Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obhajoba 4. 5. od 10 do 15 h U44 č. 215 Každý projekt = 10 min prezentace + 10 min. diskuse Projekty MARSL.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obhajoba 4. 5. od 10 do 15 h U44 č. 215 Každý projekt = 10 min prezentace + 10 min. diskuse Projekty MARSL."— Transkript prezentace:

1 Obhajoba 4. 5. od 10 do 15 h U44 č. 215 Každý projekt = 10 min prezentace + 10 min. diskuse Projekty MARSL

2 Dílčí úkoly ze seminářů – ve složce: Úvodní strana: název, logo, p ř edm ě t podnikání, složení týmu Vliv vlastností služeb na tu „vaši“ MIS – jednotlivé subsystémy + MAV plán Prémie? Poslání (+ jeho cílové skupiny), vize, p ř íp. cíle Cílové skupiny SWOT + kauzální p ř ístup k ní Prvky – krizový plán Cena – metoda, strategie, taktiky Komunika č ní plán

3 + z poslední hodiny: Personální politika Procesy – možnosti p ř ekonání výkyv ů na stran ě poptávky i nabídky Materiální prost ř edí + d ů vody volby

4 Prozatímní nejčastější chyby: Nekonkrétnost, objektivita Konkuren č ní analýza Poslání, strategie – č asto chybí, produktov ě orientovány

5 Jak nachystat prezentaci? Komisa ř i budou potenciálními investory, p ř i č emž po nich chcete úvodní investici do komunika č ní kampan ě. Je t ř eba p ř ichystat jedine č nou prezentaci vaší služby + plán komunikace + samoz ř ejm ě argumenty, pro č byste investici m ě li dostat práv ě vy

6 Co bude hodnoceno? Nápad (originalita, i vzhledem k akceschopnosti) služby i komunikace Výb ě r komunika č ních nástroj ů P ř edpokládané napln ě ní cíl ů kampan ě Rozpo č tový rámec (efektivity) komunikace Timing

7 Co odevzdáváte 4. 5.? Složku s pracovní i „uhlazenou“ formou práce Prezentaci + práci na CD

8 NA VAŠE SKV Ě LÉ PREZENTACE!! Těším se (společně s komisaři)


Stáhnout ppt "Obhajoba 4. 5. od 10 do 15 h U44 č. 215 Každý projekt = 10 min prezentace + 10 min. diskuse Projekty MARSL."

Podobné prezentace


Reklamy Google