Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poptávka, nabídka a tržní rovnováha

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poptávka, nabídka a tržní rovnováha"— Transkript prezentace:

1 Poptávka, nabídka a tržní rovnováha
Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, , 2010 3 cvičení Poptávka, nabídka a tržní rovnováha

2 Obsah A. Nabídkové a poptávkové křivky Tržní rovnováha
Přebytek a nedostatek na trhu statků Přebytek spotřebitele a přebytek výrobce Faktory ovlivňující poptávané množství a poptávkovou křivku Faktory ovlivňující nabízené množství a nabídkovou křivku

3 Obsah B. Faktory ovlivňující nabízené množství a nabídkovou křivku
Trh a tržní mechanismus Cenová elasticita Cenová elasticita poptávky Cenová elasticita nabídky

4 Poptávková funkce př.1/4.kap.
Jana Dana Hana Klára suma 500 8 10 15 30 63 400 17 50 92 300 12 25 19 70 126 200 13 35 21 90 159 100 23 120 208 150 262

5 Odvození tržní poptávkové křivky D př.1/4.kap.
Tržní poptávková křivka je klesající, a vznikne jako součet individuálních poptávkových křivek (sčítá se poptávané množství při dané ceně).

6 Poptávková funkce př.1/4.kap.
Jana Dana Hana Klára suma 500 8 10 15 30 63 400 17 50 92 300 12 25 19 70 126 200 13 35 21 90 159 100 23 120 208 150 262 cena množství

7 Otázky a příklady kap.4, str. 134; př.2
Mějme následující tabulku, která říká, jaké množství budou jednotlivé firmy nabízet při různých cenách. Nakreslete individuální nabídkovou křivku každé z firem, a nakreslete tržní nabídkovou křivku. Spočítejte tržní nabízené množství.

8 Nabídková funkce př.2/4.kap.
množství P α β γ δ suma 50 8 10 15 30 63 100 17 92 200 12 25 19 70 126 300 13 35 21 90 159 400 23 120 208 500 150 262 cena

9 Nabídková funkce př.2/4.kap.
cena P α β γ δ suma 50 8 10 15 30 63 100 17 92 200 12 25 19 70 126 300 13 35 21 90 159 400 23 120 208 500 150 262 množství

10 Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.3
Pokud na trhu dojde k interakci tržní poptávkové křivky z příkladu číslo 1. a tržní nabídkové křivky z příkladu číslo 2., jaká přibližně bude rovnovážná cena, a jaké přibližně bude rovnovážné množství?

11 Rovnováha př.3/4.kap. P Nab Pop 500 63 262 400 92 208 300 126 159 200
100 50

12 Rovnovážné množství je cca 140 a rovnovážná cena je cca 250 PJ.
Rovnováha př.1/4.kap. Rovnovážné množství je cca 140 a rovnovážná cena je cca 250 PJ. P Nab Pop 500 63 262 400 92 208 300 126 159 200 100 50

13 Uveďte důvody, kdy dochází k přebytku nebo nedostatku na trhu statků.
Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.4 Uveďte důvody, kdy dochází k přebytku nebo nedostatku na trhu statků. Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.5 Jaké regulované ceny znáte?

14 Přebytek - nedostatek př.4/4.kap.

15 Přebytek - nedostatek př.4/4.kap.
Aby producenti prodali snižují cenu přebytečně vyrobených statků. Pokles cen některé producenty odradí. V dlouhém období sníží vyrobené množství. přehřátá ekonomika regulačně nízké ceny poruchy v hospodářství, přírodní katastrofy, války

16 Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.6
Vláda se domnívá, že výrobci klobouků si zaslouží ochranu. Stanoví proto minimální cenu klobouků, která je ale vyšší než cena tržní. Co se stane? Znázorněte graficky. Co musí vláda dále udělat? Kdo na tyto kroky vlády doplácí?

