Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí. Název prezentace TIME (tréninkové, inovační a edukační týmy škol poskytujících střední odborné vzdělání) projekt.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí. Název prezentace TIME (tréninkové, inovační a edukační týmy škol poskytujících střední odborné vzdělání) projekt."— Transkript prezentace:

1 Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí

2 Název prezentace TIME (tréninkové, inovační a edukační týmy škol poskytujících střední odborné vzdělání) projekt je zaměřen na nastavení podmínek systematického odborně a profesně orientovaného vzdělávání středoškolských odborných učitelů cílem projektu je podpořit spolupráci škol a zaměstnavatelů při tvorbě a realizaci modulů DVPP a metodik na podporu odborného vzdělávání probíhá formou moderně a sebezkušenostně zaměřených kurzů a praktických modulů

3 Realizační tým pedagogických pracovníků zapojených do projektu TIME Ing. Dáša Mičkalová Ing. Marie Rešlová Ing. Věra Šťastná Mgr. Bronislava Závodná Název prezentace Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí

4 Lektoři modulů: Martin Hrabec Ing. Michal Pitroň Název prezentace Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí

5 Vzdělávací program Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí byl po inovaci rozdělen na dva vzdělávací programy: – Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí I. Řízení a organizace hotelového provozu Řízení a organizace práce na úseku F&B Integrované řetězce a franšízingové systémy – Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II. Orientace na zákazníka a standardy kvality Řešení stížností Multikulturní komunikace Praktický marketing v hotelovém provozu Tvorba programů pro turistické skupiny Název prezentace Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí

6 Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí I.

7 Název prezentace Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí I. Řízení a organizace hotelového provozu Vzdělávací modul je zaměřen na získání poznatků o řízení a organizaci hotelového provozu, jejich jednotlivých úseků.

8 Absolvent modulu je schopen: orientovat se v organizaci a řízení jednotlivých úseků hotelu porozumět organizačním strukturám hotelu zvolit vhodnou organizační strukturu v závislosti na velikosti hotelu a úrovně poskytovaných služeb orientovat se v personální politice hotelu a jednotlivých pracovních funkcích orientovat se v náplni práce pracovníků na jednotlivých úsecích a různých stupních úrovně řízení Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí I. Řízení a organizace hotelového provozu

9 Náplň modulu: klasifikace ubytovacích zařízení kategorizace ubytovacích zařízení organizační struktura v různých typech ubytovacích zařízení TOP management provozní management – činnost jednotlivých úseků jednotlivé úseky, pracovníci, náplň práce vzájemná spolupráce a propojení jednotlivých úseků nové profesní profily v hotelnictví Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí I. Řízení a organizace hotelového provozu

10 Název prezentace Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí I. Vzdělávací modul je zaměřen na získání ucelených znalostí o fungování a řízení stravovacího úseku v hotelovém a restauračním podniku. Řízení a organizace práce na úseku F&B

11 Absolvent modulu je schopen: orientovat se v organizaci stravovacího úseku porozumět řízení stravovacího úseku popsat základní vybavení pro výrobu a odbyt porozumět racionální logistice zásobování koordinovat činnost ve výrobě a odbytu sestavit výrobní plán, jídelní a nápojový lístek Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí I. Řízení a organizace práce na úseku F&B ghfkghfgt

12 Náplň modulu: jednotlivé úseky, specifika řízení a činnosti v úseku F&B stanovení efektivního výrobního programu nástroj k simulaci nákladů a výnosů kontrolní a analytické postupy finanční a obchodní plánování systém nákupu, skladování a výdaje plánování nákladů a spotřeba surovin + dalších zdrojů jídelní lístek jako nástroj prodeje provozní simulace Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí I. Řízení a organizace práce na úseku F&B

13 Název prezentace Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí I. Vzdělávací modul je zaměřen na získání znalostí o postavení hotelových skupin a řetězců, globalizaci v gastronomii a roli hotelnictví v ekonomice. Integrované řetězce a franšízingové systémy

14 Absolvent modulu je schopen: porozumět globalizačním a integračním procesům v hotelnictví v hlavních destinacích světa porozumět globalizačním a integračním procesům v hotelnictví v ČR porozumět právnímu a majetkovému postavení hotelů ve světě porozumět právnímu a majetkovému postavení hotelů v ČR orientovat se v jednotlivých zákaznických segmentech Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí I. Integrované řetězce a franšízingové systémy

15 Náplň modulu: vývoj gastronomických konceptů v České republice a ve světě vývoj jednotlivých zákaznických segmentů globalizace v gastronomii výhody a nevýhody globalizačních a koncentračních procesů v gastronomii franšízing právní a majetkové postavení hotelů Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí I. Integrované řetězce a franšízingové systémy

16 Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II.

