Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Přechodná období ČR po vstupu do EU VŠFS – kombinované studium Veřejná správa 15. 10. 2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Přechodná období ČR po vstupu do EU VŠFS – kombinované studium Veřejná správa 15. 10. 2005."— Transkript prezentace:

1 1 Přechodná období ČR po vstupu do EU VŠFS – kombinované studium Veřejná správa 15. 10. 2005

2 2 Osnova Vyjednaná období požadovaná ČR Vyjednaná období požadovaná EU Volný pohyb kapitálu Zemědělství Daně Energetika Životní prostředí Volný pohyb osob (+ služeb) Doprava Různé

3 3 Použité zdroje Smlouva o přistoupení k Evropské unii – www.evropska-unie.czwww.evropska-unie.cz (Příloha V.) Informace ke Smlouvě o přistoupení – Odbor komunikační strategie MZV ČR www.mzv.cz

4 4 Vyjednaná přechodná období požadovaná ČR Volný pohyb kapitálu Zemědělství Daně Energetika Životní prostředí Různé

5 5 Vyjednaná přechodná období požadovaná EU Volný pohyb osob Doprava Zemědělství

6 6 Volný pohyb kapitálu 1) PO na 5 let Nabývání nemovitostí určené k vedlejšímu bydlení 2) PO na 7 let Nabývání zemědělské půdy a lesů Přezkoumání po 3 let po dni přistoupení

7 7 Zemědělství – PO požadované ČR PO do 31.12.2006 na dosažení plné harmonizace hygienických parametrů u 52 zpracovatelských výrobků. PO do 31.12.2009 na klecové systémy pro nosnice

8 8 Zemědělství – PO požadované EU PO na postupný náběh přímých plateb ve 2 fázích 1.fáze: v 2004 přímé platby odpovídající úrovni 25% přímých plateb poskytovaných zemědělcům v starých ČZ - každý následující rok budou navyšovány o 5% do roku 2007

9 9 Zemědělství – PO požadované EU 2.fáze: v dalších letech budou přímé platby navyšovány o 10% do roku 2013 Možnost aby ČR dorovnávala přímé platby z národních zdrojů v roce 2004 do 55%, v 2005 do 60%, v 2006 do 65%. Výjimka u škrobu – dorovnání do 100% výše EU.

10 10 Daně – přechodná období PO do 31.12.2007 možnost zachovat sníženou sazbu DPH 5%: a) u dodávek tepelné energie b) u dodávek stavebních prací pro účely bydlení PO do 31.12.2006 na zachování nižší spotřební daně u cigaret a tabákových výrobků.

11 11 Daně – trvalé výjimky Osvobození od registrace plátce DPH pro osoby s obratem nižším než 35 000 EUR Výjimka na spotřební daň z lihu u pěstitelského pálení

12 12 Energetika PO na minimální zásobu ropy a ropných produktů do 31.12.2005 PO pro aplikaci článku 18 směrnice 98/30 ES o vnitřním trhu s plynem do 31.12.2004

13 13 Životní prostředí PO do 31.12.2005 na nakládání s odpady PO do 31.12.2010 na kvalitu vody PO do 31.12.2007 na omezení znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení

14 14 Volný pohyb osob (požaduje EU) PO v délce až 7 let (2+3+2) na omezení volného pohybu pracovních sil – max. do 30.4.2011 Cílem je chránit vlastní trh práce před faktickým nebo potenciálním přílivem migrujících pracovníků Možnost bilaterální dohody o liberalizaci pohybu pracovních sil (př. Irsko)

15 15 Volný pohyb služeb (požaduje EU) PO na omezení na trh práce při poskytování služeb. Týká se pouze Německa a Rakouska a pouze ve vybraných odvětvích služeb.

16 16 Doprava (požaduje EU) PO v délce až 5 let na silniční přepravu (kabotáž) Možnost výjimky – udělování povolení na základě dvoustranných dohod

17 17 Kabotáž Při závěrečném vyjednávání na summitu EU v Kodani se nakonec musela Česká republika smířit s pětiletým přechodným obdobím (jako maximum) na tzv. silniční kabotáž (nákladní přeprava na území některého ze stávajících členských států). Zástupci České republiky a Německa se však zároveň dohodli, že budou dále jednat o možnosti vstupu českých dopravců na německý trh již od roku 2004 při stanovení přepravních kvót.

18 18 Kabotáž - pokračování Hlavním odpůrcem volného vstupu českých dopravců na trhy členských států bylo právě Německo, jemuž sekundovalo Rakousko. Dopravci z obou států mají obavy z českých přepravců, kteří jsou schopni poskytovat zhruba srovnatelné služby avšak za nižší ceny.

19 19 Různé PO v délce 5 let pro postupný náběh příspěvků do základního kapitálu EIB


Stáhnout ppt "1 Přechodná období ČR po vstupu do EU VŠFS – kombinované studium Veřejná správa 15. 10. 2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google