17 Klobouky př.6/4.kap. p D S vyrobeno poptáváno

18 Klobouky př.6/4.kap. D p S1 S0 vyrobeno poptáváno

19 Klobouky př.6/4.kap. D1 D0 p S vyrobeno poptáváno

20 Klobouky př.6/4.kap. D p S Q´ Cena stanovím lépe Upraví se poptávka
Přizpůsobí se nabídka Kombinace víše uvedeného

21 Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.7
Vláda se domnívá, že chleba patří k nezbytným statkům – lidé přeci potřebují jíst. Stanoví proto maximální cenu chleba, která je však nižší než tržní cena chleba. Co se stane? Znázorněte graficky.

22 Chleba př.7/4.kap. p D S

23 Chleba př.7/4.kap. p D S vyrobeno poptáváno

24 Chleba př.7/4.kap p D S p D S p D S

25 Přebytek spotřebitele; přebytek výrobce
Přebytek spotřebitele definujeme jako rozdíl mezi cenou, za kterou je spotřebitel ochoten koupit daný statek, a cenou, za kterou si jej kupuje. Přebytek výrobce definujeme jako rozdíl mezi cenou, za kterou je výrobce ochoten vyrobit danou jednotku statku, a cenou, za kterou ji vyrábí.

26 Přebytek spotřebitele; přebytek výrobce

27 Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.8
Pan Novák si koupil 3 rohlíky, každý za PJ. Za první rohlík by byl ochoten zaplatit 6 PJ, za druhý 4 PJ, za třetí 2 PJ. Jaký je spotřebitelský přebytek pana Nováka?

28 Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.8
Pan Novák si koupil 3 rohlíky, každý za PJ. Za první rohlík by byl ochoten zaplatit 6 PJ, za druhý 4 PJ, za třetí 2 PJ. Jaký je spotřebitelský přebytek pana Nováka? Přebytek pana Nováka je (6-2)+(4-2) = 6 PJ

29 Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.9
Firma Alfa by první jednotku statku byla ochotna prodat za 10 PJ, druhou jednotku za 15 PJ, třetí za 25 PJ, čtvrtou za 30 PJ, pátou za 40 PJ. Všechny jednotky firma Alfa prodává za 50 PJ. Spočítejte přebytek výrobce firmy Alfa.

30 Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.9
Firma Alfa by první jednotku statku byla ochotna prodat za 10 PJ, druhou jednotku za 15 PJ, třetí za 25 PJ, čtvrtou za 30 PJ, pátou za 40 PJ. Všechny jednotky firma Alfa prodává za 50 PJ. Spočítejte přebytek výrobce firmy Alfa. Přebytek firmy ALFA je (50-40)+(50-30)+(50-25)+(50-15)+(50-10) = 130 PJ

31 Důvody pro posuv poptávkové křivky
růst příjmu vede k růstu poptávaného množství a k posunu poptávkové křivky doprava nahoru; růst počtu spotřebitelů vede k růstu poptávaného množství a k posunu poptávkové křivky doprava nahoru; zvýšení preferencí vede k růstu poptávaného množství a k posunu poptávkové křivky doprava nahoru; růst ceny substitutu k danému statku vede k růstu poptávaného množství po daném statku a k posunu poptávkové křivky doprava nahoru; růst ceny komplementu k danému statku vede k poklesu poptávaného množství po daném statku a k posunu poptávkové křivky doleva dolů.

32 Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.10
Co se stane s poptávaným množstvím čaje, pokud cena čaje vzroste? A co se stane s poptávaným množstvím kávy (předpokládejme, že cena kávy se nemění)? Které dva efekty zde působí?

33 Čaj př.10/4.kap. D p S káva D1 p D0 S Q´ Q´
budou raději nabízet substitut S p D S

34 Čaj př.10/4.kap. D p S káva D1 p D0 S Q´ Q´
budou raději nabízet substitut S 3) poptávková křivka se posune p D S 2) Poptávka po kávě vzroste 1) Růst ceny čaje vede k poklesu prodaného množství

35 Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.11
Důchody občanů vzrostly. Jak se tato situace projeví na křivkách nabídky a poptávky po dovolené?

