Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Monitorovací systém strukturálních fondů IS MSSF-CENTRAL Odbor monitorování programů sekce 3 Ministerstva pro místní rozvoj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Monitorovací systém strukturálních fondů IS MSSF-CENTRAL Odbor monitorování programů sekce 3 Ministerstva pro místní rozvoj."— Transkript prezentace:

1 Monitorovací systém strukturálních fondů IS MSSF-CENTRAL Odbor monitorování programů sekce 3 Ministerstva pro místní rozvoj

2 Vývoj IS MSSF-CENTRAL od 6/2001 do 8/2003 Akceptace IS MSSF-CENTRAL (Hodnotící komise MSSF- zástupci všech Řídících orgánů) 9/2003- 10/2003 Rutinní provoz IS MSSF-CENTRAL od 11/2003 Historie IS MSSF-CENTRAL

3 IS MSSF-CENTRAL je komplexní IS pro věcný a finanční monitoring programů a projektů. IS MSSF-CENTRAL poskytuje souhrnné informace o realizaci operačních programů, Jednotných programových dokumentů, Iniciativ Společenství a Fondu soudržnosti. MSSF-CENTRAL centrálně soustřeďuje data o průběhu financování. IS MSSF-CENTRAL je i významným prvkem procesu certifikace uskutečněných výdajů podle nařízení EK č. 438/2001.

4 4 Řídící orgány gesce MMR Zprostředkující subjekty Koneční příjemci/uživatelé Schéma vazeb v monitorovacím procesu SW nástroj – ELZA, BENEFIT, BENEFIL MSSF - CENTRAL IS na administraci projektů – MONIT,ISOP,SAP EU Souhrnný reporting SF a FS Vazby na ostatní systémy Příprava programů Řízení a vyhodnocení programů Sběr žádostí, hodnocení Příprava projektů Monitoring životního cyklu projektů Vyhodnocení realizace projektů Vyplnění žádosti o pomoc EU Vystavení žádosti o platbu

5 5 Modul Plánování strukturální operace

6

7

8 8 Modul Programy věcný a finanční monitoring

9

10

11 11 Modul Registr žádostí

12 Registr žádostí – cíle: poskytovat přehledy všech přijatých žádostí evidovat projekty se splněnými formálními kritérii hodnocení poskytovat agregované statistické údaje pro další vyhodnocování a rozhodování řídících orgánů

13 OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství567 projektů SROP 615 projektů OP Infrastruktura – ŽP121projektů OP Infrastruktura – Doprava33 projektů OP Rozvoj lidských zdrojů 2 projekty JPD pro Cíl 2 Praha 25 projektů Fond soudržnosti - sektor ŽP30 projektů Fond soudržnosti - sektor Doprava 1 projekt Iniciativa Interreg IIIA (Rakousko, Sasko, Bavorsko)10 projektů Aktuální stav naplnění databáze k 7.1.2005 Modul Registr žádostí obsahuje celkem 1 404 projektů:

14

15 15 Modul Projekty věcný a finanční monitoring

16 OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství 159 projektů SROP 13 projektů OP Průmysl a podnikání8 projektů OP Infrastruktura – ŽP4 projektů OP Infrastruktura – Doprava1 projekt Fond soudržnosti - sektor ŽP13 projektů Fond soudržnosti - sektor Doprava 16 projektů Fond soudržnosti – Řídící orgán 2 projekty Iniciativa Equal1 projekt Aktuální stav naplnění databáze k 7.1.2005 Modul věcný a finanční monitoring projektů obsahuje 217 projektů:

17 Zůstává k proplacení= Smlouva - Vyčerpáno

18

19 19 Modul Výběr a zobrazení dat MSSF

20

21

22 22 Modul Autorizace plateb

23 Oběhové formuláře: Žádost o proplacení (F1) – úroveň Zprostředkujícího subjektu (IS MONIT, ISOP, SAP) Osvědčení o provedené práci (F2) – úroveň ZS (IS MONIT,ISOP, SAP) Potvrzení o schválení a příkaz k proplacení uznatelných výdajů projektu (F3) - úroveň Řídícího orgánu (MSSF-CENTRAL-modul Autorizace plateb) Žádost o platbu: autorizace žádosti o platbu Řídícím orgánem export dávky do IS VIOLA import do IS MSSF-CENTRAL potvrzení platby (skutečnost) Finanční toky – podle Metodiky finančních toků a kontroly SF a FS:

24

25

26 1. Úroveň kontroly

27 Modul Vazba na databázi SFC

28 Závazné dokumenty pro členské státy: „ Working Paper 1 - Vademecum for Structural Funds Plans and Programming Documents“). Structural Funds 2000-2006 Electronic Data Exchange between Member States and the European Commission“

29 Cíl modulu: Generování finančních tabulek Editovaní hodnot Autorizace Tisk finančních tabulek Archivování v databázi Vytváření specifických souborů odesílaných do databáze SFC

30 Aktivní uživatelé: Řídící orgány operačních programů/ Jednotných programových dokumentů/Iniciativ společenství Platební orgán Rámec podpory společenství => uživatelé mají přiděleny přímé kompetence pro autorizaci finančních tabulek

31

32 Submodul Finanční tabulky: Zaměřen na správu finančních tabulek vykazovaných do EK  generování tabulek z databáze IS MSSF- CENRAL  ukládání do databáze  editování hodnot (platí pro tabulky č.8 a 9)  autorizace jednotlivých tabulek

33 Submodul TXT soubory: generování TXT souborů (podle požadovaných technických specifikací pro zasílání do databáze SFC) archivování generovaných a odesílaných TXT souborů

34

35 Financial Table - 3

36 Financial Table – 8

37 Financial Table – 9 (odhad žádostí o platby pro programový dodatek)

38  stabilizovat aplikaci  rozvoj aplikace podle Metodiky provozování aplikace MSSF-CENTRAL (definována pravidla a postupy, změny odsouhlaseny vždy členy PS pro monitorování)  zajistit vyšší komunikační, výkonnostní a bezpečnostní parametry aplikace Výhled vývoje IS MSSF-CENTRAL:

39 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Monitorovací systém strukturálních fondů IS MSSF-CENTRAL Odbor monitorování programů sekce 3 Ministerstva pro místní rozvoj."

Podobné prezentace


Reklamy Google