Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poptávka, nabídka a tržní rovnováha Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, 2010 3 cvičení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poptávka, nabídka a tržní rovnováha Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, 2010 3 cvičení."— Transkript prezentace:

1 Poptávka, nabídka a tržní rovnováha Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 3 cvičení

2 Obsah A. 1.Nabídkové a poptávkové křivky 2.Tržní rovnováha 3.Přebytek a nedostatek na trhu statků 4.Přebytek spotřebitele a přebytek výrobce 5.Faktory ovlivňující poptávané množství a poptávkovou křivku 6.Faktory ovlivňující nabízené množství a nabídkovou křivku 1.Nabídkové a poptávkové křivky 2.Tržní rovnováha 3.Přebytek a nedostatek na trhu statků 4.Přebytek spotřebitele a přebytek výrobce 5.Faktory ovlivňující poptávané množství a poptávkovou křivku 6.Faktory ovlivňující nabízené množství a nabídkovou křivku

3 Obsah B. 7.Faktory ovlivňující nabízené množství a nabídkovou křivku 8.Trh a tržní mechanismus 9.Cenová elasticita 10. Cenová elasticita poptávky 11. Cenová elasticita nabídky 7.Faktory ovlivňující nabízené množství a nabídkovou křivku 8.Trh a tržní mechanismus 9.Cenová elasticita 10. Cenová elasticita poptávky 11. Cenová elasticita nabídky

4 Poptávková funkce př.1/4.kap. P JanaDanaHanaKlára suma 500810153063 4001015175092 30012251970126 20013352190159 100155023120208 50177025150262

5 Odvození tržní poptávkové křivky D př.1/4.kap. Tržní poptávková křivka je klesající, a vznikne jako součet individuálních poptávkových křivek (sčítá se poptávané množství při dané ceně).

6 Poptávková funkce př.1/4.kap. P Jan a Da na Han a Klár a su ma 500810153063 4001015175092 30012251970126 20013352190159 100155023120208 50177025150262 cena množství

7 Mějme následující tabulku, která říká, jaké množství budou jednotlivé firmy nabízet při různých cenách. Nakreslete individuální nabídkovou křivku každé z firem, a nakreslete tržní nabídkovou křivku. Spočítejte tržní nabízené množství. Otázky a příklady kap.4, str. 134; př.2

8 Nabídková funkce př.2/4.kap. Pαβγδ suma 50810153063 1001015175092 20012251970126 30013352190159 400155023120208 500177025150262 cena množství

9 Nabídková funkce př.2/4.kap. Pαβγδ suma 50810153063 1001015175092 20012251970126 30013352190159 400155023120208 500177025150262 cena množství

10 Pokud na trhu dojde k interakci tržní poptávkové křivky z příkladu číslo 1. a tržní nabídkové křivky z příkladu číslo 2., jaká přibližně bude rovnovážná cena, a jaké přibližně bude rovnovážné množství? Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.3

11 Rovnováha př.3/4.kap. PNabPop 50063262 40092208 300126159 200159126 10020892 5026263

12 Rovnováha př.1/4.kap. PNabPop 50063262 40092208 300126159 200159126 10020892 5026263 Rovnovážné množství je cca 140 a rovnovážná cena je cca 250 PJ.

13 Uveďte důvody, kdy dochází k přebytku nebo nedostatku na trhu statků. Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.4 Jaké regulované ceny znáte? Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.5

14 Přebytek - nedostatek př.4/4.kap.

15 přehřátá ekonomika Aby producenti prodali snižují cenu přebytečně vyrobených statků. Pokles cen některé producenty odradí. V dlouhém období sníží vyrobené množství. regulačně nízké ceny poruchy v hospodářství, přírodní katastrofy, války

16 Vláda se domnívá, že výrobci klobouků si zaslouží ochranu. Stanoví proto minimální cenu klobouků, která je ale vyšší než cena tržní. Co se stane? Znázorněte graficky. Co musí vláda dále udělat? Kdo na tyto kroky vlády doplácí? Vláda se domnívá, že výrobci klobouků si zaslouží ochranu. Stanoví proto minimální cenu klobouků, která je ale vyšší než cena tržní. Co se stane? Znázorněte graficky. Co musí vláda dále udělat? Kdo na tyto kroky vlády doplácí? Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.6

17 Klobouky př.6/4.kap. p Q´ D S vyrobeno poptáváno

18 Klobouky př.6/4.kap. p Q´ D S0S0 vyrobeno poptáváno S1S1

19 Klobouky př.6/4.kap. p Q´ D0D0 S vyrobeno poptáváno D1D1

20 Klobouky př.6/4.kap. p Q´ D S p ´ D S p D S Cena stanovím lépe Cena stanovím lépe Upraví se poptávka Upraví se poptávka Přizpůsobí se nabídka Přizpůsobí se nabídka Kombinace víše uvedeného Kombinace víše uvedeného