36 Důchody - dovolená př.11/4.kap.
D0 S D1

37 Důchody - dovolená př.11/4.kap.
D0 S D1 1) posun poptávkové křivky 2) Nabízeno je větší množství za vyšší cenu

38 Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.12
Jaký vliv může mít film propagující sjezdové lyžování na křivky nabídky a poptávky po snowboardech a po sjezdových lyžích?

39 Lyže př.12/4.kap. snowboard p D0 D1 S lyže D1 D0 p S

40 Lyže př.12/4.kap. p S snowboard lyže p D0 D1 S D1 D0 Q´ 1)
posun poptávkové křivky S lyže D1 D0 p 1) posun poptávkové křivky S 2) nabízeno je větší množství za vyšší cenu

41 Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.13
Cena počítačových programů klesne. Jaký vliv to bude mít na křivky nabídky a poptávky po počítačích?

42 PC – cena programů př.13/4.kap.
D1 D0 PC p S

43 PC – cena programů př.13/4.kap.
D1 PC D0 1) poptávka po PC vroste PC a programy jsou komplementy p 2) vyšší poptávka může vést k posunu poptávkové křivky ušetřené peníze na programy mohou použít PC S 3) vyšší poptávka může vést k posunu nabídkové křivky

44 Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.14
Jak ovlivní zpřísnění povinného ručení automobilů křivky nabídky a poptávky po automobilech?

45 Zpřísnění povin.ručení př.15/4.kap.
D0 S auta D1

46 Zpřísnění povin.ručení př.15/4.kap.
D0 S auta D1 1) poptávka po autech klesne 2) Bude se prodávat méně za nižší cenu

47 Cena rajčat vzroste. Jak zareagují pěstitelé rajčat?
Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.15 Cena rajčat vzroste. Jak zareagují pěstitelé rajčat?

48 Cena rajčat vzroste př.15/4.kap.
rajčata p D0 budou nabízet více S

49 Cena rajčat vzroste př.15/4.kap.
D1 rajčata p D0 budou nabízet více S

50 Cena rajčat vzroste př.15/4.kap.
D1 rajčata p D0 při zachované poptávce S1 S0

51 Cena rajčat vzroste př.15/4.kap.
D1 rajčata p D0 nezměněné množství S1 S0 p1 p0

52 Cena rajčat vzroste př.15/4.kap.
rajčata p D0 budou nabízet více S p1 p0

53 Cena jahod klesne. Jak zareagují pěstitelé jahod?
Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.16 Cena jahod klesne. Jak zareagují pěstitelé jahod?

54 Cena jahod klesne př.16/4.kap.
D0 jahody při snížené ceně a zachované D0 budou chtít více vypěstovat aprodat S0 S1 p0 p1

55 Víc jahod než je poptávka př.16/4.kap.
jahody D0 p pokles ceny může vyvolat alternativní uplatnění S0 S1

56 Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.17
Na trhu je větší nabízené množství rajčat, než jaké je poptávané množství. Co se stane?

57 Víc rajčat než je poptávka př.17/4.kap.
rajčata D0 p vyvolá to pokles ceny alternativní uplatnění S

58 Víc rajčat než je poptávka př.17/4.kap.
rajčata D0 p vyvolá to pokles ceny alternativní uplatnění S

59 Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.18
Na trhu je menší nabízené množství okurek, než jaké je poptávané množství. Co se stane?

