Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hypertenze 140/90 při minimálně dvou návštěvách (WHO/ISH,1993) Izolovaná systolická hypertenze : 140 mm Hg a více při TKdiast. pod 90 mm Hg.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hypertenze 140/90 při minimálně dvou návštěvách (WHO/ISH,1993) Izolovaná systolická hypertenze : 140 mm Hg a více při TKdiast. pod 90 mm Hg."— Transkript prezentace:

1 Hypertenze 140/90 při minimálně dvou návštěvách (WHO/ISH,1993) Izolovaná systolická hypertenze : 140 mm Hg a více při TKdiast. pod 90 mm Hg

2 Hypertenze n Prevalence : 35 - 40% v ČR podle nové definice, nárůst u starších - až 50%

3

4

5

6 TK - věk n Systolický TK stoupá s věkem, diastolický jen do 60 let a poté klesá n Systolická hypertenze nad 50 let

7 Hypertenze - klasifikace (ESH/ESC 2007, NHLBI 2003) n Optimální TK: pod 120/80 n Normální TK: 120 - 130/80 - 85 n Vyšší normální TK : 130-139/85-89 n Hypertenze TK : ≥140/90

8 Hypertenze - klasifikace (ESH/ESC 2007) n Mírná (1.st): 140-159/90-99 mm Hg n Střední (2.):160-179/100-109 mm Hg n Těžká (3.st.) : 180/110 mm Hg a více

9 Měření krevního tlaku n U sedícího, po 5 min. klidu na pravé paži (při 1.návštěvě na obou pažích) n Tonometr (rtuťový) ve výši srdce, podepřená paže n Manžeta 12 cm (obvod paže pod 33cm), 18 cm (nad 41 cm) n Měření třikrát (průměr z 2.a 3.měření), TK diast.při vymizení (V.f.), u tyreotoxikózy, gravidity oslabení ozev (IV.f.)

10 Měření krevního tlaku n Kazuální, domácí, 24 hodinové n Měřit ráno před medikací n Vstoje u starších a DM (a při medikaci) n Doporučujeme domácí měření aneroidním tonometrem (častější kalibrace)

11 Ambulantní měření krevního tlaku n 24 (48) hodin n fenomen bílého pláště, maskovaná h., rezistence k léčbě, epizodická hypertenze, nevysvětlitelná hypotenze n Hypertenze: Průměr - den 135/85 a více, noc nad 120/70, průměr celkem 130/80 a více

12 Syndrom bílého pláště n TK nad 140/90 v ordinaci při norm. hodnotách ambulantního monitorování n Prevalence 20-30%, stoupá s věkem, častější u gravidních n Mírné zhoršení prognózy oproti zdravým, HLK v 4-15% (echo) n Léčba??? (při zvýšeném riziku ano)

13 Maskovaná hypertenze n “Normotenze bílého pláště“ n Prevalence 14% n Riziko MCP vyšší o 113% (u hypertenze 126%, SBP 26%) (Ohkubo 2005) n Obtížná diagnostika, možnost poškození cílových orgánů

14 Hypertenze - klasifikace n Primární (esenciální) : 90%, per exclusionem n Sekundární (10%, těžší hypertenze!!)

15 Vyš. u hypertenze - u všech n Anamnéza, fyzik.vyš. (perif.aa!!), při 1.vyšetření na obou HK, vsedě, vstoje, u starších, diabetiků opakovaně (na DK) n Moč+sed., K, Na v séru, kreatinin, kys.močová, glykemie, glom.filtrace vypočtená (Cockroft, MDRD), mikroalbuminurie (test.proužky), lipidy n HB, HTK. EKG

16 Hypertenze - kontroly n Jednou za 3 měsíce u stabilizovaných n Častěji u nevyrovnaných (4-6 týdnů)

17 Vyšetření výběrové n Echokardiografie n Sonografie karotid n Proteinurie při pozitivitě test.proužky n Oční pozadí (u závažné) n oGTT (glykemie nalačno 5,6 - 6,9mmol/l)

18 Hypertenze - prognóza n Závisí na TK po léčbě (ne před léčbou!) n Subklinické orgánové postižení : HLK, ztluštění stěny AC - sono (tloušťka intima-medie 0,9), přít.atero plátu n Manifestní : cévní onem.mozku (MCP, TIA), srdce (IM, AP, revaskul), renální (kreatinin nad 133M, 124Ž, proteinurie nad 300 mg/24 h. Postižení perif.aa, těžká retinopatie (hemoragie, exsudáty, edém papily).

