Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DOSPĚLÍ NA CESTĚ Vzdělávací trajektorie VÝSLEDKY VÝZKUMU PODPOŘENÉHO NADAČNÍM FONDEM J&T Lucie Myšková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DOSPĚLÍ NA CESTĚ Vzdělávací trajektorie VÝSLEDKY VÝZKUMU PODPOŘENÉHO NADAČNÍM FONDEM J&T Lucie Myšková."— Transkript prezentace:

1 DOSPĚLÍ NA CESTĚ Vzdělávací trajektorie VÝSLEDKY VÝZKUMU PODPOŘENÉHO NADAČNÍM FONDEM J&T Lucie Myšková

2 VSTUPNÍ DATA Anamnestický dotazník Psychologické testy – NEO, PSSI, SVF Rozhovory se zástupci výzkumné skupiny

3 Nejvyšší dosažené vzdělání Průběh vzdělávání Zvládání školních povinností Dosažené vzdělání ve vztahu k osobnostním rysům a strategiím Spokojenost s dosaženým vzděláním Generační posun

4 NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ VDZĚLÁNÍ

5 PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ VS KS VSKS docházka do jeslí28,1%9,7% docházka do mateřské školy79,7%83,3% opakování ročníku v průběhu ZŠ23,4%12,6% snížená známka z chování42,2%30,1% průměrný počet škol2,31,2

6 ZVLÁDÁNÍ ŠKOLNÍCH POVINNOSTÍ školní příprava, přístup ve škole VSKS výborně a dobře62,5 %80,5 % s obtížemi a špatně29,7 %15,5 % neví7,8 %3,9 %

7 DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ A OSOBNOSTÍ CHARAKTERISTIKY Vybrané škály psychologických testů VSKS Průměrný skór SD P.C. Průměrný skór SD P.C. NEO NEUROTICISMUS 268- 0,08226 0,31** PSSI INTUITIVNÍ STYL 165- 0,17145- 0,34** PSSI SEBENEJISTÝ STYL 156- 0,09126- 0,35** PSSI NEDŮVĚŘIVÝ STYL 144- 0,14124- 0,26** SVF KONTROLA SITUACE 155 0,24**1640,19 SVF SEBEOBVIŇOVÁNÍ 135- 0,041150,23*

8 DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ A OSOBNOSTÍ CHARAKTERISTIKY NEO Vybraná škála: VSKS Průměrný skór SD P.C. Průměrný skór SD P.C. NEUROTICISMUS268- 0,082260,31 ** U KS sig. významný vztah mezi neuroticismem a výší dosaženého vzdělání. Sig. významný rozdíl v dimezi mezi skupinami. Dimenzí neuroticismus není myšlena psychiatrická kategorie, ale sledujeme skrze ní individuální rozdíly v oblasti emocionální stability (resp. nestability). Vysokého skóru dosahují ti jedinci, kteří jsou často nejistí, nervózní až úzkostní, intenzivně prožívají strach a obavy, případně smutek. Naopak emocionálně stabilní jedinci, projevující se jako klidní, vyrovnaní, bezstarostní, dosahující na škále neuroticismu nízkého skóru (Hřebíčková, 2004). Podskupiny VS nevykazovaly statisticky významné rozdíly, nicméně ve skupině bez zkušenosti s rodinnou výchovou byl vyšší průměr o 3 body.

9 DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ A OSOBNOSTÍ CHARAKTERISTIKY PSSI Vybrané škály: VSKS Průměrný skór SD P.C. Průměrný skór SD P.C. INTUITIVNÍ STYL165- 0,17145- 0,34** SEBENEJISTÝ STYL 156- 0,09126- 0,35** NEDŮVĚŘIVÝ STYL 144- 0,14124- 0,26** U KS sig. významný vztah mezi uvedenými škálami a výší dosaženého vzdělání. Sig. významný rozdíl mezi skupinami. Intuitivní styl – vyšší senzitivita, úzkostné projevy Mezi skupinami rozdíl ve škále intuitivní a sebenejistý styl.

10 DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ A OSOBNOSTÍ CHARAKTERISTIKY

11 SVF Vybrané škály: VSKS Průměrný skór SD P.C. Průměrný skór SD P.C. KONTROLA SITUACE 1550,24**1640,19 SEBEOBVIŇOVÁNÍ135- 0,041150,23* U VS sig. významný vztah mezi škálou kontrola situace a výší dosaženého vzdělání. U KS sig. významný vztah mezi škálou sebeobviňování a výší dosaženého vzdělání. Sig. významný rozdíl mezi skupinami v obou škálách. Bez významných rozdílů mezi podskupinami ve VS.

12 SPOKOJENOST S DOSAŽENÝM VZDĚLÁNÍM VSKS Dosáhl/a jsem vzdělání, které jsem chtěl/a. 50,8 %57,4 % Mám vyšší vzdělání, než jsem původně chtěl/a. 1,6 %4,3 % Chtěl/a jsem ve studiu pokračovat, ale nebylo to možné. 39,5 %34 % O vzdělání jsem nikdy neměl/a zájem. 8,1 %4,3 %

13 VZDĚLÁNÍ RESPONDENTŮ A JEJICH RODIČŮ V době studie více jak 30% respondentů z výzkumné skupiny a 20% respondentů z kontrolní skupiny studovalo, a to nejčastěji na nástavbě či vysoké škole.

14 VZDĚLÁNÍ RESPONDENTŮ A JEJICH RODIČŮ V době studie více jak 30% respondentů z výzkumné skupiny a 20% respondentů z kontrolní skupiny studovalo, a to nejčastěji na nástavbě či vysoké škole.

15 ZÁVĚRY Nejvyšší dosažené vzdělání nižší u VS, ale větší mezigenerační posun Průběh školní docházky Spokojenost, postoj ke vzdělávání Příprava do školy a úlevy Osobnostní charakteristiky a coping. str.


Stáhnout ppt "DOSPĚLÍ NA CESTĚ Vzdělávací trajektorie VÝSLEDKY VÝZKUMU PODPOŘENÉHO NADAČNÍM FONDEM J&T Lucie Myšková."

Podobné prezentace


Reklamy Google