Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HYPERTENZE V TĚHOTENSTVÍ  MUDr. Tomáš FIALA. Hypertenze v těhotenství zůstává hlavní příčinou mateřské, fetální a novorozenecké morbidity a mortality.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HYPERTENZE V TĚHOTENSTVÍ  MUDr. Tomáš FIALA. Hypertenze v těhotenství zůstává hlavní příčinou mateřské, fetální a novorozenecké morbidity a mortality."— Transkript prezentace:

1 HYPERTENZE V TĚHOTENSTVÍ  MUDr. Tomáš FIALA

2 Hypertenze v těhotenství zůstává hlavní příčinou mateřské, fetální a novorozenecké morbidity a mortality ve vyspělých zemích.

3  5-10% těhotných má esenciální hypertenzi nebo gestační hypertenzi  U 20% z nich se objeví preklampsie-eklampsie

4 Kapitoly  Hemodynamika těhotenství  Hypertenze v těhotenství  Preeklampsie  Eklampsie  Kdy indukovat porod  Hemodynamika v období porodu  Hypertenze v období laktace

5 Změny TK v těhotenství  TK klesá již v časné fázi gestace, ve 2. trimestru průměrný pokles o 15mmHg proti bazálním hodnotám  Týká se normotoniček, hypertoniček i gestační hypertenze  V 3. trim. opět postupný vzestup TK – v období před porodem na úroveň před těhotenstvím

6 Definice hypertenze v těhotenství  systolický  140 mm Hg a diastolický  90 mm Hg  odpovídající hodnoty musí být naměřeny ve dvou měřeních po 4 hodinách.  hodnoty krevního tlaku v těhotenství závisí na poloze!! nejvyšší: vsedě, ve vzpřímené poloze střední: při poloze vleže na zádech nejnižší: při poloze vleže na levém boku

7 Definice hypertenze v těhotenství Diastolický krevní tlak: fáze IV (oslabení ozev) je obtížněji detekovatelná a špatně reprodukovatelná, proto je nyní doporučováno měřit diastolu ve fázi V (vymizení ozev), a fáze IV se používá pouze pokud jsou ozvy slyšitelné až k nule.

8 Klasifikace hypertenze v těhotenství: A. Preexistující hypertenze (esenciální/ sekundární, může být asociována s proteinurií) B. Gestační hypertenze (objevuje se po 20. týdnu těhotenství, vymizí do 42.dne po porodu) 1. bez proteinurie 2. s proteinurií nad 300mg/den = „preeklampsie“ C. Preexistující hypertenze s „naroubovanou“ gestační hypertenzí s proteinurií ( po 20. týdnu další vzestup krevního tlaku + proteinurie > 3g/24hodin) D. Neklasifikovaná před narozením (verifikuje se 42. den po porodu)

9 Proteinurie  Cut off pro patologické hodnoty 150mg/den  Fyziologické těhotenství: v III. trimestru tubulární proteinurie 200-300mg/den, exkrece albuminu se nezvyšuje, mikroalbuminurie > 100mg/den (70ug/min) signalizuje riziko preeklampsie  Mikroalbuminurie 30 - 300mg/den

10 Laboratoř  Krevní obraz: hematokrit, trombocyty  Jaterní testy  Renální funkce + proteinurie  Kyselina močová (za normálních okolností její hladina v těhotenství klesá)  Nález hemokoncentrace a vzestup kyseliny močové podporuje diagnozu gestační hypertenze!

11 Nefarmakologická léčba Krevní tlak 140/90mmHg a více 1. Časté kontroly (2-3 týdny) 2. Omezení pohybové aktivity, odpočinek na levém boku Suplementace kalcia a rybího tuku není indikovaná.

12 Kdy zahájit farmakologickou léčbu?  KANADA 140/90mmHg a více  USA 160/110mmHg a více

13 Kdy zahájit farmakologickou léčbu? U žen s preexitující hypertenzí pokračovat v léčbě. Ve druhém trimestru může v důsledku fyziologického poklesu krevního tlaku nastat potřeba redukce či dokonce vysazení antihypertenzní medikace.

14 Kdy zahájit farmakologickou léčbu? 140/90mmHg a více 1. u žen s gestační hypertenzí (s proteinurií nebo bez) 2. gestační hypertenze naroubovaná na preexistující hypertenzi 3. hypertenze provázená subklinickými známkami orgánového poškození nebo symptomy. 150/95mmHg a více 1. všechny ostatní případy

15 Kdy zahájit farmakologickou léčbu? 170/110mmHg a více Závažný stav s nutností okamžité hospitalizace!

16 Cíle farmakologické léčby  Těžká preeklampsie, eklampsie ( vstupní hodnota 160/110mmHg a více) – udržení krevního tlaku pod 160/100mmHg  V ostatní případech normotenze

17 Terapie:  Preexistující hypertenze 1.ponechat původní medikaci, ale vysadit ACEI, sartany, spironolakton, prazosin, atenolol! 2. hydrochlorothiazid jen do dávky 25mg/den – neměl by být podáván při preeklampsii (porucha uteroplacentární cirkulace)!

18 Terapie:  Gestační hypertenze 1. metyldopa (Dopegyt), maximální dávka 2-0-2 2. betablokátory, kalciové blokátory

19 Betablokátory Pokud možno až od 2. trimestru Preferovat s ISA či alfa-blokádou (acebutolol, carvedilol) NE atenolol – růstová retardace plodu Po porodu možná bradykardie či hypoglykemií plodu

20 Kalciové blokátory bezpečné: amlodipin, felodipin, nitrendipin, isradipin, nifedipin. !verapamil – možný teratogenní vliv v 1. trimestru !POZOR na současné podání magnesia i.v. – riziko hypotenze.

