Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řízení a koordinace politiky soudržnosti v České republice v období 2007 - 13 16. 3. 2006 Ostravice Hotel Montér Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řízení a koordinace politiky soudržnosti v České republice v období 2007 - 13 16. 3. 2006 Ostravice Hotel Montér Ministerstvo pro místní rozvoj ČR."— Transkript prezentace:

1 Řízení a koordinace politiky soudržnosti v České republice v období 2007 - 13 16. 3. 2006 Ostravice Hotel Montér Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

2 ŘÍZENÍ A KOORDINACE POLITIKY SOUDRŽNOSTI V ČR V OBDOBÍ 2007-2013 Období 2005 - 2006 Pracovní skupiny Řídící koordinační výbor Národní rozvojový plán (schválení vládou ČR - leden 2006) Národní strategický referenční rámec (schválení vládou ČR - březen 2006) Operační programy (březen 2006) Jednání s EK

3 ŘÍZENÍ A KOORDINACE POLITIKY SOUDRŽNOSTI V ČR V OBDOBÍ 2007-2013 Vytvoření Národního rámce politiky soudržnosti (NRPS) –Odpovědnost za účinnost, správnost řízení, provádění pomoci poskytované ze SF a FS. –Příprava základních strategických dokumentů HSS –Spolupráce s Komisí při přípravě SOZS –Koordinace přípravy OP a jejich provázanosti s NRP –Komunikace s EIB a EIF –Spolupráce s ŘO OP při předkládání velkých projektů

4 ŘÍZENÍ A KOORDINACE POLITIKY SOUDRŽNOSTI V ČR V OBDOBÍ 2007-2013 –Monitoring a evaluace, předcházení nesrovnalostem –Komplementarita HSS se společnou zemědělskou politikou –Soulad cílů NSRF s Národním programem reforem –Zajištění souladu s ostatními politikami Společenství –Metodiky –Jednotný informační systém politiky HSS –Spolupráce s EK – ukazatele pro monitorování a evaluaci –Výroční zprávy pro Evropskou komisi

5 ŘÍZENÍ A KOORDINACE POLITIKY SOUDRŽNOSTI V ČR V OBDOBÍ 2007-2013 –Informovanost, publicita –Princip partnerství – zapojení domácích subjektů –Stanovení pravidel způsobilosti výdajů na národní úrovni –Účetní systém, administrace pomoci –Dohled nad pravidly veřejné podpory Poradní výbor při NRPS Podpora efektivního řízení a koordinace politiky HSS

6 ŘÍZENÍ A KOORDINACE POLITIKY SOUDRŽNOSTI V ČR V OBDOBÍ 2007-2013 Řídící orgány –Orgány se zkušenostmi v této oblasti –ŘO metodicky vedeny Národním rámcem politiky soudržnosti Zprostředkující subjekty –Veřejný nebo soukromý subjekt –Kompetence dle dohody s řídícím orgánem Rozdělení kompetencí mezi ŘO a ZS – v operačních programech

7 ŘÍZENÍ A KOORDINACE POLITIKY SOUDRŽNOSTI V ČR V OBDOBÍ 2007-2013 Hodnocení –Zodpovídají řídící orgány –Informační systém spravovaný Řídícím orgánem NRPS Monitorovací výbory –Monitorovací výbor Národního rámce politiky soudržnosti –Monitorovací výbory operačních programů

8 ŘÍZENÍ A KOORDINACE POLITIKY SOUDRŽNOSTI V ČR V OBDOBÍ 2007-2013 Platební a certifikační orgán –Odbor Národního Fondu Ministerstva financí –Součástí Národního rámce politiky soudržnosti –Nemá rozhodovací pravomoc v oblasti alokace zdrojů na projekty –Proplácení prostřednictvím platební jednotky –Certifikace splnění požadavků evropské legislativy

9 Konvergence (Cíl1) Evropská územ. spolupráce (Cíl 3) OP ŽP (MŽP) OP Doprava (MD) OP Vzdělávání (MŠMT) OP RLZ a zaměstnanost (MPSV) OP Podnikání a inovace(MPO) OP Výzkum, vývoj, inovace (MŠMT, UV) ROPX ROP2 ROP1 IOP (MMR) OP TP NSR (MMR) Region. Konkurencesch. a zaměstnanost (Cíl 2) OP Praha (ERDF) OP Praha (ESF) Meziregionální spolupráce Nadnárodní spolupráce CBCX CBC2 CBC MF(Platební orgán) Evropská komiseMMR (koordinátor NSR)

10 ŘÍZENÍ A KOORDINACE POLITIKY SOUDRŽNOSTI V ČR V OBDOBÍ 2007-2013 JASPERS „Společná podpora projektům v evropských regionech“ Nový typ technické pomoci uplatněné ve spolupráci DG Regio a EIB na základě tzv. ročního Akčního plánu Pomoc pro členské státy čerpající FS bez nároku na pokrytí nákladů z jejich strany – cíl: kvalitní projekty pro přijetí EK (poskytnutí pomoci od prvotního záměru po schválení grantu) Rozsah JASPERS: programování (pomoc žádá DG Regio), příprava projektů (pomoc žádá příslušný Řídící orgán OPu, hodnocení projektů (pomoc žádá DG Regio)

11 ŘÍZENÍ A KOORDINACE POLITIKY SOUDRŽNOSTI V ČR V OBDOBÍ 2007-2013 Sektory pro podporu JASPERS: trans-evropské sítě, projekty ŽP, projekty z oblasti širšího udržitelného rozvoje (úspory energií, OZE), projekty z oblasti dopravy mimo TEN, z oblasti železniční, říční, mořské, intermodální dopravní systémy, řízení silniční a letecké dopravy, „čistá“ městská a veřejná doprava

12 Ing. Radka Bučilová ředitelka Řídícího orgánu Fondu soudržnosti Ministerstvo pro místní rozvoj erkv.strukturalni-fondy.cz www.strukturalni-fondy.cz (viz sekce Cíle politiky soudržnosti – Budoucnost regionální politiky EU) Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Řízení a koordinace politiky soudržnosti v České republice v období 2007 - 13 16. 3. 2006 Ostravice Hotel Montér Ministerstvo pro místní rozvoj ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google