19

20 Hypertenze - prognóza n Vysoké riziko (nad 5%) n Automaticky diabetici 1.typu s mikroalbuminurií a všichni diabetici 2.typu

21

22

23

24

25 Hypertenze - rizika n Lineární korelace s rizikem KV mortality, ICHS, MCP až k hodnotám 115/75 Snížení TK syst. o 10, TK diast. o 5 mm Hg - ↓ úmrtí na MCP o 40%, riziko koron. úmrtí o 30% (Levington 2002) Snížení TK syst. o 10, TK diast. o 5 mm Hg - ↓ úmrtí na MCP o 40%, riziko koron. úmrtí o 30% (Levington 2002) n Vztah TK k riziku je kontinuální bez jakékoli hranice a platí i pro 7. a 8. decenium

26 Hypertenze - terapie n Obtížnější u systolické hypertenze (zvl.u TK diast.60-70 mm Hg) - J křivka

27 Terapie hypertenze - nefarmakologická n Stop kouření n Snížení hmotnosti (obézní, nadváha) n Těl. aktivita (30-45 min., 3-4krát týdně) n Snížení konzumace alkoholu : do 30 g/24h (M), 20 g/24h (Ž)

28 Hypertenze - terapie - NaCl n Dlouhodobý vysoký příjem - zvyšuje TKsyst. o 5,8, TKdiast. o 3,5 mm Hg (Alam 2006) n Omezení přijmu soli (z 10 na 5-6 g/den - lépe na 3 g/den) (Saks 2001)

29 Terapie hypertenze - nefarmakologická n Zvýšení konzumace ovoce a zeleniny, snížení příjmu tuků n Omezení léků podporujících retenci Na a vody (NSA, kortikoidy, sympatomimetika)

30

31

32

33 Terapie hypertenze - farmakologická n Ihned při 180/110 a více n Do 1 měsíce : 150-179/95-109 n Do 1 měsíce : při 130-139 a/nebo 85-89 při rizicích (DM, metab.sy, SCORE 5%, orgánové postižení)

34 Cílové hodnoty TK po léčbě n Pod 140/90 n Pod 130/80 u DM, po IM, MCP/TIA, metabolický sy, KV riziko nad 5% (SCORE) n Staří??? Neexistují studie s výchozím TK 140-159

35 Diuretika, ACE-I/AT1, Ca- blokátory, betablokátory n ICHS, st.p.IM : BB, ACE-I n SI: ACE-I, diu, BB n Starší: Ca-B, ACE-I n DM, metab.sy: ACE-I, Ca-B n Renální onem.s proteinurií: ACE-I

36 Diuretika n Ovlivněním natriuruézy a snížením plazmat.objemu, postupně i perif.cévní resistence. ALE : aktivace RAS s deplecí Na - vhodná kombinace s ACE-I, blok.AT1 n Zejm.u retence Na a vody, CHF, systol. hypertenze, staří (indapamid + perindopril)

37 Diuretika n Thiazidová : I: CHF, starší, systolická. KI: abs. - dna, rel. - těhot, DM, metab.sy. HCHT 12,5 - 25 mg/den n K-šetřící (amilorid, spironolacton, eplerenon): I: kombinace, prim. hyperaldosteronismus KI: ren.selhání, hyperkaliemie, gravidita

38 Diuretika n (Nová) Indapamid, metipamid : menší natriuret., stejný kaliuret.úč. (CAVE kalium), lehká vazodilatace. Lze u DM, lipidů n Kličková - furosemid : jen u renální insuf. (GF pod 0,5, kreatinin nad 200), SS, hypertenzní krize. KI abs : gravidita, rel. DM, metab.sy

