Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství."— Transkript prezentace:

1 RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

2 Komunikační akční plán RPS 2004 - 06 Nařízení EK 1159/2000 –Transparentnost / srozumitelnost  potenciální žadatelé –Publicita  široká veřejnost Komunikační akční plán RPS 2004-2006 –schválen MV RPS 18.5. 2004 –pravidelná zpráva o realizaci KAP RPS –Komunikační plán RPS 200x situace ke konci 10/2004

3 Realizace KAP RPS - 2004 Příklady aktivit –www.strukturalni-fondy.cz –Propagačně/informační aktivity (Plakáty a letáky) –Spolupráce s masmédii –Informační publikace –CD ROM RPS –Newsletter –Měsíčník “Fondy EU” –Publikační činnost –...

4 Plakát RPS

5 Spolupráce s masmédii Euro, 20.9.2004

6

7 Realizace KAP OP Přehled využití plánovaných forem komunikace +/+ (plánovaná forma komunikace aplikována); +/- (plánovaná forma komunikace neaplikována); -/- (forma komunikace neplánována)

8 Monitorování a hodnocení KAP „Výzkum povědomí české veřejnosti o SF“ Systematické hodnocení komunikačních aktivit na úrovni dopadu Etapy: 2004, 2005, 2006 Fáze: A. Úroveň znalosti a informovanosti veřejnosti; postoje –rovina zdroje informací –rovina příjemce informace B. Sekundární analýza dat –posouzení systémových aktivit ŘO RPS z hlediska efektivity prováděné komunikační strategie –doporučení pro ŘO RPS pro zkvalitnění a zefektivnění komunikace

9 Monitorování a hodnocení KAP Vybrané výstupy výzkumu Postoje k pomoci z fondů EU

10 Monitorování a hodnocení KAP Vybrané výstupy výzkumu Informovanost o fondech EU

11 Monitorování a hodnocení KAP Vybrané aspekty praxe poskytování pomoci z fondů EU Vybrané výstupy výzkumu

12 Monitorování a hodnocení KAP Vybrané aspekty praxe poskytování pomoci z fondů EU Očekávané přínosy pomoci z fondů EU: Vybrané výstupy výzkumu

13 Monitorování a hodnocení KAP Shrnutí –Plněny povinnosti vyplývající z příslušných nařízení a KAP –Limitovaná efektivita komunikačních činností ve vztahu k široké veřejnosti  –Orientace především na poskytování informací potenciálním žadatelům –důraz na užití elektronických forem komunikace –Převaha informačních a operačních sdělení nad propagačními  možné poruchy absorpce u cílového publika  vytvářet pozitivní atmosféru v cílovém prostředí, podněcující k zájmu o otázky smyslu a významu pomoci SF

14 KAP RPS 2005 Specifikace dle konečných závěrů sekundární analýzy (1/2005) –Zkvalitňování služeb a podpora informačního servisu pro potenciální žadatele –Podpora znalosti průřezových otázek spojených s implementací SF v ČR –Diskuse o budoucnosti politiky HSS 2007+ Posílení: –Aktivit a sdělení propagačního charakteru –Propagace konkrétních případů pomoci –Využití a vztah s médii (cílené produkty...)  iniciační propagace Zaměření

15 KAP RPS 2005 Rozpočet –Technická pomoc pro RPS (5.2 SROP) –Indikativní rozpočet 2005 - 20 721 935 Kč

16 Oddělení pro informace, publicitu a vzdělávání RPS Kontakt:info.rps@mmr.cz www.strukturalni-fondy.cz


Stáhnout ppt "RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství."

Podobné prezentace


Reklamy Google