60 Méně okurek než je poptávka př.18/4.kap.
D0 okurky p vyvolá to nárůst ceny příští rok více S

61 Důvody pro posuv nabídkové křivky
růst ceny vstupů/nákladů, či neúroda vede k poklesu nabízeného množství a k posunu nabídkové křivky vlevo nahoru. Důvodem je snížení zásob vstupů. Při dané ceně se bude prodávat méně, resp. stejné množství se prodá za vyšší cenu. technologické inovace vedou k růstu nabízeného množství a k posunu nabídkové křivky vpravo dolu. Při dané ceně se bude prodávat více, resp. stejné množství se prodá za nižší cenu. kladný ekonomický zisk v daném odvětví způsobí vstupy dalších firem, takže se křivka nabídky posune vpravo dolu (v odvětvích, odkud odcházejí vlevo nahoru). růst ceny substitutu k danému statku vede k poklesu nabízeného množství statku a k posunu nabídkové křivky vlevo nahoru. Producenti raději začnou nabízet substitut než daný statek. růst ceny komplementu k danému statku vede k růstu nabízeného množství daného statku a k posunu nabídkové křivky vpravo dolu. Producenti očekávají, že daný statek bude potřeba ke komplementu.

62 Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.19
Počet výrobců kol se zvýší. Jaký to bude mít vliv na křivky nabídky a poptávky po jízdních kolech? Co se stane s cenou jízdních kol?

63 Počet výrobců kol se zvýší př.19/4.kap.
D0 nový výrobci kol p S0 S1

64 Počet výrobců kol se zvýší př.19/4.kap.
D0 nový výrobci kol p vyvolá to pokles ceny S0 posun nabídkové křivky S1 dochází ke vstupu do odvětví větší nabídka

65 Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.20
Technologický pokrok sníží náklady na výrobu počítačů. Jaký to bude mít vliv na křivky nabídky a poptávky po počítačích? Co se stane s cenou počítačů?

66 Pokrok ve výrobě PC př.20/4.kap.
D0 nižší náklady na PC p vyvolá to pokles ceny S0 posun nabídkové křivky S1 více se prodá

67 Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.21
Zvýší se ceny benzínu. Jaký to bude mít vliv na křivky nabídky a poptávky po autech? Co se (asi) stane s cenou aut?

68 Roste cena benzínu př.21/4.kap.
D0 Roste cena benzínu p budou dorovnávat komplement S1 posun nabídkové křivky S0 při stejné poptávce se prodá méně

69 Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.22
Cena železa se sníží. Jaký to bude mít vliv na křivky nabídky a poptávky po autech? Co se (asi) stane s cenou aut?

70 Nižší ceny Fe a auta př.22/4.kap.
D0 nižší ceny Fe p vyvolá to pokles ceny S0 posun nabídkové křivky S1 při stejné poptávce se více prodá

71 Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.23
V Argentině, což je významný producent obilí, dojde k neúrodě. Jaký to bude mít vliv na křivky nabídky a poptávky po obilí? Co se stane s cenou obilí?

72 Neúroda v Argentýně př.23/4.kap.
neúroda obilí p posun nabídkové křivky S1 vyvolá to růst ceny obilí S0 pokles nabízeného množství

73 Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.24
Vláda poskytne farmářům daňovou úlevu. Jaký to bude mít vliv na křivky nabídky a poptávky po zemědělských produktech? Co se stane s cenou zemědělských produktů?

74 Daňová úleva př.24/4.kap D0 p S0 S1 nižší daně farmářům
vyvolá více vstupů do odvětví S0 posun nabídkové křivky cena produktů klesne S1 při stejné poptávce se více prodá

75 Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.25
V příštích letech očekávají výrobci jízdních kol vysoké zisky. Jaký to bude mít vliv na křivky nabídky a poptávky po jízdních kolech?

76 Očekávání zisků př.25/4.kap
D0 zisky výrobců kol p vyvolá více vstupů do odvětví S0 posun nabídkové křivky cena klesne S1 při stejné poptávce se více prodá

77 Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.26
Co se stane s křivkami nabídky a poptávky po bramborách, pokud se jednak zvýší populace, a jednak bude objevena nová, výnosnější odrůda brambor?

