Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 0352 Concurrent Engineering (paralelní inženýrství)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 0352 Concurrent Engineering (paralelní inženýrství)"— Transkript prezentace:

1 1 0352 Concurrent Engineering (paralelní inženýrství)

2 2 0352 Konstrukční problémy: na začátku není patrné, jak dosáhnout splnění požadavků - Návrhový problém : Jak realizovat proces nápad tech.objekt -Výrobní problém : Zpracování materiálů na objekt s předepsanou funkcí -Diagnostický problém : Sledování kvality objektu v čase přípravy -Problém likvidace : Už v čase výroby je třeba myslet na likvidaci, příp. recyklaci výrobku po skončení životnosti Řešení konstr. problému čas Předpočítačová etapaPočítačová etapa Užití počítačové techniky

3 3 0352 Etapy počítačového řešení konstrukčního problému - Etapa počítačově-prehistorická - zavádění počítačů na řešení technických úloh - numericky řízené stroje a DNC stroje ve výrobě - Etapa počítačově-historická - nasazení minipočítačů do průmysl - uplatňování metody konečných prvků v dimenzování konstrukcí - Etapa současnosti - plnohodnotné navrhování technického objektu jako 3D objektu - návrh objektu s ohledem na budoucí funkčnost - virtual prototyping -Etapa budoucnosti - nárůst výkonu počítačové techniky, umělá inteligence, virt. realita

4 4 0352 Struktura a charakter klasického inženýrství Klasický průběh návrhu výrobku postupuje podle schématu: 1)konstrukční návrh technického objekt 2)ověřování návrhu 3)technologická příprava výroby 4)kapacitní plánování 5)testování kvality 6)rozhodnutí o sériové výrobě

5 5 0352 Struktura paralelního inženýrství - koordinovaný, systémový a týmový přístup k inovaci strojírenských výrobků -provádění na sebe navazujícíh činností souběžně týmem návrhářů usměrněnými koordinátorem projektu -celý proces managementu znalostí je plně podporovaný informačními a počítačovými technologiemi. -jediným ze způsobů, jak dosáhnout změn podnikových procesů v oblasti návrhového procesu s dosahem na výrobní procesy.

6 6 0352 Nástroje Concurrent Engineeringu - QFD (Quality Function Deployment) - DFA (Design for Assembly) -DFM (Design for Manufacturing) -DFE (Design for Environment) -FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)

7 7 0352 numerické výrobní postupy, řetězec obsahu CAD konstrukce, CAM programování výroby, CNC obrábění a CAQ měření krátká doba výroby vysoká kvalita výrobku zásadní služby pro změnové řízení na výrobku a jeho opravách po opotřebení v sériové výrobě

8 8 0352 - Pro souběžné provádění navazujících činností musí být zajištěno snadné promítnutí výsledků následné činnosti do předcházející. -Za tímto účelem je vytvořen objektový model výrobku v důsledně parametrickém popisu již ve stádiu ideového návrhu a průmyslového designu. - Tento abstraktní model a jeho funkční počítačové simulace umožňují nahradit etapu experimentálního ověření technologie.

9 9 0352 Problém paralelního inženýrství – potřeba vysokého výpočtového výkonu ( modely z milionů polygonů) Snaha zobrazovat až po rendering jen viditelnou část, funkce neviditelných objektů, různé úrovně detailů objektu PDM ( Product data management) – ukládání, aktualizování a sdílení dat o dokumentech ve kterých se nacházejí přesné specifikace výrobků - lepší předávání výrobní dokumentace mezi jednotlivými specializovanými dodavateli

10 10 0352 Práce lidí - Základním aspektem úspěšnosti projektu je především chování pracovníků do něj zapojených - O dosažení jeho změny se pokouší vytvářené metodiky, navrhované procesy, zdokonalované nástroje, ale také i aplikované nové principy ZÁKLADNÍ TYPICKÉ PROJEVY : Údaj o plánované délce činnosti zahrnuje kromě nezbytně nutné části i určitou časovou rezervu. Jen vyjímečně je výsledek činnosti předáván dále před plánovaným termínem (Parkinsonův projektový zákon : „Činnost trvá nejméně tak dlouho, jak dlouhý má časový interval.“)

11 11 0352 Činnost je většinou zahajována na poslední chvíli (Studentův syndrom – stejný princip, jako při přípravě na zkoušky). Zdroje k tomu mají spoustu objektivních důvodů, které ani sami nemohou příliš ovlivnit. Lidé jsou většinou pesimisté pokud se týče dostupnosti zdrojů v plánovaném termínu