17 Název prezentace Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II. Vzdělávací modul je zaměřen na získání znalostí a dovedností o současných nových trendech v orientaci na zákazníka a nastavení konkrétních parametrů standardů v hotelnictví a cestovním ruchu - mezinárodní a české standardy kvality řízení a poskytování hotelových služeb. Orientace na zákazníka a standardy kvality

18 Absolvent modulu je schopen: ovládat nástroje zákaznického přístupu ovládat zásady pro získání spokojeného zákazníka analyzovat potřeby zákazníka kontrolovat, podporovat a motivovat zaměstnance orientovat se v mezinárodních standardech kvality řízení a poskytování služeb orientovat se ve struktuře hotelových služeb a jejich náplni porozumět kontrole úrovně hotelových služeb Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II. Orientace na zákazníka a standardy kvality

19 Náplň modulu: co je to orientace na zákazníka analýza situace a identifikace potřeb komunikace s hostem zásady pro získání spokojeného zákazníka zpětná vazba a její využití co jsou to standardy a management kvality jak je lze uplatnit v hotelnictví a cestovním ruchu Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II. Orientace na zákazníka a standardy kvality

20 Název prezentace Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II. Vzdělávací modul je zaměřen na osvojení dovednosti jak řešit různé stížnosti – konflikty a kritiky ze strany zákazníků. Řešení stížností

21 Absolvent modulu je schopen: rozlišovat různé druhy stížností využívat pozitiva a negativa stížností využívat doporučené postupy pro řešení stížností ovládat komunikační techniky při řešení stížností evidovat a analyzovat stížnosti Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II. Řešení stížností

22 Náplň modulu: definice, podstata a druhy stížností pozitiva a negativa stížností doporučené postupy pro řešení stížností komunikační techniky při řešení stížností evidence a analýza stížností příklady z praxe Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II. Řešení stížností

23 Název prezentace Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II. Vzdělávací modul je zaměřen na získání znalostí a dovedností, které jsou nezbytné pro úspěšnou komunikaci v multikulturním prostředí. Multikulturní komunikace

24 Absolvent modulu je schopen: rozlišovat jednotlivé skupiny zahraničních zákazníků ovládat komunikaci se zahraničním zákazníkem respektovat v kontaktu se zákazníkem národní mentalitu a aspekty multikulturního soužití analyzovat specifika určitých zahraničních kultur a multikulturních prostředí Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II. Multikulturní komunikace

25 Náplň modulu: komunikační zásady při jednání se zahraničním zákazníkem specifikace jednotlivých skupin zahraničních návštěvníků charakteristiky jednotlivých skupin a doporučené modely jednání praktické příklady pro individuální situace Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II. Multikulturní komunikace

26 Název prezentace Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II. Vzdělávací modul je zaměřen na získání znalostí a dovedností při přípravě marketingové strategie, jak v oblasti prvků marketingového mixu tak, v oblasti ceny a konkurenční politiky. Praktický marketing v hotelovém provozu

27 Absolvent modulu je schopen: vysvětlit důležitost marketingu v hotelu analyzovat trh využívat strategie v oblasti prvků marketingového mixu rozlišovat cenové strategie zvolit nástroje marketingové komunikace Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II. Praktický marketing v hotelovém provozu

28 Náplň modulu: marketing a jeho úloha v hotelu vize, mise, strategické cíle situační analýza (SWOT, BCG) MIS hotelu strategie v oblasti prvků marketingového mixu 4P, 4C cena a její úlohy, příklady strategií v oblasti ceny a kontraktační politiky marketingové komunikace Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II. Praktický marketing v hotelovém provozu

29 Název prezentace Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II. Vzdělávací modul je zaměřen na získání dovednosti tvorby programů pro klienty v oblasti cestovního ruchu včetně nabídky služeb. Tvorba programů pro turistické skupiny

30 Absolvent modulu je schopen: vysvětlit důležitost marketingu a managementu v cestovním ruchu sestavit program pro turistické skupiny rozlišovat potřebné informace zvládat jednání s klientem vytvořit strukturu programu pro skupiny analyzovat a řešit nepředvídatelné situace aplikovat metody nástroje po podporu prodeje Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II. Tvorba programů pro turistické skupiny

31 Náplň modulu: produkt cestovního ruchu zásady tvorby programů pro turistické skupiny základní potřebné informace jednání s klientem struktura programu pro skupinu personální, materiální a technické zajištění – interní i externí dodavatelé řešení případných rizik a nepředvídaných událostí metody a nástroje pro podporu prodeje dalším potenciálním zájemcům Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II. Tvorba programů pro turistické skupiny

32 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí. Název prezentace TIME (tréninkové, inovační a edukační týmy škol poskytujících střední odborné vzdělání) projekt."

Podobné prezentace


Reklamy Google