Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aplikace při posuzování inv. projektů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aplikace při posuzování inv. projektů"— Transkript prezentace:

1 Aplikace při posuzování inv. projektů
Pokročilé metody investiční analýzy Výpočet bodu zvratu Citlivostní analýza Analýzy scénářů Statistické simulace Reálné opce Ekonomické modelování

2 Příklad 1 (pokročilá invest. analýza)
Výrobní linka stojí I = 100 mil. Kč, má životnost t = 5 let. Předpokládáme, že prodáme N = 100 tis. kusů produktu za jedn. cenu P = 800 Kč při přímých jedn. nákladech U = 400 Kč a fixních nákladech F = 8 mil. Kč a na konci životnosti linku prodáme za T = 10 mil. Kč. Požadovaný výnos r = 10%. NPV = -I + [N×(P-U)-F]×[(1+r)t-1]/[r×(1+r)t] + + T/(1+r)t = Kč (standardní řešení) Pozn.: [(1+r)t-1]/[r×(1+r)t] =3,79 (anuitní faktor) Ekonomické modelování

3 Příklad 1 (bod zvratu, citlivostní anal.)
Bod zvratu analyticky (vztaženo k N): NPV = -I + [N*×(P-U)-F]×3,79 + T/(1+r)t  0 N* = [( )/3, ] /400 = ,43 ks Numerické řešení iterací (srov. IRR). Citlivost analyticky (vztažena k P): NPV/P = N×3,79079 = (Kč/Kč) Numerické řešení simulací Ekonomické modelování

4 Příklad 2 (analýza scénářů)
Plánovaný, optimistický, pesimistický výhled: Plánovaný scénář (viz Příklad 1): NPV = Kč Optimistický scénář: NOPT = ks a současně POPT = 820 Kč/ks => NPVOPT = Kč Pesimistický scénář: NPES = ks; PPES = 750 Kč/ks => NPVPES = Kč Výhody analýzy scénářů Zohledňuje současný vliv více faktorů (realističtější) Lze hodnotit i scénáře konkrétních událostí (hospodářská krize, stávka ve firmě apod.) Nevýhody analýzy scénářů Není snadné výčtem odhadnout všechny relevantní scénáře Obtížná interpretace (přidělení váhy jednotlivým scénářům) Ekonomické modelování

5 Příklad 3 (statistická simulace)
Zadání jako v Příkladu 1, s tímto rozšířením: Poptávka N je stochastická, vyjádřená normálním rozdělením s param. m = ks, s = ks. Existuje (technologicky dané) omezení produkce ve výši NMAX = ks. Na základě poklesu poptávky o min. 5% dojde ke snížení prodejních cen o 5%; na základě růstu poptávky o min. 5% dojde ke zvýšení prodejních cen o 5%. Poklesne-li poptávka pod ks, je v následujícím roce nutné provést marketingovou kampaň za 2 mil. Kč. Je-li poptávka v pátém roce vyšší než ks, a současně roste, zvýší se tržní hodnota výrobní linky na Kč. Ekonomické modelování

6 Postup při návrhu statistických pokusů
Identifikujeme směrodatné rizikové faktory. Odhadneme jejich pravděpodobnostní charakteristiku (např. kvalif. odhadem či ekonometrickým modelem) Odhadneme jejich vliv na peněžní toky a případné závislosti (korelace apod.) Definujeme pravidla pro rozhodování v průběhu pokusů (pokud předpokládáme reakce na vnější události). Uskutečníme řadu pokusů s pomocí generovaných náhodných čísel, každý výsledek představuje možnou výslednou hodnotu projektu. Díky velkýmu počtu pokusů popíšeme scénáře formou statistického rozdělení, odpovídajícího definované struktuře rizik. Ekonomické modelování

7 Ekonomické modelování
Příklad 4 (reálné opce) Projekt dle Příkladu 3 obsahuje reálnou opci rozšíření/útlumu výroby dle aktuální poptávky. Alternativní technologická řešení se mohou lišit (kromě jiných ukazatelů) i parametry této opce, a tedy i její hodnotou. Porovnáme daný projekt s výrobní linkou, která má vyšší rezervní kapacitu ^NMAX = ks, je však dražší (^I = 102 mil. Kč) a má vyšší fixní náklady (^F = 8,4 mil. Kč). Pozn.: Při běžném investičním rozhodování by taková varianta nemohla být nikdy vybrána, protože by díky vyšším nákladům vykazovala nižší NPV. Fakticky by to vedlo k tomu, že podniky by nikdy nevytvářely žádnou rezervní kapacitu. Ekonomické modelování

8 Ekonomické modelování
Reálné opce Reálnou opci lze interpretovat jako flexibilitu investičního projektu. Opce ukončení/útlumu projektu Opce zahájení/rozšíření projektu Opce změny časování projektu (odkladu, rozfázování) Opce záměny (zdroje nebo výstupu) V porovnání s finančními opcemi mají složitější strukturu a k jejich ocenění se spíše než analytické modely (srov. Blackův-Scholesův m.) používají numerické modely: Binomický rekurzivní model (Cox-Ross-Rubinstein) Statistické simulace Ekonomické modelování

9 Příklad 5 (výzkum a vývoj)
Rozhodujeme o investici do farmaceutického výzkumu s následujícími parametry: Náklady na dvouletý základní výzkum (v současné hodnotě) činí 30 mil. Kč. Na základě jeho výsledků odhadujeme 50% pravděpodobnost, že bude možné přistoupit ke klinickým testům a dalšímu vývoji, což by stálo dalších 120 mil. Kč. V takovém případě existuje 75% pravděpodobnost, že se získají všechna potřebná povolení a produkt bude možné dát do výroby. Licence bude na deset let. Výstavba výrobního závodu stojí 1 mld. Kč. Bude-li produkt úspěšný (optimistický scénář, P=50%), lze očekávat čisté roční příjmy 450 mil. Kč; v případě neúspěchu (pesimistický scénář, P=50%) budou čisté roční příjmy činit 200 mil. Kč. Požadovaný výnos r = 15%. Ekonomické modelování

10 Příklad 5 (výzkum a vývoj), pokrač.
Porovnejte hodnocení tohoto projektu, je-li chápán jako složená opce, s tradiční analýzou NPV. Simulujte jeho citlivost na různé faktory právního (délka licence, náročnost klinického testování) i ekonomického (diskontní sazba) charakteru. Pozn.: Standardní ekonomická analýza vede u tohoto typu projektů vždy k záporným hodnotám NPV; kladné NPV je dáno reálnými opcemi. Ekonomické modelování

11 Ekonomické modelování
Využití reálných opcí Typické aplikace Výzkum a vývoj, licence, nehmotná aktiva (opce zahájení/rozšíření) Investice do pozemků, těžebních práv (opce časování) Investice do NC strojů, kontejnerové přepravy (opce záměny) Špičkové energetické zdroje (opce útlumu) Kogenerační energetické zdroje (opce záměny) Opce jsou zpravidla hodnotné tam, kde mají dlouhou životnost a kde je vysoká míra volatility podkladového aktiva (srov. finanční opce) Ekonomické modelování


Stáhnout ppt "Aplikace při posuzování inv. projektů"

Podobné prezentace


Reklamy Google