Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

140/90 při minimálně dvou návštěvách (WHO/ISH,1993)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "140/90 při minimálně dvou návštěvách (WHO/ISH,1993)"— Transkript prezentace:

1 140/90 při minimálně dvou návštěvách (WHO/ISH,1993)
Hypertenze 140/90 při minimálně dvou návštěvách (WHO/ISH,1993) Izolovaná systolická hypertenze : 140 mm Hg a více při TKdiast. pod 90 mm Hg

2 Hypertenze Prevalence : % v ČR podle nové definice, nárůst u starších - až 50%

3

4

5

6 TK - věk Systolický TK stoupá s věkem, diastolický jen do 60 let a poté klesá Systolická hypertenze nad 50 let

7 Hypertenze - klasifikace (ESH/ESC 2007, NHLBI 2003)
Optimální TK: pod 120/80 Normální TK: / Vyšší normální TK : /85-89 Hypertenze TK : ≥140/90

8 Hypertenze - klasifikace (ESH/ESC 2007)
Mírná (1.st): /90-99 mm Hg Střední (2.): / mm Hg Těžká (3.st.) : 180/110 mm Hg a více

9 Měření krevního tlaku U sedícího, po 5 min. klidu na pravé paži (při 1.návštěvě na obou pažích) Tonometr (rtuťový) ve výši srdce, podepřená paže Manžeta 12 cm (obvod paže pod 33cm), 18 cm (nad 41 cm) Měření třikrát (průměr z 2.a 3.měření), TK diast.při vymizení (V.f.), u tyreotoxikózy, gravidity oslabení ozev (IV.f.)

10 Měření krevního tlaku Kazuální, domácí, 24 hodinové
Měřit ráno před medikací Vstoje u starších a DM (a při medikaci) Doporučujeme domácí měření aneroidním tonometrem (častější kalibrace)

11 Ambulantní měření krevního tlaku
24 (48) hodin fenomen bílého pláště, maskovaná h. , rezistence k léčbě, epizodická hypertenze, nevysvětlitelná hypotenze Hypertenze: Průměr - den 135/85 a více, noc nad 120/70, průměr celkem 130/80 a více

12 Syndrom bílého pláště TK nad 140/90 v ordinaci při norm. hodnotách ambulantního monitorování Prevalence 20-30%, stoupá s věkem, častější u gravidních Mírné zhoršení prognózy oproti zdravým, HLK v 4-15% (echo) Léčba??? (při zvýšeném riziku ano)

13 Maskovaná hypertenze “Normotenze bílého pláště“ Prevalence 14%
Riziko MCP vyšší o 113% (u hypertenze 126%, SBP 26%)(Ohkubo 2005) Obtížná diagnostika, možnost poškození cílových orgánů

14 Hypertenze - klasifikace
Primární (esenciální) : 90%, per exclusionem Sekundární (10%, těžší hypertenze!!)

15 Vyš. u hypertenze - u všech
Anamnéza, fyzik.vyš. (perif.aa!!), při 1.vyšetření na obou HK, vsedě, vstoje, u starších, diabetiků opakovaně (na DK) Moč+sed., K, Na v séru, kreatinin, kys.močová, glykemie, glom.filtrace vypočtená (Cockroft, MDRD), mikroalbuminurie (test.proužky), lipidy HB, HTK. EKG

16 Hypertenze - kontroly Jednou za 3 měsíce u stabilizovaných
Častěji u nevyrovnaných (4-6 týdnů)

17 Vyšetření výběrové Echokardiografie Sonografie karotid
Proteinurie při pozitivitě test.proužky Oční pozadí (u závažné) oGTT (glykemie nalačno 5,6 - 6,9mmol/l)

18 Hypertenze - prognóza Závisí na TK po léčbě (ne před léčbou!)
Subklinické orgánové postižení : HLK, ztluštění stěny AC - sono (tloušťka intima-medie 0,9), přít.atero plátu Manifestní : cévní onem.mozku (MCP, TIA), srdce (IM, AP, revaskul), renální (kreatinin nad 133M, 124Ž, proteinurie nad 300 mg/24 h. Postižení perif.aa, těžká retinopatie (hemoragie, exsudáty, edém papily).

19

20 Hypertenze - prognóza Vysoké riziko (nad 5%)
Automaticky diabetici 1.typu s mikroalbuminurií a všichni diabetici 2.typu

21

22

23

24

25 Hypertenze - rizika Lineární korelace s rizikem KV mortality, ICHS, MCP až k hodnotám 115/75 Snížení TKsyst. o 10, TKdiast. o 5 mm Hg - ↓ úmrtí na MCP o 40%, riziko koron. úmrtí o 30% (Levington 2002) Vztah TK k riziku je kontinuální bez jakékoli hranice a platí i pro 7. a 8. decenium

26 Hypertenze - terapie Obtížnější u systolické hypertenze (zvl.u TK diast mm Hg) - J křivka

27 Terapie hypertenze - nefarmakologická
Stop kouření Snížení hmotnosti (obézní, nadváha) Těl. aktivita (30-45 min., 3-4krát týdně) Snížení konzumace alkoholu : do 30 g/24h (M), 20 g/24h (Ž)

28 Hypertenze - terapie - NaCl
Dlouhodobý vysoký příjem - zvyšuje TKsyst. o 5,8, TKdiast. o 3,5 mm Hg (Alam 2006) Omezení přijmu soli (z 10 na 5-6 g/den - lépe na 3 g/den) (Saks 2001)

29 Terapie hypertenze - nefarmakologická
Zvýšení konzumace ovoce a zeleniny, snížení příjmu tuků Omezení léků podporujících retenci Na a vody (NSA, kortikoidy, sympatomimetika)