78 Růst populace a nová odrůda brambor př.26/4.kap
dva vlivy D1 nárůst populace zvýší poptávku p D0 nová odrůda brambor posune křivku nabídky S0 posun nabídkové křivky S1 cena může zůstat i stejná množství vzroste

79 Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.27
Co se stane s křivkami nabídky a poptávky po jablkách, pokud se zjistí, že jablka působí preventivně proti nachlazení, a zároveň plíseň zničila 20 % jabloní?

80 Imunitní jablka a plíseň př.27/4.kap
dva vlivy D1 jablka působí proti nachlazení p D0 plíseň začala působit na úrodu jablek S1 posun nabídkové křivky S0 cena vzroste množství se může i nezměnit

81 Imunitní jablka a plíseň př.27/4.kap
dva vlivy D1 jablka působí proti nachlazení p D0 plíseň začala působit na úrodu jablek posun nabídkové křivky S1 S0 cena vzroste množství se může zvýšit

82 Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.28
Jak se změní křivky nabídky a poptávky po kukuřici, pokud dojde k poklesu ceny pšenice, a růstu cen hnojiv pro kukuřici?

83 Pšenice a hnojivo na kukuřici př.28/4.kap
kukuřice dva vlivy D0 klesá cena substituční pšenice p D1 roste cena vstupů (hnojiva) kukuřice S1 S0 cena se nemusí měnit množství poklesne

84 Pšenice a hnojivo na kukuřici př.28/4.kap
dva vlivy D0 klesá cena substituční pšenice p D1 roste cena vstupů (hnojiva) kukuřice S1 cena může narůst S0 množství poklesne

85 Pšenice a hnojivo na kukuřici př.28/4.kap
dva vlivy D0 klesá cena substituční pšenice p roste cena vstupů (hnojiva) kukuřice D1 S1 cena se může snížit S0 množství poklesne

86 Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.29
Pomůže vyšší daň z cigaret snížit spotřebu cigaret u nezletilých osob? A u dospělých osob? Pokuste se vysvětlit pomocí ekonomických termínů. Daň by mohla zdražit cigarety a to vyvolá tlak na sníženou spotřebu cigaret. To se ale často neděje neboť jde o návykovou látku, kupci si raději odepřou jinou byť nutnou spotřebu. Větší vliv může být na nezletilé.

87 Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.30
Vyrábíte ponožky s nulovým ekonomickým ziskem. Zjistíte, že výrobci rukavic dosahují kladného ekonomického zisku. Jak se zachováte? Pokud se tak zachová více lidí, jaký to bude mít vliv na křivky nabídky a poptávky po ponožkách a po rukavicích? Co se stane s cenou ponožek a rukavic? Co se stane s ekonomickým ziskem výrobců ponožek a výrobců rukavic?

88 Přesuny mezi odvětvími př.30/4.kap
vstup P0 P1 výstup rukavice ponožky Dojde k přesunu od ponožek do rukavic cena klesne cena roste zisk klesne zisk roste

89 Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.31
Vyrábíte soustruhy s nulovým ekonomickým ziskem. Zjistíte, že výrobci počítačů dosahují kladného ekonomického zisku. Začnete hned vyrábět počítače? Ano nebo ne? Zdůvodněte.

90 Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.31
Vyrábíte soustruhy s nulovým ekonomickým ziskem. Zjistíte, že výrobci počítačů dosahují kladného ekonomického zisku. Začnete hned vyrábět počítače? Ano nebo ne? Zdůvodněte. Vstup do odvětví PC není snadný od strojírenské výroby se podstatně liší.

91 Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.32
Proč si někteří zpěváci mohou za vystoupení účtovat vysoké ceny, a jiní zpěváci těchto vysokých cen nedosahují?

