Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

aktuální problémy současného světa

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "aktuální problémy současného světa"— Transkript prezentace:

1 aktuální problémy současného světa
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA - aktuální problémy současného světa

2 ROLE PT V ŠVP jsou propojujícím prvkem mezi tím, co si žáci během studia osvojili pomáhají rozvíjet klíčové kompetence žáka mají osobnostní a výchovný charakter pomáhají rozvíjet osobnost žáka v oblasti postojů a hodnot

3 STRUKTURA PT V RVP G charakteristika PT
(poslání daného PT) vztah PT ke vzdělávacím oblastem (konkrétní propojení s VO) přínos PT k rozvoji osobnosti žáka (klíčové kompetence, k jejichž rozvoji PT přispívá) tematické okruhy PT (vždy několik částí s doporučeným obsahem)

4 PAMATUJME, ŽE: do vzdělávání musí být zařazena všechna PT se všemi jejich tematickými okruhy PT se realizují v libovolných ročnících studia povinně je absolvují všichni žáci k realizaci je možné využít disponibilní časové dotace aktivity žáků související s realizací PT mohou být hodnoceny i jinak než klasifikací

5 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA RVP ZV RVP G Osobnostní a sociální výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova Výchova demokratického občana RVP G Osobnostní a sociální výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova

6 POSTUP PRACÍ NA ZAŘAZENÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO ŠVP

7 KROK podrobné studium průřezových témat na úrovni užšího týmu a předsedů velkých předmětových komisí konzultace v malých předmětových komisích a specifikace požadavků na průřezová témata

8 DVĚ ÚROVNĚ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT
na celoškolní úrovni v rámci předmětu nebo velké Pk

9 POŽADAVKY NA PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
musí být realizovatelná v podmínkách školy musí je absolvovat v průběhu studia každý žák tematické okruhy dohodnuté na úrovni školy jsou závazná pro jednotlivé předměty

10 MOŽNOSTI ZAČLENĚNÍ PT DO VZDĚLÁVÁNÍ
vytvoření samostatného předmětu integrace do předmětu projekt jiná forma  stacionář

11 SAMOSTATNÝ PŘEDMĚT

12 Průřezové téma Tematické okruhy průřezových témat Námět činnosti Vyučovací předmět Forma realizace Cílové skupiny Environmentální výchova ekosystémy základní podmínky života lidské aktivity a problémy životního prostředí vztah člověka k prostředí zpracováno podle tématických okruhů průřezového tématu environmentální výchova podle RVP ZV Ev Samostatný vyučovací předmět Environmentální výchova Kvarta Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov

13 INTEGRACE DO PŘEDMĚTU

14 Průřezové téma Tematické okruhy průřezových témat Námět činnosti Vyučovací předmět Forma realizace Cílové skupiny Výchova demokratického občana • občanská společnost a škola význam aktivního zapojení žáků do žákovských rad a parlamentu Ov Integrace Prima občan, občanská společnost a stát formy participace občanů v politickém životě principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování listina základních práv a svobod parlamentní, krajské a komunální volby ústava jako základní zákon země Tercie Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov

15 PROJEKT

16 Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov
Průřezové téma Tématické okruhy průřezový temat Námět činnosti Vyučovací předmět Forma realizace Cílové skupiny Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech objevujeme Evropu a svět Den Evropy, život Evropanů a styl života, vzdělání mladých Evropanů CJ (A, N, Fr) Projekt Den Evropy (Europa - Eureka) Tercie Evropa a svět nás zajímá zvyky a tradice národů Evropy Kvarta Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov

17 Přírodovědný stacionář
Jiné formy  stacionář Přírodovědný stacionář

18 DĚKUJI ZA POZORNOST Mgr.Blažena Kubíčková


Stáhnout ppt "aktuální problémy současného světa"

Podobné prezentace


Reklamy Google