30

31

32

33 Terapie hypertenze - farmakologická
Ihned při 180/110 a více Do 1 měsíce : /95-109 Do 1 měsíce : při a/nebo při rizicích (DM, metab.sy, SCORE 5%, orgánové postižení)

34 Cílové hodnoty TK po léčbě
Pod 140/90 Pod 130/80 u DM, po IM, MCP/TIA, metabolický sy, KV riziko nad 5% (SCORE) Staří??? Neexistují studie s výchozím TK

35 Diuretika, ACE-I/AT1, Ca-blokátory, betablokátory
ICHS, st.p.IM : BB, ACE-I SI: ACE-I, diu, BB Starší: Ca-B, ACE-I DM, metab.sy: ACE-I, Ca-B Renální onem.s proteinurií: ACE-I

36 Diuretika Ovlivněním natriuruézy a snížením plazmat.objemu, postupně i perif.cévní resistence. ALE : aktivace RAS s deplecí Na - vhodná kombinace s ACE-I, blok.AT1 Zejm.u retence Na a vody, CHF, systol. hypertenze, staří (indapamid + perindopril)

37 Diuretika Thiazidová : I: CHF, starší, systolická. KI: abs. - dna, rel. - těhot, DM, metab.sy. HCHT 12, mg/den K-šetřící (amilorid, spironolacton, eplerenon): I: kombinace, prim. hyperaldosteronismus KI: ren.selhání, hyperkaliemie, gravidita

38 Diuretika (Nová) Indapamid, metipamid : menší natriuret., stejný kaliuret.úč. (CAVE kalium), lehká vazodilatace. Lze u DM, lipidů Kličková - furosemid : jen u renální insuf. (GF pod 0,5, kreatinin nad 200), SS, hypertenzní krize. KI abs : gravidita, rel. DM, metab.sy

39 Blokátory systému RAA ACE-I : přeměna angiotensinu I na II
Blokátory AT1 pro angiotensin II : selektivní blokáda receptorů pro ang.II Blokátory reninu (aliskiren) : přímá inhibice PRA

40 Působení ACE-I/AT1 Vazodilatace s poklesem perif.cévní resistence
Kardioprotektivní (prevence remodelace a dilatace LK), renoprotektivní (zvýšení průtoku ledvinami, pokles proteinurie), regrese hypertrofie LK i stěny cévní (vazoprotektivní). Bez vlivu na lipidy, HR

41 Inhibitory ACE I : SS, systol.dysfunkce (i bez SS), stavy po IM, hypertrofie LK, diabet.nefropatie, proteinurie, DM, metab.sy. Hypertenzní krize (captopril) KI abs.: gravidita, hyperkalemie, bilat. stenóza ren.aa, angioedém KI rel.: ženy ve fertilním věku bez antikoncepce

42 Blokátory AT1-receptorů
I : kašel při ACE-I, jinak stejné KI abs.: jako ACE (bez angioedému), gravidita KI rel.: ženy ve fertilním věku bez antikoncepce

43 Blokátory Ca kanálů dihydropyridinové (II.gen.)
Amlodipin, felodipin, nitrendipin, isradipin, nifedipin GTS, lacidipin... I: starší pac., izolovaná systol. hypertenze, ICHDK, gravidida, AP KI rel.: (srd.selhání) Bez ortostat.hypertenze, ovlivnění metab. lipidů, glycidů, K, Na, bronchokonstrikce

44 Blokátory Ca kanálů nedihydropyridinové
Verapamil, diltiazem I: sv.tachykardie, (AP) KI abs.: AVB stupně, srd.selhání KI rel.: Bradykardie pod 50/min.

45 Betablokátory I : ICHS (IM, AP), SS, těhotenství, tachyarytmie, glaukom, hyperkinetické cirkulace KI abs: asthma.bronch., AVB 2.+3.st. KI rel: CHOBP, ICHDK, HR pod 50/min., sportovci a fyzicky aktivní, DM, metabolický sy Selektivní, neselektivní, se slabou ISA

46

47 Alfa-blokátory Centrální (+ periferní) : alfa-metyldopa (vhodná v graviditě), clonidin, urapidil Moxonidin, rilmenidin - imidazolinových receptorů Periferní :prazosin. Rezistentní HT. Syndrom 1.dávky!!

48 Hypertenzní krize Život ohrožující stav s poškozením životně důležitých orgánů (CNS, KV systém, ledviny) U těžkých (feochromocytom), neléčených hypertenzí, rebound f. TK diast. > 130 mm Hg Emergentní (ohrožující život bezprostředně), urgentní.

49 Léčba hypertenzní krize
Captopril (PP)12,5-50 mg, furosemid Nitroprusid : 0,3…max.8 ug/kg/min. Urapidil : 25 mg i.v., dále do 100 mg i.v. (ne u hypertenzní encefalopatie) Labetalol : bolus i.v mg 1 min., pak 1-2 mg/min. (ne u dysfunkce LK) Nitráty : ISDN 2-10 mg/h., NTG 0,5-10 mg/h (optim.u IM,NAP) Pokles 20%/hod. nebo TKd

50 Hypertenze u těhotných
Alfa-metyldopa, betablokátory, dihydropyridinové Ca blokátory, labetalol, dihydralazin. Kontraindikace : inhibitory ACE, blokátory AT1, diuretika (pre)eklampsie : magnesiumsulfát, diazepam i.v.


Stáhnout ppt "140/90 při minimálně dvou návštěvách (WHO/ISH,1993)"

Podobné prezentace


Reklamy Google