Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RPS/CSF Komunikační plán RPS 2006 Realizované projekty Období: 7/ 2006 – 1/ 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RPS/CSF Komunikační plán RPS 2006 Realizované projekty Období: 7/ 2006 – 1/ 2007."— Transkript prezentace:

1 RPS/CSF Komunikační plán RPS 2006 Realizované projekty Období: 7/ 2006 – 1/ 2007

2 KAP RPS – realizované projekty Webové stránky www.strukturalni-fondy.cz Projekt „Zabezpečení redakčních služeb pro správu a rozvoj www.strukturalni-fondy.cz “ –navazující projekt zajištění reakčních služeb pro potřeby správy (věcné i technické) a dalšího rozvoje portálu –Realizace 1. fáze projektu: analýza současné struktury portálu a návrh změn – leden 2007 12. září 20006 - Portál získává střední úroveň přístupnosti Metodiky Blind Friendly Web 2.3

3 Webové stránky www.strukturalni-fondy.cz –nárůst zájmu uživatelů (2,5 mil přístupů, 51 GB stažených dat – měsíční průměry) Graf: návštěvnost stránek (vývoj červen – listopad 2006)

4 KAP RPS – realizované projekty Projekt „Mediální prezentace SF EU“ Realizace kampaně proběhla v termínu srpen – prosinec 2006 TV spot „Pes“ a slogan Investice, o kterých nevíte, ale které poznáte (srpen, ČT1, prime times, počet GRP 255) Printová inzerce (viz dále) Internetový banner – seznam.cz, centrum.cz; srpen, 6 500 000 shlédnutí PR články – celkem 41 výstupů; 25 v denním tisku, 3 v časopisech, 13 na internetu Pokračování kampaně (únor – březen 2007) – printová inzerce Ukázka motivu TV spotu „Pes“

5 KAP RPS – realizované projekty Projekt „Mediální prezentace SF EU“ Printová inzerce 31 inzerátů v celostátních denících a týdenících general interest prezentovány projekty Terminál letiště Brno (OP Infrastruktura), Sedlčanskem na kole (SROP), Nejste na to sami (JPD) srpen-září Ukázka printové inzerce: Sedlčanskem na kole (SROP)

6 Další projekty/aktivity I&P –Publikace: Nová legislativa EU k politice HSS na léta 2007-13 (obecné a specifická nařízení) –Propagační předměty pro portál www.strukturalni-fondy.cz –Projekt „Elektronický zpravodaj Rovné příležitosti ve strukturálních fondech“ –Newsletter ŘO RPS –Infolinka (Eurofon), Eurocentra – Specialisté MMR na fondy EU KAP RPS – realizované projekty

7 Projekt „Výzkum povědomí české veřejnosti o SF“ Ukončena poslední 3. fáze projektu – rok 2006 (možnost sledování vývoje od roku 2004 Závěry: –Stabilní zájem občanů o podrobnější informace o pomoci, kterou EU poskytuje ČR (více než polovina občanů) –zvyšuje se podíl občanů, kteří se považují za informované o jednotlivých aspektech pomoci z fondů EU (nárůst kladných odpovědí ze 42 na 57 %) –hodnocení všech atributů informací o fondech EU je příznivější než v roce 2004 a 2005 (nárůsty v průměru o 15 procentních bodů oproti roku 2004) –výsledky roku 2006 svědčí o tom, že občané vnímají práci státních orgánů zabývajících se fondy EU jako kompetentnější než v minulých letech (nárůsty u relevantních otázek cca o 5 procentních bodů) Hodnocení dopadu komunikačních aktivit

8 Otázka % resp. (2004) % resp. (2005) % resp. (2006) Kolik respondentů určitě neslyšelo nebo spíše neslyšelo o strukturálních fondech EU 52 %55 %43 % Kolik respondentů určitě nemá nebo spíše nemá dobrou orientaci v problematice fondů EU 92 % 91 % Kolik by se určitě nebo spíše chtělo dozvědět informace o možnostech získávání prostředků ze SF 62 %61 %51 % Kolik respondentů je dobře informováno o dosavadní spolupráci ČR s EU při rozvoji vlastního regionu 10 %14 %13 % Kolik respondentů je dobře informováno o možnostech, jak získat finanční podporu z fondů EU 8 %11 %10 % Kolik respondentů je dobře informováno o systému kontroly čerpání peněz z fondů EU 5 % 8 %- Hodnocení poskytování informací o SF (podíl kladných odpovědí) Dobře dostupné Důvěryhodné a pravdivé Dostatečné Zajímavě zpracované Zbytečně se překrývající Jasné a srozumitelné 49 % 47 % 38 % 39 % 38 % 32 % 61 % 56 % 46 % 45 % 44 % 36 % 62 % 55 % 50 % 51 % 36 % 42 % Chci se dozvídat o menších projektech pro běžné lidi66 %62 %72 % Chci se dozvídat o velkých dlouhodobých projektech34 %38 %28 %

9 Oblast informování a publicity Dokončení projektu „324 G02 Metodika komunikace realizace fondů EU v programovém období 2007 - 2013 (transparentnost, řízení a koordinace komunikace): „Metodika tvorby a realizace Komunikačního akčního plánu pro OP“ –Cíl projektu: 3 metodické/strategické materiály pro potřeby řádného naplnění zákonných požadavků publicity při implementaci programů fondů EU (pro úrovně ŘO OP a NRPS)  výklad a interpretace nových legislativních požadavků na informace a publicitu  manuál přípravy a realizace komunikačního plánu  Komunikační plán ŘO OP TP - NRPS pro období 2007-13 –Metodické materiály byly prezentovány členům pracovní skupiny pro informace a publicitu SF a byly využity při zpracovávání Komunikačních plánů OP na léta 2007-13 Metodická příprava na budoucí programové období 2007-13


Stáhnout ppt "RPS/CSF Komunikační plán RPS 2006 Realizované projekty Období: 7/ 2006 – 1/ 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google