21 Vláda se domnívá, že chleba patří k nezbytným statkům – lidé přeci potřebují jíst. Stanoví proto maximální cenu chleba, která je však nižší než tržní cena chleba. Co se stane? Znázorněte graficky. Vláda se domnívá, že chleba patří k nezbytným statkům – lidé přeci potřebují jíst. Stanoví proto maximální cenu chleba, která je však nižší než tržní cena chleba. Co se stane? Znázorněte graficky. Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.7

22 Chleba př.7/4.kap. p Q´ D S

23 Chleba př.7/4.kap. p Q´ D S vyrobeno poptáváno

24 Chleba př.7/4.kap p Q´ D S p ´ D S p D S

25 Přebytek spotřebitele; přebytek výrobce Přebytek spotřebitele definujeme jako rozdíl mezi cenou, za kterou je spotřebitel ochoten koupit daný statek, a cenou, za kterou si jej kupuje. Přebytek výrobce definujeme jako rozdíl mezi cenou, za kterou je výrobce ochoten vyrobit danou jednotku statku, a cenou, za kterou ji vyrábí. Přebytek výrobce definujeme jako rozdíl mezi cenou, za kterou je výrobce ochoten vyrobit danou jednotku statku, a cenou, za kterou ji vyrábí.

26 Přebytek spotřebitele; přebytek výrobce

27 Pan Novák si koupil 3 rohlíky, každý za 2 PJ. Za první rohlík by byl ochoten zaplatit 6 PJ, za druhý 4 PJ, za třetí 2 PJ. Jaký je spotřebitelský přebytek pana Nováka? Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.8

28 Pan Novák si koupil 3 rohlíky, každý za 2 PJ. Za první rohlík by byl ochoten zaplatit 6 PJ, za druhý 4 PJ, za třetí 2 PJ. Jaký je spotřebitelský přebytek pana Nováka? Přebytek pana Nováka je (6-2)+(4-2) = 6 PJ Pan Novák si koupil 3 rohlíky, každý za 2 PJ. Za první rohlík by byl ochoten zaplatit 6 PJ, za druhý 4 PJ, za třetí 2 PJ. Jaký je spotřebitelský přebytek pana Nováka? Přebytek pana Nováka je (6-2)+(4-2) = 6 PJ Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.8

29 Firma Alfa by první jednotku statku byla ochotna prodat za 10 PJ, druhou jednotku za 15 PJ, třetí za 25 PJ, čtvrtou za 30 PJ, pátou za 40 PJ. Všechny jednotky firma Alfa prodává za 50 PJ. Spočítejte přebytek výrobce firmy Alfa. Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.9

30 Firma Alfa by první jednotku statku byla ochotna prodat za 10 PJ, druhou jednotku za 15 PJ, třetí za 25 PJ, čtvrtou za 30 PJ, pátou za 40 PJ. Všechny jednotky firma Alfa prodává za 50 PJ. Spočítejte přebytek výrobce firmy Alfa. Přebytek firmy ALFA je (50- 40)+(50-30)+(50-25)+(50- 15)+(50-10) = 130 PJ Firma Alfa by první jednotku statku byla ochotna prodat za 10 PJ, druhou jednotku za 15 PJ, třetí za 25 PJ, čtvrtou za 30 PJ, pátou za 40 PJ. Všechny jednotky firma Alfa prodává za 50 PJ. Spočítejte přebytek výrobce firmy Alfa. Přebytek firmy ALFA je (50- 40)+(50-30)+(50-25)+(50- 15)+(50-10) = 130 PJ Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.9

31 Důvody pro posuv poptávkové křivky doprava nahorurůst příjmu vede k růstu poptávaného množství a k posunu poptávkové křivky doprava nahoru; doprava nahorurůst počtu spotřebitelů vede k růstu poptávaného množství a k posunu poptávkové křivky doprava nahoru; doprava nahoruzvýšení preferencí vede k růstu poptávaného množství a k posunu poptávkové křivky doprava nahoru; doprava nahorurůst ceny substitutu k danému statku vede k růstu poptávaného množství po daném statku a k posunu poptávkové křivky doprava nahoru; růst ceny komplementu k danému statku vede k poklesu poptávaného množství po daném statku a k posunu poptávkové křivky doleva dolů.