92 Cena zpěváka př.32/4.kap. D1 p D0 zpěváci vyvolá to nárůst ceny
Je zde mnohem větší poptávka než nabídka Je to záležitost vysoké poptávky. Ceněných zpěváků je málo

93 Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.33
Změna ceny z 10 na 15 PJ vyvolá pokles poptávaného množství z 30 na 20 kusů. Spočítejte elasticitu poptávky. Je poptávková křivka v daném úseku elastická nebo neelastická? Zdůvodněte.

94 Cenová elasticita Absolutně elastická křivka e = 
Změna ceny vede k nekonečně velké změně poptávaného či nabízeného množství. Elastická křivka e  1 Procentní změna ceny vede k vyšší než procentní změně poptávaného či nabízeného množství. Křivka s jednotkovou elasticitou e = 1 Procentní změna ceny vede právě k procentní změně poptávaného či nabízeného množství. Neelastická křivka e  1 Procentní změna ceny vede k menší než procentní změně poptávaného či nabízeného množství. Absolutně neelastická křivka e = 0 Procentní změna ceny nevede k žádné změně množství.

95 Cenová elasticita 1 p 1

96 Cenová elasticita př.33/4.kap.
Absolutně elastická křivka e =  Změna ceny vede k nekonečně velké změně poptávaného či nabízeného množství. Elastická křivka e  1 Procentní změna ceny vede k vyšší než procentní změně poptávaného či nabízeného množství. Křivka s jednotkovou elasticitou e = 1 Procentní změna ceny vede právě k procentní změně poptávaného či nabízeného množství. Neelastická křivka e  1 Procentní změna ceny vede k menší než procentní změně poptávaného či nabízeného množství. Absolutně neelastická křivka e = 0 Procentní změna ceny nevede k žádné změně množství. Q´2 = 20 Q´1 = 30 P2 = 15 PJ P1 = 10 PJ e = (10/50):(5/25)=1 jednotková elasticita Elasticita je na rozhraní

97 Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.34
Změna ceny z 10 na 15 PJ vyvolá pokles poptávaného množství z 50 na 45 kusů. Spočítejte elasticitu poptávky. Je poptávková křivka v daném úseku elastická nebo neelastická? Zdůvodněte.

98 Cenová elasticita př.33/4.kap.
Absolutně elastická křivka e =  Změna ceny vede k nekonečně velké změně poptávaného či nabízeného množství. Elastická křivka e  1 Procentní změna ceny vede k vyšší než procentní změně poptávaného či nabízeného množství. Křivka s jednotkovou elasticitou e = 1 Procentní změna ceny vede právě k procentní změně poptávaného či nabízeného množství. Neelastická křivka e  1 Procentní změna ceny vede k menší než procentní změně poptávaného či nabízeného množství. Absolutně neelastická křivka e = 0 Procentní změna ceny nevede k žádné změně množství. Q´2 = 45 Q´1 = 50 P2 = 15 PJ P1 = 10 PJ e = (5/95):(5/25)=3,8 elasticita je  1 Křivka je elastická

99 Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.35
Která křivka poptávky bude více elastická a) po chlebu nebo po kaviáru, b) po povinných učebnicích nebo po dobrodružných románech?

100 Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.35
Která křivka poptávky bude více elastická a) po chlebu nebo po kaviáru, b) po povinných učebnicích nebo po dobrodružných románech? Chléb je nezbytný, proto málo elastická. Kaviár je zbytný, proto hodně elastická. Učebnice nezbytné, proto málo elastická. Dobrodružné romány jsou zbytné, proto hodně elastická.

101 Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.36
Která křivka nabídky bude více elastická a) učitelů českého jazyka nebo učitelů francouzštiny, b) obuvnictví nebo produkce výtahů? Zdůvodněte.

