Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Harmonizace, důsledky, budoucnost Jan Öhm Hospodářská fakulta TUL Evropská ekonomická integrace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Harmonizace, důsledky, budoucnost Jan Öhm Hospodářská fakulta TUL Evropská ekonomická integrace."— Transkript prezentace:

1 Harmonizace, důsledky, budoucnost Jan Öhm Hospodářská fakulta TUL Evropská ekonomická integrace

2 Obsah  Úvod – daňová politika obecně  Legislativní rámec  Harmonizace daňové politiky  Přímé daně korporátní daně daň z příjmů fyzických osob daň z úspor a kapitálových příjmů  Nepřímé daně DPH spotřební daně  Ostatní ustanovení  Závěr – budoucnost daňové politiky Daňová politika EU2

3 Daňová politika  svoboda výběru daňového systému pro členské státy v souladu s principem subsidiarity  po přijetí eura ztrácejí země možnosti monetární politiky – zbývá fiskální politika  rozdíly v podílu přímých a nepřímých daní  úzké spojení se sociální politikou jednotlivých států  výhradní právo předkládat legislativní návrhy v této oblasti má Evropská komise. Rada přijímá tyto návrhy jednomyslným rozhodnutím v konzultační proceduře s Evropským parlamentem Daňová politika EU3

4 Právní předpisy EU  Smlouva o založení ES čl. 93 – harmonizace nepřímých daní, mohou být překážkou jednotného vnitřního trhu  Smlouva o založení ES čl. 94 – umožňuje přijmout ustanovení pro sblížení právních předpisů členských států, pokud přímo ovlivňují fungování jednotného vnitřního trhu  Směrnice Rady č. 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty  Směrnice Rady č. 92/12/ES o obecné úpravě držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřebním daním Daňová politika EU4

5 Harmonizace versus koordinace  k úplné harmonizaci je třeba harmonizovat celé daňové systémy  koordinace je nutná – daňové úniky, dvojí zdanění, nečestná daňová konkurence (dumping) Daňová politika EU5

6 Rozhodování o daních Kompetence vlád jednotlivých zemí Zásahy EU do stanovení daní  daně ze zisků společností  daně z příjmů fyzických osob  daně z úspor  daně z kapitálových zisků  daň z přidané hodnoty  spotřební daně Daňová politika EU6

7 Přímé a nepřímé daně Přímé daněNepřímé daně  deformační účinek na konkurenci, přesto neharmonizovány  slabý právní základ harmonizace  princip jednomyslnosti  více pozornosti zamezení dvojího zdanění (bilaterárně / multilaterárně)  vyžadují harmonizaci – ovlivnění volného pohybu zboží a služeb Daňová politika EU7

8 Zdaňování společností  riziko ohrožení jednotného trhu, konkurence – přesto téměř nulová harmonizace  kodex chování (daňové ráje apod.) - nezávazný Daňová politika EU8

9 Zdaňování fyzických osob  nedotknutelnost přeshraničních práv jednotlivce  rozdíly ve zdanění nesmějí odrazovat od práce v zahraničí  srážková daň – hromadná platba (zaručena anonymita)  snaha zamezit daňovým únikům Daňová politika EU9

10 Daň z přidané hodnoty  ohrožení jednotného trhu – stanoveny horní a dolní limity  zachování jedinečnosti každého státu  dolní hranice nemusí být dodržena: žádost o výjimku zboží a služby, které nejsou předmětem hospodářské soutěže v rámci EU předměty denní spotřeby Daňová politika EU10

11 Spotřební daně  další ohrožení hospodářské soutěže  nutnost aplikace na: alkoholické nápoje tabákové výrobky energetické výrobky  minimální sazby  společná pravidla – přesto prostor pro výjimky  kulturní rozdíly – víno, pivo, …  ekonomické rozdíly - Lucembursko Daňová politika EU11

12 Další pravidla  energetika – společná motivace k využívání určitých zdrojů  věda a výzkum - pobídky Daňová politika EU12

13 Důsledky rozdílných daňových soustav a budoucnost  daňový dumping  spravedlnost? (čistí plátci v dumpingové konkurenci)  pokračování ekonomické integrace Daňová politika EU13

14 Prostor pro otázky Děkuji za pozornost Daňová politika EU14


Stáhnout ppt "Harmonizace, důsledky, budoucnost Jan Öhm Hospodářská fakulta TUL Evropská ekonomická integrace."

Podobné prezentace


Reklamy Google