32 Co se stane s poptávaným množstvím čaje, pokud cena čaje vzroste? A co se stane s poptávaným množstvím kávy (předpokládejme, že cena kávy se nemění)? Které dva efekty zde působí? Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.10

33 Čaj př.10/4.kap. p Q´Q´ D S p Q´ S káva D1D1 D0D0 budou raději nabízet substitut

34 Čaj př.10/4.kap. p Q´Q´ D S p Q´ S káva D1D1 D0D0 budou raději nabízet substitut 2) Poptávka po kávě vzroste 3) poptávková křivka se posune 1) Růst ceny čaje vede k poklesu prodaného množství

35 Důchody občanů vzrostly. Jak se tato situace projeví na křivkách nabídky a poptávky po dovolené? Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.11

36 Důchody - dovolená př.11/4.kap. p Q´Q´ D0D0 S D1D1

37 p Q´Q´ D0D0 S D1D1 1) posun poptávkové křivky 2) Nabízeno je větší množství za vyšší cenu

38 Jaký vliv může mít film propagující sjezdové lyžování na křivky nabídky a poptávky po snowboardech a po sjezdových lyžích? Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.12

39 Lyže př.12/4.kap. p Q´Q´ S p Q´ S snowboard D1D1 D0D0 lyže D0D0 D1D1

40 Lyže př.12/4.kap. p Q´Q´ S p Q´ S snowboard D1D1 D0D0 lyže D0D0 D1D1 1) posun poptávkové křivky 2) nabízeno je větší množství za vyšší cenu 1) posun poptávkové křivky

41 Cena počítačových programů klesne. Jaký vliv to bude mít na křivky nabídky a poptávky po počítačích? Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.13

42 PC – cena programů př.13/4.kap. p Q´Q´ D0D0 S D1D1 PC

43 PC – cena programů př.13/4.kap. p Q´Q´ D0D0 S D1D1 PC 1) poptávka po PC vroste ušetřené peníze na programy mohou použít PC 2) vyšší poptávka může vést k posunu poptávkové křivky PC a programy jsou komplementy 3) vyšší poptávka může vést k posunu nabídkové křivky

44 Jak ovlivní zpřísnění povinného ručení automobilů křivky nabídky a poptávky po automobilech? Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.14

45 Zpřísnění povin.ručení př.15/4.kap. p Q´Q´ D0D0 S D1D1 auta

46 Zpřísnění povin.ručení př.15/4.kap. p Q´Q´ D0D0 S D1D1 auta 1) poptávka po autech klesne 2) Bude se prodávat méně za nižší cenu

47 Cena rajčat vzroste. Jak zareagují pěstitelé rajčat? Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.15

48 Cena rajčat vzroste př.15/4.kap. p Q´Q´ D0D0 S rajčata budou nabízet více

49 Cena rajčat vzroste př.15/4.kap. p Q´Q´ D0D0 S D1D1 rajčata budou nabízet více

50 Cena rajčat vzroste př.15/4.kap. p Q´Q´ D0D0 S0S0 D1D1 rajčata při zachované poptávce S1S1

51 Cena rajčat vzroste př.15/4.kap. p Q´Q´ D0D0 S1S1 D1D1 rajčata nezměněné množství S0S0 p0p0 p1p1

52 Cena rajčat vzroste př.15/4.kap. p Q´Q´ D0D0 S rajčata budou nabízet více p0p0 p1p1

53 Cena jahod klesne. Jak zareagují pěstitelé jahod? Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.16

54 Cena jahod klesne př.16/4.kap. p Q´Q´ D0D0 jahody při snížené ceně a zachované D 0 budou chtít více vypěstovat aprodat S0S0 S1S1 p1p1 p0p0

55 Víc jahod než je poptávka př.16/4.kap. p Q´Q´ D0D0 jahody pokles ceny může vyvolat alternativní uplatnění D1D1 S0S0 S1S1

56 Na trhu je větší nabízené množství rajčat, než jaké je poptávané množství. Co se stane? Na trhu je větší nabízené množství rajčat, než jaké je poptávané množství. Co se stane? Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.17

57 Víc rajčat než je poptávka př.17/4.kap. p Q´Q´ D0D0 S rajčata vyvolá to pokles ceny alternativní uplatnění

58 Víc rajčat než je poptávka př.17/4.kap. p Q´Q´ D0D0 S rajčata vyvolá to pokles ceny alternativní uplatnění

59 Na trhu je menší nabízené množství okurek, než jaké je poptávané množství. Co se stane? Na trhu je menší nabízené množství okurek, než jaké je poptávané množství. Co se stane? Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.18

60 Méně okurek než je poptávka př.18/4.kap. p Q´Q´ D0D0 S okurky vyvolá to nárůst ceny příští rok více

61 Důvody pro posuv nabídkové křivky růst ceny vstupů/nákladů, či neúroda vede k poklesu nabízeného množství a k posunu nabídkové křivky vlevo nahoru. Důvodem je snížení zásob vstupů. Při dané ceně se bude prodávat méně, resp. stejné množství se prodá za vyšší cenu. technologické inovace vedou k růstu nabízeného množství a k posunu nabídkové křivky vpravo dolu. Při dané ceně se bude prodávat více, resp. stejné množství se prodá za nižší cenu. kladný ekonomický zisk v daném odvětví způsobí vstupy dalších firem, takže se křivka nabídky posune vpravo dolu (v odvětvích, odkud odcházejí vlevo nahoru)..růst ceny substitutu k danému statku vede k poklesu nabízeného množství statku a k posunu nabídkové křivky vlevo nahoru. Producenti raději začnou nabízet substitut než daný statek..růst ceny komplementu k danému statku vede k růstu nabízeného množství daného statku a k posunu nabídkové křivky vpravo dolu. Producenti očekávají, že daný statek bude potřeba ke komplementu.

