Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

28.2.2008Valná hromada Svazu dopravy - Ekologická daňová reforma v ČR Ekologická daňová reforma (EDR) v ČR JUDr. Jan Dusík, MSc. I. náměstek ministra ředitel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "28.2.2008Valná hromada Svazu dopravy - Ekologická daňová reforma v ČR Ekologická daňová reforma (EDR) v ČR JUDr. Jan Dusík, MSc. I. náměstek ministra ředitel."— Transkript prezentace:

1 28.2.2008Valná hromada Svazu dopravy - Ekologická daňová reforma v ČR Ekologická daňová reforma (EDR) v ČR JUDr. Jan Dusík, MSc. I. náměstek ministra ředitel sekce zahraniční, legislativní a státní správy

2 28.2.2008Valná hromada Svazu dopravy - Ekologická daňová reforma v ČR Co je EDR? Jde o přesun ze zdanění lidské práce směrem ke zdanění výrobků a služeb, jejichž výroba a/nebo spotřeba má negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví.

3 28.2.2008Valná hromada Svazu dopravy - Ekologická daňová reforma v ČR Proč EDR? Naplnění principu znečišťovatel platí Stimulace ekonomických subjektů k takovému chování, které povede ke snížení poškození životního prostředí a dopadů na lidské zdraví

4 28.2.2008Valná hromada Svazu dopravy - Ekologická daňová reforma v ČR Příprava EDR v ČR 1997 snaha o zdanění některých výrobků, spojených s poškozováním životního prostředí 1999 EDR poprvé zmíněna v legislativních úkolech vlády … … 2004- 2006 MŽP vytvořilo detailní návrh EDR, který byl diskutován a komentován MF. Kompromisní verze byla předložena vláděy v prosinci roku 2006. 2007 Usnesením č. 25 ze dne 3. ledna 2007 přijala vláda materiál „Principy a harmonogram ekologické daňové reformy“ a uložila úkoly související s realizací EDR.

5 28.2.2008Valná hromada Svazu dopravy - Ekologická daňová reforma v ČR Hlavní principy EDR v ČR Podpora obnovitelných zdrojů energie a kombinované výroby elektřiny a tepla Podpora energetických úspor a ekologicky šetrných způsobů vytápění Výnosová neutralita

6 28.2.2008Valná hromada Svazu dopravy - Ekologická daňová reforma v ČR Princip výnosové neutrality v ČR Státní rozpočet Příjmy Zvýšení nepřímých daní Spotřební daně, energetické daně Snížení přímých daní Příspěvky na sociální zabezpečení =

7 28.2.2008Valná hromada Svazu dopravy - Ekologická daňová reforma v ČR Harmonogram EDR EtapaPřípravaRealizaceHl. náplň I.20071.1.2008 transpozice směrnice 2003/96/ES, o zdanění energetických produktů a elektřiny II.20082010 -13 zdanění dalších negativních externalit – konkrétní zaměření dosud v jednání III.20122014 -17 vyhodnocení dopadů I. a II. etapy, případné prohloubení reformy a rozšíření na další surovinové zdroje, výrobky a služby

8 28.2.2008Valná hromada Svazu dopravy - Ekologická daňová reforma v ČR I. etapa EDR = Transpozice směrnice 2003/96/ES, o zdanění energetických produktů a elektřiny - uplatnění minimálních sazeb ze směrnice  Zavedení nových spotřebních daní součástí zákona č.261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů účinnost od 1. ledna 2008 z pevných palivz elektřinyze zemního plynu

9 28.2.2008Valná hromada Svazu dopravy - Ekologická daňová reforma v ČR I. etapa EDR Výnosová neutralita I.etapy EDR bude zajištěna od 1.1.09. Výnos z nových daní bude využit ke snížení povinných plateb pojistného na sociální zabezpečení hrazených zaměstnavatelem. Na základě Usnesení vlády č. 531 z 23. května 2007 musí MPSV do 30.6.2008 předložit vládě návrh novely zákona č.589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

10 28.2.2008Valná hromada Svazu dopravy - Ekologická daňová reforma v ČR Analýza dopadů I. fáze EDR Dopad na státní rozpočet Vzhledem k principu výnosové neutrality by neměl být žádný dopad na výši příjmů (od 1.1.2009) Změní se ale struktura příjmů Očekávaný výběr spotřebních daní včetně s nimi spojeného zvýšení DPH - cca 4,3 mld. Kč v roce 2008

11 28.2.2008Valná hromada Svazu dopravy - Ekologická daňová reforma v ČR Analýza dopadů I. fáze EDR Dopad na průměrné ceny Očekává se následující zvýšení cen, včetně DPH: Elektřina o 1% Uhlí o 9,1 % Plyn o 4,2 % Spotřeba plynu domácnostmi je od zdanění osvobozena

12 28.2.2008Valná hromada Svazu dopravy - Ekologická daňová reforma v ČR Analýza dopadů I. fáze EDR Dopad na životní prostředí ekologické přínosy se očekávají především v oblasti úspor paliv a s nimi spojených škod na zdraví a životním prostředí, vzhledem k poměrně nízkým sazbám lze očekávat úspory na úrovni 0,4 – 2% paliv a energií ze spotřeby roku 2005, diferencovaně podle druhu paliva.

13 28.2.2008Valná hromada Svazu dopravy - Ekologická daňová reforma v ČR II. etapa EDR Programové prohlášení vlády uvádí: Cílem druhé fáze reformy od roku 2010 bude vytvoření emisní daně z CO2, která vznikne transformací stávajícího poplatku za znečištění ovzduší. Cílem této daně bude stimulace k modernizaci technologií výroby energií a snižování znečištění. Indikativní cíl výnosu z ekologické daňové reformy po roce 2010 bude 0,5 až 1% HDP.

14 28.2.2008Valná hromada Svazu dopravy - Ekologická daňová reforma v ČR II. etapa EDR Další etapa EDR by měla být zaměřena jak na stacionární zdroje, tak na dopravu. Zahájeno zpracování studie pro MŽP Vyhodnocení stávajících poplatků v oblasti ochrany ovzduší Možnost zavedení daně z CO 2 v ČR Analýza dopadů

15 28.2.2008Valná hromada Svazu dopravy - Ekologická daňová reforma v ČR II. etapa EDR - harmonogram Návrh na průběh dalších etap EDR – 30.6.2008 Návrhy zákona (zákonů) – nejdříve k 31.12.2008 Účinnost nových daní – 1.1.2010

16 28.2.2008Valná hromada Svazu dopravy - Ekologická daňová reforma v ČR Závěry Od 1. ledna 2008 vstoupily v platnost nové daně (daň z elektřiny, pevných paliv a zemního plynu) Od 1. ledna 2009 bude naplněn princip výnosové neutrality (snížení příspěvku na sociální zabezpečení placeného zaměstnavatelem za zaměstnance) Uvažuje se o zavedení daně z CO 2 (cílem této daně je modernizace technologií pro výrobu energie a snížení znečištění ze stacionárních zdrojů i z dopravy)

17 28.2.2008Valná hromada Svazu dopravy - Ekologická daňová reforma v ČR Děkuji za pozornost jan_dusik@env.cz


Stáhnout ppt "28.2.2008Valná hromada Svazu dopravy - Ekologická daňová reforma v ČR Ekologická daňová reforma (EDR) v ČR JUDr. Jan Dusík, MSc. I. náměstek ministra ředitel."

Podobné prezentace


Reklamy Google