Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OEF/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor evropských fondů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OEF/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor evropských fondů."— Transkript prezentace:

1 OEF/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor evropských fondů

2 Plán čerpání prostředků TP RPS pro období 2004 – 2008 Rozložení plánovaných výdajů TP RPS podle let a podopatření SROP rokyPodopatření 5.2.1 (limitované výdaje) Podopatření 5.2.2 (nelimitované výdaje) celkemEU-ERDF 75%ČR - státní rozpočet 25% 2004381 905 €587 544 €969 449 €727 086,75 €242 362,25 € 2005741 553 €1 819 525 €2 561 078 €1 920 808,50 €640 269,50 € 2006688 679 €1 383 500 €2 072 179 €1 554 134,25 €518 044,75 € 2007-8587 863 €609 431 €1 197 294 €897 970,50 €299 323,50 € 2004-82 400 000 €4 400 000 €6 800 000 €5 100 000 €1 700 000 €

3 Přehled čerpání prostředků TP RPS v letech 2004-2007

4 Statut Technické pomoci Nařízení Evropské komise č.448/2004, pravidlo č.11 odst. 2, umožňuje České republice financovat z TP opatření pro přípravu, monitorování, hodnocení a kontrolu nezbytnou při řízení a implementaci strukturálních fondů. Komise pro technickou pomoc je poradním orgánem řídících orgánů se sídlem na MMR a jejím účelem je zkvalitnění procesů při nakládání s prostředky technické pomoci při výkonu odpovědnosti Ministerstva pro místní rozvoj jako řídícího orgánu Rámce podpory Společenství. Komisi jmenuje ministr pro místní rozvoj. TA RPS

5 Koneční příjemci technické pomoci Ministerstvo pro místní rozvoj: Řídící orgán Odbor evropských fondů  Oddělení řízení operač. programu technická pomoc  Oddělení řízení a metodik  Oddělení monitoringu a technické pomoci 2004-2006  Oddělení monitorování strukturální pomoci  Oddělení komunikace a podpory absorpční kapacity  Oddělení evaluace a analýz Odbor kontroly Ministerstvo financí – Platební orgán

6 Náplň 5.2.1 a 5.2.2 Podopatření 5.2.1 – Aktivity spojené s řízením RPS Zaměření na financování aktivit podporujících efektivní řízení a monitorování realizace Rámce podpory Společenství a na aktivity společné pro všechny operační programy vyžadující jednotný přístup na národní úrovni Podopatření 5.2.2 – Ostatní náklady technické pomoci RPS Činnosti, které mohou být spolufinancovány v rámci technické pomoci a nejsou kofinancovány podopatřením 5.2.1. Náklady na odměňování úředníků provádějících tyto činnosti nejsou uznatelné. Konkrétně je možné prostředky SF.

7 Významné projekty realizované TA RPS Projekt „Podpora zpracování indikátorů NDP/NSRR a OP pro programové období 2007-13“ Cílem projektu bylo poskytnutí metodické pomoci při implementaci doporučení/návrhů vzešlých z projektu „6/04 - Hodnocení indikátorů/ ukazatelů a vhodnosti jejich nastavení“. Projekt „Infolinka o EU (Eurofon)“ Projekt technické pomoci RPS „Infolinka o EU: komunikační nástroj pro strukturální fondy“ umožňoval prostřednictvím bezplatné informační linky o EU (Eurofonu) poskytnout široké veřejnosti (a z ní generovaným potenciálním předkladatelům projektů) další zdroj aktuálních informací o možnostech využití SF v ČR.

8 Významné projekty realizované TA RPS Zajištění přizpůsobení softwarového nástroje MONIT a BENEFIT pro podmínky programovacího období 2007-2013. Cílem projektu bylo zajistit úpravu (přizpůsobení) softwaru MONIT a BENEFIT pro podmínky období 2007-2013 v provázanosti na celý monitorovací systém strukturálních fondů k využití operačními programy. Projekt „Mediální prezentace strukturálních fondů EU“ Mediální strategie komunikační kampaně byla realizována s cílem zvýšit úroveň povědomí a znalostí veřejnosti o pojmu a významu strukturálních fondů.

9 Děkuji za pozornost Mgr. Zoran Nerandžič Odbor Evropských fondů Kontakt: zoran.nerandzic@mmr.cz info.rps@mmr.cz


Stáhnout ppt "OEF/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor evropských fondů."

Podobné prezentace


Reklamy Google