62 Počet výrobců kol se zvýší. Jaký to bude mít vliv na křivky nabídky a poptávky po jízdních kolech? Co se stane s cenou jízdních kol? Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.19

63 Počet výrobců kol se zvýší př.19/4.kap. p Q´Q´ D0D0 nový výrobci kol S1S1 S0S0

64 Počet výrobců kol se zvýší př.19/4.kap. p Q´Q´ D0D0 nový výrobci kol vyvolá to pokles ceny posun nabídkové křivky S1S1 S0S0 dochází ke vstupu do odvětví větší nabídka

65 Technologický pokrok sníží náklady na výrobu počítačů. Jaký to bude mít vliv na křivky nabídky a poptávky po počítačích? Co se stane s cenou počítačů? Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.20

66 Pokrok ve výrobě PC př.20/4.kap. p Q´Q´ D0D0 nižší náklady na PC vyvolá to pokles ceny více se prodá S1S1 S0S0 posun nabídkové křivky

67 Zvýší se ceny benzínu. Jaký to bude mít vliv na křivky nabídky a poptávky po autech? Co se (asi) stane s cenou aut? Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.21

68 Roste cena benzínu př.21/4.kap. p Q´Q´ D0D0 Roste cena benzínu budou dorovnávat komplement při stejné poptávce se prodá méně S1S1 S0S0 posun nabídkové křivky

69 Cena železa se sníží. Jaký to bude mít vliv na křivky nabídky a poptávky po autech? Co se (asi) stane s cenou aut? Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.22

70 Nižší ceny Fe a auta př.22/4.kap. p Q´Q´ D0D0 nižší ceny Fe vyvolá to pokles ceny při stejné poptávce se více prodá S1S1 S0S0 posun nabídkové křivky

71 V Argentině, což je významný producent obilí, dojde k neúrodě. Jaký to bude mít vliv na křivky nabídky a poptávky po obilí? Co se stane s cenou obilí? Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.23

72 Neúroda v Argentýně př.23/4.kap. p Q´Q´ D0D0 neúroda obilí vyvolá to růst ceny obilí posun nabídkové křivky S1S1 S0S0 pokles nabízeného množství

73 Vláda poskytne farmářům daňovou úlevu. Jaký to bude mít vliv na křivky nabídky a poptávky po zemědělských produktech? Co se stane s cenou zemědělských produktů? Vláda poskytne farmářům daňovou úlevu. Jaký to bude mít vliv na křivky nabídky a poptávky po zemědělských produktech? Co se stane s cenou zemědělských produktů? Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.24

74 Daňová úleva př.24/4.kap p Q´Q´ D0D0 nižší daně farmářům vyvolá více vstupů do odvětví cena produktů klesne S1S1 S0S0 posun nabídkové křivky při stejné poptávce se více prodá

75 V příštích letech očekávají výrobci jízdních kol vysoké zisky. Jaký to bude mít vliv na křivky nabídky a poptávky po jízdních kolech? Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.25

76 Očekávání zisků př.25/4.kap p Q´Q´ D0D0 zisky výrobců kol vyvolá více vstupů do odvětví cena klesne S1S1 S0S0 posun nabídkové křivky při stejné poptávce se více prodá

77 Co se stane s křivkami nabídky a poptávky po bramborách, pokud se jednak zvýší populace, a jednak bude objevena nová, výnosnější odrůda brambor? Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.26

78 Růst populace a nová odrůda brambor př.26/4.kap p Q´Q´ dva vlivy nárůst populace zvýší poptávku nová odrůda brambor posune křivku nabídky D0D0 D1D1 S1S1 S0S0 cena může zůstat i stejná množství vzroste posun nabídkové křivky

79 Co se stane s křivkami nabídky a poptávky po jablkách, pokud se zjistí, že jablka působí preventivně proti nachlazení, a zároveň plíseň zničila 20 % jabloní? Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.27

80 Imunitní jablka a plíseň př.27/4.kap p Q´Q´ dva vlivy jablka působí proti nachlazení plíseň začala působit na úrodu jablek D0D0 D1D1 S0S0 S1S1 cena vzroste množství se může i nezměnit posun nabídkové křivky

81 Imunitní jablka a plíseň př.27/4.kap p Q´Q´ dva vlivy jablka působí proti nachlazení plíseň začala působit na úrodu jablek D0D0 D1D1 S0S0 S1S1 cena vzroste množství se může zvýšit posun nabídkové křivky

82 Jak se změní křivky nabídky a poptávky po kukuřici, pokud dojde k poklesu ceny pšenice, a růstu cen hnojiv pro kukuřici? Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.28

