Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DOSPĚLÍ NA CESTĚ Lucie Myšková Vzdělávací trajektorie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DOSPĚLÍ NA CESTĚ Lucie Myšková Vzdělávací trajektorie"— Transkript prezentace:

1 DOSPĚLÍ NA CESTĚ Lucie Myšková Vzdělávací trajektorie
Lucie Myšková VÝSLEDKY VÝZKUMU PODPOŘENÉHO NADAČNÍM FONDEM J&T

2 VSTUPNÍ DATA Anamnestický dotazník
Psychologické testy – NEO, PSSI, SVF Rozhovory se zástupci výzkumné skupiny

3 Nejvyšší dosažené vzdělání
Průběh vzdělávání Zvládání školních povinností Dosažené vzdělání ve vztahu k osobnostním rysům a strategiím Spokojenost s dosaženým vzděláním Generační posun

4 NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ VDZĚLÁNÍ

5 PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ VS KS VS KS docházka do jeslí 28,1% 9,7%
VS KS VS KS docházka do jeslí 28,1% 9,7% docházka do mateřské školy 79,7% 83,3% opakování ročníku v průběhu ZŠ 23,4% 12,6% snížená známka z chování 42,2% 30,1% průměrný počet škol 2,3 1,2

6 ZVLÁDÁNÍ ŠKOLNÍCH POVINNOSTÍ
školní příprava, přístup ve škole VS KS výborně a dobře 62,5 % 80,5 % s obtížemi a špatně 29,7 % 15,5 % neví 7,8 % 3,9 %

7 DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ A OSOBNOSTÍ CHARAKTERISTIKY
Vybrané škály psychologických testů VS KS Průměrný skór SD P.C. NEO NEUROTICISMUS 26 8 - 0,08 22 6 0,31** PSSI INTUITIVNÍ STYL 16 5 - 0,17 14 - 0,34** SEBENEJISTÝ STYL 15 - 0,09 12 - 0,35** NEDŮVĚŘIVÝ STYL 4 - 0,14 - 0,26** SVF KONTROLA SITUACE 0,24** 0,19 SEBEOBVIŇOVÁNÍ 13 - 0,04 11 0,23*

8 DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ A OSOBNOSTÍ CHARAKTERISTIKY
NEO Vybraná škála: VS KS Průměrný skór SD P.C. NEUROTICISMUS 26 8 - 0,08 22 6 0,31 ** U KS sig. významný vztah mezi neuroticismem a výší dosaženého vzdělání. Sig. významný rozdíl v dimezi mezi skupinami. Dimenzí neuroticismus není myšlena psychiatrická kategorie, ale sledujeme skrze ní individuální rozdíly v oblasti emocionální stability (resp. nestability). Vysokého skóru dosahují ti jedinci, kteří jsou často nejistí, nervózní až úzkostní, intenzivně prožívají strach a obavy, případně smutek. Naopak emocionálně stabilní jedinci, projevující se jako klidní, vyrovnaní, bezstarostní, dosahující na škále neuroticismu nízkého skóru (Hřebíčková, 2004). Podskupiny VS nevykazovaly statisticky významné rozdíly, nicméně ve skupině bez zkušenosti s rodinnou výchovou byl vyšší průměr o 3 body.

9 DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ A OSOBNOSTÍ CHARAKTERISTIKY
PSSI Vybrané škály: VS KS Průměrný skór SD P.C. INTUITIVNÍ STYL 16 5 - 0,17 14 - 0,34** SEBENEJISTÝ STYL 15 6 - 0,09 12 - 0,35** NEDŮVĚŘIVÝ STYL 4 - 0,14 - 0,26** U KS sig. významný vztah mezi uvedenými škálami a výší dosaženého vzdělání. Sig. významný rozdíl mezi skupinami. Intuitivní styl – vyšší senzitivita, úzkostné projevy Mezi skupinami rozdíl ve škále intuitivní a sebenejistý styl.

10 DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ A OSOBNOSTÍ CHARAKTERISTIKY

11 DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ A OSOBNOSTÍ CHARAKTERISTIKY
SVF Vybrané škály: VS KS Průměrný skór SD P.C. KONTROLA SITUACE 15 5 0,24** 16 4 0,19 SEBEOBVIŇOVÁNÍ 13 - 0,04 11 0,23* U VS sig. významný vztah mezi škálou kontrola situace a výší dosaženého vzdělání. U KS sig. významný vztah mezi škálou sebeobviňování a výší dosaženého vzdělání. Sig. významný rozdíl mezi skupinami v obou škálách. Bez významných rozdílů mezi podskupinami ve VS.

12 SPOKOJENOST S DOSAŽENÝM VZDĚLÁNÍM
VS KS Dosáhl/a jsem vzdělání, které jsem chtěl/a. 50,8 % 57,4 % Mám vyšší vzdělání, než jsem původně chtěl/a. 1,6 % 4,3 % Chtěl/a jsem ve studiu pokračovat, ale nebylo to možné. 39,5 % 34 % O vzdělání jsem nikdy neměl/a zájem. 8,1 %

13 VZDĚLÁNÍ RESPONDENTŮ A JEJICH RODIČŮ
V době studie více jak 30% respondentů z výzkumné skupiny a 20% respondentů z kontrolní skupiny studovalo, a to nejčastěji na nástavbě či vysoké škole.

14 VZDĚLÁNÍ RESPONDENTŮ A JEJICH RODIČŮ
V době studie více jak 30% respondentů z výzkumné skupiny a 20% respondentů z kontrolní skupiny studovalo, a to nejčastěji na nástavbě či vysoké škole.

15 ZÁVĚRY Nejvyšší dosažené vzdělání nižší u VS, ale větší mezigenerační posun Průběh školní docházky Spokojenost, postoj ke vzdělávání Příprava do školy a úlevy Osobnostní charakteristiky a coping. str.


Stáhnout ppt "DOSPĚLÍ NA CESTĚ Lucie Myšková Vzdělávací trajektorie"

Podobné prezentace


Reklamy Google