Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Harmonizace, důsledky, budoucnost Jan Öhm Hospodářská fakulta TUL Evropská ekonomická integrace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Harmonizace, důsledky, budoucnost Jan Öhm Hospodářská fakulta TUL Evropská ekonomická integrace."— Transkript prezentace:

1 Harmonizace, důsledky, budoucnost Jan Öhm Hospodářská fakulta TUL Evropská ekonomická integrace

2 Obsah  Úvod – daňová politika obecně  Makroekonomický význam daní  Legislativní rámec  Harmonizace daňové politiky  Přímé daně korporátní daně daň z příjmů fyzických osob daň z úspor a kapitálových příjmů  Nepřímé daně DPH spotřební daně  Ostatní ustanovení  Závěr – budoucnost daňové politiky Daňová politika EU2

3 Význam daní  proticyklická fiskální politika vestavěné stabilizátory diskreční opatření  mezinárodní úroveň přelévání cyklických příjmů přelévání nákladů zadlužení otázka deficitu  koncept fiskálního federalismu  princip subsidiarity Daňová politika EU3

4 Daně Přímé daněNepřímé daně  Daň z příjmů fyzických osob právnických osob  Daně majetkové z nemovitosti darovací/dědická/převod nemovitosti silniční  Univerzální – DPH  Selektivní - spotřební Daňová politika EU4

5 Daňová politika  svoboda výběru daňového systému pro členské státy v souladu s principem subsidiarity  po přijetí eura ztrácejí země možnosti monetární politiky – zbývá fiskální politika  rozdíly v podílu přímých a nepřímých daní  úzké spojení se sociální politikou jednotlivých států  výhradní právo předkládat legislativní návrhy v této oblasti má Evropská komise. Rada přijímá tyto návrhy jednomyslným rozhodnutím v konzultační proceduře s Evropským parlamentem Daňová politika EU5

6 Právní předpisy EU  Smlouva o založení ES čl. 93 – harmonizace nepřímých daní, mohou být překážkou jednotného vnitřního trhu  Smlouva o založení ES čl. 94 – umožňuje přijmout ustanovení pro sblížení právních předpisů členských států, pokud přímo ovlivňují fungování jednotného vnitřního trhu  Směrnice Rady č. 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty  Směrnice Rady č. 92/12/ES o obecné úpravě držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřebním daním Daňová politika EU6

7 Harmonizace versus koordinace  k úplné harmonizaci je třeba harmonizovat celé daňové systémy  koordinace je nutná – daňové úniky, dvojí zdanění, nečestná daňová konkurence (dumping) Daňová politika EU7

8 Rozhodování o daních Kompetence vlád jednotlivých zemí Zásahy EU do stanovení daní  daně ze zisků společností  daně z příjmů fyzických osob  daně z úspor  daně z kapitálových zisků  daň z přidané hodnoty  spotřební daně Daňová politika EU8

9 Přímé a nepřímé daně Přímé daněNepřímé daně  deformační účinek na konkurenci, přesto neharmonizovány  slabý právní základ harmonizace  princip jednomyslnosti  více pozornosti zamezení dvojího zdanění (bilaterárně / multilaterárně)  vyžadují harmonizaci – ovlivnění volného pohybu zboží a služeb Daňová politika EU9

10 Zdaňování společností  riziko ohrožení jednotného trhu, konkurence – přesto téměř nulová harmonizace  kodex chování (daňové ráje apod.) - nezávazný Daňová politika EU10

11 Zdaňování fyzických osob  nedotknutelnost přeshraničních práv jednotlivce  rozdíly ve zdanění nesmějí odrazovat od práce v zahraničí  srážková daň – hromadná platba (zaručena anonymita)  snaha zamezit daňovým únikům Daňová politika EU11

12 Daně z příjmu v EU Vyšší daňová zátěžNižší daňová zátěž  Dánsko DPFO43 - 60 % DPPO28 %  Francie DPFO0 - 49,58 % DPPO15 / 33,3 %  Německo DPFO15 - 42 % DPPO25 %  Irsko DPFO20 - 42 % DPPO12,5 – 25 %  Estonsko DPFO23 % DPPO23 %  Polsko DPFO19 – 40 % DPPO19 % Daňová politika EU12

13 Daň z přidané hodnoty  ohrožení jednotného trhu – stanoveny limity (min. 5%, resp. 15%)  zachování jedinečnosti každého státu  dolní hranice nemusí být dodržena: žádost o výjimku zboží a služby, které nejsou předmětem hospodářské soutěže v rámci EU předměty denní spotřeby Daňová politika EU13

14 DPH v Evropské unii Daňová politika EU14

15 DPH v Evropské unii Daňová politika EU15

16 Spotřební daně  další ohrožení hospodářské soutěže  nutnost aplikace na: alkoholické nápoje tabákové výrobky energetické výrobky  minimální sazby  společná pravidla – přesto prostor pro výjimky  kulturní rozdíly – víno, pivo, …  ekonomické rozdíly - Lucembursko Daňová politika EU16

17 Minimální sazby EU Daňová politika EU17

18 Minimální sazby EU Daňová politika EU18

19 Ekologické daně  EU motivuje k využívání určitých zdrojů energie  v ČR 3 fáze: 1. zdanění zemního plynu, pevných paliv a elektřiny (nekompenzováno!) 2. změny sazeb a daňového zvýhodnění u pevných paliv, elektřiny a zemního plynu 3. prohloubení a rozšíření daňové základny (na základě minulých let) Daňová politika EU19

20 Daňová politika EU20

21 Důsledky rozdílných daňových soustav a budoucnost  daňový dumping  spravedlnost? (čistí plátci v dumpingové konkurenci)  pokračování ekonomické integrace Daňová politika EU21

22 Prostor pro otázky Děkuji za pozornost Daňová politika EU22


Stáhnout ppt "Harmonizace, důsledky, budoucnost Jan Öhm Hospodářská fakulta TUL Evropská ekonomická integrace."

Podobné prezentace


Reklamy Google