83 Pšenice a hnojivo na kukuřici př.28/4.kap p Q´Q´ dva vlivy klesá cena substituční pšenice roste cena vstupů (hnojiva) kukuřice D1D1 D0D0 S0S0 S1S1 cena se nemusí měnit množství poklesne kukuřice

84 Pšenice a hnojivo na kukuřici př.28/4.kap p Q´Q´ dva vlivy klesá cena substituční pšenice roste cena vstupů (hnojiva) kukuřice D1D1 D0D0 S0S0 S1S1 cena může narůst množství poklesne

85 Pšenice a hnojivo na kukuřici př.28/4.kap p Q´Q´ dva vlivy klesá cena substituční pšenice roste cena vstupů (hnojiva) kukuřice D1D1 D0D0 S0S0 S1S1 cena se může snížit množství poklesne

86 Pomůže vyšší daň z cigaret snížit spotřebu cigaret u nezletilých osob? A u dospělých osob? Pokuste se vysvětlit pomocí ekonomických termínů. Daň by mohla zdražit cigarety a to vyvolá tlak na sníženou spotřebu cigaret. To se ale často neděje neboť jde o návykovou látku, kupci si raději odepřou jinou byť nutnou spotřebu. Větší vliv může být na nezletilé. Pomůže vyšší daň z cigaret snížit spotřebu cigaret u nezletilých osob? A u dospělých osob? Pokuste se vysvětlit pomocí ekonomických termínů. Daň by mohla zdražit cigarety a to vyvolá tlak na sníženou spotřebu cigaret. To se ale často neděje neboť jde o návykovou látku, kupci si raději odepřou jinou byť nutnou spotřebu. Větší vliv může být na nezletilé. Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.29

87 Vyrábíte ponožky s nulovým ekonomickým ziskem. Zjistíte, že výrobci rukavic dosahují kladného ekonomického zisku. Jak se zachováte? Pokud se tak zachová více lidí, jaký to bude mít vliv na křivky nabídky a poptávky po ponožkách a po rukavicích? Co se stane s cenou ponožek a rukavic? Co se stane s ekonomickým ziskem výrobců ponožek a výrobců rukavic? Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.30

88 Přesuny mezi odvětvími př.30/4.kap vstup výstup ponožky rukavice P0P0 P1P1 Dojde k přesunu od ponožek do rukavic cena klesne zisk klesne cena roste zisk roste

89 Vyrábíte soustruhy s nulovým ekonomickým ziskem. Zjistíte, že výrobci počítačů dosahují kladného ekonomického zisku. Začnete hned vyrábět počítače? Ano nebo ne? Zdůvodněte. Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.31

90 Vyrábíte soustruhy s nulovým ekonomickým ziskem. Zjistíte, že výrobci počítačů dosahují kladného ekonomického zisku. Začnete hned vyrábět počítače? Ano nebo ne? Zdůvodněte. Vstup do odvětví PC není snadný od strojírenské výroby se podstatně liší. Vyrábíte soustruhy s nulovým ekonomickým ziskem. Zjistíte, že výrobci počítačů dosahují kladného ekonomického zisku. Začnete hned vyrábět počítače? Ano nebo ne? Zdůvodněte. Vstup do odvětví PC není snadný od strojírenské výroby se podstatně liší. Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.31

91 Proč si někteří zpěváci mohou za vystoupení účtovat vysoké ceny, a jiní zpěváci těchto vysokých cen nedosahují? Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.32

92 Cena zpěváka př.32/4.kap. p Q´Q´ D0D0 zpěváci vyvolá to nárůst ceny Je zde mnohem větší poptávka než nabídka D1D1 Je to záležitost vysoké poptávky. Ceněných zpěváků je málo

93 Změna ceny z 10 na 15 PJ vyvolá pokles poptávaného množství z 30 na 20 kusů. Spočítejte elasticitu poptávky. Je poptávková křivka v daném úseku elastická nebo neelastická? Zdůvodněte. Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.33

94 Cenová elasticita Absolutně elastická křivka e =  Změna ceny vede k nekonečně velké změně poptávaného či nabízeného množství. Elastická křivka e  1 Procentní změna ceny vede k vyšší než procentní změně poptávaného či nabízeného množství. Křivka s jednotkovou elasticitou e = 1 Procentní změna ceny vede právě k procentní změně poptávaného či nabízeného množství. Neelastická křivka e  1 Procentní změna ceny vede k menší než procentní změně poptávaného či nabízeného množství. Absolutně neelastická křivka e = 0 Procentní změna ceny nevede k žádné změně množství.

