Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právo hospodářské soutěže

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právo hospodářské soutěže"— Transkript prezentace:

1 Právo hospodářské soutěže
Evropské soutěžní právo Kartelové dohody

2 Zneužití dominantního postavení
Čl. 82 „Se společným trhem je neslučitelné, a proto zakázané, aby, pokud to může ovlivnit obchod mezi členskými státy, jeden nebo několik podniků zneužívaly dominantního postavení na společném trhu nebo jeho podstatné části.“

3 ESD – dominantní postavení
Dominantní postavení dle ESD 27/76 United Brands: „Pozice podniku, která mu umožňuje, aby na relevantním trhu zabránil účinné konkurenci tím, že se bude v nezanedbatelném rozsahu chovat nezávisle na jiných soutěžitelích, zákaznících a konečně na spotřebitelích“ ESD Continental Can 6/72 „v případě, že podnik má prostor pro nezávislé jednání, které mu umožňuje jednat bez velkých ohledů na soutěžitele, odběratele a dodavatele“ – jeho podíl na trhu, disponování technickým potenciálem, surovinami nebo kapitálem mu umožňuje určovat cenu významné části výrobků, kontrolovat výrobu a rozdělování.“

4 Podmínky dominantního postavení
Dominantní podnik – určuje či ovlivňuje podmínky na trhu – nemusí brát ohled na podmínky na trhu Dominantní postavení: podniky má ekonomickou moc trvale a významně ovlivňovat podmínky soutěže – ceny, výrobu, kvalitu výsledků, distribuci a inovaci… Tržní podíl na 75% - vždy dominance Podíl 40-75% - pravděpodobná dominance Podíl % - musí se prokázat dominance Pod 25% tržního podílu – dominance vyloučena

5 Dominantní postavení - kartel
Dominantní postavení: - jeden podnik (monopol), dva podniky (duopol), více podniků (oligopol) – podniky mezi sebou nesoutěží, ale přijaly společnou strategii výhodnou pro všechny členy oligopolní skupiny. Oproti kartelu: dostatečná síla na trhu – samostatné chování, transparentnost trhu, existence motivace ke společné strategii Přírodní monopoly – vládající zdroj pitné vody, poskytující služby obecného ekonomického zájmu, podniky soukromé i veřejné

6 Podmínky pro zneužití dominantního postavení
Čl. 82 stanoví 4 podmínky pro zneužití dominantního postavení 1) vynucování nepřiměřených nákupních nebo prodejních cen 2) omezování výroby, odbytu nebo technického rozvoje ke škodě spotřebitelů-zvýšení ceny, nižší kvalita 3) Uplatňování nerovných podmínek vůči obchodním partnerům (někteří jsou zvýhodněni) 4) Vázání smlouvy na podmínku dalšího plnění druhou stranou

7 Zneužití dominantního postavení
Chování dominátora podobné chování kartelů: Vnucování nerovných podmínek (junktimy – vázání dodávky na dodání zboží, které s poptávaným zbožím nesouvisí); diskriminace mezi soutěžiteli – různé podmínky při stejném plnění Omezování výroby, odbytu nebo technologického vývoje Trestání za obchodování s konkurencí Důsledky zneužití dominantního postavení – ovlivnění výroby (vytlačení konkurence) a znevýhodnění postavení spotřebitelů (ceny, struktura nabídky, servis, garance…) (Telekom). Zneužití dominantního postavení je zakázáno absolutně

8 Aplikace soutěžního práva
Soutěžní právo aplikují – podniky, národní orgány (kontrolní úřady a soudy) a Komise Kontrola nad dodržování hosp. soutěže – národní orgány pod kontrolou Komise ČS – předávají Komisi jakékoliv rozhodnutí národního soudu týkající se otázek soutěžního práva Národní soutěžní úřady rozhodují samostatně a informují Komisi. Komise si může vyžádat podklady k jakýmkoliv případům

9 Procesní řízení 1) zahájení řízení ze strany EK– na návrh dotčených subjektů či samostatně při průběžné kontrole (ČS, fyz. či práv. osoba) 2) Vyšetřování – zjišťování informací od vlády, příslušných úřadů, audit, slyšení, výslech zaměstnanců, možný vstup do obydlí zaměstnanců (pro zajištění podkladů) Povinnosti Komise – zachovat obchodní tajemství,důvěrnost korespondence 3) Sporná fáze – sdělení dotčeným podnikům-není rozhodnutí ale přípravný akt (jsou zde již zmíněny sankce) – podnik se ke sdělení vyjádří – může se obhajovat

10 Rozhodnutí a sankce 4) Rozhodnutí Komise – příkaz k ukončení porušení, přijetí závazků porušovatele a uložení sankcí 5) Sankce – pokuty či opakovaná penále (pokuty do 10 % obratu za poslední finanční rok – porušení čl. 81 či 82 SES; opakovaná penále – do 5% denního obratu - za prodlení s plněním povinností Sankce má dvojí funkci Postihu nedovolená jednání – odvetná funkce Má odrazovat subjekty od porušování hosp. soutěže Komise při rozhodování o výši pokuty bere v úvahu závažnost a dobu trvání jednání


Stáhnout ppt "Právo hospodářské soutěže"

Podobné prezentace


Reklamy Google