Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Management veřejné správy 5RE901 Teorie a management veřejné správy Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Management veřejné správy 5RE901 Teorie a management veřejné správy Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu:"— Transkript prezentace:

1 Management veřejné správy 5RE901 Teorie a management veřejné správy Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

2 Management veřejné správy Management – systém, metody a nástroje řízení daného subjektu placenými zaměstnanci – odborníky (manažery). Vznik v soukromém sektoru. Omezení a problémy přenášení podnikových metod řízení do sektoru veřejného. Multidisciplánrní charakter.

3 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Vybrané přístupy New Public Management (NPM) - Vznik a aplikace 80.a 90. léta, - Reakce na procesy liberalizace, decentralizace a deregulace. - Principy: decentralizace, efektivita a výkonnost, konkurence, debyrokratizace, hospodárnost („štíhlost“), inovace, motivace lidských zdrojů, pružnost, orientace na „zákazníky“, kontrola kvality, přebírání manažerských metod od soukromého sektoru, spolupráce veřejného a soukromého sektoru, eGovernment.

4 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Vybrané přístupy Good Governance (dobrá veřejná správa) -Vznik na přelomu tisíciletí. -Návaznost na NPM. -Principy: kvalitní a srozumitelná legislativa (právní jistoty), kvalita organizace a řízení, rovnoprávnost a nestrannost, participace a spolupráce, přiměřená doba reakce, transparentnost, proporcionalita, nastavení cílů a jejich hodnocení, optimalizace a kontrola.

5 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Vybrané přístupy Smart Administration (chytrá veřejná správa) -Důsledek integračních procesů EU a její kohezní politky. -Poprvé v EU na období 2007 – 2013 -V ČR „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby“ – schváleno usnesením vlády ČR č.757/2007 do roku 2015). -Principy: efektivita, transparentnost a hospodárnost, služba občanům, deregulace a debyrokratizace, stabilizace územní veřejné správy (zahájení procesní a organizační analýzy), eGovernment.

6 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Cíle, zdroje, nástroje a techniky managementu Cílem - prvek vědomé lidské činnosti, anticipující optimální výsledek. Zdroj - prvek systému, z něhož vycházejí prostředky k činnosti. Nástroj - prostředek dosahování cílů. Technika - forma či způsob využití nástrojů. Metoda - souhrn postupů využití nástrojů a technik.

7 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Vybrané metody managementu Strategická analýza a plánování (strategické plánování): -vize -mise -průzkum území -analýzy (externí i interní) -SWOT -strategie -akční plány -monitoring a scanning

8 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Vybrané metody managementu Balance Scorecard (BSC): -Rozhodnutí o BSC -Revize stávajcích dokumentů -Ukazatele -Metody -Strategická mapa -Rozkládání na nižší úrovně řízení -Měření a jejich hodnocení -Stimulace -Plán opatření -Vyhodnocení a úpravy

9 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Další vybrané metody Metody zvyšování výkonnosti – např. benchmarking, CAF, benchlearning, EFQM. Metody hodnocení projektů – např. CEA, CMA, CUA, CBA apod. Metody hodnocení kvality – ISO normy, TQM, ale také EFQM, či CAF apod..

10 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Nástroje managementu veřejné správy Velké množství členění, např.: Ekonomické –Finanční prostředky (rozpočet) –Majetek Administrativní, vč. nástrojů racionalizačních a metodických jako jsou programy rozvoje, informační systémy, organizace úřadu apod. Spolupráce a participace

11 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Aktéři, participanti, programování Orgány veřejné správy –volení zástupci –zaměstnanci Externí odborníci Veřejnost –organizovaná (sdružení, politické strany…) –jednotlivci, rodiny (sociologické průzkumy) Soukromý sektor –ziskový (významní zamaěsntavatelé, komory…) –neziskový (nadace, OPS apod.)

12 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Programy rozvoje V oblasti územní samosprávy (obce, kraje) Komplexní a dlouhodobý charakter Horizontální a vertikální návaznost na dokumenty jiných subjektů Potřeba podpůrných dokumentů (akčních plánů): –průřezového charakteru (např. územní plány, investiční programy), –odvětvového charakteru (např. bytová politika, koncepce rozvoje školství)

13 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Personální a organizační management Personální management –personální systémy –státní služba a etický kodex –vzdělávání –motivace (vč. protikorupčního prostředí) Organizace úřadu –stanovení cílů a úkolů –přiřazení úkolů funkcím, oddělením a odborům –zajištění materiálními, finančními a informačními zdroji

14 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Finanční management Princip 3E – hospodárnost, efektivnost, účelnost Řízení a hodnocení rizik Controlling a reporting Sestavování rozpočtu nabídkové x poptávkové Transparentnost a veřejná kontrola Dlouhodobost výhledu

15 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Informační management eGovernment: G2G („obíhá dokument nikoliv občan“, registry) C2G a G2C (např. portály, elektronické podatelny, czechpointy) B2G a G2B (např. datové schránky, daňová přiznání, veřejné zakázky) také C2C, B2C a C2B a B2B

16 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Management veřejné správy 5RE901 Teorie a management veřejné správy Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google