Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metody Finančního řízení firmy Tomáš Sobotka A09B0008PMAB.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metody Finančního řízení firmy Tomáš Sobotka A09B0008PMAB."— Transkript prezentace:

1 Metody Finančního řízení firmy Tomáš Sobotka sobotkaster@gmail.com A09B0008PMAB

2 I. Úvod do Finančního řízení Charakteristika: Charakteristika: „Nejde pouze o řízení finančních útvarů firmy, ale z hlediska finanční politiky o aktivní ovlivňování všech organizačních jednotek, komplexní činnosti organizace“ (L. Matějka, MAB 2010)„Nejde pouze o řízení finančních útvarů firmy, ale z hlediska finanční politiky o aktivní ovlivňování všech organizačních jednotek, komplexní činnosti organizace“ (L. Matějka, MAB 2010) Finanční řízení by mělo být pružné – musí reagovat na jednotlivé dílčí změny na trhu (změna poptávky, konkurenční boj…)=vnější zásahy a zároveň řídit vnitřní vlivy subjektuFinanční řízení by mělo být pružné – musí reagovat na jednotlivé dílčí změny na trhu (změna poptávky, konkurenční boj…)=vnější zásahy a zároveň řídit vnitřní vlivy subjektu

3 Cíle: Cíle: Zajistit dobrou likviditu firmyZajistit dobrou likviditu firmy Včasné plnění finančních závazkůVčasné plnění finančních závazků Vytvářet ziskVytvářet zisk I. Úvod do Finančního řízení

4 Jak dosáhnout uvedených cílů? Jak dosáhnout uvedených cílů? Dobrý přehled o vnitřní / vnější situaci firmy (znalost fin. výkazů, rozdělení trhu…)Dobrý přehled o vnitřní / vnější situaci firmy (znalost fin. výkazů, rozdělení trhu…) Použití vhodných metod pro analýzu dané situace (provedení výpočtu fin. ukazatelů z firemních výkazů, testy likvidity…)Použití vhodných metod pro analýzu dané situace (provedení výpočtu fin. ukazatelů z firemních výkazů, testy likvidity…) Navrhnutí strategie na základě finanční analýzyNavrhnutí strategie na základě finanční analýzy I. Úvod do Finančního řízení

5 Ze zdrojů (např.: interní výkazy) hodnotí současný stav podniku a snaží se odhadnout možný budoucí stav Ze zdrojů (např.: interní výkazy) hodnotí současný stav podniku a snaží se odhadnout možný budoucí stav Posouzení tzv. Finančního zdraví firmy Posouzení tzv. Finančního zdraví firmy Nalézt slabé stránky (hrozby,…) a silné stránky (know-how,…) hospodářské situace Nalézt slabé stránky (hrozby,…) a silné stránky (know-how,…) hospodářské situace Metody Finančního řízení II. Finanční analýza

6 Postup: Postup: 1.Výpočet poměrových ukazatelů (EBIT, NI, NOPAT…) 2.Srovnání ukazatelů s oborovými průměry ( viz http://www.mpo.cz/cz/ministr-a-ministerstvo/ebita/ ) http://www.mpo.cz/cz/ministr-a-ministerstvo/ebita/ 3.Hodnocení vypočtených ukazatelů v závislosti na čase (analýza časových řad) 4.Analyzování vzájemných vztahů mezi ukazateli (Du Pont – pyramida) 5.Zjištění silných a slabých stránek hospodářské situace ve firmě ( SWOT- analýza) Metody Finančního řízení II. Finanční analýza

7 Obdobně jako ve fin. analýze, i zde vycházíme z interních zdrojů (rozvaha, výsledovka…) Obdobně jako ve fin. analýze, i zde vycházíme z interních zdrojů (rozvaha, výsledovka…) Controlling je činnost, která zkoumá: Controlling je činnost, která zkoumá: 1.Co „vytváří“ vypočtené ukazatele 2.Zda se plní strategický plán (co má vliv na jeho (ne)plnění) Metody Finančního řízení III. Controlling

8 Metody controllingu: Metody controllingu: Analýza ABC – produkty se rozdělí do 3 kategorií:Analýza ABC – produkty se rozdělí do 3 kategorií: Skupina A – s 5% náklady vytváří 75% výnosů Skupina A – s 5% náklady vytváří 75% výnosů Skupina B – s 20% náklady vytváří 20% výnosů Skupina B – s 20% náklady vytváří 20% výnosů Skupina C – 75% nákladů vytváří 5% výnosů Skupina C – 75% nákladů vytváří 5% výnosů Je třeba se více zaměřit na produkty skupin A, B Je třeba se více zaměřit na produkty skupin A, B Obdobně lze tuto metodu provést i pro použitý materiál, lidské zdroje, technologické zázemí… Obdobně lze tuto metodu provést i pro použitý materiál, lidské zdroje, technologické zázemí… Metody Finančního řízení III. Controlling

9 Úzce souvisí s Controllingem Úzce souvisí s Controllingem Nevycházíme přímo z výkazů, nýbrž z finanční analýzy a operativního controllingu Nevycházíme přímo z výkazů, nýbrž z finanční analýzy a operativního controllingu Snažíme se predikovat budoucí stav, chování konkurence, vývoj jednotlivých ukazatelů Snažíme se predikovat budoucí stav, chování konkurence, vývoj jednotlivých ukazatelů Výsledek: tvorba hospodářské taktiky a strategie Výsledek: tvorba hospodářské taktiky a strategie Metody Finančního řízení IV. Plánování

10 Metody: Metody: Analitické (regresní, korelační analýza, interpolace ziskové funkce …)Analitické (regresní, korelační analýza, interpolace ziskové funkce …) Brainstorming (spontánní řešení různorodých problémů)Brainstorming (spontánní řešení různorodých problémů) Strategické hry (modelování chování konkurence, vývoj cen vstupů…)Strategické hry (modelování chování konkurence, vývoj cen vstupů…) Metody Finančního řízení IV. Plánování

11 V. Shrnutí a dodatky Výše uvedené metody se často uvádí pod jedním pojmem – Controllingový management (řízení) firmy Výše uvedené metody se často uvádí pod jedním pojmem – Controllingový management (řízení) firmy Pro úspěšné finanční řízení je třeba sloučit zmíněné principy– plně fungují pouze v symbióze Pro úspěšné finanční řízení je třeba sloučit zmíněné principy– plně fungují pouze v symbióze Controllingová část (ad III.) se mnohdy out-sourcuje Controllingová část (ad III.) se mnohdy out-sourcuje

12 Použité zdroje: 1. Přednáška pana L. Matějky v předmětu MAB 2. Soubor textů k předmětu FIA – Pavel Nový 3. http://en.wikipedia.org http://en.wikipedia.org 4. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi; Růčková P. 5. http://halek.info Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Metody Finančního řízení firmy Tomáš Sobotka A09B0008PMAB."

Podobné prezentace


Reklamy Google