39 Blokátory systému RAA n ACE-I : přeměna angiotensinu I na II n Blokátory AT1 pro angiotensin II : selektivní blokáda receptorů pro ang.II n Blokátory reninu (aliskiren) : přímá inhibice PRA

40 Působení ACE-I/AT1 n Vazodilatace s poklesem perif.cévní resistence n Kardioprotektivní (prevence remodelace a dilatace LK), renoprotektivní (zvýšení průtoku ledvinami, pokles proteinurie), regrese hypertrofie LK i stěny cévní (vazoprotektivní). n Bez vlivu na lipidy, HR

41 Inhibitory ACE n I : SS, systol.dysfunkce (i bez SS), stavy po IM, hypertrofie LK, diabet.nefropatie, proteinurie, DM, metab.sy. n I : SS, systol.dysfunkce (i bez SS), stavy po IM, hypertrofie LK, diabet.nefropatie, proteinurie, DM, metab.sy. Hypertenzní krize (captopril) n n KI abs.: gravidita, hyperkalemie, bilat. stenóza ren.aa, angioedém n n KI rel.: ženy ve fertilním věku bez antikoncepce

42 Blokátory AT1-receptorů n I : kašel při ACE-I, jinak stejné n n KI abs.: jako ACE (bez angioedému), gravidita n n KI rel.: ženy ve fertilním věku bez antikoncepce

43 Blokátory Ca kanálů dihydropyridinové (II.gen.) n Amlodipin, felodipin, nitrendipin, isradipin, nifedipin GTS, lacidipin... n I: starší pac., izolovaná systol. hypertenze, ICHDK, gravidida, AP n KI rel.: (srd.selhání) n Bez ortostat.hypertenze, ovlivnění metab. lipidů, glycidů, K, Na, bronchokonstrikce

44 Blokátory Ca kanálů nedihydropyridinové n Verapamil, diltiazem n I: sv.tachykardie, (AP) n KI abs.: AVB 2. + 3.stupně, srd.selhání n KI rel.: Bradykardie pod 50/min.

45 Betablokátory n I : ICHS (IM, AP), SS, těhotenství, tachyarytmie, glaukom, hyperkinetické cirkulace n KI abs: asthma.bronch., AVB 2.+3.st. n KI rel: CHOBP, ICHDK, HR pod 50/min., sportovci a fyzicky aktivní, DM, metabolický sy n Selektivní, neselektivní, se slabou ISA

46

47 n Centrální (+ periferní) : alfa- metyldopa (vhodná v graviditě), clonidin, urapidil n Moxonidin, rilmenidin - imidazolinových receptorů n Periferní :prazosin. Rezistentní HT. Syndrom 1.dávky!! Alfa-blokátory

48 Hypertenzní krize n Život ohrožující stav s poškozením životně důležitých orgánů (CNS, KV systém, ledviny) n U těžkých (feochromocytom), neléčených hypertenzí, rebound f. n TK diast. > 130 mm Hg n Emergentní (ohrožující život bezprostředně), urgentní.

49 Léčba hypertenzní krize n Captopril (PP)12,5-50 mg, furosemid n Nitroprusid : 0,3…max.8 ug/kg/min. n Urapidil : 25 mg i.v., dále do 100 mg i.v. (ne u hypertenzní encefalopatie) n Labetalol : bolus i.v. 20-40 mg 1 min., pak 1-2 mg/min. (ne u dysfunkce LK) n Nitráty : ISDN 2-10 mg/h., NTG 0,5-10 mg/h (optim.u IM,NAP) n Pokles 20%/hod. nebo TKd 100-110

50 Hypertenze u těhotných n Alfa-metyldopa, betablokátory, dihydropyridinové Ca blokátory, labetalol, dihydralazin. n Kontraindikace : inhibitory ACE, blokátory AT1, diuretika n (pre)eklampsie : magnesiumsulfát, diazepam i.v.


Stáhnout ppt "Hypertenze 140/90 při minimálně dvou návštěvách (WHO/ISH,1993) Izolovaná systolická hypertenze : 140 mm Hg a více při TKdiast. pod 90 mm Hg."

Podobné prezentace


Reklamy Google