102 Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.36
Která křivka nabídky bude více elastická a) učitelů českého jazyka nebo učitelů francouzštiny, b) obuvnictví nebo produkce výtahů? Zdůvodněte. Učitel češtiny – menší omezení vstupu, proto hodně elastická. Uč. francouzštiny - větší omezení vstupu, proto méně elastická. Výtahy – vysoké náklady na vstup do odvětví, proto málo elastická. Obuvnictví - nízké náklady na vstup, proto hodně elastická.

103 Cenová elasticita 1 p 1

104 Cenová elasticita 1 1

105 „Cenová elasticita“ př.33/4.kap. vliv množství vliv cen

106 Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.37
Proč je v krátkém období poptávková i nabídková křivka méně elastická než v dlouhém období?

107 Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.37
Proč je v krátkém období poptávková i nabídková křivka méně elastická než v dlouhém období? Krátké období je spojeno s malými změnami množství. Cena se mění snáze. Poptávková: v krátkém období je změna preferencí většinou menší. Nabídková: v krátkém není dost vhodných VF, které by při růstu cen zajistily větší rozšíření výroby. Při snížení cen se nemusí hned vyplatit měnit výrobu.

108 Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.38
Křivka poptávky po počítačích se posune doprava nahoru. Vzroste více cena nebo poptávané množství? Zdůvodněte.

109 Vyvolá to nárůst ceny nebo množství ?
Poptávka po PC př.38/4.kap. Poptávková křivka se posune D1 p Vyvolá to nárůst ceny nebo množství ? D0

110 Vyvolá to nárůst ceny nebo množství ?
Poptávka po PC př.38/4.kap. Poptávková křivka se posune D1 p Vyvolá to nárůst ceny nebo množství ? D0

111 Vyvolá to nárůst ceny nebo množství ?
Poptávka po PC př.38/4.kap. Poptávková křivka se posune D1 p Vyvolá to nárůst ceny nebo množství ? D0

112 Vyvolá to nárůst ceny nebo množství ?
Poptávka po PC př.38/4.kap. Poptávková křivka se posune D1 p Vyvolá to nárůst ceny nebo množství ? D0 neelastická elastická

113 Vyvolá to nárůst ceny nebo množství ?
Poptávka po PC př.38/4.kap. Poptávková křivka se posune D1 p Vyvolá to nárůst ceny nebo množství ? D0 neelastická elastická

114 Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.39
Křivka poptávky po doučování vysokoškolské matematiky se, při důrazu poptávajících na velký důraz na srozumitelnost výuky, posune doprava nahoru. Vzroste více cena nebo poptávané množství? Zdůvodněte.

115 Poptávka po douč.VŠ mat. př.39/4.kap.
Poptávková křivka se posune D1 p Vyvolá to nárůst ceny nebo množství ? D0 neelastická elastická

116 Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.40
Sestrojte poptávkové křivky o tvaru přímky, které mají následující rovnice: P = 40 – 0,4.Q´ b) P = 40 – 10.Q´ c) P = 40 – Q´.

117 Poptávkové křivky př.40/4.kap.

118 Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.41
Sestrojte nabídkovou křivku o tvaru přímky, která má rovnici: P = 5 + 0,5.Q´ Dále sestrojte nabídkové křivky o tvaru přímky, jež mají rovnice: a) P = Q´ b) P = 5 + Q´

119 Nabídkové křivky př.41/4.kap.

120 Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.42
Můžete uvést příklady vývoje tržního mechanismu z historie? Např. spojené s redukcí transakčních nákladů na směnu. Která oblast tržního mechanismu se nejvíce vyvíjí v současné době?

121 Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.42
Můžete uvést příklady vývoje tržního mechanismu z historie? Např. spojené s redukcí transakčních nákladů na směnu. Která oblast tržního mechanismu se nejvíce vyvíjí v současné době? Peníze, Reguluš, burza, kapitálový trh, dematearizované akcie, trh práce, trh železniční dopravy, trh výroby a rozvodu energií apod.

122 Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.43
Uveďte příklad statku, který v současné době není v ČR poskytován prostřednictvím trhu. Má tato skutečnost nějaké vedlejší negativní důsledky?

