Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdaňovací období Novela DPH 2013

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdaňovací období Novela DPH 2013"— Transkript prezentace:

1 Zdaňovací období Novela DPH 2013
Alena Dugová

2 Zdaňovací období – novela 2013
Novela zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc (§99) § 99a – kdy lze čtvrtletní ZO Odst. 1) plátce se může rozhodnout pro ZO kalendářní čtvrtletí, pokud obrat za bezprostředně předcházející kalendářní rok nepřesáhl 10 mil Kč není nespolehlivým plátcem není skupinou oznámí změnu správci daně do konce ledna příslušného kalendářního roku Odst. 2) změnu není nutno oznamovat při pokračování ve čtvrtletním ZO Odst. 3) omezení pro nově registrovaného plátce - změna ZO nelze v roce registrace plátce a v roce následujícím (z důvodů hodných zvláštního zřetele může správce daně na žádost povolit dříve) § 99b – ZO v insolvenci Změny ve zdaňovacím období

3 Zdaňovací období – novela 2013 pozměňovací návrhy
přidán § 99a odst. 4) nespolehlivý plátce přechází ze čtvrtletního na měsíční ZO Stane-li se čtvrtletní plátce daně nespolehlivým plátcem, je od následujícího kalendářního čtvrtletí jeho ZO kalendářní měsíc. zrušen § 99 odst. 2) zdaňovacím obdobím plátce, který nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu, je kalendářní čtvrtletí Měsíční ZO i pro plátce, který nemá v tuzemsko sídlo ani provozovnu Změny ve zdaňovacím období

4 Zdaňovací období u „DPH nerezidenta“
současná úprava v ZDPH obsahuje diskriminace DPH nerezidentů úprava není v souladu se základními principy práva EU ZDPH obsahuje diskriminaci, která je pro zachování vnitřního trhu a volného pohybu zboží, osob, kapitálu a služeb dle zásad práva EU nepřípustná např. situace, kdy plátce DPH vykazuje nadměrný odpočet – nerezident je znevýhodněn výrazně delší dobou vrácení nadměrného odpočtu DPH v důsledku čtvrtletního zdaňovacího období porušeny články SFEU - přednost práva EU před zákonem možnost nerezidenta požadovat měsíční ZO a ev. náhradu škody Změny ve zdaňovacím období

5 Zdaňovací období u „DPH nerezidenta“
Daňová ustanovení - článek 110 SFEU  (dříve čl. 90 SES) „Členské státy nepodrobí přímo ani nepřímo výrobky jiných členských států jakémukoli vyššímu vnitrostátnímu zdanění než je to, jemuž jsou přímo nebo nepřímo podrobeny podobné výrobky domácí.“ „Členské státy nepodrobí dále výrobky jiných členských států vnitrostátnímu zdanění, které by poskytovalo nepřímou ochranu jiným výrobkům.“ Dle C-55/79 Komise v. Irsko dopadá tento článek i na pravidla související s procesem výběru daně “Pro účely zamezení diskriminace podle čl. 90 Smlouvy o Evropském společenství je kromě sazby daně potřeba vzít v úvahu i pravidla pro stanovení základu daně a podrobná pravidla pro výběr daní.„ Změny ve zdaňovacím období

6 Zdaňovací období u „DPH nerezidenta“
Právo usazování - článek 49 SFEU zahraniční osoby mohou v ČR podnikat, aniž by musely mít v ČR zastoupení, pobočku či dceřinou společnost ZDPH efektivně klade omezení v tom, aby zahraniční osoby podnikaly v ČR jako Nerezidenti, jelikož jejich zdaňovací období pro účely DPH je delší než zdaňovací období u srovnatelného Rezidenta Pokud budou tedy subjekty z jiného členského státu EU působit jako Nerezidenti, začnou se na ně vztahovat méně výhodná pravidla pro Nerezidenty   Změny ve zdaňovacím období


Stáhnout ppt "Zdaňovací období Novela DPH 2013"

Podobné prezentace


Reklamy Google