Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RNDr. Jana Sýkorová SOŠ a SOU technické, Třemošnice, Sportovní 322.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RNDr. Jana Sýkorová SOŠ a SOU technické, Třemošnice, Sportovní 322."— Transkript prezentace:

1 RNDr. Jana Sýkorová SOŠ a SOU technické, Třemošnice, Sportovní 322

2 14.4.20152 Zvýšení kvality činností školy se promítne nejenom do spokojenosti studentů, učitelů či rodičů, ale i do vývoje celé naší společnosti Zvýšení kvality činností školy se promítne nejenom do spokojenosti studentů, učitelů či rodičů, ale i do vývoje celé naší společnosti. Motto

3 14.4.20153 Přínosy aplikace modelu CAF systematická komplexní analýza, zaměřená na růst školy dialog srovnání s jinými školami cesta k Národní ceně České republiky za jakost

4 14.4.20154 Struktura a kritéria

5 Struktura kritérií

6 14.4.20156 Postup při zavádění a uplatňování CAF Rozhodnutí vedení školy Informační kampaň Proškolení dvou zaměstnanců Sestavení pracovního týmu Proškolení pracovního týmu externím konzultantem Realizace Sebehodnotící zpráva Využití zjištěných výsledků

7 14.4.20157 Hodnocení Škála 0-5 bodů Alternativní škála 0-100 bodů (2002)

8 14.4.20158 Hodnocení

9 9 Hodnocení

10 10 1.kritérium - Vedení kritérium - Vedeníkritérium - Vedení 1.1. Nasměrování organizace vypracováním jejího poslání, vize a hodnot 1.2. Vytvoření, zavedení a rozvíjení systému pro řízení organizace, výkonnosti a změn 1.3. Motivování a podpora pracovníků v organizaci a vedení příkladem 1.4. Řízení vztahu s politiky a jinými zainteresovanými stranami.

11 14.4.201511 2.kritérium - Strategie a plánování kritérium - Strategie a plánováníkritérium - Strategie a plánování 2.1. Shromažďování informací o současných a budoucích potřebách zainteresovaných stran 2.2. Vypracování, přezkoumání a aktualizování strategie a plánování s ohledem na potřeby zainteresovaných stran a dostupné zdroje 2.3. Uplatňování strategie a plánování v rámci celé organizace. 2.4. Plánování, uplatňování a přezkoumávání modernizace a inovace

12 14.4.201512 3.kritérium - Pracovníci kritérium - Pracovnícikritérium - Pracovníci 3.1. Transparentní plánování, řízení a zlepšování lidských zdrojů s ohledem na strategii a plánování 3.2. Zjišťování, rozvíjení a využívání kompetencí zaměstnanců a slaďování cílů jednotlivců s cíli organizace 3.3. Zapojování zaměstnanců rozvíjením otevřeného dialogu a udělováním pravomocí.

13 14.4.201513 4.kritérium – Partnerství a zdroje kritérium – Partnerství a zdrojekritérium – Partnerství a zdroje 4.1. Rozvíjení a uplatňování klíčových partnerských vztahů 4.2. Rozvíjení a uplatňování partnerství se zákazníky 4.3. Řízení financí 4.4. Řízení informací a znalostí 4.5. Řízení technologií 4.6. Řízení prostředků a zařízení

14 14.4.201514 5.kritérium - Procesy kritérium - Procesykritérium - Procesy 5.1. Soustavné identifikování, navrhování, řízení a zlepšování procesů 5.2. Rozvíjení a poskytování služeb a produktu orientovaných na zákazníka 5.3. Inovování procesů zapojením zákazníků

15 14.4.201515 6.kritérium – Zákazníci - výsledky kritérium – Zákazníci - výsledkykritérium – Zákazníci - výsledky 6.1. Výsledky měření spokojenosti zákazníků 6.2. Ukazatele měření orientovaných na zákazníka

16 14.4.201516 7.kritérium – Pracovníci - výsledky kritérium – Pracovníci - výsledkykritérium – Pracovníci - výsledky Výsledky měření spokojenosti pracovníků a motivace Ukazatele výsledků školy ve vztahu k pracovníkům

17 14.4.201517 8.kritérium – Společnost - výsledky kritérium – Společnost - výsledkykritérium – Společnost - výsledky 8.1. Výsledky společenských měření vnímaných zainteresovanými stranami 8.2. Ukazatele společenské výkonnosti stanovené organizací

18 14.4.201518 9.kritérium – Klíčové výsledky činností a výkonností kritérium – Klíčové výsledky činností a výkonnostíkritérium – Klíčové výsledky činností a výkonností 9.1. Externí výsledky: výstupy a výsledky ve srovnání s cíli 9.2. Interní výsledky

19 14.4.201519 Sebehodnocení týmem Shromažďování důkazů Připravit komentář Hodnocení je založeno na konsensu Definice silných stránek a příležitostí Akční plán zlepšování

20 14.4.201520 Struktura sebehodnotící zprávy Stručné přestavení školy Stručné představení CAF týmu Popis zvoleného postupu a způsobu sebehodnocení Formulář s bodovým a slovním hodnocením

21 14.4.201521 Akční plán zlepšování Předmět zlepšování definice předmětu zlepšování, včetně popisu očekávaných vlivů Definování vlastníka zlepšovací činnosti jmenování osoby odpovědné za zlepšení identifikované činnosti Cíl zlepšování popis cílů, které chce školy dosáhnout (forma měřitelných výsledků Postupy popis obsahu zlepšování formou různých pracovních úkolů a průběhu práce, včetně definování způsobu informování pracovníků školy a způsob začlenění do běžného pracovního dne Vyhodnocení průběhu a výsledku

22 14.4.201522 Plnění akčního plánu Zásadní krok v procesu implementace modelu CAF Neustálý rozvoj plánu zlepšování Druhé kolo sebehodnocení Vlastní tým Externí odborník

23 14.4.201523 Proč CAF? Kvantifikace abstraktních veličin Algoritmizace Průkaznost hodnocení Význam pro rozvoj školy

24 Děkuji za pozornost j.sykorova@sos-tremosnice.cz


Stáhnout ppt "RNDr. Jana Sýkorová SOŠ a SOU technické, Třemošnice, Sportovní 322."

Podobné prezentace


Reklamy Google