123 Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.43
Uveďte příklad statku, který v současné době není v ČR poskytován prostřednictvím trhu. Má tato skutečnost nějaké vedlejší negativní důsledky? Na trhu nejsou veřejné statky (maják, veřejné osvětlení, návštěva lesa) Plně dělitelné statky – nutná veřejná volba či dohoda. Na trhu není to co je v šedé a černé ekonomice.

124 Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.44
Zjistěte, co říkali o trhu různí myslitelé (např. Aristoteles, Tomáš Aquinský, Adam Smith, Karel Marx, John Keynes, F. A. Hayek).

125 Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.44
Zjistěte, co říkali o trhu různí myslitelé (např. Aristoteles, Tomáš Aquinský, Adam Smith, Karel Marx, John Keynes, F. A. Hayek). Aristoteles: Na trhu se obchodují pouze přebytky naturálního hospodářství. Tomáš Akvinský: Podstatou jeho učení je teorie o spravedlivé ceně. Úrok Adam Smith: Hloubka dělby práce a trh. Neviditelná ruka trhu. Karel Marx: Kritizuje tržní hospodářství. Jednofaktorová tvorb. hodnoty Johan Keynes: Neviditelná ruka trhu nahrazena viditelnou rukou státu. Trh ekonomiky nepracuje ideálně - proto státní intervence. F. A. Hayek: Neoliberalista. Velký teoretik tržního systému. Trhy neustále hledají rovnováhu.

126 Uveďte příklady odvětví, která se v praxi blíží dokonalé konkurenci.
Otázky a příklady kap.5, str. xxx; př.1 Uveďte příklady odvětví, která se v praxi blíží dokonalé konkurenci.

127 Otázky a příklady kap.5, str. xxx; př.1
Uveďte příklady odvětví, která se v praxi blíží dokonalé konkurenci. pekařství, mléko, pšenice, vepřové maso, Kátmánd

128 Otázky a příklady kap.4, str. 135; př.45
Mějme následující údaje firmy v dokonalé konkurenci (v PJ). Pro jednotlivá množství spočítejte následující hodnoty: TR, MR, AR, VC, TC, AC, AVC, AFC, EP, EP/Q´. Najděte bod optima firmy. Bude v bodě optima firmy mít firma kladný nebo záporný ekonomický zisk na jednotku?  

129 Optimum firmy př.2/5.kap. 1 2 3 4 Q´ P TR MR AC 10 20 -10 8 18 28 14 9
MC FC TR MR AR VC TC AC AVC AFC EP EP/Q´ 1 10 20 -10 2 8 18 28 14 9 5 -8 -4 3 6 30 24 34 11,3 3,33 -1,33 4 40 38 9,5 7 2,5 0,5 50 60 44 7,33 5,67 1,67 16 2,667 70 7,14 5,71 1,43 2,857 80 48 58 7,25 1,25 22 2,75 90 68 7,56 6,44 1,11 2,444 12 100

130 Optimum firmy př.2/5.kap. Q´ P TR MR AC 1 10 20 -10 2 8 18 28 14 9 5
MC FC TR MR AR VC TC AC AVC AFC EP EP/Q´ 1 10 20 -10 2 8 18 28 14 9 5 -8 -4 3 6 30 24 34 11,3 3,33 -1,33 4 40 38 9,5 7 2,5 0,5 50 60 44 7,33 5,67 1,67 16 2,667 70 7,14 5,71 1,43 2,857 80 48 58 7,25 1,25 22 2,75 90 68 7,56 6,44 1,11 2,444 12 100

131 Děkuji za pozornost. Jiří Mihola jiri.mihola@quick.cz www.median-os.cz
Teoretický seminář VŠFS Jiří Mihola Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Poptávka, nabídka a tržní rovnováha"

Podobné prezentace


Reklamy Google