Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VZNIK A VÝVOJ PROJEKTU •Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět •Projekt Vzdělávání o lidských právech s použitím dokumentárních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VZNIK A VÝVOJ PROJEKTU •Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět •Projekt Vzdělávání o lidských právech s použitím dokumentárních."— Transkript prezentace:

1

2 VZNIK A VÝVOJ PROJEKTU •Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět •Projekt Vzdělávání o lidských právech s použitím dokumentárních filmů •Projekt Jeden svět na školách - SŠ •Projekt Jeden svět na školách - ZŠ •Materiály JSnŠ využívá přes 2100 škol

3 MATERIÁLY •Dokumentární filmy a jiné audiovizuální prostředky •Didaktické příručky - Synopse - Interaktivní metody výuky - Otázky & odpovědi - Rady a doporučení k používání dokumentárních filmů ve výuce

4 SADY MATERIÁLŮ •Lidská práva (ZŠ, SŠ) •Svět dětí (ZŠ) •Drogy (ZŠ, SŠ) •Československé dějiny (ZŠ, SŠ) •Sociální spoty (ZŠ, SŠ) •MediaLink (SŠ) •Průřezová témata ZŠ (ZŠ) •Časopis Link (ZŠ, SŠ)

5 LIDSKÁ PRÁVA (SŠ, ZŠ) •34 dokumentárních filmů (7 kazet) •Tematické okruhy: - Krizové oblasti světa - Rasismus - Romové - Lidé v pasti - Rozvojová spolupráce - Vyrovnání s minulostí •Didaktická příručka

6 SVĚT DĚTÍ (ZŠ) •18 dokumentárních filmů (3 kazety) •Témata: - Dětská práce - Nejchudší země světa - Jiné kultury - Migrace - Šikana - Rodina - Nemoc - Pomoc druhým •Didaktická příručka

7 DROGY (ZŠ, SŠ) •6 dokumentárních filmů o drogách a drogových závislostech (1 DVD)

8 ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY (ZŠ, SŠ) •20 dokumentárních filmů na samostatných videokazetách nebo DVD •Čs. dějiny od vzniku první republiky po sametovou revoluci

9 SOCIÁLNÍ SPOTY (ZŠ, SŠ) •61 sociálních spotů (1 DVD) •DVD zároveň obsahuje 65 aktivit •Témata: - Ekologie - Lidská práva - Děti v ohrožení - Zaostřeno na ženy - Globální problémy - Závislosti - Bezpečnost na silnicích - Rasismus

10 MediaLink (SŠ) •Mediální vzdělávání •Sada dokumentárních filmů a audiovizuálních prostředků •Didaktická příručka

11 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ZŠ •24 filmů pro 2. stupeň ZŠ •Témata: - Osobnostní a sociální výchova - Výchova demokratického občana - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Multikulturní výchova - Mediální výchova - Environmentální výchova •Didaktická příručka

12 ČASOPIS LINK (ZŠ, SŠ) •Reportáže, rozhovory, fotografie, komiks •Tematicky zaměřená čísla: - Krizové oblasti světa, Rasismus, Romové, Lidé v pasti, Ženy, Rozvojová spolupráce, Migrace, Příběhy pomoci, Generation Next, Ukradené dětství, Média a chudoba, Média a stereotypy

13 AKTIVITY A AKCE •Semináře pro pedagogy •Příběhy bezpráví •Filmové kluby Jeden svět •Expertní skupina •Soutěže •Projekce během MFF Jeden svět •Projekce v kinech během roku •Přímá podpora ZŠ při sestavování ŠVP

14 SEMINÁŘE PRO PEDAGOGY •Práce s materiály připravenými v rámci projektu •Modelová promítání filmů a diskuse •Interaktivní techniky •Výměna zkušeností

15 PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ (ZŠ, SŠ) •Pravidelně od roku 2005 na ZŠ a SŠ •Listopad – měsíc dokumentárního filmu na školách •Projekce dokumentárních filmů o období komunistického Československa •Diskuse s pamětníky •Doprovodné publikace •Týmové projekty - výstava •V roce 2006 se zapojilo přes 550 škol

16 FILMOVÉ KLUBY JEDEN SVĚT (SŠ) •Dokumentární filmy z archivu festivalu Jeden svět •Volnočasová aktivita v režii aktivních studentů •Projekce zpravidla doprovázené debatou s hostem •V prostorách školy i mimo ni •Další doprovodné akce, např. výstavy, koncerty, ochutnávky exotických jídel, performance atd. •Setkání organizátorů klubů •V současné době 45 klubů

17 EXPERTNÍ SKUPINA •Skupina pedagogů ZŠ a SŠ •Participace na výběru filmů a tvorbě materiálů •Konzultanti a odborní garanti v regionech •Pravidelné pracovní schůzky

18 SOUTĚŽE (ZŠ, SŠ) •Výtvarné soutěže - žáci 1. stupně ZŠ •Literární soutěže - studenti SŠ

19 FESTIVALOVÉ PROJEKCE (ZŠ, SŠ) •Projekce v průběhu MFF Jeden svět •V dopoledních a odpoledních hodinách •V Praze i všech festivalových městech •Následné debaty s filmovými tvůrci, zahraničními hosty a tuzemskými odborníky •Kategorie Jeden svět dětem

20 INTERNET •www.jedensvet.cz/skoly •Aktuální informace •Všechny projektové materiály •Objednávkové formuláře •Elektronický věstník

21 FINANČNÍ PODPORA •MZV ČR •MŠMT ČR •MMR ČR •MK ČR •Evropský sociální fond •Nadace O2 •Youth •Open Society Fund Praha •Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie •Velvyslanectví Spojených států amerických

22


Stáhnout ppt "VZNIK A VÝVOJ PROJEKTU •Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět •Projekt Vzdělávání o lidských právech s použitím dokumentárních."

Podobné prezentace


Reklamy Google