95 Cenová elasticita 1 1 p Q´

96 Cenová elasticita př.33/4.kap. Absolutně elastická křivka e =  Změna ceny vede k nekonečně velké změně poptávaného či nabízeného množství. Elastická křivka e  1 Procentní změna ceny vede k vyšší než procentní změně poptávaného či nabízeného množství. Křivka s jednotkovou elasticitou e = 1 Procentní změna ceny vede právě k procentní změně poptávaného či nabízeného množství. Neelastická křivka e  1 Procentní změna ceny vede k menší než procentní změně poptávaného či nabízeného množství. Absolutně neelastická křivka e = 0 Procentní změna ceny nevede k žádné změně množství. e = (10/50):(5/25)=1 jednotková elasticita Q´ 2 = 20 Q´ 1 = 30 P 2 = 15 PJ P 1 = 10 PJ Elasticita je na rozhraní

97 Změna ceny z 10 na 15 PJ vyvolá pokles poptávaného množství z 50 na 45 kusů. Spočítejte elasticitu poptávky. Je poptávková křivka v daném úseku elastická nebo neelastická? Zdůvodněte. Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.34

98 Cenová elasticita př.33/4.kap. Absolutně elastická křivka e =  Změna ceny vede k nekonečně velké změně poptávaného či nabízeného množství. Elastická křivka e  1 Procentní změna ceny vede k vyšší než procentní změně poptávaného či nabízeného množství. Křivka s jednotkovou elasticitou e = 1 Procentní změna ceny vede právě k procentní změně poptávaného či nabízeného množství. Neelastická křivka e  1 Procentní změna ceny vede k menší než procentní změně poptávaného či nabízeného množství. Absolutně neelastická křivka e = 0 Procentní změna ceny nevede k žádné změně množství. e = (5/95):(5/25)=3,8 elasticita je  1 Q´ 2 = 45 Q´ 1 = 50 P 2 = 15 PJ P 1 = 10 PJ Křivka je elastická

99 Která křivka poptávky bude více elastická a) po chlebu nebo po kaviáru, b) po povinných učebnicích nebo po dobrodružných románech? Která křivka poptávky bude více elastická a) po chlebu nebo po kaviáru, b) po povinných učebnicích nebo po dobrodružných románech? Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.35

100 Která křivka poptávky bude více elastická a) po chlebu nebo po kaviáru, b) po povinných učebnicích nebo po dobrodružných románech? Chléb je nezbytný, proto málo elastická. Kaviár je zbytný, proto hodně elastická. Učebnice nezbytné, proto málo elastická. Dobrodružné romány jsou zbytné, proto hodně elastická. Která křivka poptávky bude více elastická a) po chlebu nebo po kaviáru, b) po povinných učebnicích nebo po dobrodružných románech? Chléb je nezbytný, proto málo elastická. Kaviár je zbytný, proto hodně elastická. Učebnice nezbytné, proto málo elastická. Dobrodružné romány jsou zbytné, proto hodně elastická. Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.35

101 Která křivka nabídky bude více elastická a) učitelů českého jazyka nebo učitelů francouzštiny, b) obuvnictví nebo produkce výtahů? Zdůvodněte. Která křivka nabídky bude více elastická a) učitelů českého jazyka nebo učitelů francouzštiny, b) obuvnictví nebo produkce výtahů? Zdůvodněte. Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.36

102 Která křivka nabídky bude více elastická a) učitelů českého jazyka nebo učitelů francouzštiny, b) obuvnictví nebo produkce výtahů? Zdůvodněte. Učitel češtiny – menší omezení vstupu, proto hodně elastická. Uč. francouzštiny - větší omezení vstupu, proto méně elastická. Výtahy – vysoké náklady na vstup do odvětví, proto málo elastická. Obuvnictví - nízké náklady na vstup, proto hodně elastická. Která křivka nabídky bude více elastická a) učitelů českého jazyka nebo učitelů francouzštiny, b) obuvnictví nebo produkce výtahů? Zdůvodněte. Učitel češtiny – menší omezení vstupu, proto hodně elastická. Uč. francouzštiny - větší omezení vstupu, proto méně elastická. Výtahy – vysoké náklady na vstup do odvětví, proto málo elastická. Obuvnictví - nízké náklady na vstup, proto hodně elastická. Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.36

103 Cenová elasticita 1 1 p Q´

104 Cenová elasticita 1 1

105 „Cenová elasticita“ př.33/4.kap. vliv množství vliv cen

106 Proč je v krátkém období poptávková i nabídková křivka méně elastická než v dlouhém období? Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.37

107 Proč je v krátkém období poptávková i nabídková křivka méně elastická než v dlouhém období? Krátké období je spojeno s malými změnami množství. Cena se mění snáze. Poptávková: v krátkém období je změna preferencí většinou menší. Nabídková: v krátkém není dost vhodných VF, které by při růstu cen zajistily větší rozšíření výroby. Při snížení cen se nemusí hned vyplatit měnit výrobu. Proč je v krátkém období poptávková i nabídková křivka méně elastická než v dlouhém období? Krátké období je spojeno s malými změnami množství. Cena se mění snáze. Poptávková: v krátkém období je změna preferencí většinou menší. Nabídková: v krátkém není dost vhodných VF, které by při růstu cen zajistily větší rozšíření výroby. Při snížení cen se nemusí hned vyplatit měnit výrobu. Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.37

