Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RNDr. Jana Sýkorová SOŠ a SOU technické, Třemošnice, Sportovní 322

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RNDr. Jana Sýkorová SOŠ a SOU technické, Třemošnice, Sportovní 322"— Transkript prezentace:

1 RNDr. Jana Sýkorová SOŠ a SOU technické, Třemošnice, Sportovní 322

2 Motto Zvýšení kvality činností školy se promítne nejenom do spokojenosti studentů, učitelů či rodičů, ale i do vývoje celé naší společnosti Zvýšení kvality činností školy se promítne nejenom do spokojenosti studentů, učitelů či rodičů, ale i do vývoje celé naší společnosti.

3 Přínosy aplikace modelu CAF
systematická komplexní analýza, zaměřená na růst školy dialog srovnání s jinými školami cesta k Národní ceně České republiky za jakost

4 Struktura a kritéria

5 Struktura kritérií

6 Postup při zavádění a uplatňování CAF
Rozhodnutí vedení školy Informační kampaň Proškolení dvou zaměstnanců Sestavení pracovního týmu Proškolení pracovního týmu externím konzultantem Realizace Sebehodnotící zpráva Využití zjištěných výsledků

7 Hodnocení Škála 0-5 bodů Alternativní škála 0-100 bodů (2002)

8 Hodnocení PLAN plánuj DO realizuj ACT reaguj CHECK zkontroluj 11-30
31-50 ACT reaguj CHECK zkontroluj 51-70 71-90

9 Hodnocení PCDA

10 kritérium - Vedení 1.1. Nasměrování organizace vypracováním jejího poslání, vize a hodnot 1.2. Vytvoření, zavedení a rozvíjení systému pro řízení organizace, výkonnosti a změn 1.3. Motivování a podpora pracovníků v organizaci a vedení příkladem 1.4. Řízení vztahu s politiky a jinými zainteresovanými stranami.

11 kritérium - Strategie a plánování
2.1. Shromažďování informací o současných a budoucích potřebách zainteresovaných stran 2.2. Vypracování, přezkoumání a aktualizování strategie a plánování s ohledem na potřeby zainteresovaných stran a dostupné zdroje 2.3. Uplatňování strategie a plánování v rámci celé organizace. 2.4. Plánování, uplatňování a přezkoumávání modernizace a inovace

12 kritérium - Pracovníci
3.1. Transparentní plánování, řízení a zlepšování lidských zdrojů s ohledem na strategii a plánování 3.2. Zjišťování, rozvíjení a využívání kompetencí zaměstnanců a slaďování cílů jednotlivců s cíli organizace 3.3. Zapojování zaměstnanců rozvíjením otevřeného dialogu a udělováním pravomocí.

13 kritérium – Partnerství a zdroje
4.1. Rozvíjení a uplatňování klíčových partnerských vztahů 4.2. Rozvíjení a uplatňování partnerství se zákazníky 4.3. Řízení financí 4.4. Řízení informací a znalostí 4.5. Řízení technologií 4.6. Řízení prostředků a zařízení

14 kritérium - Procesy 5.1. Soustavné identifikování, navrhování, řízení a zlepšování procesů 5.2. Rozvíjení a poskytování služeb a produktu orientovaných na zákazníka 5.3. Inovování procesů zapojením zákazníků

15 kritérium – Zákazníci - výsledky
6.1. Výsledky měření spokojenosti zákazníků 6.2. Ukazatele měření orientovaných na zákazníka

16 kritérium – Pracovníci - výsledky
Výsledky měření spokojenosti pracovníků a motivace Ukazatele výsledků školy ve vztahu k pracovníkům

17 kritérium – Společnost - výsledky
8.1. Výsledky společenských měření vnímaných zainteresovanými stranami 8.2. Ukazatele společenské výkonnosti stanovené organizací

18 kritérium – Klíčové výsledky činností a výkonností
9.1. Externí výsledky: výstupy a výsledky ve srovnání s cíli 9.2. Interní výsledky

19 Sebehodnocení týmem Shromažďování důkazů Připravit komentář
Hodnocení je založeno na konsensu Definice silných stránek a příležitostí Akční plán zlepšování

20 Struktura sebehodnotící zprávy
Stručné přestavení školy Stručné představení CAF týmu Popis zvoleného postupu a způsobu sebehodnocení Formulář s bodovým a slovním hodnocením

21 Akční plán zlepšování Předmět zlepšování
definice předmětu zlepšování, včetně popisu očekávaných vlivů Definování vlastníka zlepšovací činnosti jmenování osoby odpovědné za zlepšení identifikované činnosti Cíl zlepšování popis cílů, které chce školy dosáhnout (forma měřitelných výsledků Postupy popis obsahu zlepšování formou různých pracovních úkolů a průběhu práce, včetně definování způsobu informování pracovníků školy a způsob začlenění do běžného pracovního dne Vyhodnocení průběhu a výsledku

22 Plnění akčního plánu Zásadní krok v procesu implementace modelu CAF
Neustálý rozvoj plánu zlepšování Druhé kolo sebehodnocení Vlastní tým Externí odborník

23 Proč CAF? Kvantifikace abstraktních veličin Algoritmizace
Průkaznost hodnocení Význam pro rozvoj školy

24 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "RNDr. Jana Sýkorová SOŠ a SOU technické, Třemošnice, Sportovní 322"

Podobné prezentace


Reklamy Google