Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Manažerské účetnictví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Manažerské účetnictví"— Transkript prezentace:

1 Manažerské účetnictví
Ing. Eva Holínská, CSc. Konz.hodiny: Zakončení: zápočet poté zkouška

2 Seznam literatury Král, B. a kolektiv:MÚ, učebnice 9, Edice vzdělávání účetních v ČR, Management Press, Praha 2005 (zelená) nebo Nákladové a manažerské účetnictví, Prospektrum 1997 Šoljaková, L.: Cvičné příklady pro studium předmětu Manažerské účetnictví, ISU č. 9, Praha 2005

3 Seznam další literatury
Holínská, E., Misterková, J., Pospíšilová, M.: Sbírka řešených příkladů z nákladového účetnictví (distanční studium), VŠE, Praha 2001 Holínská, E.: Vybraná témata, studijní materiál pro kurs Praktika z nákladového účetnictví na počítači, VŠE, Praha 2002

4 Přehled témat/1 Co je MÚ Základní pojmy – náklady Členění nákladů
Zobrazení nákladů, výnosů a zisku v MÚ a) jednookruhová účetní soustava b) dvouokruhová účetní soustava

5 Přehled témat/2 5. Řízení pro linii výkonů (metoda, předmět, alokace nákladů, struktura kalkulačního vzorce, kalkulační systém, kalkulace podle typů výroby) 6. Řízení po linii útvarů (režijní náklady, odpovědnostní účetnictví, typy odpovědnostních středisek, VP ceny.

6 Další témata MU Rozhodování o existující kapacitě (většina předchozích) Rozhodování o budoucí kapacitě Rozhodování cenová Rozhodování ve strategickém horizontu

7 Uživatelé účetních informací
1)Finanční účetnictví 2) Daňové účetnictví 3)Účetní informace pro řízení

8 Manažerské účetnictví je
Účetnictví pro řízení (NU) Účetnictví pro rozhodování (MU) Anglosaský název

9 Fáze NU už bylo rozhodnuto o parametrech tohoto procesu: 1) zjištění skutečných nákladů 2) porovnání s žádoucím stavem nákladů 3) Zjištění rozdílu - odchylky

10 Vznik manažerského účetnictví
Poskytování informací o variantách budoucího rozvoje podniku („ Co se stane, když…“) Pro řízení i rozhodování Přerůstání nákladového účetnictví v manažerské

11 Druhy účetnictví úč. zaměřené na výkon úč. zaměřené na odpovědnost
(úč. zaměřené na procesy)

12 MU procesně orientované
marketing – výzkum a vývoj – TPV – zásobování – výroba – distribuce a prodej – servis

13 MU pro rozhodování na existující kapacitě o budoucí kapacitě

14 Controlling stránka naturální
stránka peněžní (v germanofonní oblasti totéž jako v anglosaské oblasti manažerské účetnictví)

15 Controlling a MU Naturální controlling Nákladový controlling
Finanční controlling Manažerské účetnictví

16 Prof. Král: ve finančním účetnictví a v manažerském účetnictví
Duální zobrazení ve finančním účetnictví a v manažerském účetnictví

17 Příklad 1 Zadání: pořizovací cena ,-, ujede maximálně tkm, skutečně ujeto 1. rok tkm, 2.r tkm, 3.r tkm, 4.r.5.000tkm, 5.r tkm Ve FU časový odpis 5 let V MU výkonový odpis podle ujetých tkm

18 Rozdíly mezi FU a MU/1 Předmět: externí a interní vztahy
FU informace líbivé, MU přesné FU celkové informace, MU podle odpovědnosti a podle výkonu, přínos k zisku

19 Rozdíly mezi FU a MU/2 Podrobnost nákladů Jiné způsoby Oceňování
Odpisování Časového rozlišení Spojovací účty, Účty rozdílů mezi FU a MU

20 Základní veličina MU = náklady
ve FU = úbytek ekonomické prosperity, které vede ke snížení vlastního kapitálu (jinak než výběrem vlastníky) je to chápáno v širokém smyslu, není to vázáno jen na výkon v MU = účelnost (přiměřenost, racionalita) = účelovost (zhodnocení předmětu činnosti podniku)

21 Náklady v MU = hodnotové vyjádření účelně vynaložených ekonomických zdrojů, které je účelově vynaloženo na ekonomickou činnost podniku

22 Odlišení nákladů Cost = náklady na vnitropodnikový výkon (ovlivňují výsledek až při prodeji výkonů) Expenses = náklady ovlivňující výsledek (ihned)

23 Odlišení nákladů ve výsledku
Náklady produktu Náklady období

24 Řízení nákladů = řízení hospodárnosti formou: úspornost účinnost
výtěžnost


Stáhnout ppt "Manažerské účetnictví"

Podobné prezentace


Reklamy Google