21 Parenterální terapie Nitráty i.v. (labetalol – Trandate), metoprolol i.v. Nitroprusid i.v. (!protrahované podávání je spojeno s vyšším rizikem otravy plodu kyanidem - nitroprusid sodný je metabolizován na thiokianát!) D ihydralazin i.v. ( Nepressol) již není považován za lék volby (častější hypotenze, častější porod císařským řezem, abrupce placenty).

22 PREKLAMPSIE  gestační hypertenze + proteinurie  otoky se vyskytují u 60% těhotných – nejsou součástí diagnozy  rizikové faktory: první těhotenství před 18 a po 35 roku věku matky, rodinná predispozice, vícečetné těhotenství, obezita, diabetes mellitus, onemocněním ledvin, trombofilními stavy.

23 PREKLAMPSIE  Mírná: TK do 160/110mmHg, proteinurie pod 5g/24 hodin  Těžká: TK 160/110mmHg a vyšší,proteinurie nad 5g/24hodin, příznaky: bolesti hlavy, poruchy vizu (edém papily, exudát či krvácení do sítnice)

24 PREKLAMPSIE  Laboratoř:  mikroalbuminurie > 100mg/den (70ug/min), vzestup kreatininu, kyseliny močové, hematokritu.  Trombocytopenie, elevace jaterních testů, pokles hematokritu při hemolýze: HELLP syndrom!

25 PREKLAMPSIE Preventivní podávání nízkých dávek kys. acetylsalicylové (60–80 mg/d) jen u žen s anamnézou preeklampsie do 28. týdne těhotenství. L-arginin 2x denně (6.6g/24hod.) u žen s anamnezou preeklampsie sníží riziko o 17% Každé další těhotenství s týmž partnerem = nižší riziko preeklampsie.

26 PREKLAMPSIE Při plicním edému je nitroglycerin lékem volby. Diuretika jsou nevhodná neboť plazmatický objem je redukován. Těžká preeklampsie: Prevence křečí: i.v. MgSO4 před porodem i prvních 24 hodin po porodu. Plod méně než 34. týden – kortikoidy k urychlení zrání plicního parenchymu.

27 EKLAMPSIE Z řeckého ἔ κλαμψις – původně znamenající ozáření, přeneseně náhlou změnu. Definice: preeklampsie s těžkou hypertenzí + křeče či koma v důsledku hypertenzní encephalopatie.

28 EKLAMPSIE Terapie: 1. porod po zvládnutí křečí a po snížení TK 2. MgSO 4 i.v. před i po porodu (4g + F1/1 500ml infůze na 2 hodiny) 3. parenterální antihypertenziva

29 Indikace pro indukci porodu jediným účinným „léčebným prostředkem“ těžké preeklampsie či eklampsie je porod!

30 Indikace pro indukci porodu  Eklampsie  Těžká preeklampsie  HELLP syndrom  Těžká hypertenze pokud se stav nedaří zvládnout do 24 hodin  Hypertenze refrakterní na trojkombinaci Pokud je plod méně než 34. týden – kortikoidy k urychlení zrání plicního parenchymu!

31 Hemodynamika v poporodním období  zvýšení žilního návratu při dekompresi dolní duté žíly vyprázněnou dělohou + žilní návrat zvyšuje i autotransfuze krve z kontrahované dělohy po porodu = těsně po porodu klesá krevní tlak. Do 48hodin po porodu ale tlak opět stoupá - pokračovat v léčbě dle aktuálních hodnot krevního tlaku a eventuálně postupně snížovat dávky antihypertenziv.

32 Hypertenze a laktace  Kojení nezvyšuje krevní tlak  Všechna antihypertenziva se vylučují do mléka, ale kromě betablokátorů v nízkých koncentracích.  Všechna antihypertenziva použitelná v období gravidity lze podávat i v období laktace!  U betablokátorů nutno během kojení monitorovat tepovou frekvenci novorozence.  Nepodávat atenolol!

33 Hypertenze a laktace Studies in women suggest that this medication (metyldopa) poses minimal risk to the infant when used during breastfeeding. http://www.mayoclinic.com/health/drug-information/DR601725/DSECTION=before-using Antihypertensive agents compatible with breastfeeding include nifedipine XL, labetalol, methyldopa, and enalapril http://www.perinatology.com/Reference/OBPharmacopoeia-Public/Antihypertensives.htm

34 Literatura Král, Hruda, Janků. Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu vybraných kardiovaskulárních onemocnění v těhotenství. Cor Vasa 1999; 41(2): K31–K41 Jiří Widimský jr., a kol.Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze– verze 2007.Doporučení ČSH.Cor Vasa2008;50(1):Kardio Report of the National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in Pregnancy. Am J Obstet Gynecol 2000;183:S1–S22 PMID: 10920346 R. Češka a kol.: INTERNA M. Ascherman a kol.: Kardiologie 2004 O. Schück, V. Tesař, V. Teplan a kol.: Klinická nefrologie 1995 J. Widimsky a kol.: Hypertenze přepracované vydání 2004 F. Vadillo-Ortega: Effect of suplementation during pregnancy with L-arginine and antioxidant vitamins in medical food on pre-eclampsia in hign risk population: randomised controlled trial, BMJ 2011; 342:d2901 Jiř Jiří Widimský jr., a kol.Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze– verze 2007.Doporučení ČSH.Cor Vasa2008;50(1):Kardio

35 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "HYPERTENZE V TĚHOTENSTVÍ  MUDr. Tomáš FIALA. Hypertenze v těhotenství zůstává hlavní příčinou mateřské, fetální a novorozenecké morbidity a mortality."

Podobné prezentace


Reklamy Google