12 12 0352 Design for X (DFX) Design for X (DFX) je jeden z nejefektivnějších přístupů k realizaci Concurent Engineering. Zaměřuje se na omezený počet, řekněme 7 +/- 2, podstatných elementů naráz. To umožnuje nejlépe využít dostupné zdroje. DFA, DFM, DFE, DFS …. Kde se používá? - Tam, kde se hodí, nikdy není pozdě, nikdy není brzo, jde o to, kdy pomáhá

13 13 0352 stádia konstrukce produktu životní cyklus

14 14 0352 Užití DFX Analýza produktu - sebrat a vyjasnit informace, které se týkají výrobku či výrobků Analýza procesu - týká se sběru, zpracování a prezentace specifických dat o procesu Měření výkonnosti - zjišťovány interakce ve formě odpovídajících výkonnostních indikátorů Zdůraznění pomocí Benchmarkingu - cílem je pochopit, zda sledovaný výrobek nebo proces je dobrý nebo ne a co se na tom podílí. Benchmarking se zaměřuje na stanovení standardů a porovnání výkonostních indikátorů zkoumaného výrobku či procesu s těmito standardy

15 15 0352 Diagnóza pro zlepšení - nalezením příčin, proč jsou určité oblasti slabé (nebo silné) Doporučení změn - prozkoumání co největšího počtu možných zlepšení v dané oblasti.Na specifických okolnostech závisí, jak přesně může být dotyčný výrobek nebo proces překonstruován Stanovení priorit - cílem tohoto kroku je určit životně důležité oblasti pro další zkoumání a vyřešit okamžitě triviální otázky, takže se může pozornost soustředit na důležité problémy a nadějná řešení.

16 16 0352 Politika kvality Cíl firmy : Vyrábět výrobek kvalitní, šetrný k životnímu prostředí, s vlastnostmi, které splní,ale i předčí očekávání zákazníků. Chce nadchnout zákazníky tak, aby se k ní s důvěrou vraceli.

17 17 0352 Certifikace systému kvality -prokázání, že systém kvality firmy je v souladu s mezinárodními normami řady ISO 9000 Průběh certifikace: 1.fáze – Prokázání platnosti používané dokumentace a řešení všech požadavků norem řady ISO 9000 2.fáze – Dodržování pravidel v praxi. Každý pracovník může být dotázán na to, jaké jsou cíle a zásady zabezpečování kvality. Systém kvality se dále prověřuje a zdokonaluje interními (systémovými) audity. V případě zjištění vážných nedostatků je certifikát odebrán.

18 18 0352

19 19 0352 Metody hledání nápadů - Brainstorming/Brainwriting Účel : Zisk co nejvíce nápadů Brainstorming – nápady zapisovány vedoucím skupiny Brainwriting – zapisuje každý účastník sám na volné kartičky Zásady : Účast pouze kompetentních osob (optimum 6- 8), délka 20-30 min, nesmí hovořit naráz více osob a nesmí kritizovat ostatní návrhy, ani zdůvodňovat svůj Výsledek sezení je dále předán ke zpracování

20 20 0352 Ishikawův diagram – diagram rybí kosti Podstata - Diagram je grafickým znározněním různých faktorů, které ovlivňují důsledek, tj. např. -kvalitu určitého procesu a tím i výsledný produkt procesu. Výhody - hledání nejpravděpodobnějších příčin problému,roztřídění a seřazení možných příčin. Postup stejný jako u brainstormingu - rozhodující je nikoliv množství, ale různorodost všech možných příčin. Opomenutí může mít obrovský vliv na kvalitu.

21 21 0352

22 22 0352 1. Na velký arch papíru na horní okraj napíšeme téma řešení 2. Středem papíru vedeme vodorovnou osu (páteř) diagramu a v pravé části uvedeme důsledek (podstatu problému) 3. Členové skupiny se musí shodnout na základních oblastech, ve kterých budeme tyto příčiny hledat. Mohou to být např.: Materiál, Vybavení, Prostředí, Metody, Lidé 4. Dohodnuté oblasti možných příčin se vyznačí v diagramu jako hlavní větve vedoucí k páteři 5. Každý návrh zaznamenáme do příslušné oblasti jako vedlejší větev vedoucí k větvi hlavní 6. Všechny obecné příčiny dále maximálně konkretizujeme 7. Jednotliví pracovníci určí dle svého názoru 3 hlavní příčiny, které se eventuálné označí bodovou hodnotou 8. Na základě posouzení všech účastníků se určí hlavní předpokládané příčiny, které je nutno řešit především

23 23 0352 Děkuji za pozornost !!!


Stáhnout ppt "1 0352 Concurrent Engineering (paralelní inženýrství)"

Podobné prezentace


Reklamy Google