů pro daný obor studia. Přijetí na základě výsledků studia na střední škole – viz vyhláška děkana FEK ZČU č. 9DV/2011 (od ): PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU NA FAKULTU EKONOMICKOU ZČU PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 Na navazující Mgr. studium: Okruhy k přijímací zkoušce a další informace jsou ve vyhlášce děkana na www fakulty – Úřední deska. Informace o celoživotním vzdělávání: Zajišťuje středisko CECV:

14 Přijímací řízení 2012 Národní srovnávací zkoušky (NSZ) Scio:
Test obecných studijních předpokladů – základní zkouška Svůj výsledek uchazeč fakultě nepředává, fakultě výsledky předává výhradně společnost Scio. Každý uchazeč však musí společnosti Scio poskytnout svůj souhlas k předání výsledků.

15 Přijímací řízení 2012 Přijímací řízení upravuje vyhláška děkana č. 9DV/2011 – najdete ji na úřední desce na www fakulty (od ), výtah z vyhlášky: Podmínky úspěšného vykonání přijímací zkoušky: Pro bakalářské studijní obory - každý uchazeč musí alespoň jednou absolvovat test obecných studijních předpokladů (OSP Z). Uchazeči budou přijímáni podle výsledku dosaženého z uvedeného testu. Pro bakalářské studijní programy Ekonomika a management a Systémové inženýrství a informatika v prezenční formě studia jsou bez konání přijímací zkoušky přijímáni uchazeči podle následujících kritérií: Absolventi oborů vzdělávání Gymnázium (79-41-K/xx, Kxx), Obchodní akademie (63-41-M/02) a Ekonomické lyceum (78-42-M/02), kteří ukončili střední školu s prospěchem do 2,50 v obou pololetích předposledního ročníku studia a z pololetního vysvědčení posledního ročníku studia na střední škole. Absolventi ostatních oborů středních škol, kteří ukončili střední školu s prospěchem do 2,00 v obou pololetích předposledního ročníku studia a z pololetního vysvědčení posledního ročníku studia na střední škole. Uchazeči, kteří splňují podmínky pro přijetí bez přijímacích zkoušek na bakalářské studium, mají povinnost podat žádost o prominutí přijímací zkoušky na příslušném formuláři včetně požadovaných příloh. Formuláře žádostí s požadovanými přílohami a pokyny k jejich vyplnění a najdete na

16 Děkujeme za pozornost. http://www.fek.zcu.cz


Stáhnout ppt "Prezentace Fakulty ekonomické ZČU v Plzni"

Podobné prezentace


Reklamy Google