108 Křivka poptávky po počítačích se posune doprava nahoru. Vzroste více cena nebo poptávané množství? Zdůvodněte. Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.38

109 Poptávka po PC př.38/4.kap. p Q´Q´ D0D0 Poptávková křivka se posune Vyvolá to nárůst ceny nebo množství ? D1D1

110 Poptávka po PC př.38/4.kap. p Q´Q´ D0D0 Poptávková křivka se posune Vyvolá to nárůst ceny nebo množství ? D1D1

111 Poptávka po PC př.38/4.kap. p Q´Q´ D0D0 Poptávková křivka se posune Vyvolá to nárůst ceny nebo množství ? D1D1

112 Poptávka po PC př.38/4.kap. p Q´Q´ D0D0 Poptávková křivka se posune Vyvolá to nárůst ceny nebo množství ? D1D1 neelastická elastická

113 Poptávka po PC př.38/4.kap. p Q´Q´ D0D0 Poptávková křivka se posune Vyvolá to nárůst ceny nebo množství ? D1D1 neelastická elastická

114 Křivka poptávky po doučování vysokoškolské matematiky se, při důrazu poptávajících na velký důraz na srozumitelnost výuky, posune doprava nahoru. Vzroste více cena nebo poptávané množství? Zdůvodněte. Křivka poptávky po doučování vysokoškolské matematiky se, při důrazu poptávajících na velký důraz na srozumitelnost výuky, posune doprava nahoru. Vzroste více cena nebo poptávané množství? Zdůvodněte. Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.39

115 Poptávka po douč.VŠ mat. př.39/4.kap. p Q´Q´ D0D0 Poptávková křivka se posune Vyvolá to nárůst ceny nebo množství ? D1D1 neelastická elastická

116 Sestrojte poptávkové křivky o tvaru přímky, které mají následující rovnice: a)P = 40 – 0,4.Q´ b) P = 40 – 10.Q´ c) P = 40 – Q´. Sestrojte poptávkové křivky o tvaru přímky, které mají následující rovnice: a)P = 40 – 0,4.Q´ b) P = 40 – 10.Q´ c) P = 40 – Q´. Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.40

117 Poptávkové křivky př.40/4.kap.

118 Sestrojte nabídkovou křivku o tvaru přímky, která má rovnici: P = 5 + 0,5.Q´ Dále sestrojte nabídkové křivky o tvaru přímky, jež mají rovnice: a) P = 5 + 2.Q´ b) P = 5 + Q´ Sestrojte nabídkovou křivku o tvaru přímky, která má rovnici: P = 5 + 0,5.Q´ Dále sestrojte nabídkové křivky o tvaru přímky, jež mají rovnice: a) P = 5 + 2.Q´ b) P = 5 + Q´ Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.41

119 Nabídkové křivky př.41/4.kap.

120 Můžete uvést příklady vývoje tržního mechanismu z historie? Např. spojené s redukcí transakčních nákladů na směnu. Která oblast tržního mechanismu se nejvíce vyvíjí v současné době? Můžete uvést příklady vývoje tržního mechanismu z historie? Např. spojené s redukcí transakčních nákladů na směnu. Která oblast tržního mechanismu se nejvíce vyvíjí v současné době? Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.42

121 Můžete uvést příklady vývoje tržního mechanismu z historie? Např. spojené s redukcí transakčních nákladů na směnu. Která oblast tržního mechanismu se nejvíce vyvíjí v současné době? Peníze, Reguluš, burza, kapitálový trh, dematearizované akcie, trh práce, trh železniční dopravy, trh výroby a rozvodu energií apod. Můžete uvést příklady vývoje tržního mechanismu z historie? Např. spojené s redukcí transakčních nákladů na směnu. Která oblast tržního mechanismu se nejvíce vyvíjí v současné době? Peníze, Reguluš, burza, kapitálový trh, dematearizované akcie, trh práce, trh železniční dopravy, trh výroby a rozvodu energií apod. Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.42

122 Uveďte příklad statku, který v současné době není v ČR poskytován prostřednictvím trhu. Má tato skutečnost nějaké vedlejší negativní důsledky? Uveďte příklad statku, který v současné době není v ČR poskytován prostřednictvím trhu. Má tato skutečnost nějaké vedlejší negativní důsledky? Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.43

