Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomika a hospodářská politika Ivo Strejček poslanec Evropského parlamentu za ODS výbor pro ekonomiku a monetární záležitosti výbor pro mezinárodní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomika a hospodářská politika Ivo Strejček poslanec Evropského parlamentu za ODS výbor pro ekonomiku a monetární záležitosti výbor pro mezinárodní."— Transkript prezentace:

1

2 Ekonomika a hospodářská politika Ivo Strejček poslanec Evropského parlamentu za ODS výbor pro ekonomiku a monetární záležitosti výbor pro mezinárodní obchod www.istrejcek.cz

3 Ekonomika a hospodářská politika STRUKTURA VYSTOUPENÍ LISABONSKÁ SMLOUVA HLAVNÍ ZTRÁTY LISABONSKÉ OBDOBÍ DŮSLEDKY POSTLISABONSKÉ OBDOBÍ VELKÉ TÉMA PRO ODS

4 Ekonomika a hospodářská politika LISABONSKÉ A POSTLISABONSKÉ OBDOBÍ  Lisabonská smlouva bude zřejmě ratifikována ve všech čl.státech EU  Výrazně ovlivní samostatnou hospodářskou politiku ČR  JAK BY MĚLA ODS REAGOVAT?

5 Ekonomika a hospodářská politika LISABONSKÁ SMLOUVA - DŮSLEDKY  Nové pravomoci EU na úkor členských států  Možnost EU získávat nové kompetence bez další ratifikace  Zmenšení váhy hlasu českého zástupce v Radě ministrů  Dvouletá výpovědní lhůta pro vystoupení

6 Ekonomika a hospodářská politika LISABONSKÁ SMLOUVA - DŮSLEDKY „Unie…usiluje o udržitelný rozvoj…založený na…sociálně tržním hospodářství směřujícím k plné zaměstnanosti a společenskému pokroku.“ (str. C306/11 LS) PŘICHÁZÍME O TRH BEZ PŘÍVLASTKŮ

7 Ekonomika a hospodářská politika ZMENŠENÍ VÁHY HLASU ČR V RADĚ: „Od 1.11.2014 je kvalifikovaná většina vymezena jako nejméně 55 % členů Rady, tvořených nejméně patnácti z nich a zastupujících členské státy, které představují nejméně 65 % obyvatelstva Unie.“ (str. C306/18 LS) Kvalifikovaná většina = řádný legislativní postup POLITIKA ODS STÁVAJÍCÍ HL. POMĚR PROSADIT AŽ DO ROKU 2017. MEZITÍM HLEDAT MEZINÁRODNÍ PODPORU PRO PROSAZENÍ JINÉHO HLASOVACÍHO POMĚRU

8 Ekonomika a hospodářská politika VĚTŠINOVÉ HLASOVÁNÍ O ENERGETICE  Odst. 1 „…Politika Unie [má] za cíl…podporovat energetickou účinnost a úspory energie jakož i rozvoj nových a obnovitelných zdrojů energie“ (str. C306/88 LS)  Evropský parlament a Rada [přijmou] tato opatření řádným legislativním postupem (kvalifikovanou většinou) POLITIKA ODS: JADERNÁ ENERGIE = EKOLOGICKÁ ENERGIE

9 Ekonomika a hospodářská politika NEBEZPEČÍ DAŇOVÝCH HARMONIZACÍ  „Rada přijímá…opatření ohledně harmonizace nepřímých daní v míře, v níž je tato harmonizace nezbytná pro fungování vnitřního trhu a zabránění narušení hospodářské soutěže“ (C306/70 LS) POLITIKA ODS PRÁVO VETA U PŘÍMÝCH DANÍ = „ŽIVOT NEBO SMRT“

10 Ekonomika a hospodářská politika KONEC SAMOSTATNÉ HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY „ Členské státy koordinují své hospodářské politiky v rámci Unie. Za tímto účelem přijme Rada opatření, zejména hlavní směry těchto politik. Zvláštní ustanovení se vztahují na ty členské státy, jejichž měnou je euro.“ (str. C306/48 LS) POLITIKA ODS: ČÍM DÁL OD EURA, TÍM BLÍŽ K PRAZE

11 Ekonomika a hospodářská politika KONEC SAMOSTATNÉ SOCIÁLNÍ POLITIKY  „ Unie přijímá opatření ke koordinaci politik zaměstnanosti členských států, zejména vymezováním směrů těchto politik. Unie může dávat podněty pro zajištění koordinace sociálních politik členských států.“ (str. C306/48 LS) POLITIKA ODS: REFORMOVAT DOMÁCÍ SOCIÁLNÍ SYSTÉM V MÍŘE, JAKOU EU DOVOLÍ

12 Ekonomika a hospodářská politika POSTLISABONSKÉ OBDOBÍ velké téma pro ODS  Lisabonská smlouva je tak špatná, že politikám členských států nebude vyhovovat  Západoevropský hospodářský růst bude nadále stagnovat, což bude vytvářet tlak na změnu LS  Ústavní soud ČR (jaro 2006):“originálním nositelem suverenity a z toho plynoucích pravomocí je i nadále ČR, dle čl.1, odst.1, Ústavy ČR“ (Pl. ÚS 50/04, resp. Pl. ÚS 66/04)

13 Ekonomika a hospodářská politika POSTLISABONSKÉ OBDOBÍ velké téma pro ODS PREMIÉR ODS VŽDY V RADĚ BRÁNIT DALŠÍMU ROZŠIŘOVÁNÍ KOMPETENCÍ EU ODS VE SNĚMOVNĚ A SENÁTU ZŘÍDIT VÝBOR PRO HLÍDÁNÍ SNAH DLE ČLÁNKU 48 („ŽLUTÁ KARTA“)

14 Ekonomika a hospodářská politika POSTLISABONSKÉ OBDOBÍ velké téma pro ODS POLITIKA ODS Formulovat VLASTNÍ podmínky a kritéria pro SUVERÉNNÍ vstup ČR do EMU – ekonomické – politické – společenské

15 Ekonomika a hospodářská politika POSTLISABONSKÉ OBDOBÍ velké téma pro ODS POLITIKA ODS Udržet ČR co nejdéle mimo EMU a eliminovat tak nejhorší důsledky LS

16 Ekonomika a hospodářská politika Zdroje informací  Lisabonská smlouva Úřední věstník EU,C 306, svazek 5O, htpp://eur-lex.europa.eu  Consolidated Version of the Treaty Establishing the European Community www.europa.eu.int/comm  www.open-europe.co.uk www.open-europe.co.uk  www.cepin.cz www.cepin.cz


Stáhnout ppt "Ekonomika a hospodářská politika Ivo Strejček poslanec Evropského parlamentu za ODS výbor pro ekonomiku a monetární záležitosti výbor pro mezinárodní."

Podobné prezentace


Reklamy Google