123 Uveďte příklad statku, který v současné době není v ČR poskytován prostřednictvím trhu. Má tato skutečnost nějaké vedlejší negativní důsledky? Na trhu nejsou veřejné statky (maják, veřejné osvětlení, návštěva lesa) Plně dělitelné statky – nutná veřejná volba či dohoda. Na trhu není to co je v šedé a černé ekonomice. Uveďte příklad statku, který v současné době není v ČR poskytován prostřednictvím trhu. Má tato skutečnost nějaké vedlejší negativní důsledky? Na trhu nejsou veřejné statky (maják, veřejné osvětlení, návštěva lesa) Plně dělitelné statky – nutná veřejná volba či dohoda. Na trhu není to co je v šedé a černé ekonomice. Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.43

124 Zjistěte, co říkali o trhu různí myslitelé (např. Aristoteles, Tomáš Aquinský, Adam Smith, Karel Marx, John Keynes, F. A. Hayek). Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.44

125 Zjistěte, co říkali o trhu různí myslitelé (např. Aristoteles, Tomáš Aquinský, Adam Smith, Karel Marx, John Keynes, F. A. Hayek). Aristoteles: Na trhu se obchodují pouze přebytky naturálního hospodářství. Tomáš Akvinský: Podstatou jeho učení je teorie o spravedlivé ceně. Úrok Adam Smith: Hloubka dělby práce a trh. Neviditelná ruka trhu. Karel Marx: Kritizuje tržní hospodářství. Jednofaktorová tvorb. hodnoty Johan Keynes: Neviditelná ruka trhu nahrazena viditelnou rukou státu. Trh ekonomiky nepracuje ideálně - proto státní intervence. F. A. Hayek: Neoliberalista. Velký teoretik tržního systému. Trhy neustále hledají rovnováhu. Zjistěte, co říkali o trhu různí myslitelé (např. Aristoteles, Tomáš Aquinský, Adam Smith, Karel Marx, John Keynes, F. A. Hayek). Aristoteles: Na trhu se obchodují pouze přebytky naturálního hospodářství. Tomáš Akvinský: Podstatou jeho učení je teorie o spravedlivé ceně. Úrok Adam Smith: Hloubka dělby práce a trh. Neviditelná ruka trhu. Karel Marx: Kritizuje tržní hospodářství. Jednofaktorová tvorb. hodnoty Johan Keynes: Neviditelná ruka trhu nahrazena viditelnou rukou státu. Trh ekonomiky nepracuje ideálně - proto státní intervence. F. A. Hayek: Neoliberalista. Velký teoretik tržního systému. Trhy neustále hledají rovnováhu. Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.44

126 Uveďte příklady odvětví, která se v praxi blíží dokonalé konkurenci. Otázky a příklady kap.5, str. xxx; př.1

127 Uveďte příklady odvětví, která se v praxi blíží dokonalé konkurenci. pekařství, mléko, pšenice, vepřové maso, Kátmánd Uveďte příklady odvětví, která se v praxi blíží dokonalé konkurenci. pekařství, mléko, pšenice, vepřové maso, Kátmánd Otázky a příklady kap.5, str. xxx; př.1

128 Mějme následující údaje firmy v dokonalé konkurenci (v PJ). a)Pro jednotlivá množství spočítejte následující hodnoty: TR, MR, AR, VC, TC, AC, AVC, AFC, EP, EP/Q´. b)Najděte bod optima firmy. c)Bude v bodě optima firmy mít firma kladný nebo záporný ekonomický zisk na jednotku? Mějme následující údaje firmy v dokonalé konkurenci (v PJ). a)Pro jednotlivá množství spočítejte následující hodnoty: TR, MR, AR, VC, TC, AC, AVC, AFC, EP, EP/Q´. b)Najděte bod optima firmy. c)Bude v bodě optima firmy mít firma kladný nebo záporný ekonomický zisk na jednotku? Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.45

129 Optimum firmy př.2/5.kap. Q´P MC FC TRMR ARVCTC AC AVCAFC EPEP/Q´ 1 10 20 10 -10 2 108 2010 18281495-8-4 3 106 3010 243411,383,33-4-1,33 4 104 4010 28389,572,520,5 5 102 5010 3040862102 6 4 6010 34447,335,671,67162,667 7 106 7010 40507,145,711,43202,857 8 108 8010 48587,2561,25222,75 9 10 9010 58687,566,441,11222,444 10 121010010 7080871202

130 Optimum firmy př.2/5.kap. Q´P MC FC TRMR ARVCTC AC AVCAFC EPEP/Q´ 110 20 10 -10 2108 2010 18281495-8-4 3106 3010 243411,383,33-4-1,33 4104 4010 28389,572,520,5 5102 5010 3040862102 6 4 6010 34447,335,671,67162,667 7106 7010 40507,145,711,43202,857 8108 8010 48587,2561,25222,75 910 9010 58687,566,441,11222,444 10 121010010 7080871202

131 Děkuji za pozornost. Teoretický seminář VŠFS Jiří Mihola jiri.mihola@quick.cz www.median-os.cz


Stáhnout ppt "Poptávka, nabídka a tržní rovnováha Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, 2010 3 cvičení."

Podobné prezentace


Reklamy Google